Bahasa

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search
Sebuah mural di Teotihuacan, Mexico (s. abad ke-2) yang menggambarkan orang yang memancarkan gulungan ucapan pidato dari mulutnya, melambangkan ucapan
Tulisan pepaku adalah bentuk pertama bahasa bahasa bertulis, tetapi bahasa bahasa lisan mendahului penulisan oleh sekurang-kurangnya puluhan ribu tahun.
Dua gadis belajar Bahasa Isyarat Amerika

Bahasa (Tulisan Jawi: بهاس pinjaman bahasa Sanskrit: भाषा bhāṣā "percakapan"[1]) adalah sistem yang terdiri daripada pembangunan, pengambilalihan, penyelenggaraan dan penggunaan sistem komunikasi yang kompleks, terutamanya keupayaan manusia untuk melakukannya; dan bahasa adalah contoh khusus sistem sedemikian.

Kajian saintifik bahasa dipanggil linguistik. Soalan mengenai falsafah bahasa, seperti apakah perkataan boleh mewakili pengalaman, telah dibahaskan sekurang-kurangnya sejak Gorgias dan Plato di Yunani Purba. Pemikir seperti Rousseau berpendapat bahawa bahasa berasal dari emosi sementara yang lain seperti Kant berpendapat bahawa ia berasal dari pemikiran rasional dan logik. Para ahli falsafah abad ke-20 seperti Wittgenstein berpendapat bahawa falsafah adalah benar-benar kajian bahasa. Tokoh-tokoh utama dalam linguistik termasuk Ferdinand de Saussure dan Noam Chomsky.

Anggaran bilangan bahasa manusia di dunia berbeza-beza antara 5,000 dan 7,000. Walau bagaimanapun, apa-apa anggaran yang tepat bergantung kepada perbezaan sebahagiannya sewenang-wenang antara bahasa dan dialek. Bahasa sejadi adalah ucapan atau bahasa bahasa isyarat, tetapi bahasa apa pun boleh dikodkan ke media sekunder menggunakan pendengaran, visual, atau perangsang stimuli   contohnya, dalam bahasa siul, bahasa isyarat ataupun braille. Ini kerana bahasa manusia modaliti - bebas. Bergantung kepada perspektif falsafah mengenai definisi bahasa dan makna, apabila digunakan sebagai konsep umum, "bahasa" boleh merujuk keupayaan kognitif untuk belajar dan menggunakan sistem komunikasi yang rumit, atau untuk menggambarkan set peraturan yang membentuk sistem ini, atau set ucapan yang boleh dihasilkan daripada peraturan tersebut. Semua bahasa bergantung pada proses semiosis untuk mengaitkan tanda-tanda kepada maksud tertentu. Bahasa lisan, bahasa isyarat dan bahasa sentuhan mengandungi sistem fonologi yang mengawal bagaimana simbol digunakan untuk membentuk urutan yang dikenali sebagai perkataan atau morfem, dan sistem sintaksis yang mentadbir bagaimana perkataan dan morfem digabungkan untuk membentuk frasa dan wacana.

Bahasa manusia mempunyai sifat-sifat produktiviti dan pemindahan, dan bergantung sepenuhnya pada konvensyen dan pembelajaran sosial. Strukturnya yang kompleks memberikan pelbagai ekspresi yang lebih luas daripada sistem komunikasi haiwan yang diketahui. Bahasa dianggap berasal dari awal hominin bermula secara beransur-ansur mengubah sistem komunikasi primata mereka, memperoleh keupayaan untuk membentuk teori minda lain dan kesengajaan dikongsi.[2][3] Perkembangan ini kadang-kadang difikirkan telah bertepatan dengan peningkatan jumlah otak, dan banyak ahli bahasa melihat struktur bahasa sebagai berkembang untuk melayani fungsi komunikatif dan sosial tertentu. Bahasa diproses di banyak lokasi yang berlainan di dalam otak manusia, tetapi terutamanya di kawasan Broca dan kawasan Wernicke. Manusia memperoleh melalui interaksi sosial pada zaman kanak-kanak, dan kanak-kanak biasanya bercakap dengan lancar dengan kira-kira tiga tahun. Penggunaan bahasa sangat berakar dalam budaya manusia. Oleh itu, sebagai tambahan kepada penggunaannya secara tegas, bahasa juga mempunyai banyak kegunaan sosial dan budaya, seperti menandakan kumpulan identiti, stratifikasi sosial, serta dandanan sosial dan hiburan.

Perubahan bahasa berkembang dan mempelbagai dari masa ke masa, dan sejarah evolusi mereka boleh dibina semula oleh bahasa membandingkan bahasa moden untuk menentukan ciri-ciri nenek moyang mereka bahasa mestilah mempunyai supaya peringkat perkembangan kemudiannya berlaku. Sekumpulan bahasa yang berasal dari nenek moyang yang sama dikenali sebagai keluarga bahasa. Keluarga Indo-Eropah adalah bahasa yang paling banyak digunakan dan termasuk bahasa yang pelbagai seperti bahasa Inggeris, Rusia dan Hindi; keluarga Sino-Tibet termasuk Mandarin, Bodo dan bahasa Cina yang lain, dan bahasa Tibet; keluarga Afro-Asia termasuk Arab, Somali, dan Ibrani; bahasa bahasa Bantu termasuk Swahili, dan Zulu, dan ratusan bahasa lain yang dituturkan di seluruh Afrika; dan rumpun bahasa Melayu-Polinesia termasuk bahasa Melayu (baik yang baku Malaysia mahupun Indonesia), Tagalog, dan ratusan bahasa lain yang digunakan di seluruh Pasifik. Bahasa-bahasa dari bahasa keluarga Dravidia, yang kebanyakannya ditutur di India Selatan, termasuk bahasa Tamil, bahasa Telugu dan bahasa Kannada. Konsensus akademik berpendapat bahawa antara 50% dan 90% bahasa yang dituturkan pada awal abad ke-21 mungkin akan menjadi pupus pada tahun 2100.

Definisi[sunting | sunting sumber]

Makna bahasa dalam hal ini adalah suatu sistem dari isyarat untuk menyandikan dan menterjemahkan informasi. Artikel ini secara khusus tentang properti-properti dari bahasa alami manusia sebagaimana yang dipelajari dalam disiplin ilmu linguistik.

Sebagai objek dari ilmu linguistik "bahasa" memiliki dua makna dasar: bahasa sebagai konsep abstrak, dan "sebuah bahasa" (sebuah sistem linguistik spesifik, contohnya "bahasa Perancis"). Linguis dari Swiss Ferdinand de Saussure, yang mendefinisikan ilmu modern dari linguistik, pertama kali dengan jelas memformulasikan perbezaannya, menggunakan kata Perancis langage untuk bahasa sebagai sebuah konsep dan langue sebagai suatu instansi spesifik dari sebuah sistem bahasa, dan parole untuk penggunaan konkret dari perkataan dalam suatu bahasa tertentu.[4]

Bila berbicara mengenai bahasa sebagai konsep umum, beberapa definisi berbeza dapat digunakan yang menekankan aspek yang berbeza dari fenomena tersebut.[5] Definisi tersebut juga memerlukan pendekatan dan pemahaman berbeza tentang bahasa, dan mereka memberikan kajian teori linguistik yang berbeza dan terkadang bertentangan.[6]

Kemampuan mental, organ atau insting[sunting | sunting sumber]

Salah satu definisi melihat bahasa pada pokoknya sebagai kemampuan mental yang membuat manusia dapat menggunakan perilaku linguistik: untuk belajar bahasa dan menghasilkan dan memahami penyebutan. Definisi ini menekankan keuniversalan bahasa untuk semua manusia dan dasar biologis dari kemampuan manusia terhadap bahasa sebagai perkembangan yang unik dari otak manusia. Pandangan bahawa dorongan untuk akuisisi bahasa adalah lahiriah pada manusia didukung oleh fakta bahawa semua anak yang normal secara kognitif dibesarkan di dalam suatu lingkungan di mana bahasa dapat diakses akan memperolah bahasa tanpa instruksi formal. Bahasa bahkan secara spontan berkembang dalam lingkungan di mana orang hidup atau tumbuh bersama tanpa suatu bahasa umum, sebagai contohnya dalam kasus bahasa kreol, dan kasus perkembangan bahasa isyarat secara spontan seperti pada Bahasa Isyarat Nikaragua. Pandangan ini yang dapat dilihat sebagai sebuah pandangan terhadap bahasa masa lalu oleh Kant dan Descartes sering memahami bahasa secara garis besar merupakan bawaan lahir, sebagai contoh dalam teori Tatabahasa universal dari Chomsky, atau teori ekstrim lahiriah dari seorang filsuf Amerika Jerry Fodor. Definisi semacam ini sering diaplikasikan oleh orang yang mempelajari bahasa lewat kerangka ilmu kognitif dan dalam neurolinguistik.[7][8]

Sistem simbolik formal[sunting | sunting sumber]

Definisi lain melihat bahasa sebagai sebuah sistem formal dari isyarat-isyarat yang diatur oleh aturan-aturan kombinasi tata-bahasa untuk mengkomunikasikan suatu makna. Definisi ini menekankan fakta bahawa bahasa manusia dapat dijelaskan sebagai sistem terstruktur tertutup yang terdiri dari aturan-aturan yang menghubungkan isyarat tertentu terhadap makna tertentu. Pandangan strukturalis terhadap bahasa pertama kali diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure [9] , dan strukturalisme-nya tetap menjadi fondasi terhadap hampir semua pendekatan terhadap bahasa pada masa sekarang.[10]

Beberapa pendukung pandangan bahasa ini telah menyarankan sebuah pendekatan formal yang mempelajari struktur bahasa dengan mengidentifikasi elemen-elemen dasarnya dan kemudian memformulasikan penjelasan formal dari aturan-aturannya berdasarkan pada elemen-elemen mana yang digabungkan untuk membentuk kata-kata dan kalimat. Pendukung utama dari teori tersebut yaitu Noam Chomsky, pencetus teori generatif tata-bahasa, yang telah mendefinisikan bahasa sebagai sebuah kumpulan kalimat yang dapat dihasilkan dari sekumpulan aturan tertentu. Chomsky menganggap aturan-aturan tersebut merupakan suatu fitur lahiriah dari otak manusia, dan untuk membentuk esensi dari bahasa itu sendiri.[11] Definisi formal dari bahasa umumnya digunakan dalam logika formal, dan dalam formal teori-teori tata-bahasa dan dalam penerapan linguistik komputasi.[12] [13]

Alat untuk komunikasi[sunting | sunting sumber]

Dua pria dan seorang wanita sedang bercakap-cakap menggunakan Bahasa Isyarat Amerika.

Definisi lain dari bahasa adalah sebagai sebuah sistem komunikasi yang membuat manusia dapat bekerja sama. Definisi ini menekankan fungsi sosial dari bahasa dan fakta bahawa manusia menggunakannya untuk mengekspresikan dirinya sendiri dan untuk memanipulasi objek dalam lingkungannya. Teori fungsional tatabahasa menjelaskan struktur tata-bahasa lewat fungsi komunikatifnya, dan memahami struktur tata-bahasa dari bahasa sebagai hasil dari proses adaptif dimana tata-bahasa telah "disesuaikan" untuk melayani kebutuhan komunikatif penggunanya.[14] [15]

Pandangan terhadap bahasa ini berhubungan dengan kajian bahasa dalam kerangka pragmatis, kognitif, dan kerangka interaksional, serta dalam sosial-linguistik dan linguistik antropologi. Teori-teori fungsionalis condong mempelajari tata-bahasa sebagai sebuah fenomena dinamis, sebagai suatu struktur yang selalu dalam proses perubahan saat mereka digunakan oleh para pembicaranya. Pandangan ini menyebabkan kajian linguistik tipologi menjadi penting, klasifikasi dari bahasa-bahasa menurut fitur strukturalnya, kerana ia dapat memperlihatkan bahawa proses-proses dari gramatikalisasi condong mengikuti lintasan yang sebagian bergantung bergantung pada tipologi. Dalam filsafat bahasa pandangan ini sering dikaitkan dengan karya terakhir Wittgenstein dan dengan filsuf bahasa umum seperti G. E. Moore, Paul Grice, John Searle dan J. L. Austin.[13]

Apa yang membuat bahasa manusia unik[sunting | sunting sumber]

Bahasa manusia unik bila dibandingkan dengan bentuk lain komunikasi, seperti yang digunakan oleh hewan selain-manusia. Sistem-sistem komunikasi yang digunakan oleh hewan-hewan lain seperti lebah atau kera selain-manusia adalah sistem tertutup yang terdiri dari sejumlah kemungkinan terbatas yang dapat diekspresikan.[16]

Sebaliknya bahasa manusia adalah tanpa-tutup dan produktif, yang berarti membolehkan manusia untuk menghasilkan sekumpulan pengucapan tak terbatas dari sekumpulan elemen terbatas, dan untuk membuat kata-kata dan kalimat baru. Hal ini dapat kita lakukan kerana bahasa manusia didasarkan pada suatu kode ganda, di mana sejumlah elemen-elemen tanpa arti yang terbatas (seperti suara, huruf atau isyarat) dapat digabungkan untuk membentuk unit-unit makna (kata-kata atau kalimat).[17] Lebih lanjut simbol-simbol dan aturan tata-bahasa dari setiap bahasa tertentu pada umumnya berubah-ubah, yang berarti bahawa sistem tersebut hanya dapat dipelajari lewat interaksi sosial.[18] Sistem komunikasi yang diketahui yang digunakan pada hewan, pada sisi lain, hanya dapat mengekspresikan sejumlah pengucapan yang pada umumnya berpindah secara genetis.[19]

Beberapa spesies hewan telah dibuktikan mampu memperoleh bentuk-bentuk komunikasi lewat pembelajaran sosial, seperti Bonobo Kanzi yang belajar mengekspresikan dirinya sendiri menggunakan sekumpulan leksigram simbolis. Demikian juga banyak spesies burung dan paus mempelajari suara-suara mereka dengan meniru anggota lain dari spesies mereka. Namun walau beberapa hewan bisa memperoleh sejumlah kata-kata dan simbol,[20] tidak ada yang bisa mempelajari lebih banyak isyarat-isyarat yang berbeza yang secara umum diketahui oleh seorang manusia berumur rata-rata empat tahun, tidak juga ada yang mampu memperoleh sesuatu yang menyerupai tata-bahasa kompleks seperti pada bahasa manusia.[21]

Bahasa manusia juga berbeza dengan sistem komunikasi hewan di mana mereka menggunakan kategori tatabahasa dan semantik seperti kata benda dan kata kerja, atau masa sekarang dan masa lampu, untuk mengekspresikan makna-makna yang sangat kompleks.[21] Bahasa manusia juga unik kerana memiliki properti rekursif; ini adalah suatu cara di mana, sebagai contohnya, frasa kata benda bisa mengandung frasa kata benda lainnya (seperti pada "bibir [[simpanse]]") atau suatu klausa mengandung klausa (seperti pada "[Saya melihat [[anjing itu sedang lari]]").[3] Bahasa manusia juga satu-satunya sistem komunikasi alami yang diketahui yang bebas modalitas, yang berarti bahawa bahasa manusia dapat digunakan tidak hanya untuk komunikasi lewat satu kanal atau media, tapi lewat beberapa - sebagai contohnya bahasa ucapan menggunakan modalitas pendengaran, sedangkan bahasa isyarat dan tulisan menggunakan modalitas visual dan tulisan braille menggunakan modalitas peraba. [22]

Berkaitan dengan makna yang akan disampaikan dan operasi-operasi kognitif yang dibentuk darinya, bahasa manusia juga unik dalam hal mampu mengacu pada konsep abstrak dan berimajinasi atau kejadian-kejadian hipotesis, sebagaimana halnya kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu atau yang mungkin terjadi di masa depan. Kemampuan untuk mengacu pada kejadian yang tidak terjadi pada waktu atau tempat yang sama pada saat diucapkan disebut dengan pergeseran, dan bila beberapa sistem komunikasi hewan dapat menggunakan pergeseran (seperti komunikasi pada lebah yang dapat mengkomunikasikan lokasi dari sumber nektar yang di luar jangkauan pandangan), tingkaant di mana hal tersebut digunakan dalam bahasa manusia juga dianggap unik.[17]

Asal mula[sunting | sunting sumber]

Fail:BBC-artefacts.jpg
Artifak berusia 75-80,000 tahun dari Gua Blombos, Afrika selatan termasuk sebuah okre yang diukir dengan pola garis-silang diagonal, mungkin contoh simbol tertua yang diketahui.
artifak berusia 75-80.000 tahun dari Gua Blombos, Afrika Selatan termasuk bagian okre diukir dengan pola diagonal lintang-palka, kemungkinan simbol tertua yang diketahui.
"Menara Babel" oleh Pieter Bruegel the Elder. Cat minyak, tahun 1563.
Manusia telah berspekulasi tentang asal mula bahasa selama sejarah. mitos alkitab dari Menara Babel adalah salah satu catatan tersebut, kultur-kultur lain memiliki cerita-cerita tentang bagaimana bahasa muncul.[23]

Teori-teori tentang asal mula bahasa dapat dibagi berdasarkan asumsi dasarnya. Beberapa teori berdasarkan pada ide bahawa bahasa adalah sangat kompleks sehingga seseorang tidak dapat membayangkan ia muncul dari ketiadaan dalam bentuk akhirnya, tapi ia harus telah berkembang dari sistem pra-linguistik awal di antara leluhur pra-manusia kita. Teori ini dapat disebut dengan teori berdasarkan keberlanjutan. Pandangan berlawanan adalah bahawa bahasa adalah sifat manusia yang unik yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ditemukan di antara selain-manusia dan bahawa ia makanya muncul secara tiba-tiba dalam transisi dari pra-hominid sampai pada manusia purba. Teori ini dapat didefinisikan sebagai berdasarkan ketakberlanjutan. Demikian juga, beberapa teori melihat bahasa umumnya sebagai kemampuan lahiriah yang tersandikan secara genetis, sementara yang lain melihatnya sebagai sebuah sistem yang besar secara kultural, yaitu dipelajari lewat interaksi sosial.[24]

Saat sekarang satu-satunya pendukung dari teori ketakberlanjutan pada asal mula bahasa manusia adalah linguis dan filsuf Noam Chomsky. Chomsky menyatakan bahawa 'beberapa mutasi random terjadi, mungkin setelah hujan cahaya kosmik aneh, dan menyebabkan reorganisasi pada otak, menanam sebuah organ bahasa dalam otak primata'. Walau memperingatkan untuk tidak menangkap cerita tersebut terlalu harfiah, Chomsky bersikeras bahawa 'ia mungkin lebih mendekati kenyataan daripada dongeng lainnya yang mengatakan tentang proses-proses evolusioner, termasuk bahasa'.[25]

Teori keberlanjutan sekarang dipegang oleh mayoritas pelajar, tapi mereka berbeza dalam melihat perkembangannya. Mereka yang melihat bahasa sebagai bawaan lahir, sebagai contohnya Steven Pinker, memegang preseden sebagai kognisi hewan,[8] sementara mereka yang melihat bahasa sebagai alat komunikasi belajar sosial, seperti psikolog Michael Tomasello, melihatnya berkembang dari komunikasi hewan, baik isyarat primata atau komunikasi vokal untuk membantu dalam bekerja sama.[19] Model berkelanjutan lainnya melihat bahasa berkembang dari musik, sebuah pandangan yang telah didukung oleh Rousseau, Herder, Humboldt dan Charles Darwin. Pendukung utama dari pandangan tersebut pada saat sekarang adalah arkeolog Steven Mithen.[26]

Karena timbulnya bahasa berada sebelum prasejarah manusia, perkembangan yang berkaitan tidak meninggalkan jejak sejarah dan tidak ada proses perbandingan yang dapat diobservasi pada saat sekarang. Teori yang menekankan keberlanjutan sering melihat pada binatang untuk melihat jika, misalnya, primata memperlihatkan ciri-ciri yang dapat dilihat sebagai analogi terhadap bentuk bahasa dari pra-manusia. Alternatif lain, fosil awal manusia dapat diinspeksi untuk melihat jejak-jejak adaptasi fisik dari penggunaan bahasa atau bentuk jejak-jejak pra-linguistik dari perilaku simbolik.

Secara umum tak terbantahkan bahawa pra-manusia australopithecine tidak memiliki sistem komunikasi yang secara signifikan berbeza dengan yang ditemukan pada kera besar secara umum, tetapi para ahli memiliki opini yang berbeza-beza terhadap perkembangan sejak munculnya Homo sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Beberapa ahli mengasumsikan perkembangan sistem mirip-bahasa primitif (proto-bahasa) sama awalnya dengan Homo habilis (2,3 juta tahun lalu), sementara ahli lainnya menempatkan perkembangan komunikasi simbol primitif hanya dengan Homo erectus (1,8 juta tahun yang lalu) atau Homo heidelbergensis (0,6 juta tahun yang lalu) dan perkembangan bahasa layak pada Homo sapiens modern anatomis dengan revolusi Paleolitik Atas kurang dari 100.000 tahun lalu. [27] [28]

Kajian bahasa[sunting | sunting sumber]

William Jones menemukan relasi antara Latin dan Sanskrit, meletakan dasar bagi disiplin dari Sejarah linguistik.
Ferdinand de Saussure mengembangkan pendekatan structuralis terhadap kajian bahasa.
Noam Chomsky adalah salah satu ahli teori linguistik terpenting pada abad 20.

Kajian tentang bahasa, linguistik, telah berkembang menjadi sains sejak deskripsi pertama tata-bahasa dari bahasa tertentu di India lebih dari 2000 tahun lalu. Linguistik sekarang adalah sebuah sains yang memperhatikan semua aspek yang berhubungan dengan bahasa, menelitinya dari semua sudut pandang yang telah dijelaskan di atas.

Sub-disiplin[sunting | sunting sumber]

Kajian akademis terhadap bahasa dilakukan dari banyak area disiplin dan dari sudut pandang teoritis yang berbeda, semuanya memberikan pendekatan modern terhadap linguistik. Sebagai contoh, Deskriptif linguistik membedah tata-bahasa dari sebuah bahasa; teoritikal linguistik mengembangkan teori terbaik untuk mengkonsepkan bahasa sebagai sebuah kajian, berdasarkan pada data dari berbagai macam bahasa manusia yang masih ada; sociolinguistik mempelajari bagaimana bahasa digunakan untuk tujuan sosial memberikan kajian fungsi sosial dari bahasa dan deskripsi gramatikal; neurolinguistik mempelajari bagaimana bahasa diproses dalam otak manusia, dan melakukan percobaan mengenai teori tentang kemampuan bahasa; komputasi linguistik dibangun dari teori dan deskripsi linguistik untuk membangun model komputasi bahasa yang terkadang ditujukan untuk memproses bahasa alami, atau mencoba hipotesis linguistik; dan historikal linguistik bergantung pada tata-bahasa dan deskripsi lexical dari bahasa untuk menyelidiki sejarah tiap-taip bahasa dan membangun pohon rumpun-rumpun bahasa dengan menggunakan metoda komparatif.

Sejarah awal[sunting | sunting sumber]

Kajian formal bahasa sering dianggap telah bermulai di India oleh Panini, ahli tata-bahasa abad 5 SM yang memformulasikan 3.959 aturan dari morfologi bahasa Sanskrit. Namun penulis-penulis Sumeria telah mempelajari perbedaan antara tata-bahasa Bahasa Sumeria dan Bahasa Akkadia sekitar 1900 SM. Kemudian tradisi tata-bahasa berkembang pada semua kultur kuno yang mengadopsi tata tulis.[29]

Pada abad ke-17 seorang Tatabahasa Port-Royal dari Perancis mengembangkan ide bahawa tatabahasa dari semua bahasa merupakan sebuah refleksi dari dasar-dasar pemikiran universal, dan oleh kerana itu tata-bahasa merupakan universal. Pada abad ke-18, penggunaan pertama dari metoda komparatif oleh ahli filologi dan India kuno dari Inggris William Jones memicu tumbuhnya linguistik komparatif.[30] Kajian ilmiah dari bahasa diperluas dari Indo-Eropah ke bahasa secara umum oleh Wilhelm von Humboldt. Pada awal abad 20, Ferdinand de Saussure memperkenalkan ide bahawa bahasa sebagai suatu sistem statik dari unit-unit yang saling berhubungan, didefinisikan lewat pertentangan antara mereka.[9]

Dengan memperkenalkan perbedaan analisis bahasa antara diakronik dan sinkronik, dia meletakkan fondasi dari disiplin ilmu linguistik modern. Saussure juga memperkenalkan beberapa dimensi dasar dari analisis bahasa yang masih menjadi dasar dibanyak teori linguistik kontemporer, seperti perbedaan antara sintagma dan paradigma, dan perbedaan Langue-parole, membedakan bahasa sebagai suatu sistem abstrak (Language), dari bahasa sebagai suatu manifestasi konkrit dari sistem itu sendiri (parole). [31]

Linguistik kontemporer[sunting | sunting sumber]

Sekitar tahun 1960-an Noam Chomsky memformulasikan teori generatif bahasa. Menurut teori tersebut bentuk paling dasar dari bahasa adalah suatu kumpulan aturan-aturan sintaks yang universal untuk semua manusia yang mendasari tata-bahasa dari semua bahasa manusia. Kumpulan aturan tersebut disebut dengan Tatabahasa universal, dan Chomsky menyebutnya sebagai tujuan utama dari disiplin ilmu linguistik. Karena alasan tersebut tata-bahasa dari setiap bahasa hanya penting bagi linguistik, sejauh mereka membolehkan kita memahami aturan universal yang mendasari darimana keberagaman linguistik yang tampak dapat diturunkan.[32]

Sebagai lawan dari teori formal dari aliran generatif, Teori fungsional tata bahasa mengajukan bahawa sejak bahasa secara dasarnya adalah suatu alat, strukturnya lebih baik dianalisa dan dipahami dengan referensi terhadap fungsi-fungsi mereka. Teori fungsional dari tata-bahasa berbeda dengan Teori formal tata-bahasa, di mana yang terakhir mencari untuk mendefinisikan elemen-elemen berbeda dari bahasa dan menjelaskan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain sebagai sistem aturan-aturan formal atau operasi-operasi, Teori Fungsional mencari untuk menentukan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh bahasa dan kemudian menghubungkan fungsi-fungsi tersebut dengan elemen-elemen linguistik yang membawa mereka. [13] [33] Kerangka dari Linguistik kognitif menginterpretasikan bahasa dalam bentuk konsep, terkadang universal, terkadang khusus terhadap bahasa tertentu, yang bergantung kepada bentuknya.[34] Linguistik kognitif secara utama lebih memperhatikan tentang bagaimana pikiran membuat makna lewat bahasa.

Fisiologis dan arsitektur saraf dari bahasa dan bicara[sunting | sunting sumber]

Berbicara adalah modalitas dasar untuk bahasa di dalam semua kultur. Produksi dari bahasa lisan bergantung pada kemampuan mutakhir untuk mengkontrol bibir, lidah dan komponen-komponen lain dari peralatan vokal, kemampuan untuk secara akustik menerjemahkan suara lisan, dan peralatan neurologis dibutuhkan untuk memperoleh dan menghasilkan bahasa.[35] Kajian terhadap dasar genetis bagi bahasa manusia berada dalam tahap yang baru dimulai, dan satu-satunya gen yang telah secara positif mempengaruhi dalam produksi bahasa adalah FOXP2, yang mana, jika dipengaruhi oleh mutasi, mungkin menyebabkan semacam kelainan bahasa bawaan.[36]

Bahasa dan otak[sunting | sunting sumber]

Area-area bahasa pada otak. Angular Gyrus direpresentasikan dalam warna oranye, Supramarginal Gyrus direpresentasikan dengan warna kuning, Area Broca direpresentasikan dengan warna biru, Area Wernicke direpresentasikan dalam warna hijau dan Primary Auditory Cortex direpresentasikan dalam warna merah jambu.

Otak adalah pusat koordinasi dari semua aktivitas linguistik: ia mengatur produksi kognisi linguistik dan pemaknaan dan mekanika dari produksi lisan. Pengetahuan kita mengenai dasar neurologis untuk bahasa masih terbatas, meskipun telah dianggap berkembang lewat penggunaan tekni pencitraan modern. Disiplin linguistik yang mendedikasikan untuk meneliti aspek-aspek neurologis dari bahasa disebut dengan neurolinguistik.[37]

Penelitian awal dalam neurolinguistik mengikutkan penelitian bahasa terhadap orang dengan luka pada otak, untuk melihat bagaimana luka pada area tertentu mempengaruhi bahasa dan bicara. Dengan cara ini para neurosaintis di abad 19 menemukan bahawa dua area dalam otak secara krusial mempengaruhi pemrosesan bahasa: area Wernicke yang berada di bagian belakang dari superior temporal gyrus di dalam belahan otak serebral dominan. Orang dengan luka di area otak ini memiliki Aphasia reseptif, suatu kondisi di mana terdapat kerusakan mayor terhadap komprehensi bahasa, sementara berbicara masih dengan ritme yang alami dan relatif normal struktur kalimat. Area lainnya adalah area Broca yang berada di belakang inferior frontal gyrus dari belahan otak yang dominan. Orang dengan luka pada area ini memiliki aphasia ekspresif, yang berarti bahawa mereka "apa yang ingin mereka katakan, mereka hanya tidak dapat mengeluarkannya".[38] Mereka umumnya mampu memahami apa yang dikatakan kepada mereka, tapi tidak mampu berbicara secara fasih. Simtom-simtom lain yang mungkin ada pada aphasia Broca termasuk bermasalah dengan kelancaran, artikulasi, menemukan-kata, pengulangan kata, dan menghasilkan dan memahami kalimat dengan tata-bahasa kompleks, baik secara oral maupun tulisan. Mereka juga memperlihatkan pembicaraan yang tidak terstruktur dan ketidakmampuan menggunakan bahasa isyarat, secara analogi untuk memperlihatkan bagaimana mereka mempengaruhi bicara, dengan aphasia Broca menyebabkan si pengisyarat memberi isyarat dengan lambat dan dengan tata-bahasa yang tidak benar, namun pada pengisyarat dengan aphasia Wernicke akan fasih berisyarat, tapi hanya sedikit masuk akal oleh orang lain dan sulit memahami isyarat-isyarat dari orang lain. Hal ini memperlihatkan bahawa gangguan tersebut adalah spesifik terhadap kemampuan untuk menggunakan bahasa, dan bukan pada fisiologi yang digunakan untuk produksi bicara.[39][40]

Dengan kemajuan teknologi pada akhir abad 20, neurologi juga telah mengadopsi teknik non-invasif seperti pencitraan resonansi magnetis fungsional (fMRI) dan elektrofisiologi untuk mempelajari pemrosesan bahasa dalam individu tanpa gangguan.[37]

Anatomi dari lisan[sunting | sunting sumber]

Sistem vokal manusia.
Spectrogram dari vokal bahasa Inggris Amerika [i, u, ɑ] memperlihatkan forman f1 dan f2]]
Pemindaian MRI secara langsung dari seseorang yang berbicara Cina Mandarin.

Bahasa lisan bergantung pada kemampuan fisik kita untuk menghasilkan suara, suatu gelombang longitudinal disebarkan lewat udara pada suatu frekuensi yang dapat menggetarkan gendang telinga manusia. Kemampuan ini bergantung pada fisilogi dari organ-organ lisan manusia. Organ-organ tersebut teridiri dari paru-paru, kotak suara (laring) dan sistem vokal atas - tenggorokan, mulut dan hidung. Dengan mengkontrol bagian-bagian berbeda dari peralatan lisan aliran udara dapat dimanipulasi untuk menghasilkan suara lisan yang berbeda.[41]

Suara lisan dapat dianalisa menjadi suatu kombinasi dari elemen-elemen segmentasi dan suprasegmentasi. Elemen segmentasi adalah yang mengikuti satu sama lain secara berurutan, dan biasanya direpresentasikan dengan huruf-huruf berbeda dalam skrip alfabet seperti pada skrip Romawi. Dalam bicara bebas, tidak ada batasan jelas antara satu segmen dengan lainnya, tidak juga umumnya ada jeda suara antara kata. Segmen-segmen oleh kerana itu dibedakan dengan suara-suara berbeda yang merupakan hasil dari artikulasi mereka yang berbeda, dan mereka dapat berbentuk huruf vokal atau konsonan. Fenomena suprasegmentasi melingkupi elemen-elemen seperti stres, tipe fonasi, warna nada suara dan prosodi atau intonasi yang kesemuanya bisa mempengaruhi segmen-segmen lain.[42]

Segmen konsonan dan vokal digabungkan untuk membentuk silabel, yang kemudian digabungkan untuk membentuk pengucapan; hal ini dapat dibedakan secara fonetis lewat ruang antara dua pernafasan. Secara akustik, segmen-segmen berbeda ini dikarakterisasikan oleh struktur formant berbeda, yang dapat terlihat dalam suaut spectogram dari rekaman gelombang suara (lihat gambar Spectogram dari struktur formant dari tiga huruf vokal bahasa Inggeris). Forman adalah puncak amplitudo dalam spektrum frekuensi dari suatu suara tertentu. [42][43]

Huruf vokal adalah suara-suara yang tidak memiliki gesekan bunyi yang disebabkan oleh mendekatnya atau terhalangnya beberapa bagian dari sistem vokal atas. Mereka beragam secara kualitas bergantung pada tingkat peralatan bibir dan letak dari lidah dalam rongga oral.[42] Huruf vokal disebut vokal tertutup saat bibir secara relatif tertutup, sebagaimana pada pengucapan dari huruf vokal Templat:Ipa (Inggris "ee"), atau vokal terbuka saat bibir secara relatif terbuka, sebagaimana pada huruf vokal Templat:Ipa (Inggris "ah"). Jika lidah terletak pada bagian belakang mulut maka kualitasnya berubah, membuat huruf vokal seperti Templat:Ipa (Inggris "oo"). Dan kualitasnya juga berubah bergantung apakah bibir membulat atau tidak, membuat perbedaan seperti antara Templat:Ipa (huruf vokal tidak membulat seperti pada Inggris "ee"") dan Templat:Ipa (vokal depan membulat seperti pada Jerman "ü".[44]

Konsonan adalah suara-suara yang memiliki gesekan bunyi atau penutupan pada poin tertentu dalam sistem vokal atas. Suara konsonan beragam dari tempat artikulasi, contohnya tempat dalam sistem vokal di mana aliran udara terhambat -- umumnya pada bibir, gigi, alveolar ridge, palate, velum, uvula atau glottis. Setiap tempat artikulasi menghasilkan sekumpulan suara yang berbeda, yang lebih lanjuta dibedakan oleh cara artikulasi -- jenis dari gesekan -- baik tertutup penuh, pada kasus di mana konsonan disebut oklusif atau stop, atau tingkatan berbeda dari peralatan membentuk fricative dan approximant. Konsonan juga dapat dibunyikan atau tidak dibunyikan, bergantung apakah pita vokal di set dalam vibrasi oleh aliran udara selama menghasilkan suara. Bunyi adalah yang membedakan Inggris Templat:Ipa pada bus (sibilant tak berbunyi) dengan Templat:Ipa pada buzz (sibilant berbunyi).[45]

Beberapa suara lisan, baik vokal dan konsonan, melibatkan pengeluaran aliran udara lewat lubang nasal, dan hal ini disebut nasal atau suara nasalisasi. Suara-suara lainnya didefinisikan dengan cara lidah bergerak dalam mulut: seperti suara l (disebut lateral, kerana udara mengalir pada kedua sisi lidah), dan suara r (disebut rhotics yang dikarakterisasikan dengan bagaimana lidah diposisikan relatif dengan aliran udara.[43]

Dengan menggunakan organ-organ bicara tersebut, manusia dapat menghasilkan ratusan suara berbeda: beberapa sering muncul pada bahasa-bahasa di dunia di mana yang lainnya lebih umum pada rumpun bahasa tertentu, atau wilayah bahasa, atau bahkan spesifik pada satu bahasa.[46]

Struktur[sunting | sunting sumber]

Bila dijelaskan sebagai suatu sistem dari komunikasi simbolik, bahasa secara tradisional terdiri dari tiga bagian: isyarat, makna dan suatu kode menghubungkan isyarat dengan maknanya. Kajian dari proses semiotik, bagaimana isyarat dan makna digabungkan, digunakan dan diinterpretasikan disebut dengan semiotik. Isyarat-isyarat dapat dibentuk dari suara, gerak, huruf-huruf atau simbol, bergantung pada apakah bahasa tersebut diucapkan, diisyaratkan atau ditulis, dan mereka dapat digabungkan menjadi isyarat kompleks seperti kata-kata dan frasa. Bila digunakan dalam komunikasi suatu isyarat disandikan dan dipindahkan oleh pengirim lewat suatu kanal kepada penerima yang menterjemahkannya.[47]

Prasasti Tamil kuno di Thanjavur

Beberapa properti yang membatasi bahasa manusia dengan sistem komunikasi lainnya adalah: kesembarangan dari isyarat linguistik, berarti bahawa tidak ada koneksi yang dapat diprediksi antara suatu isyarat linguistik dan maknanya; dualitas dari sistem lingustik, berarti bahawa struktur linguistik dibangun dengan menggabungkan elemen-elemen menjadi struktur besar yang dapat dilihat sebagai lapisan-lapisan, misalnya bagaimana suara membentuk kata dan kata membentuk frasa; ciri-ciri dari elemen-elemen bahasa, berarti bahawa elemen-elemen pembangun dari isyarat linguistik adalah unit-unit diskrit, misalnya suara dan kata, yang dapat dibedakan satu dengan yang lainnya dan disusun kembali dalam pola-pola berbeda; dan produktivitas dari sistem linguistik, yang berarti bahawa jumlah terbatas dari elemen-elemen lingustik dapat digabungkan secara teoritis menjadi sejumlah kombinasi tak terbatas.[47]

Aturan-aturan mengenai isyarat mana yang dapat digabungkan untuk membentuk kata dan frasa disebut dengan sintaks atau tata-bahasa. Makna yang terhubung pada isyarat-isyarat tertentu, morfem, kata, frasa dan teks disebut semantik.[48] Pembagian bahasa menjadi terpisah tapi sistem yang terhubung dari isyarat dan makna berawal dari kajian linguistik pertama dari de Saussure dan sekarang digunakan hampir pada semua cabang dari linguistik.[49]

Semantik[sunting | sunting sumber]

Bahasa mengekspresikan makna dengan mengaitkan sebuah isyarat dengan maknanya, isinya. Bentuk isyarat haruslah sesuatu yang dapat dipersepsi, contohnya dalam suara, gambar atau gerak isyarat, dan mereka timbul berhubungan dengan makna tertentu oleh konvensi sosial. Karena relasi dasar dari makna bagi kebanyakan isyarat-isyarat linguistik didasarkan pada konvensi sosial, isyarat linguistik bisa dianggap sembarang, dalam artian bahawa konvensi tersebut terbentuk secara sosial dan sejarah, bukan lewat relasi alami antara suatu bentuk isyarat tertentu dan maknanya.

Makanya bahasa haruslah memiliki kosa kata isyarat yang berkaitan dengan makna tertentu -- isyarat Inggris dari "anjing" menandakan, misalnya, anggota dari jenis Canis. Dalam sebuah bahasa, susunan dari isyarat yang sembarang yang terhubung kepada makna tertentu disebut dengan lexicon, dan sebuah isyarat yang terhubung ke sebuah makna disebut dengan lexeme. Tidak semua makna dalam sebuah bahasa direpresentasikan oleh satu kata -- terkadang konsep semantik terkandung dalam morfologi atau sintaks dari suatu bahasa dalam bentuk kategori tatabahasa. [50]

Semua bahasa memiliki struktur semantik dari predikat -- sebuah struktur yang mendasari sebuah properti, keadaan atau aksi. Secara tradisional semantik telah dipahami sebagai kajian bagaimana pembicara dan pendengar memberikan nilai benar terhadap suatu pernyataan, sehingga makna dapat dipahami sebagai suatu proses di mana sebuah predikat dapat dikatakan benar atau salah mengenai sebuah entitas, contohnya: "[x [adalah y]]" atau "[x [maka y]]." Baru-baru ini, model dari semantik ini telah dilengkapi dengan model makna yang lebih dinamis yang menggabungkan pengetahuan yang sama tentang konteks di mana sebuah tanda diinterpretasikan menjadi produksi dari makna. Model makna seperti itu ditelaah lebih jauh dalam bidang pragmatik. [50]

Suara dan simbol[sunting | sunting sumber]

Sebuah spectrogram memperlihatkan suara dari kata bahasa Inggris "man" yang ditulis secara fonetik sebagai Templat:Ipa. Perlu diketahui bahwa dalam alur bicara tidak ada pembedaan jelas antara segmen-semgen, hanya transisi halus saat peralatan vokal bergerak.
Hurup "wi" dalam naskah Hangul.
Isyarat untuk "wi" dalam Bahasa Isyarat Korea

Bergantung kepada modalitas struktur bahasa dapat didasarkan pada sistem suara (bicara), gestur (bahasa isyarat) atau grafik atau simbol taktil (tulisan). Cara-cara di mana bahasa menggunakan suara atau isyarat untuk membentuk makna dipelajari dalam fonologi. [51] Kajian bagaimana manusia menghasilkan dan memaknakan suara vokal disebut dengan fonetik. [52] Dalam bahasa ucapan, makna dihasilkan bila suara menjadi bagian dari sistem di mana beberapa suara dapat berkontribusi untuk mengekspresikan suatu makna dan suara lainnya tidak. Dalam setiap bahasa yang ada dari sekian banyak suara yang dapat dibuat oleh vokal manusia hanya sejumlah suara yang berkontribusi dalam pembentukan makna. [53]

Suara sebagai bagian dari sistem linguistik disebut dengan fonem.[54] Fonem adalah unit abstrak dari suara, dicirikan sebagai unit terkecil dalam sebuah bahasa yang berfungsi untuk membedakan antara makna dari sepasang kata secara minimal dari kata-kata berbeda, yang disebut dengan pasangan minimum. Dalam bahasa Inggeris contohnya kata /bat/ Templat:Ipa dan /pat/ Templat:Ipa membentuk suatu pasangan minimum di mana perbedaan antara /b/ dan /p/ membedakan kedua kata yang memiliki makna yang berbeda. Tapi setiap bahasa memperlihatkan suara dengan cara yang berbeda: contohnya dalam suatu bahasa yang tidak membedakan antara konsonan berbunyi dan tak berbunyi suara [p] dan [b] akan dianggap sebuah fenom tunggal dan akibat pengucapan keduanya akan memiliki makna yang sama. Hal yang sama, pada bahasa Inggeris tidak membedakan secara fonem antara pengucapan aspirasi dan non-aspirasi dari konsonan sebagai kebanyakan bahasa lain lakukan: non-aspirasi /p/ dalam /spin// Templat:Ipa dan aspirasi /p/ dalam /pin/ Templat:Ipa dianggap hanya sebagai cara yang berbeda dalam pengucapan fenom yang sama (variansi dari fenom tunggal disebut dengan allofon), sedangkan dalam Mandarin perbedaan dalam pengucapan memisahkan antara kata Templat:Ipa "jongkok" dan Templat:Ipa "delapan" (aksen di atas á berarti bahawa vokal diucapkan dengan nada tinggi).[55]

Semua bahasa oral memiliki sedikitnya dua kategori fenom berbeda: harakat dan konsonan, yang dapat digabungkan menjadi suku kata.[42] Selain segmen seperti harakat dan konsonan, beberapa bahasa juga menggunakan suara dengan cara berbeda untuk menyampaikan suatu makna. Banyak bahasa, misalnya, menggunakan penekanan, aksen, durasi dan nada untuk membedakan makna. Karena fenomena seperti ini bekerja di luar tingkat dari sebuah segmen mereka disebut dengan suprasegmental.[56] Beberapa bahasa hanya memiliki sedikit fenom, sebagai contohnya Rotokas dan Bahasa Piraha masing-masing dengan 11 dan 10 fenom, sementara bahasa seperti Taa bisa memiliki 141 fenom.[55] Dalam bahasa isyarat persamaan dengan fenom (sebelumnya dikenal dengan chereme) ditentukan oleh elemen-elemn dasar dari gestur seperti bentuk tangan, orientasi, lokasi, dan gerakan, yang berhubungan dengan kebiasaan artikulasi dalam bahasa lisan.[57]

Aksara merepresentasikan suara dari perkataan manusia menggunakan simbol visual, yang bisa atau mungkin tidak berhubungan dengan suara dari bahasa lisan. Alfabet latin (dan yang berbasis atau diturunkan darinya) adalah berbasiskan representasi dari suatu suara, sehingga kata-kata terbentuk dari huruf-huruf yang secara umum menandakan sebuah konsonan atau harakat dalam struktur dari kata. Dalam naskah suku kata, seperti naskah Inuktitut, setiap isyarat merepresentasikan seluruh suku kata. Dalam naskah logographic setiap isyarat merepresentasikan seluruh kata,[58] dan akan secara umum tidak memiliki hubungan dengan suara dari kata dalam bahasa lisan.

Karena semua bahasa memiliki jumlah kata yang sangat banyak, tidak ada naskah logographic yang diketahui eksis. Dalam menulis, dimensi sementara saat suara dan kata mengalir pada bahasa lisan direpresentasikan secara spasial dalam bentuk direksi. Tapi direksi di mana urutan-urutan dari simbol disusun dalam menulis juga beragam, beberapa sistem penulisan menggunakan arah horizontal (kiri ke kanan pada naskah Latin atau kanan ke kiri pada naskah Arab), yang lainnya seperti tulisan tradisional Cina menggunakan dimensi vertikal (atas - bawah). Beberapa sistem penulisan menggunakan arah berlawan untuk baris-baris alternatif, dan yang lainnya seperti naskah Maya dapat ditulis dengan arah manapun dan menggunakan petunjuk grafis untuk memperlihatkan pada pembaca arah dari membaca.[59]

Untuk merepresentasikan suara dari bahasa-bahasa di dunia dalam penulisan, linguis telah mengembangkan International Phonetic Alphabet, dirancang untuk merepresentasikan semua suara yang berbeda yang telah diketahui untuk membantu pemaknaan dalam bahasa manusia.[60]

Tatabahasa[sunting | sunting sumber]

Tatabahasa adalah kajian bagaimana elemen-elemen makna (morfem) dalam suatu bahasa dapat digabungkan menjadi pengucapan. Morfem dapat bebas atau terikat. Jika mereka bebas berpindah dalam pengucapan, mereka biasanya disebut dengan kata, dan jika mereka terikat dengan kata atau morfem lainnya, mereka disebut dengan afiks. Bagaimana suatu elemen makna dapat digabungkan dalam suatu bahasa dikontrol oleh aturan-aturan. Aturan-aturan untuk mendapatkan struktur internal kata disebut dengan morfologi. Aturan-aturan dari struktur internal dari frasa dan kalimat disebut dengan sintaks.[61]

Kategori tatabahasa[sunting | sunting sumber]

Tatabahasa dapat diertikan sebagai sistem kategori dan set peraturan yang menentukan cara kategori menggabungkan aspek maksud yang berlainan.[62] Bahasa berbeza dengan luas sama ada dikodkan melalui penggunaan kategori atau unit leksikal. Walau bagaimanapun, beberapa kategori sangat umum sehingga hampir sejagat. Kategori yang sejagat memasukkan pengekodan hubungan tatabahasa peserta dan predikat dengan membezakan hubungannya secara tatabahasa kepada predikat, pengekodan hubungan waktu dan ruangan pada predikat, dan sistem diri tatabahasa menentukan rujukan kepada dan perbezaan antara penutur dan penerima dan tentang siapa yang mereka cakapkan.[63]

Kelas-kelas kata[sunting | sunting sumber]

Bahasa mengelompokkan bagian-bagian dari pembicaraan menjadi kelas-kelas bergantung kepada fungsi dan posisi relatif terhadap bagian lainnya. Semua bahasa, misalnya, memiliki perbedaan mendasar antara sekelompok kata yang secara prototipikal mengacu pada sesuatu dan konsep dan sekelompok kata yang secara prototipikal mengacu pada aksi dan kejadian. Kelompok pertama, yang mengikutkan kata seperti "anjing" dan "lagu", biasanya disebut dengan kata benda. Kelompok kedua, yang mengikutkan kata seperti "lari" dan "menyanyi", disebut dengan kata kerja. Kategori umum lainnya adalah Kata sifat, kata-kata yang menjelaskan properti atau kualitas dari kata benda seperti "merah" atau "besar".

Kelas-kelas kata juga memiliki fungsi berbeda dalam tatabahasa. Kata kerja prototipikal digunakan untuk membentuk predikat, sementara kata benda digunakan sebagai argumen dari predikat. Dalam kalimat seperti "Sally lari," predikatnya adalah "lari," kerana ia merupakan kata yang menandakan keadaan tertentu tentang argumennya "Sally". Beberapa kata kerja seperti "sumpah" bisa saja memerlukan dua argumen, contohnya: "Sally menyumpahi John". Predikat yang hanya menggunakan satu argumen disebut dengan intransitif, dan predikat yang memakai dua argumen disebut dengan transitif.

Banyak kelas-kelas lain yang ada di bahasa yang berbeda, seperti konjungsi yang berguna untuk menggabungkan dua kalimat dan klausa yang memperkenalkan sebuah kata benda, interjeksi seperti "agh!" atau "wow!", atau ideofon yang menirukan suara dari suatu kejadian. Beberapa bahasa memiliki posisional, yang menjelaskan posisi spasial dari suatu kejadian atau entitas. Banyak bahasa memiliki penggolongan, yang mengidentifikasi sejumlah kata-benda yang yang termasuk pada tipe tertentu atau memiliki suatu bentuk tertentu. Sebagai contohnya, dalam Bahasa Jepang, penggolongan umum kata benda untuk manusia adalah nin (人), dan ia digunakan untuk menghitung manusia, apapun namanya:

san-nin no gakusei (三人の学生) secara literal "3 manusia-penggolongan dari pelajar" — tiga pelajar

Sementara untuk pohon, akan berbentuk:

san-bon no ki (三本の木) secara literal "3 penggolongan-untuk-objek dari pohon-panjang" — tiga pohon;

Morfologi[sunting | sunting sumber]

Dalam linguistik, kajian mengenai struktur internal dari kata-kata kompleks, dan proses-proses di mana setiap kata dibentuk disebut morfologi. Pada kebanyakan bahasa, adalah memungkinkan untuk membentuk kata-kata kompleks yang dibentuk dari beberapa morfem. Sebagai contohnya kata Bahasa Inggris "unexpected" dan dianalisa sebagai gabungan dari tiga morfem "un-", "expect" dan "-ed".[64]

Morfem dapat dikelompokkan berdasarkan apakah mereka morfem independen, yang disebut akar, atau apakah mereka dapat muncul terkait dengan morfem lainnya. Morfem yang terikat atau afiks dapat digolongkan menurut posisi mereka berkaitan dengan akarnya: prefiks lebih dulu dari akar, sufiks setelah akar dan infiks dimasukkan di antara akar. Afiks bertujuan untuk merubah atau mengembangkan makna dari akar. Beberapa bahasa mengganti makna dari kata dengan merubah struktur fonologi dari kata, contohnya kata Inggris "run" dengan kata kerja masa lampaunya adalah "ran". Proses ini disebut dengan ablaut. Lebih lanjut, morfologi membedakan antara proses infleksi yang merubah atau mengembangkan kata, dan proses derivasi yang membuat kata baru dari kata yang sudah ada. Dalam bahasa Inggeris kata kerja "sing" memiliki bentuk infleksi "singing" dan "sung" yang mana keduanya merupakan kata kerja, dan bentuk derivasi "singer" yang merupakan sebuah kata benda yang diturunkan dari kata kerja dengan sufiks agentif "-er".[65][66]

Bahasa berbeda secara luas dalam bagaimana mereka bergantung kepada proses morfologis dari formasi kata. Dalam beberapa bahasa, sebagai contohnya Cina, tidak ada proses morfologis dan semua informasi gramatis disandikan secara sintaks dengan membentuk pertalian dari kata-kata tunggal. Bentuk dari morfo-sintaks ini sering disebut isolasi, atau analitis, kerana hampir ada suatu korepondensi penuh antara sebuah kata tunggal dan sebuah aspek tunggal dari makna. Kebanyakan bahasa memiliki kata-kata yang terdiri dari beberapa morfem, tapi mereka beragam dalam tingkatan di mana morfem adalah unit-unit diskrit. Pada kebanyakan bahasa, secara terkenal dalam kebanyakan bahasa Indo-Eropah, morfem tunggal bisa memiliki beberapa makna berbeda yang tidak dapat dianalisis menjadi segmen-segmen kecil. Sebagai contohnya dalam bahasa Latin kata bonus, terdiri dari kata akar bon- yang berarti "baik" dan sufiks -us yang berarti gender maskulin, jumlah tunggal dan kasus nominatif. Bahasa seperti itu disebut dengan bahasa fusional, kerana beberapa makna bisa digabungkan menjadi morfem tunggal. Kebalikan dari bahasa fusional adalah bahasa aglutinatif yang membentuk kata-kata dengan menggabungkan morfem-morfem dalam satu rantai, tapi dengan setiap morfem sebagai suatu unit diskrit semantik. Sebuah contoh dari bahasa seperti itu adalah Turki, dengan contoh kata evlerinizden ("dari rumah anda") terdiri dari beberapa morfem, ev-ler-iniz-den dengan arti rumah-jamak-anda-dari. Bahasa-bahasa yang bergantung kepada morfologi pada tingkat tertinggi secara tradisional disebut bahasa polisintetik. Mereka bisa mengekspresikan sebuah kalimat Bahasa Inggris secara penuh dalam satu kata tunggal. Sebagai contohnya kata Yupik tuntussuqatarniksaitengqiggtuq yang berarti "Dia (pria) belum mengatakan lagi bahawa dia akan berburu rusa kutub." Kata tersebut terdiri dari morfem-morfem tuntu-ssur-qatar-ni-ksaite-ngqiggte-uq dengan arti, rusa.kutub-berburu-besok-mengatakan-negasi-lagi-orang.ketiga.tunggal-indikatif, dan kecuali pada morfem tuntu "rusa kutub", tidak ada morfem lain yang muncul dalam isolasi.[67]

Banyak bahasa menggunakan morfologi untuk merujuk-silang kata-kata dengan sebuah kalimat. Hal ini terkadang disebut dengan kesepakatan. Contohnya, pada kebanyakan bahasa Indo-Eropah adjektif harus merujuk-silang pada kata benda yang dirubahnya berkenaan dengan jumlah, hal dan gender, sehingga adjektif Latin bonus "bagus" diinfleksikan sepakat dengan kata benda gender maskulin dan singular. Pada bahasa-bahasa polisintetik kata kerja merujuk-silang subjek dan objek mereka. Dalam tipe-tipe bahasa ini, sebuah kata-kerja tunggal bisa mengikutkan informasi yang membutuhkan sebuah kalimat dalam bahasa Inggeris. Sebagai contohnya dalam Bahasa Basque frase ikusi nauzu "anda melihat saya", kata kerja bantu masa lampau n-au-zu (mirip dengan Inggris "do") sesuai dengan subjek (anda) diekspresikan dengan prefiks n, dan dengan objek (saya) diekspresikan dengan sufiks -zu. Kalimat tersebut dapat secara langsung diterjemahkan sebagai "melihat kamu-kan-saya". [68]

Sintaks[sunting | sunting sumber]

[[Berkas:Basic constituent structure analysis English sentence.svg|350px|right|thumb| Sebagai tambahan dari kelas-kelas kata, sebuah kalimat dapat dianalisa dipandang dari fungsi tata-bahasa: "Kucing" adalah subjek dari kalimat, "di atas matras" adalah sebuah frase lokatif, dan "duduk" adalah inti dari predikat.]]

Cara lain di mana bahasa menyampaikan makna adalah lewat urutan dari kata-kata dalam sebuah kalimat. Aturan-aturan tata bahasa untuk bagaimana menghasilkan kalimat baru dari kata-kata yang telah diketahui disebut dengan sintaks. Aturan-aturan tata-bahasa dari suatu bahasa menentukan kenapa sebuah kalimat dalam bahasa Inggeris seperti "I love you" memiliki makna tapi "*love you I" tidak [69]

aturan-aturan sintaks menentukan bagaimana urutan kata dan struktur kalimat dibatasi, dan bagaimana batasan tersebut memiliki kontribusi pada makna.[70]

Contohnya dalam bahasa Inggeris dua kalimat "si budak mengutuk si tuan" dan "si tuan mengutuk si budak" memiliki makna berbeda kerana peran dari subjek tata-bahasa disandikan oleh kata benda di depan kata kerja, dan peran dari objek disandikan oleh kata benda yang muncul setelah kata kerja. Tapi dalam Latin keduanya Dominus servos vituperabat dan Servos vituperabat dominus berarti "si tuan menegur si budak", kerana servos "budak" ada dalam kasus akusatif memperlihatkan bahawa mereka adalah objek dari tata bahasa dari kalimat dan dominus "tuan" ada dalam kasus nominatif memperlihatkan bahawa dia adalah si subjek. [71]

Latin menggunakan morfologi untuk mengekspresikan perbedaan antara subjek dan objek, di mana pada bahasa Inggeris menggunakan urutan kata. Contoh lain bagaimana aturan-aturan sintatis memberikan makan adalah aturan pada urutan kata terbalik dalam pertanyaan yang ada di banyak bahasa. Aturan ini adalah alasan kenapa dalam bahasa Inggeris, saat frasa "John is talking to Lucy" berubah menjadi sebuah pertanyaan menjadi "Who is John talking to?" dan bukan "John is talking to who?". Contoh terakhir bisa digunakan sebagai cara untuk menempatkan empasis khusus pada who, dengan demikian sedikit merubah makna dari pertanyaan. Sintaks juga mengikutkan aturan-aturan bagaimana kalimat-kalimat kompleks disusun dengan mengelompokan kata-kata dalam unit-unit, disebut frase, yang dapat menempati tempat berbeda dalam suatu struktur sintaktis besar. Kalimat-kalimat dapat dijelaskan sebagai terdiri dari frase-frase terhubung dalam sebuah struktur pohon, menghubungkan frase satu sama lain pada tingkatan yang berbeda.[72] Di sebelah kanan adalah suatu representasi grafik dari analisis sintaktis dari kalimat bahasa Inggeris "the cat sat on the mat". Kalimat tersebut dianalisa sebagai dibentuk oleh suatu frase kata benda, kata kerja dan frase preposional; fase preposional lebih lanjut lagi dibagi menjadi sebuah preposisi dan sebuah frase kata benda; dan frase kata benda terdiri dari dari sebuah artikel dan sebuah kata benda. [73]

Alasan kenapa kalimat dapat dilihat sebagai gabungan dari frase adalah kerana setiap frase akan bergerak sebagai sebuah elemen tunggal jika operasi sintaktis diikutkan. Contohnya "the cat" adalah satu frase dan "on the mat" adalah yang lainnya kerana mereka akan dianggap sebagai satu unit jika kita memilih menekankan lokasi dengan pindah ke depan frase preposisi: "[And] on the mat, the cat sat".[73] Ada banyak perbedaan pada kerangka formalis dan fungsionalis yang mengajukan teori-teori untuk menjelaskan struktur sintaktis, berdasarkan asumsi-asumsi berbeda tentang apa itu bahasa dan bagaimana ia seharusnya dijelaskan. Tiap-tiapnya akan menganalisa sebuah kalimat seperti contoh di atas dalam makna yang berbeda.[13]

Tipologi: universal dan diversitas[sunting | sunting sumber]

Bahasa dapat dikelompokan menurut relasi pada tipe-tipe tata-bahasa mereka. Bahasa-bahasa yang berada pada rumpun yang berbeda terkadang memiliki fitur-fitur yang sama, dan fitur berbagi tersebut condong berhubungan.[74] Contohnya, bahasa dapat dikelompokan berdasarkan urutan kata, urutan relatif dari kata kerja, dan komponen-komponennya dalam suatu kalimat indikatif normal. Dalam bahasa Inggeris urutan dasar adalah SPK "Ular (S) menggigit (P) orang (O)", di mana kalimat tersebut dalam bahasa orang Australia Gamilaraay akan menjadi "duyugu nama dayn yiːy" (Ular Orang Gigit), Subjek-Objek-Predikat.[75] Jenis urutan kata berkaitan sebagai suatu parameter tipologis kerana dasar tipe urutan kata berhubungan dengan parameter sintaktis lainnya, seperti urutan relatif dari kata benda dan adjektif, atau penggunaan preposisi dari postposisi. Korelasi seperti itu disebut implikasi universal. Contohnya, kebanyakan (tapi tidak semua) bahasa yang memiliki tipe SOP memiliki postposisi bukan preposisi, dan memiliki adjektif sebelum kata benda. [76]

Dari kajian berbagai tipe urutan kata telah ditemukan bahawa tidak semua bahasa mengelompokan hubungan antara aktor dan aksi sebagaimana yang bahasa Inggeris lakukan pada Subjek, Objek dan Kata Kerja - tipe ini disebut dengan tipe nominatif-akusatif. Beberapa bahasa disebut ergatif, Gamilaraay di antaranya, membedakan antara Agen dan Pasien. Dalam klausa transitif bahasa Inggeris, kedua subjek dari kalimat intransitif ("I run") dan kalimat transitif ("I love you") diperlakukan sama, diperlihatkan di sini oleh kata ganti nominatif I. Dalam bahasa-bahasa ergatif partisipan tunggal dalam sebuah kalimat intransitif seperti "I run" diperlakukan sama sebagai pasien dalam suatu kalimat transitif -- memberikan persamaan pada "me run" dan "you love me", hanya pada kalimat transitif persamaan kata ganti I akan digunakan.[75] Dengan cara ini aturan-aturan semantik dapat dipetakan ke relasi tatabahasa dengan cara berbeza, mengelompokan sebuah subjek intransitif baik dengan Agen (tipe akusatif) atau Pasien (tipe ergatif) atau membuat setiap dari tiga aturan tersebut secara berbeza, yang disebut tipe tripartite. [77]

Fitur-fitur berbagi bahasa yang termasuk pada tipe kelas tipologis yang sama bisa muncul secara independen. Kemunculannya mereka bisa dikarenakan hukum universal mengatur struktur dari bahasa alami—bahasa universal—atau mereka mungkin sebuah hasil dari bahasa-bahasa mengembangkan solusi-solusi konvergen terhadap permasalahan komunikatif yang muncul yang mana manusia menggunakan bahasa untuk menyelesaikannya. [14]

Konteks sosial dari penggunaan dan transmisi[sunting | sunting sumber]

Sementara semua manusa memiliki kemampuan untuk mempelajari bahasa apapun, mereka hanya melakukan tersebut jika mereka tumbuh dalam suatu lingkungan yang memiliki bahasa dan digunakan oleh yang lain. Bahasa oleh kerana itu bergantung pada komunitas dari pembicara di mana anak-anak mempelajari bahasa dari orang tua dan teman, dan mereka sendiri memindahkan bahasa kepada anak mereka. Bahasa digunakan oleh mereka yang menyuarakannya untuk komunikasi, dan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Banyak aspek dari penggunaan bahasa dapat dilihat beradapatsi secara spesifik untuk tujuan tersebut. [14] Dikarenakan cara di mana bahasa dipindahkan antara generasi dan dalam komunitas, bahasa terus-menerus berubah, berpisah menjadi bahasa baru atau menyatu kerana kontak bahasa. Prosesnya sama dengan proses pada evolusi, di mana proses dari turunana dengan modifikasi mengarah pada formasi dari suatu pohon filogenetis.[78]

Namun bahasa berbeza dengan organisme biologis di mana mereka siap menggabungkan elemen-elemen dari bahasa lain lewat proses difusi, saat pembicara dari bahasa-bahasa berbeza melakukan kontak. Manusia juga terkadang menggunakan lebih dari satu bahasa, memperoleh bahasa pertama mereka atau bahasa saat kanak-kanak, atau mempelajari bahasa baru saat mereka tumbuh. Karena meningkatnya kontak bahasa dalam dunia globah banyak bahasa-bahasa kecil menjadi langka kerana si penutur berpindah ke bahasa lain yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam komunitas yang lebih besar dan lebih influensial. [79]

Penggunaan dan Makna[sunting | sunting sumber]

Kajian semantik dari makna mengasumsikan bahawa makna berada dalam suatu relasi antara isyarat dan makna yang secara kuat terbentuk lewat konvensi sosial. Tapi semantik tidak mempelajari bagaimana dalam konvensi sosial tersebut dibaut dan mempengaruhi bahasa. Namun, saat mempelajari bagaimana suatu kata dan isyarat digunakan, terkadang kata memiliki makna berbeza bergantung kepada penggunaan pada konteks sosial. Dan isyarat juga berubah maknanya sepanjang waktu, saat konvensi mengatur penggunaannya secara bertahap berubah. Kajian tetang bagaimana makna dari ekspresi linguistik berubah bergantung konteks disebut pragmatik. Pragmatik bersangkutan dengan cara-cara di mana penggunaan bahasa dipolakan dan bagaimana pola-pola tersebut mempengaruhi makna. Sebagai contohnya di semua bahasa ekspresi linguistik dapat digunakan tidak hanya untuk memindahkan informasi, tapi untuk melakukan aksi. Aksi-aksi tertentu hanya dibentuk lewat bahasa, tapi memiliki efek nyata. Contohnya aksi 'menamakan', yang membuat sebuah nama baru untuk beberapa entitas, atau aksi dari 'menyebutkan seseorang suami dan istri' yang membuat kontrak sosial dari pernikahan. Jenis-tipe dari aksi ini disebut dengan aksi bicara, walau mereka tentu saja terbawa dalam penulisan dan isyarat tangan. [80]

Bentuk dari ekspresi linguistik tidak berhubungan dengan makna yang dimilikinya dalam suatu konteks sosial. Contohnya, jika pada meja makan seseorang bertanya "bisakah anda menjangkau garam?", hal itu faktanya bukanlah pertanyaan tentang panjang dari tangan teman yang diajak bicara, tapi suatu permintaan untuk memberikan garam. Makna tersebut tersirat oleh konteksi di mana ia dibicarakan, jenis dari efek dari makna disebut implikatur konversasional. Aturan-aturan sosial tentang bagaimana penggunaan bahasa dianggap sesuai dalam situasi tertentu, dan bagaimana memahami pengucapan dalam relasi terhadap konteksnya, beragam dalam komunitas, dan mempelajarinya adalah suatu bagian besar dari memperoleh kompetensi komunikatif dalam sebuah bahasa. [81]

Pemerolehan[sunting | sunting sumber]

Semua manusia yang sihat dan berkembang dengan normal belajar mengguna bahasa. Kanak-kanak memperoleh satu atau banyak bahasa yang digunakan di sekeliling mereka: mana-mana bahasa yang mereka terima pendedahan yang mencukupi semasa zaman kanak-kanak. Perkembangan ini pada asasnya sama untuk kanak-kanak yang memperoleh bahasa isyarat atau bahasa lisan.[82] Proses pembelajaran ini dirujuk sebagai pemerolehan bahasa pertama, memandangkan tidak seperti banyak jenis pembelajaran yang lain, ini tidak memerlukan pengajaran langsung atau pembelajaran khusus. Dalam The Descent of Man, ahli alamiah Charles Darwin memanggil proses ini "kecendurungan naluri untuk memperoleh seni".[8]

Pelajaran di Akademi Kituwah, sekolah yang mengguna bahasa Inggeris dan bahasa Cherokee sebagai perantara pengajaran

Pemerolehan bahasa pertama mula dalam urutan yang agak biasa walaupun terdapat pelbagai kelainan dalam pemasaan peringkat tertentu dalam kalangan bayi yang berkembang dengan normal. Kajian yang diterbitkan pada tahun 2013 telah menunjukkan janin belum lahir berupaya memperoleh bahasa sehingga beberapa peringkat.[83][84] Sejak dilahirkan, bayi baru lahir bertindak balas dengan lebih mudah kepada pertuturan manusia daripada bunyi yang lain. Sekitar umur sebulan, bayi kelihatan dapat membezakan bunyi tuturan. Sekitar umur enam bulan, seorang kanak-kanak akan mula membebel, menghasilkan bunyi tuturan atau bentuk tangan bahasa yang diguna di sekeliling mereka. Perkataan muncul sekitar umur 12 hingga 18 bulan; perbendaharaan kata biasa seorang kanak-kanak yang berumur 18 bulan adalah sekitar 50 perkataan. Ujaran pertama kanak-kanak ialah holofrasa (secara harfiah "ayat penuh"), ujaran yang menggunakan hanya satu patah perkataan untuk menyampaikan beberapa buah fikiran. Beberapa bulan selepas kanak-kanak mula menghasilkan perkataan, dia akan menghasilkan ujaran dua perkataan, dan dalam masa beberapa bulan lagi akan mula menghasilkan pertuturan telegraf, atau ayat pendek yang kurang rumit tatabahasanya daripada pertuturan orang dewasa, namun itu memang menunjukkan struktur sintaksis yang biasa. Dari kira-kira umur tiga hingga lima tahun, kebolehan kanak-kanak bercakap atau berisyarat diperhalus hingga ke tahap ia menyerupai bahasa orang dewasa.[85][86]

Pemerolehan bahasa kedua dan tambahan boleh berlaku pada bila-bila umur pun melalui pendedahan dalam kehidupan seharian atau kursus. Kanak-kanak yang belajar bahasa kedua lebih mudah mencapai kefasihan seperti penutur asli berbanding orang dewasa. Namun secara umumnya, sangat jarang bagi seseorang yang bercakap bahasa kedua melepasi sepenuhnya untuk penutur asli. Perbezaan penting antara pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa tambahan ialah proses pemerolehan bahasa tambahan dipengaruhi oleh bahasa-bahasa yang pelajar sudah ketahui.[87]

Bahasa dan kultur[sunting | sunting sumber]

Arnold Lakhovsky, The Conversation (sekitar 1935)

Bahasa, dipahami sebagai kumpulan norma-norma perkataan dari komunitas tertentu, juga termasuk bagian dari kultur yang lebih besar dari komunitas yang menggunakannya. Manusia menggunakan bahasa sebagai cara memberikan sinyal identitas antara grup kultur dan perbezaan dengan yang lainnya. Bahkan di antara pembicara dalam satu bahasa beberapa cara berbeza dalam menggunakan bahasa masih ada, dan setiapnya digunakan untuk memberikan sinyal pertalian antara subgrup dalam satu kultur yang besar. Linguis dan antropologis, terutama sociolinguistic, ethnolinguists dan linguistic anthropologists telah mengkhususkan mengkaji bagaimana cara berbicara bisa berbeza antara Komunitas bicara.

Cara komunitas menggunakan bahasa adalah bagian dari kultur komunitas tersebut, seperti praktek-praktek berbagi lainnya; ia merupakan cara untuk menunjukkan identitas grup. Cara-cara berbicara tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk mengidentifikasikan posisi sosial dari pembicara. Dalam banyak bahasa terdapat perbezaan gaya atau bahkan tata-bahasa antara cara pria dan wanita berbicara. Seperti halnya beberapa bahasa menggunakan kata-kata berbeza bergantung kepada yang mendengarkan. Contohnya dalam bahasa Australia Dyirbal seorang pria yang menikah harus menggunakan sekumpulan kata-kata untuk mengacu pada benda-benda keseharian saat berbicara bila ada ibu angkatnya.[88]

Linguis menggunakan istilah variasi untuk mengacu pada cara-cara berbeza dalam berbicara suatu bahasa. Istilah ini mengikutkan dialek yang secara geografi atau sosialkultural dibentuk dan juga jargon atau gaya dari subkultur. Anthropologi linguistik dan sosiologi bahasa menjelaskan gaya komunikasi sebagai cara suatu bahasa digunakan dan dipahami dalam kultur tertentu. [88]

Bahasa tidak hanya berbeza dalam pengucapan, kosa kata atau tatabahasa, tetapi juga berbeza dalam "kultur berbicara". Beberapa kultur sebagai contohnya memiliki sistem yang rumit dalam "sosial deixis", sistem pemberian sinyal jarak sosial lewat makna linguistik. [89] Dalam bahasa Inggeris, sosial deixis diperlihatkan biasanya lewat perbezaan dalam memanggil orang dengan nama pertama dan yang lain dengan nama keluarga, tetapi juga dengan gelar separti "Nyonya", "anak", "Doktor" atau "Yang Mulia", tatapi dalam bahasa lain sistem seperti ini bisa sangat kompleks dan dikodifikasi dalam tatabahasa dan kosa kata dari bahasa tersebut. Misalnya, dalam beberapa bahasa di Asia timur, seperti Thai, Burma dan jawa, kata yang berbeza digunakan bergantung kepada apakah pembicara berbicara kepada seseorang yang lebih tinggi atau rendah tingkatnya dari dirinya sendiri dalam sebuah sistem tingkatan dimana binatang dan anak-anak berada di tingkat rendah dan dewa-dewi dan anggota kerajaan sebagai yang tertinggi.[89]

Tulisan, literasi dan teknologi[sunting | sunting sumber]

Sebuah prasasti dari Swampy Cree menggunakan Silabel Canadian Aboriginal, abugida dikembangkan oleh misionari Kristen untuk bahasa Indigenous Canadian

Dalam sejarah sejumlah cara-cara berbeza dari merepresentasikan bahasa dalam media grafik telah ditemukan. Hal ini disebut sistem tulis.

Penggunaan tulisan telah membuat bahasa lebih berguna bagi manusia. Ia membuat kita bisa menyimpan sejumlah besar informasi di luar tubuh manusia dan menerimanya kembali, dan ia membolehkan komunikasi antarjarak yang sebelumnya tidak mungkin. Banyak bahasa secara konvensional memnggunakan jenis-jenis berbeza, gaya dan pencatatan dalam bahasa tulisan dan bicara, dan dalam beberapa komunitas, tulisan secara tradisional mengambil tempat bahasa yang berbeza daripada yang diucapkan. Ada beberapa bukti bahawa penggunaan tulisan juga memiliki efek pada perkembangan kognitif pada manusia, mungkin kerana mempelajari literasi secara umum membutuhkan pendidikan eksplisit dan pendidikan formal. [90]

Penemuan sistem tulis pertama secara kasar bersamaan dengan permulaan dari Zaman Perunggu dalam akhir Neolitik dari akhir 4 milenia SM. naskah cuneiform Sumeria purba dan Hiroglif Mesir secara umum dianggap sistem tulis paling awal, keduanya muncul dari sistem simbol proto-literasi nenek moyang dari 3400-3200 SM dengan tulisan koheren paling awal sekitar 2600 SM. Secara umum disetujui bahawa tulisan Sumeria adalah suatu penemuan independen; namun, diperdebatkan apakah tulisan orang Mesir dikembangkan penuh secara independen oleh orang Sumeria, atau kerana difusi kultural. Debat yang sama juga ada pada naskah China, yang dibuat sekitar 1200 SM. Sistem tulis Mesoamerika pra-Kolombia (termasuk di antaranya Olmec dan Naskah Maya) secara umum dipercaya memiliki asal mula yang independen. [59]

Perubahan Bahasa[sunting | sunting sumber]

Halaman pertama dari puisi Beowulf ditulis dengan Inggris Tua pada periode pertengahan awal (800 - 1100 AD). Walaupun bahasa Inggeris tua merupakan leluhur langsung dari bahasa Inggeris modern perubahan telah menjadikannya tidak dapat dipahami bagi penutur bahasa Inggeris kontemporer.

Semua bahasa berubah saat pembicara mengadopsi atau menemukan cara baru berbicara dan menyampaikannya ke anggota lain dari komunitas berbicara mereka. Perubahan bahasa terjadi pada semua tingkat dari tingkat fonologis sampai pada tingkat kosa kata, morfologi, sintaks, dan diskursus. Walaupun perubahan bahasa terkadang pada awalnya dinilai negatif oleh pembicara dari bahasa tersebut yang sering menganggap perubahan menjadi "merusak" atau sebagai suatu tanda penggunaan bahasa yang salah dari normal, hal tersebut adalah alami dan tidak terelakkan. [91][92]

Perubahan bisa mempengaruhi suara-suara tertentu atau seluruh sistem fonologis. Perubahan suara bisa terdiri dari penggantian dari suatu suara atau fitur fonetik oleh yang lain, atau suara yang dipengaruhi menjadi hilang, atau bahkan munculnya suara baru di tempat yang tadinya tidak ada. Perubahan suara dapat dikondisikan di mana suatu suara berubah hanya jika ia terjadi dalam daerah sekitar dari suara-suara tertentu lainnya. Perubahan suara biasanya dianggap biasa, yang berarti ia diharapkan untuk diterapkan secara mekanis saat kondisi strukturalnya sesuai, terlepas dari faktor-faktor non-fonologis. Di sisi lain, perubahan suara terkadang sporadik, mempengaruhi hanya satu kata tertentu atau beberapa kata, tanpa ada kesamaan yang tampak. Terkadang sebuah perubahan sederhana memicu suatu rantai pergeseran di mana seluruh sistem fonologis terpengaruhi. Hal ini terjadi pada Bahasa Germanic saat perubahan suara yang dikenal dengan Hukum Grimm mempengaruhi semua stop konsonan dalam sistem. Konsonan asli * menjadi /b/ dalam bahasa Jerman, dan yang sebelumnya *b berubah menjadi /p/ dan *p sebelumnya berubah menjadi /f/. Proses yang sama berlaku untuk semua stop konsonan dan menjelaskan kenapa Bahasa Italic seperti Latin memiliki p dalam kata seperti patar dan pisces sementara bahasa Germanic seperti Inggris memiliki fater dan fish. [93]

Contoh lainnya adalah Pergeseran harakat besar dalam bahasa Inggeris, yang merupakan alasan kenapa pengejaan harakat Inggris tidak berhubungan dengan pengucapannya sekarang, hal ini kerana pergeseran harakat membawa ortografi yang telah mapan keluar dari sinkronisasi dengan pengucapannya. Sumber lain dari perubahan suara adalah erosi dari kata-kata. Perubahan jenis ini menyebabkan Latin mea domina menjadi Perancis madame]] dan Inggris Amerika ma'am. [94]

Perubahan juga terjadi dalam tatabahasa dari bahasa pada pola-pola diskursus seperti idiom atau konstruksi tertentu menjadi gramatikalisasi. Hal ini sering terjadi saat kata atau morfem aus dan sistem gramatis secara tidak sadar menyusun ulang untuk mengganti elemen yang hilang. Sebagai contoh dalam beberapa ragam dari Spanyol Carribean di mana kata final /s/ telah menghilang. Karena Standar Spanyol menggunakan /s/ akhir adalah morfem penanda orang kedua subjek "anda" pada kata kerja, variasi Carribean sekarang harus mengekspresikan orang kedua menggunaan kata ganti . Hal ini berarti kalimat "Nama anda siapa" adalah ¿como te llamas? Templat:Ipa di Standar Spanyol, tapi Templat:Ipa di Spanyol Carribean. Perubahan suara sederhana telah mempengaruhi morfologi dan sintaks. [95] Penyebab utama lainnya dari perubahan tata-bahasa adalah kebakuan bertahap dari idiom-idiom menjadi bentuk-bentuk tata-bahasa baru, contohnya cara dalam bahasa Inggeris konstruksi "going to" hilang aspek penggunaannya dan dalam suatu variasi bahasa Inggeris hampir menjadi kalimat baku masa depan (yaitu I'm gonna).

Perubahan bahasa bisa disebabkan oleh faktor-faktor "internal bahasa", seperti perubahan dalam pengucapan dimotivasi oleh suara-suara tertentu sangat susah untuk dibezakan secara audi atau untuk diucapkan, atau kerana pola-pola tertentu dari perubahan yang menyebabkan tipe-tipe langka tertentu dari konstruksi menjadi bergeser ke arah tipe-tipe yang lebih umum. [96] Penyebab lain dari perubahan bahasa adalah sosial, seperti saat pengucapan tertentu menjadi bersifat lambang dari keanggotan dari kelompok tertentu, seperti kelas-kelas sosial, atau dengan ideologi-ideologi, dan oleh karenanya diadopsi oleh mereka yang ingin diidentifikasi dengan kelompok atau ide tersebut. Dengan cara ini permasalahan identitas dan politik bisa memiliki efek mendalam dalam struktur bahasa. [97]

Kontak bahasa[sunting | sunting sumber]

Salah satu sumber penting dari perubahan bahasa adalah kontak antara bahasa-bahasa berbeza dan menghasilkan difusi dari sifat-sifat linguistik antara bahasa. Kontak bahasa terjadi saat pembicara dari dua atau lebih bahasa atau variasi berinteraksi secara regular. [98] Multilingualisme mungkin telah menjadi hal yang normal dalam sejarah manusia, dan sekarang kebanyakan manusia di dunia adalah multilingual. Sebelum munculnya konsep negara ethno-nasional, monolingualisme dikarakterkan umumnya dari populasi yang menghuni pulau-pulau kecil. Tapi dengan ideologi yang membuat satu masyarakat, satu negara dan satu bahasa perubahan politik yang diinginkan mulai menyebar lewat dunia. Namun hanya ada sekitar 250 negara di dunia bersamaan dengan sekitar 6000 bahasa, jadi kebanyakan negara adalah multilingual dan kebanyakan bahasa maka ada kerana kontak dekat dengan bahasa lainnya. [99]

Saat pembicara dari bahasa berbeza berinteraksi secara dekat, bahasa mereka biasanya mempengaruhi satu sama lain. Selama kontak bahasa terjaga terus-menerus selama periode waktu yang lama sifat-sifat linguistik bergabung antara bahasa, dan bahasa-bahasa yang tadinya dari rumpun yang berbeza bisa menyatu menjadi lebih mirip. Dalam wilayah di mana banyak bahasa berada pada kontak dekat hal ini bisa mengarah pada formasi dari Wilayah bahasa di mana bahasa yang tidak berhubungan berbagi sejumlah fitur-fitur linguistik. Jumlah dari wilayah bahasa telah dicatat, di antaranya: Wilayah bahasa Balkan, Wilayah bahasa Mesoamerika, dan Wilayah bahasa Ethiopia. Juga wilayah besar seperti Asia Selatan, Eropah dan Asia Tenggara terkadang dianggap wilayah bahasa, kerana persebaran difusi dari fitur areal tertentu. [100][101]

Kontak bahasa juga bisa menyebabkan suatu variasi dari fenomena linguistik lain, termasuk konvergensi bahasa, pinjaman, dan releksifikasi (penggantian dari kosa kata asli dengan bahasa lain). Dalam situasi ekstrim dan terus-menerus kontak bahasa bisa menyebabkan pada formasi dari bahasa campuran baru yang tidak dapat dianggap termasuk pada satu rummpun bahasa. Salah satu tipe dari bahasa campuran disebut pijin terjadi saat pembicara dewasas dari dua bahasa berbeza berinteraksi secara teratur, tapi dalam suatu situasi di mana tidak ada kelompok yang belajar untuk berbicara bahasa dari kelompok lainnya secara fasih. Pada kasus ini mereka terkadang akan membentuk suatu bentuk komunikasi yang memiliki sifat-sifat dari kedua bahasa, tapi dengan tata-bahasa dan struktur fonologis yang disederhanakan, bahasa tersebut muncul umumnya terdiri dari kategori-kategori tata-bahasa dan fonologis seperti orang yag memiliki bahasa lain sebagai bahasa pertamanya. Tapi jika sebuah bahasa Pijin menjadi bahasa utama dari suatu komunitas, maka nantinya anak-naka mereka akan tumbuh mempelajari pijin sebagai bahasa pertama mereka. Saat generasi dari anak-anak tersebut tumbuh, pijin terkadang akan tampak berubah strukturnya dan memperoleh tingkat kompleksitas yang tinggi. Jenis bahasa ini disebut dengan bahasa kreol. Contoh dari bahasa campuran adalah Tok Pisin bahasa resmi dari Papua New-Guinea yang awalnya muncul sebagai Pijin berdasarkan bahasa Inggeris dan Bahasa Austronesian; contoh lainnya yaitu Kreyòl ayisyen bahasa kreol berbasiskan bahasa Perancis yang digunakan di Haiti, dan Michif, bahasa campuran di Kanada, berdasarkan pada bahasa Natif Amerika Cree dan Perancis.[102][103]

Keberagaman linguistik[sunting | sunting sumber]

Bahasa Penutur asli
(dalam juta)[104]
Bahasa Mandarin 845
Bahasa Sepanyol 329[105]
Bahasa Inggeris 328
Bahasa Arab 221
Bahasa Hindi 182
Bahasa Benggali 181
Bahasa Portugis 178
Bahasa Rusia 144
Bahasa Jepun 122
Bahasa Jerman 90.3

"Bahasa hidup" secara amnya ialah bahasa yang digunakan secara luas sebagai bentuk komunikasi utama oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Jumlah pasti bahasa hidup adalah pelbagai, iaitu daripada 6,000 ke 7,000 buah bahasa, bergantung kepada daripada takrifan seseorang tentang "bahasa", terutamanya tentang bagaimana seseorang membezakan antara bahasa dengan dialek. Pada tahun 2009, SIL Ethnologue mengkatalogkan 6,909 buah bahasa hidup manusia.[104] Ethnologue mendirikan kumpulan linguistik untuk mengkaji kefahaman menyaling, dan oleh itu, kadangkala mengikutkan lebih banyak kategori-kategori daripada klasifikasi konservatif. Sebagai contohnya Bahasa Denmark yang dianggap oleh banyak ahli bahasa sebagai bahasa tunggal dengan beberapa dialek, dikelaskan sebagai tiga bahasa berbeza oleh Ethnologue.[104]

Ethnologue kadangkala dikritik kerana menggunakan data kumulatif yang dikumpulkan selama beberapa dekad, yang bererti bahawa jumlah pasti penutur seringkali kedaluwarsa, dan beberapa bahasa diklasifikasikan sebagai hidup mungkin telah pupus. Menurut Ethnologue, 389 (atau hampir 6%) bahasa memiliki lebih daripada sejuta orang penutur. Bahasa-bahasa tersebut merangkumi sekitar 94% dari populasi dunia, sebaliknya 94% dari bahasa dunia digunakan oleh 6% populasi global. Di sebelah kanan adalah tabel dari 10 bahasa paling banyak dituturkan di dunia dengan jumlah penutur asli anggaran oleh Ethnologue (perhitungan tahun 2009).[104]

Bahasa dan dialek[sunting | sunting sumber]

Papan tanda pelbagai bahasa di luar pejabat datuk bandar di Novi Sad yang ditulis dalam empat bahasa rasmi bandar tersebut: bahasa Serbia, Hungary, Slovak, dan Rusyn Pannonia

Tiada perbezaan yanf jelas antara bahasa dan dialek, walaupun terdapat aforisme terkenal yang dianggap dikatakan oleh ahli linguistik Max Weinreich bahawa "bahasa ialah dialek dengan tentera darat dan laut".[106] Contohnya, sempadan negara selalunya mengatasi perbezaan linguistik dalam menentukan sama ada dua ragam bahasa ialah bahasa atau dialek. Contohnya, bahasa Hakka, Kantonis dan Mandarin selalu dikelaskan sebagai "dialek" bahasa Cina, walaupun bahasa-bahasa ini sangat saling berbeza berbanding perbezaan bahasa Sweden dengan Norway. Sebelum perang saudara Yugoslavia, bahasa Serbo-Croatia secara umumnya dianggap bahasa yang tunggal dengan dua varian normatif, namun disebabkan sosiopolitik, bahasa Croatia dan bahasa Serbia kini selalu dianggap sebagai bahasa yang berasingan dan menggunakan sistem tulisan yang berbeza. Dalam kata lain, perbezaan boleh bergantung kepada pertimbangan politik sebanyak dengan perbezaan budaya, sistem tulisan tersendiri, atau darjah kesalingfahaman.[107]

Rumpun bahasa dunia[sunting | sunting sumber]

Rumpun bahasa utama dunia (dalam beberapa kes, kelompok geografi berbanding rumpun-rumpun). Bagi huraian lebih lanjut, lihat Distribusi bahasa di dunia.

Bahasa-bahasa di dunia dapat dikelompokan menjadi rumpun bahasa yang mencakup bahasa-bahasa yang dapat dilihat memiliki leluhur yang sama. Ahli-ahli bahasa kini telah mengenali ratusan rumpun bahasa, walau beberapa dari mereka dapat dikelompokan menjadi unit lebih besar apabila lebih banyak bukti diperoleh dan dipelajari dengan lebih dalam. Kini, ada lusinan bahasa terasing - bahasa yang tidak dapat diperlihatkan berkait dengan bahasa lain di dunia. Contoh-contoh bahasa terasing ialah bahasa Basque yang dituturkan di Eropah, bahasa Zuni di New Mexico, bahasa Purépecha di Mexico, bahasa Ainu di Jepun dan bahasa Burushaski di Pakistan.

Rumpun bahasa dunia yang memiliki jumlah penutur paling banyak ialah rumpun Indo-Eropah yang dituturkan oleh 46% dari populasi dunia. Rumpun ini mengikutkan bahasa utama dunia seperti bahasa Inggeris, bahasa Sepanyol, bahasa Rusia dan Bahasa Hindi/Bahasa Urdu. Rumpun bahasa Indo-Eropah mencapai pemerataan pertama selama Periode Migrasi Eurasia (400-800 Masihi), dan diteruskan pada akhir perkembangan kolonial Eropah yang membawa bahasa-bahasa Indo-Eropah di kedudukan yang dominan dalam politik dan terkadang jumlah di Amerika dan sebagian Afrika. Bahasa Sino-Tibet pula dituturkan oleh 21% populasi dunia dan termasuk banyak bahasa dari Asia Timur termasuk Mandarin, bahasa Kantonis, dan ratusan bahasa kecil.

Afrika ialah rumah bagi sejumlah besar rumpun bahasa, yang terbesar yaitu bahasa Niger-Kongo yang mengandungi bahasa seperti bahasa Swahili, bahasa Shona dan bahasa Yoruba. Penutur dari bahasa Niger-Kongo dihitung sebanyak 6.4% dari populasi dunia. Jumlah orang yang sama juga menuturkan Bahasa Afroasiatik, yang mengandungi Bahasa Semitik seperti bahasa Arab, bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa di wilayah Sahara seperti bahasa berber dan Bahasa Hausa.

Rumpun bahasa Austronesia dituturkan oleh 5.9% populasi dunia dan membentang dari Madagaskar sampai Asia Tenggara Laut ke Oceania. Ia mengikutkan beberapa bahasa seperti Bahasa Malagasy, Bahasa Maori, Bahasa Samoa, dan banyak bahasa pribumi di Indonesia dan Taiwan Bahasa Austronesian dianggap berasal dari Taiwan sekitar 3000 SM, dan tersebar lewat wilayah Oseanik lewat perpindahan-pulau, berdasarkan pada tingkat kemajuan teknologi kelautan. Rumpun bahasa padat lainnya adalah Bahasa Dravidian dari Asia Selatan (di antaranya Bahasa Tamil dan Bahasa Telugu), Bahasa Turkic dari Asia Tengah (seperti Bahasa Turki), dan Bahasa Austro-Asiatic (di antaranya Bahasa Khmer) dan Bahasa Tai-Kadai dari Asia Tenggara (termasuk Bahasa Thai). [108]

Area di dunia yang memiliki keberagaman linguistik tertinggi seperti Amerika, Papua-New Guinea, Afrika Barat dan Asia-Selatan memiliki raturan rumpun bahasa kecil. Di Amerika beberapa rumpun bahasa besar termasuk Bahasa Quechumara, Bahasa Arawak, dan rumpun Bahasa Tupi-Guarani dari Amerika Selatan, Bahasa Uto-Aztecan, Bahasa Oto-Manguean, Bahasa Maya dari Mesoamerica, dan Bahasa Na-Dene dan Bahasa Algonquian rumpun bahasa dari Amerika Utara. Di Australia, kebanyakan bahasa pribumi termasuk pada rumpun Bahasa Pama-Nyungan, walaupun Papua-New Guinea adalah rumah bagi sejumlah besar rumpun bahasa kecil dan terisolasi, sebagaimana juga sejumlah bahasa Austronesian. [108]

Kepupusan bahasa[sunting | sunting sumber]

Bersama, delapan negara dengan warna merah terdiri dari 50% dari bahasa dunia. Area warna biru adalah yang paling beragam secara linguistik di dunia, dan lokasi dari bahasa paling terancam punah di dunia.

Sesebuah bahasa boleh diancam keberadaannya apabila sebuah bahasa berada pada risiko tidak digunakan lagi bila penuturnya meninggal atau bergeser menggunakan bahasa lain. Bahasa hilang terjadi saat bahasa tersebut tidak memiliki penutur asli, dan menjadi sebuah bahasa mati. Jika kemudian tidak ada lagi yang menuturkan bahasa tersebut, ia menjadi bahasa pupus. Walau bahasa selalu menjadi punah selama sejarah manusia, sekarang mereka menghilang dengan laju semakin cepat dikarenakan proses-proses dari globalisasi dan neo-kolonialisme, di mana bahasa dengan kekuatan ekonomi mendominasi bahasa lainnya. [109]

Semakin bahasa yang secara umum dituturkan mendominasi bahasa yang jarang dituturkan dan maka, bahasa yang jarang dituturkan nantinya akan menghilang dari populasi. Jumlah total dari bahasa di dunia tidak diketahui. Estimasinya beragam bergantung kepada banyak faktor. Konsensus umum adalah sekitar 6.000 [110] dan 7.000 bahasa yang sekarang dituturkan, dan antara 50-90% dari mereka akan menjadi punah pada tahun 2100. [109] 20 Bahasa teratas dituturkan oleh lebih dari 50 juta penutur masing-masingnya, dituturkan oleh 50% populasi dunia, walaupun banyak dari bahasa-bahasa lain yang dituturkan oleh komunitas yang lebih kecil, kebanyakan mereka kurang dari 10.000 penutur. [109]

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization bergerak dengan lima tingkat dari bahasa yang terancam pupus: "aman", "rentan" (tidak dituturkan oleh anak-anak di luar rumah), "pasti pupus" (tidak dituturkan langsung oleh anak-anak), "pupus parah" (hanya dituturkan oleh generasi tua), "langka kritis" (dituturkan oleh beberapa anggota dari generasi tua, terkadang semi-tutur). Meskipun dakwaan bahawa dunia akan lebih baik bila semuanya menggunakan sebuah bahasa utama lingua franca seperti bahasa Inggeris atau Esperanto, ada suatu konsensus umum bahawa hilangnya bahasa akan meragut sebarang keberagaman budaya yang ada di dunia. Adalah kepercayaan umum, merujuk kembali pada narasi alkitab dari Menara babel bahawa keberagaman bahasa menyebabkan konflik politik, [23] tapi kepercayaan ini kontradiksi dengan fakta bahawa banyak episode-episode kekerasan utama dunia terjadi di situasi dengan keberagaman linguistik yang rendah seperti Yugoslavia dan Perang Saudara Amerika, atau genosida oleh Jerman Nazi dan Rwanda, meskipun kebanyakan unit-unit politik yang stabil telah sangat menutur banyak bahasa. [111]

Banyak proyek-proyek sedang berjalan bertujuan untuk membantu mencegah atau memperlambat kehilangan tersebut dengan merevitalisasi bahasa yang terancam penuh dan mempromosikan edukasi dan literasi terhadap bahasa-bahasa minoritas. Di seluruh dunia banyak negara telah memberlakukan perundang-undangan tertentu yang ditujukan untuk melindungi dan menstabilkan bahasa pribumi dari komunitas bahasa. Minoritas linguis telah berargumen bahawa kehilangan bahasa adalah proses alami yang seharusnya tidak dinetralisir, dan dengan mendokumentasikan bahasa yang terancam punah demi keturunan sudah cukup. [112]-->

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ Monier-Williams, Monier (1981). A Sanskrit-English Dictionary. Delhi, Varanasi, Patna: Motilal Banarsidass. - melalui Edi Sedyawati dkk. (1994). Kosakata Bahasa Sanskerta dalam Bahasa Melayu Masa Kini. Jakarta, Indonesia: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. m/s. 18.
 2. ^ Tomasello (1996)
 3. ^ a b Hauser, Chomsky & Fitch (2002)
 4. ^ [[Bahasa#CITEREFLyons 1981|Lyons (1981]]:2)
 5. ^ [[Bahasa#CITEREFLyons 1981|Lyons (1981]]:1–8)
 6. ^ [[Bahasa#CITEREFTrask 2007|Trask (2007]])
 7. ^ [[Bahasa#CITEREFHauser Fitch 2003|Hauser & Fitch (2003]])
 8. ^ a b c [[Bahasa#CITEREFPinker 1994|Pinker (1994]])
 9. ^ a b [[Bahasa#CITEREFSaussure Harris 1983|Saussure & Harris (1983]])
 10. ^ [[Bahasa#CITEREFCampbell 2001|Campbell (2001]]:96)
 11. ^ Chomsky (1957)
 12. ^ [[Bahasa#CITEREFTrask 2007|Trask (2007]]:93, 130)
 13. ^ a b c d [[Bahasa#CITEREFNewmeyer 1998|Newmeyer (1998]]:3–6)
 14. ^ a b c Evans & Levinson (2009)
 15. ^ [[Bahasa#CITEREFVan Valin 2001|Van Valin (2001]])
 16. ^ Hockett (1960); Deacon (1997)
 17. ^ a b Trask (1999)
 18. ^ Trask (1999:9)
 19. ^ a b Tomasello (2008)
 20. ^ Koko si gorila dilaporkan menggunakan sebanyak 1000 kata dalam bentuk Bahasa Isyarat Amerika, dan memahami sebanyak 2000 kata dalam bahasa Inggris. Ada beberapa keraguan tentang apakah dia menggunakan isyarat berdasarkan pemahaman yang kompleks atau hanya karena Kondisi operan.
 21. ^ a b Deacon (1997)
 22. ^ Trask (2007:165–66)
 23. ^ a b Haugen (1973)
 24. ^ Ulbaek (1998)
 25. ^ Chomsky (2000:4)
 26. ^ Fitch (2010:466–507)
 27. ^ Foley (1997:70–74)
 28. ^ Fitch (2010:292–3)
 29. ^ Campbell (2001:82–83)
 30. ^ Bloomfield 1914, halaman 310
 31. ^ Clarke (1990)
 32. ^ Foley (1997:82–83)
 33. ^ [[Bahasa#CITEREFNichols 1984|Nichols (1984]]) "[Tata-bahasa fungsional] menganalisa struktur tata-bahasa, seperti halnya tata-bahasa formal dan struktural; tapi ia juga menganalisa keseluruhan situasi komunikatif: tujuan dari pembicaraan, pembicaranya, konteks diskursusnya. Fungsionalis mempertahankan motif situasi komunikatif, batasan, penjelasan, atau sebaliknya menentukan struktur tata-bahasa, dan bahwa pendekatan struktural atau formal tidak hanya terbatas pada basis data yang secara artifisial membatasi, tapi ketidakcukupannya bahkan sebagai suatu catatan struktural. Tata bahasa fungsional, maka, berbeda dari tata bahasa formal dan struktural di mana ia bermaksud tidak untuk memodelkan tapi untuk menjelaskan; dan penjelasannya didasarkan pada situasi komunikatif."
 34. ^ Croft & Cruse (2004)
 35. ^ [[Bahasa#CITEREFTrask 1999|Trask (1999]]:11–14; 105–113)
 36. ^ [[Bahasa#CITEREFFisher Lai Monaco 2003|Fisher , Lai & Monaco (2003]])
 37. ^ a b Lesser (1989:205–6)
 38. ^ Trask (1999:105–7)
 39. ^ Trask (1999:108)
 40. ^ Sandler & Lillo-Martin (2001:554)
 41. ^ MacMahon (1989:2)
 42. ^ a b c d MacMahon (1989:3)
 43. ^ a b International Phonetic Association (1999:3–8)
 44. ^ MacMahon (1989:11–15)
 45. ^ MacMahon (1989:6–11)
 46. ^ Ladefoged & Maddieson (1996)
 47. ^ a b Lyons (1981:17–24)
 48. ^ Trask (1999:35)
 49. ^ Lyons (1981:218–24)
 50. ^ a b Levinson (1983)
 51. ^ Goldsmith (1995)
 52. ^ International Phonetic Association (1999)
 53. ^ Ladefoged & Maddieson (1996)
 54. ^ International Phonetic Association (1999:27)
 55. ^ a b Trask (2007:214)
 56. ^ International Phonetic Association (1999:4)
 57. ^ Sandler & Lillo-Martin (2001:539–40)
 58. ^ Trask (2007:326)
 59. ^ a b Coulmas (2002)
 60. ^ Trask (2007:123)
 61. ^ Lyons (1981:103)
 62. ^ Allerton (1989)
 63. ^ Payne (1997)
 64. ^ Aronoff & Fudeman (2011:1–2)
 65. ^ Bauer (2003)
 66. ^ Haspelmath (2002)
 67. ^ Payne (1997:28–29)
 68. ^ Trask (2007:11)
 69. ^ Prefiks asterisk * secara konvensi mengindikasikan bahwa kalimat tersebut tidak memiliki tata-bahasa, yaitu tidak benar secara sintaks
 70. ^ Baker (2001:265)
 71. ^ Trask (2007:179)
 72. ^ Baker (2001:269–70)
 73. ^ a b Trask (2007:218–19)
 74. ^ Nichols (1992);Comrie (1989)
 75. ^ a b Croft (2001:340)
 76. ^ Greenberg (1966)
 77. ^ Croft (2001:355)
 78. ^ Campbell (2004)
 79. ^ Austin & Sallabank (2011)
 80. ^ Levinson (1983:226–78)
 81. ^ Levinson (1983:100–169)
 82. ^ Bonvillian, John D.; Michael D. Orlansky; Leslie Lazin Novack (December 1983). "Developmental milestones: Sign language acquisition and motor development". Child Development. 54 (6): 1435–45. doi:10.2307/1129806. JSTOR 1129806. PMID 6661942.
 83. ^ "First Impressions: We start to pick up words, food preferences and hand-eye coordination long before being born", Scientific American, vol. 313, no. 1 (Julai 2015), p. 24.
 84. ^ Beth Skwarecki, "Babies Learn to Recognize Words in the Womb", Science, 26 Ogos 2013 [1]
 85. ^ O'Grady, William; Cho, Sook Whan (2001). "First language acquisition". Contemporary Linguistics: An Introduction (ed. fourth). Boston: Bedford St. Martin's.
 86. ^ Kennison (2013)
 87. ^ Macaro, Ernesto, penyunting (2010). Continuum companion to second language acquisition. London: Continuum. halaman 137–57. ISBN 978-1-4411-9922-5.
 88. ^ a b Foley (1997)
 89. ^ a b Foley (1997:311–28)
 90. ^ Olson (1996)
 91. ^ Aitchison (2001)
 92. ^ Trask (1999:70)
 93. ^ Clackson (2007:27–33)
 94. ^ Aitchison (2001:112)
 95. ^ Zentella (2002:178)
 96. ^ Labov (1994)
 97. ^ Labov (2001)
 98. ^ Thomason (2001:1)
 99. ^ Romaine (2001:513)
 100. ^ Campbell (2002)
 101. ^ Aikhenvald (2001)
 102. ^ Thomason & Kaufman (1988); Thomason (2001)
 103. ^ Matras & Bakker (2003)
 104. ^ a b c d Lewis (2009)
 105. ^ Perhitungan Ethnologue didasarkan pada jumlah sebelum 1995. Perhitungan yang terbaru adalah 420 juta ("Primer estudio conjunto del Instituto Cervantes y el British Council sobre el peso internacional del español y del inglés". Instituto Cervantes (www.cervantes.es).)
 106. ^ Rickerson, E.M. "What's the difference between dialect and language?". The Five Minute Linguist. College of Charleston. Diarkib daripada yang asal pada 19 Disember 2010. Dicapai pada 17 Julai 2011.
 107. ^ Lyons (1981:26)
 108. ^ a b Katzner (1999); Comrie (2009); Brown & Ogilvie (2008)
 109. ^ a b c Ralat petik: Tag <ref> tidak sah; teks bagi rujukan Handbook tidak disediakan
 110. ^ Ralat petik: Tag <ref> tidak sah; teks bagi rujukan Moseley tidak disediakan
 111. ^ Austin & Sallabank (2011:10–11)
 112. ^ Ladefoged (1992)

Bacaan lanjutan[sunting | sunting sumber]

 • Agha, Agha (2006). Language and Social Relations. Cambridge University Press.
 • Aikhenvald, Alexandra (2001). "Introduction". Dalam Alexandra Y. Aikhenvald; R. M. W. Dixon (para penyunting). Areal diffusion and genetic inheritance:  problems in comparative linguistics. Oxford: Oxford University Press. halaman 1–26.
 • Aitchison, Jean (2001). Language Change: Progress or Decay? (ed. 3rd (1st edition 1981)). Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press.
 • Allerton, D. J. (1989). "Language as Form and Pattern: Grammar and its Categories". Dalam Collinge, N.E. (penyunting). An Encyclopedia of Language. London:NewYork: Routledge.
 • Aronoff, Mark; Fudeman, Kirsten (2011). What is Morphology. John Wiley & Sons.
 • Austin, Peter K; Sallabank, Julia (2011). "Introduction". Dalam Austin, Peter K; Sallabank, Julia (para penyunting). Cambridge Handbook of Endangered Languages. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-88215-6.
 • Baker, Mark C. (2001). "Syntax". Dalam Mark Aronoff; Janie Rees-Miller (para penyunting). The Handbook of Linguistics. Blackwell. halaman 265–295.
 • Bauer, Laurie (2003). Introducing linguistic morphology (ed. 2nd). Washington, D.C.: Georgetown University Press. ISBN 0-87840-343-4.
 • Bloomfield, Leonard (1914). An introduction to the study of language. New York: Henry Holt and Company.
 • Brown, Keith; Ogilvie, Sarah, para penyunting (2008). Concise Encyclopedia of Languages of the World. Elsevier Science. ISBN 0-08-087774-5.
 • Clackson, James (2007). Indo-European Linguistics: An Introduction. Cambridge University press.
 • Campbell, Lyle (2002). "Areal linguistics". Dalam Bernard Comrie, Neil J. Smelser and Paul B. Balte (penyunting). International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences.  Oxford: Pergamon. halaman 729–733.
 • Campbell, Lyle (2004). Historical Linguistics: an Introduction (ed. 2nd). Edinburgh and Cambridge, MA: Edinburgh University Press and MIT Press.
 • Campbell, Lyle (2001). "The History of Linguistics". Dalam Mark Aronoff; Janie Rees-Miller (para penyunting). The Handbook of Linguistics. Blackwell. halaman 81–105.
 • Candland, Douglas Keith (1993). Feral Children and Clever Animals: Reflections on Human Nature. Oxford University Press US. halaman 293–301. ISBN 0-19-510284-3.
 • Chomsky, Noam (1957). Syntactic Structures. The Hague: Mouton.
 • Chomsky, Noam (2000). The Architecture of Language. Oxford: Oxford University Press.
 • Clarke, David S. (1990). Sources of semiotic: readings with commentary from antiquity to the present. Carbondale: Southern Illinois University Press.
 • Comrie, Bernard (1989). Language universals and linguistic typology: Syntax and morphology (ed. 2nd). Oxford: Blackwell. ISBN 0-226-11433-3.
 • Comrie, Bernard, penyunting (2009). The World's Major Languages. New York: Routledge. ISBN 978-0-415-35339-7.
 • Coulmas, Florian (2002). Writing Systems: An Introduction to Their Linguistic Analysis. Cambridge University Press.
 • Croft, William; Cruse, D. Alan (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Croft, William (2001). "Typology". Dalam Mark Aronoff; Janie Rees-Miller (para penyunting). The Handbook of Linguistics. Blackwell. halaman 81–105.
 • Crystal, David (1997). The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Deacon, Terrence (1997). The Symbolic Species: The Co-evolution of Language and the Brain. New York: W.W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-31754-1.
 • Duranti, Alessandro (2003). "Language as Culture in U.S. Anthropology: Three Paradigms". Current Anthropology. 44 (3): 323–348.
 • Evans, Nicholas; Levinson, Stephen C. (2009). "The myth of language universals: Language diversity and its importance for cognitive science". 32 (5). Behavioral and Brain Sciences: 429–492. Petikan journal memerlukan |journal= (bantuan)
 • Fisher, Simon E.; Lai, Cecilia S.L.; Monaco, Anthony P. (2003). "Deciphering the Genetic Basis of Speech and Language Disorders". Annual Review of Neuroscience. 26: 57–80. doi:10.1146/annurev.neuro.26.041002.131144. PMID 12524432.
 • Fitch, W. Tecumseh (2010). The Evolution of Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Foley, William A. (1997). Anthropological Linguistics: An Introduction. Blackwell.
 • Goldsmith, John A (1995). "Phonological Theory". Dalam John A. Goldsmith (penyunting). The Handbook of Phonological Theory. Blackwell Handbooks in Linguistics. Blackwell Publishers. ISBN 1-4051-5768-2.
 • Greenberg, Joseph (1966). Language Universals: With Special Reference to Feature Hierarchies. The Hague: Mouton & Co.
 • Haspelmath, Martin (2002). Understanding morphology. London: Arnold, Oxford University Press. (pbk)
 • Haugen, Einar (1973). "The Curse of Babel". Daedalus. 102 (3, Language as a Human Problem): 47–57.
 • Hauser, Marc D.; Chomsky, Noam; Fitch, W. Tecumseh (2002). "The Faculty of Language: What Is It, Who Has It, and How Did It Evolve?". Science 22. 298 (5598): 1569–1579.
 • Hauser, Marc D.; Fitch, W. Tecumseh (2003). "What are the uniquely human components of the language faculty?". Dalam M.H. Christiansen and S. Kirby (penyunting). Language Evolution: The States of the Art. Oxford University Press.
 • Hockett, Charles F. (1960). "Logical considerations in the study of animal communication". Dalam W.E. Lanyon; W.N. Tavolga (para penyunting). Animals sounds and animal communication. halaman 392–430.
 • International Phonetic Association (1999). Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-65236-7.
 • Katzner, K (1999). The Languages of the World. New York: Routledge.
 • Labov, William (1994). Principles of Linguistic Change vol.I Internal Factors. Blackwell.
 • Labov, William (2001). Principles of Linguistic Change vol.II Social Factors. Blackwell.
 • Ladefoged, Peter (1992). "Another view of endangered languages". Language. 68 (4): 809–811.
 • Ladefoged, Ian; Maddieson (1996). The sounds of the world's languages. Oxford: Blackwell. halaman 329–330. ISBN 0-631-19815-6.
 • Lesser, Ruth (1989). "Language in the Brain: Neurolinguistics". Dalam Collinge, N.E. (penyunting). An Encyclopedia of Language. London:NewYork: Routledge.
 • Levinson, Stephen C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lewis, M. Paul (ed.) (2009). "Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition". Dallas, Tex.: SIL International.Selenggaraan CS1: teks ekstra: senarai pengarang (link)
 • Lyons, John (1981). Language and Linguistics. Cambridge University Press. ISBN 0-521-29775-3.
 • MacMahon, M.K.C. (1989). "Language as available sound:Phonetics". Dalam Collinge, N.E. (penyunting). An Encyclopedia of Language. London:NewYork: Routledge.
 • Matras, Yaron; Bakker, Peter, para penyunting (2003). The Mixed Language Debate: Theoretical and Empirical Advances. Berlin: Walter de Gruyter. ISBN 3-11-017776-5.
 • Moseley, Christopher, penyunting (2010). Atlas of the World’s Languages in Danger, 3rd edition. Paris: UNESCO Publishing.
 • Newmeyer, Frederick J. (2005). The History of Linguistics. Linguistic Society of America. ISBN 0-415-11553-1.
 • Newmeyer, Frederick J. (1998). Language Form and Language Function (PDF). Cambridge,MA: MIT Press.
 • Nichols, Johanna (1992). Linguistic diversity in space and time. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-58057-1.
 • Nichols, Johanna (1984). "Functional Theories of Grammar". Annual Review of Anthropology. 13: 97–117.
 • Olson, David R. (1996). "Language and Literacy: what writing does to Language and Mind". Annual Review of Applied Linguistics. 16: 3–13. doi:10.1017/S0267190500001392.
 • Payne, Thomas Edward (1997). Describing morphosyntax: a guide for field linguists. Cambridge University Press. halaman 238–241.
 • Pinker, Steven (1994). The Language Instinct: How the Mind Creates Language. Perennial.
 • Romaine, Suzanne (2001). "Multilingualism". Dalam Mark Aronoff; Janie Rees-Miller (para penyunting). The Handbook of Linguistics. Blackwell. halaman 512–533.
 • Saussure, Ferdinand de (1983) [1913]. Bally, Charles; Sechehaye, Albert (para penyunting). Course in General Linguistics. Diterjemah oleh Roy Harris. La Salle, Illinois: Open Court. ISBN 0-8126-9023-0.
 • Sandler, Wendy; Lillo-Martin, Diane (2001). "Natural Sign Languages". Dalam Mark Aronoff; Janie Rees-Miller (para penyunting). The Handbook of Linguistics. Blackwell. halaman 533–563.
 • Swadesh, Morris (1934). "The phonemic principle". Language. 10 (2): 117–129. doi:10.2307/409603. JSTOR 409603.
 • Tomasello, Michael (2008). Origin of Human Communication. MIT Press.
 • Thomason, Sarah G.; Kaufman, Terrence (1988). Language Contact, Creolization and Genetic Linguistics. University of California Press.
 • Thomason, Sarah G. (2001). Language Contact - An Introduction. Edinburgh University Press.
 • Trask, Robert Lawrence (1999). Language: The Basics (ed. 2nd). Psychology Press.
 • Trask, Robert Lawrence (2007). Stockwell, Peter (penyunting). Language and Linugistics: The Key Concepts (ed. 2nd). Routledge.
 • Ulbaek, Ib (1998). "The Origin of Language and Cognition". Dalam J. R. Hurford & C. Knight (penyunting). Approaches to the evolution of language. Cambridge University Press. halaman 30–43.
 • Van Valin, jr, Robert D. (2001). "Functional Linguistics". Dalam Mark Aronoff; Janie Rees-Miller (para penyunting). The Handbook of Linguistics. Blackwell. halaman 319–337.
 • Zentella, Ana Celia (2002). "Spanish in New York". Dalam García, Ofelia; Fishman, Joshua (para penyunting). The Multilingual Apple: Languages in New York City. Walter de Gruyter.