Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2002

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2002
Parlimen Malaysia
Tajuk panjang
  • Suatu Akta untuk menubuhkan Perbadanan Harta Intelek Malaysia dan untuk mengadakan peruntukan mengenai fungsinya dan kuasanya dan bagi perkara yang berkaitan dengannya.
Petikan
Jangkauan wilayah
Seluruh Malaysia
Dipertimbangkan oleh
Yang di-Pertuan Agong
Digubal oleh
Tarikh diluluskan
8 Oktober 2001
Digubal oleh
Tarikh diluluskan
26 November 2001
14 Januari 2002
Tarikh mula berkuat kuasa
24 Januari 2002
Tarikh kuat kuasa
3 Mac 2003
P.U. (B) 102/2003
Ditadbir olehKementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia
Sejarah perundangan
Rang undang-undang diperkenalkan oleh Dewan Rakyat
Perbadanan Harta Intelek Malaysia Bil 2001
Petikan rang undang-undang
D.R. 34/2001
Diperkenalkan oleh
Bacaan pertama
Bacaan kedua
Bacaan ketiga
Rang undang-undang diperkenalkan oleh Dewan Negara
Perbadanan Harta Intelek Malaysia Bil 2001
Petikan rang undang-undang
D.R. 34/2001
Diperkenalkan oleh
Bacaan pertama
Bacaan kedua
Bacaan ketiga
Pindaan
Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia (Pindaan) 2018 [Akta A1560][1]
Perundangan berkaitan
Akta Cap Dagangan 1976 [Akta 175]
Akta Paten 1983 [Akta 291]
Akta Hak Cipta 1987 [Akta 332]
Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 [Akta 552]
Akta Reka Bentuk Susur Atur Litar Bersepadu 2000 [Akta 601]
Akta Petunjuk Geografi 2000 [Akta 602]
Kata kunci
Harta intelek, Hak cipta
Status: Berkuat kuasa

Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2002[2] (Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002), adalah undang-undang Malaysia yang ditubuhkan untuk menubuhkan Perbadanan Harta Intelek Malaysia dan untuk mengadakan peruntukan mengenai fungsinya dan kuasanya dan bagi perkara yang berkaitan dengannya.

Struktur[sunting | sunting sumber]

Perbadanan Harta Intelek Malaysia Akta 2002, dalam bentuk semasa (1 Januari 2006), terdiri daripada 7 Bahagian yang mengandungi 41 bahagian dan 2 jadual (termasuk tiada pindaan).

  • Bahagian I: Permulaan
  • Bahagian II: Perbadanan
  • Bahagian III: Fungsi dan Kuasa Perbadanan
  • Bahagian IV: Peruntukan Berhubung Dengan Pekerja
  • Bahagian V: Kewangan
  • Bahagian VI: Am
  • Jadual

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]