Bantuan:Penanda wiki

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Penanda wiki merupakan sintaks dan kata-kata kunci yang digunakan oleh perisian MediaWiki untuk memformat laman; lihat Menyunting untuk keterangan penggunaannya.

Tataletak[sunting | sunting sumber]

Bahagian[sunting | sunting sumber]

Pengatas bahagian[sunting | sunting sumber]

Gunakan pengatas (heading) untuk membahagikan rencana kepada bahagian-bahagian. Letakkan pengatas pada baris yang berasingan. Pengatas aras dua merupakan aras tertinggi yang digunakan oleh penyunting dalam rencana.

Output Input
Pengatas bahagian

Pengatas membahagikan rencana kepada bahagian-bahagian. Perisian Wiki boleh menjana jadual kandungan secara automatik daripadanya. Bermula dengan 2 aksara 'tanda bersamaan'.

Subbahagian


Penggunaan lebih banyak 'tanda bersamaan' membentuk subbahagian (bahagian kecil).

Subbahagian yang lebih kecil

Jangan langkau aras, seperti dari dua hingga empat 'tanda bersamaan'.

==Pengatas bahagian==

''Pengatas'' membahagikan rencana kepada bahagian-bahagian.
Perisian Wiki boleh menjana [[Bantuan:Bahagian|jadual kandungan]]
secara automatik daripadanya.
Bermula dengan 2 aksara 'tanda bersamaan'.

===Subbahagian===

Penggunaan lebih banyak 'tanda bersamaan' membentuk subbahagian (bahagian kecil).

====Subbahagian yang lebih kecil====

Jangan langkau aras, seperti dari dua hingga empat 'tanda bersamaan'.
Garis melintang

Pemisahan dengan garis pemisah melintang:

yang ini di atas...

...dan yang ini di bawah.

Jika anda tidak menggunakan pengatas bahagian, anda tidak mendapat entri jadual isi kandungan.

'''Garis melintang'''
Pemisahan dengan garis pemisah melintang:<br/>
yang ini di atas...
----
...dan yang ini di bawah.
Jika anda tidak menggunakan pengatas bahagian, anda tidak mendapat entri jadual isi kandungan.

Jadual kandungan[sunting | sunting sumber]

Jika laman ada sekurang-kurangnya empat pengatas, munculnya jadual isi kandungan (TOC) sebelum pengatas pertama (selepas pendahuluan). __TOC__ boleh mengalihkan jadual isi kandungan ke kedudukan selain selepas pendahuluan itu, misalnya jika diletakkan di bawah rencana, jadualnya pun muncul di bawah rencana. __NOTOC__ pula menghilangkan jadual isi kandungan. Lihat juga TOC padat untuk pengatas mengikut turutan abjad dan tahun.

Pemisah baris[sunting | sunting sumber]

 • Anda boleh memudahkan pembacaan teks wiki dengan pemisah baris.
 • Untuk memecahkan baris, gunakan penanda <br />. Tag HTML, <br> selalunya akan ditukarkan kepada tag XHTML, <br /> oleh HTML Tidy.
 • Sila gunakannya secara berkira.
 • Tutupkan penanda dalam baris yang sama; jangan mulakan pautan atau format condong atau tebal dalam satu baris, kemudian tutupkan di baris seterusnya.
 • Apabila digunakan dalam senarai, baris yang baru memang mempengaruhi tataletaknya (See Bantuan:Senarai).
Output Input

Baris baru yang tunggal tiada kesan pada tataletak.

Tetapi satu baris kosong memulakan perenggan baru, atau menamatkan senarai atau bahagian yang berengsot.

Baris baru yang tunggal 
tiada kesan pada tataletak.

Tetapi satu baris kosong memulakan perenggan baru, atau menamatkan senarai atau bahagian yang berengsot.

Anda boleh memisahkan baris
tanpa memulakan perenggan baru.

Anda boleh memisahkan baris<br />
tanpa memulakan perenggan baru.

Teks inden (engsot)[sunting | sunting sumber]

Output Input

Inden kiri

Tanda titik bertindih di awal baris
akan mengengsot baris itu;
ini selalu digunakan dalam laman Perbincangan.
:Tanda titik bertindih di awal baris
::akan mengengsot baris itu;
:::ini selalu digunakan dalam laman Perbincangan.

Sedutan blok
Di mana perlunya memisahkan blok teks, ini adalah berguna untuk menyisipkan blok teks sedutan (atau petikan).

Tag blockquote akan mengengsot kedua-dua jidar apabila perlu daripada jidar kiri sahaja yang dilakukan oleh tanda titik bertindih.

<blockquote> Tag '''blockquote''' akan mengengsot kedua-dua jidar apabila perlu daripada jidar kiri sahaja yang dilakukan oleh tanda titik bertindih. </blockquote>

Teks tengah[sunting | sunting sumber]

Output Input
Centered text
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">Centered text</div>

Templat {{center}} menggunakan penanda yang sama. Untuk menjajar jadual ke tengah, lihat Bantuan:Jadual#Jajar ke tengah.

Senarai[sunting | sunting sumber]

Output Input
 • Senarai tak tertib senang saja:
  • Mulakan setiap baris dengan sebutir bintang.
   • Lebih banyak bintang, lebih dalam arasnya.
  Item sebelumnya bersambung.
  • Baris yang baru
 • tanpa bintang

menandakan berakhirnya senarai.

 • Tapi anda boleh mula balik.

* ''Senarai tak tertib'' senang saja:
** Mulakan setiap baris dengan sebutir bintang.
*** Lebih banyak bintang, lebih dalam arasnya.
*: Item sebelumnya bersambung.
** Baris yang baru
* tanpa bintang
menandakan berakhirnya senarai.
* Tapi anda boleh mula balik.
 1. Senarai bernombor pula:
  1. Tersusun kemas
  2. Mudah dibaca
  Item sebelumnya bersambung

Baris tanpa tanda nombor (#) mengakhiri senarai.

 1. Mula balik dengan 1.

# ''Senarai bernombor'' pula:
## Tersusun kemas
## Mudah dibaca
#: Item sebelumnya bersambung
Baris tanpa tanda nombor (#) mengakhiri senarai.
# Mula balik dengan 1.

Mengekalkan baris baru dan jarak[sunting | sunting sumber]

Perisian MediaWiki menyekat baris baru tunggal serta menukarkan baris yang bermula dengan jarak kepada teks praformat dalam petak bersisi putus-putus. HTML menyekat ruang berbilang. Biasanya, adalah lebih baik untuk mengekalkan unsur-unsur ini untuk puisi, lirik, cogan kata, sumpah dan sebagainya. Sambungan Poem menambah tag <poem>...</poem> seakan-akan HTML untuk mengekalkan baris baru dan jarak. Tag-tag ini boleh digunakan dalam tag lain seperti <blockquote>...</blockquote>.

Output InputYang kurik itu kendi
 Yang merah itu saga


Yang baik itu budi
 Yang indah itu bahasa

<poem>
Yang kurik itu kendi
 Yang merah itu saga


Yang baik itu budi
 Yang indah itu bahasa
</poem>

Pemformatan teks[sunting | sunting sumber]

Output Input

Anda boleh mencondongkan teks dengan membubuh 2 tanda koma atas di setiap sebelah.

Sepasang 3 tanda koma atas menebalkan teks.

Sepasang 5 tanda koma atas menebalkan dan mencondongkan sekali teks.

Anda boleh ''mencondongkan teks'' dengan 
membubuh 2 tanda koma atas di setiap sebelah.

Sepasang 3 tanda koma atas '''menebalkan teks'''.

Sepasang 5 tanda koma atas '''menebalkan''' dan 
''mencondongkan'' '''''sekali teks'''''.


Penonjolan sintaks untuk kod sumber.

Kod komputer mempunyai latar belakang yang berwarna-warni dan pemformatan yang lebih ketat. Katakanlah kita hendak menentukan int main():

#include <iostream>
int main ( int argc, char **argv ) {
  std::cout << "Hello World!";
  return 0;
}
Kod komputer mempunyai latar belakang yang berwarna-warni
dan pemformatan yang lebih ketat. Katakanlah kita
hendak menentukan <code>int main()</code>:

<syntaxhighlight lang="cpp">#include <iostream>
int main ( int argc, char **argv ) {
  std::cout << "Hello World!";
  return 0;
}</syntaxhighlight>

Anda boleh menggunakan teks kecil untuk kapsyen.

Anda boleh menggunakan <small>teks kecil</small> untuk kapsyen.

Lebih baik elakkan penggunaan teks besar, melainkan ia di dalam teks kecil.

Lebih baik elakkan penggunaan <big>teks besar</big>, melainkan
<small> ia <big>di dalam</big> teks kecil</small>. 

Anda boleh menyertakan jarak bukan pemisah (ataupun aksara tanpa cetak) di mana anda memerlukan dua perkataan dipaparkan bersama dalam satu baris yang sama, seperti Pak Mat atau 400 km/j dengan menggunakan &nbsp; sebagai ganti jarak biasa di antara dua patah "kata" yang perlu dibuat-buat seperti sepatah kata (tidak boleh dipisahkan di oleh pecahan baris).


Pak&nbsp;Mat atau 400&nbsp;km/j.

Penjarakan tambahan di dalam teks boleh dilakukan dengan templat pad:

Selamat datang ke   Malaysia.


Selamat datang ke {{pad|4em}} Malaysia.

Fon mesin taip (juga berkesan selepas hujung perenggan):
anak panah →

huruf condong pautan

Perenggan baru bermula di sini.

<nowiki><tt>anak panah   →</tt>

<tt>''huruf condong''</tt>
<tt>[[pautan]]

Perenggan baru </tt>bermula di sini.

Aksara khas[sunting | sunting sumber]

Lihat juga: Chess symbols in Unicode.

Tanda diakritik[sunting | sunting sumber]

Output Input

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ

&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Tanda baca[sunting | sunting sumber]

Output Input

¿ ¡ § ¶
† ‡ • – —
‹ › « »
‘ ’ “ ”

&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;

Aksara perdagangan[sunting | sunting sumber]

Output Input

™ © ® ¢ € ¥
£ ¤

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;

Subskrip dan superskrip[sunting | sunting sumber]

 • Manual gaya penulisan mengutamakan format x<sub>1</sub>.
 • Kaedah pensub/superskripan yang lain tidak boleh dipakai dalam konteks paling am, kerana ia bergantung pada sokongan Unicode yang mungkin tidak terdapat dalam kelengkapan sesetengah pengguna. Walaupun begitu, untuk superskrip 1-2-3, kaedah lain itu diutamakan apabila boleh (seperti dengan unit sukatan) kerana kebanyakan pelayar lebih senang memformatkan baris-baris yang ada superskrip sebegitu.
Huraian Output Input

Subskrip

x1 x2 x3 or
x₀ x₁ x₂ x₃ x₄
x₅ x₆ x₇ x₈ x₉

x<sub>1</sub> x<sub>2</sub> x<sub>3</sub> atau
x&#8320; x&#8321; x&#8322; x&#8323; x&#8324;
x&#8325; x&#8326; x&#8327; x&#8328; x&#8329;

Superskrip

x1 x2 x3 atau
x⁰ x¹ x² x³ x⁴
x⁵ x⁶ x⁷ x⁸ x⁹

x<sup>1</sup> x<sup>2</sup> x<sup>3</sup> or
x&#8304; x&sup1; x&sup2; x&sup3; x&#8308;
x&#8309; x&#8310; x&#8311; x&#8312; x&#8313;

Gabungan

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.
1 hektar = 1 E+4 m²

&epsilon;<sub>0</sub> = 8.85 &times;
10<sup>&minus;12</sup> C&sup2; / J m.

1 [[hektar]] = [[1 E+4 m&sup2;]]

Huruf Yunani[sunting | sunting sumber]

Output Input

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Aksara matematik[sunting | sunting sumber]

Output Input

∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀
⇒ ⇐ ⇓ ⇑ ⇔
→ ↓ ↑ ← ↔

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; 
&rArr; &lArr; &dArr; &uArr; &hArr;
&rarr; &darr; &uarr; &larr; &harr;

Rumus (formula) matematik[sunting | sunting sumber]

 • Untuk rumus yang rumit, gunakan penanda <math>.
 • Untuk rumus yang mudah, gunakan penanda <math> atau penanda HTML/wiki dengan templat {{math}} dengan <i> dan <b> atau '' dan ''' untuk pemformatan. Pastikan anda gantikan = dengan {{=}}.
 • Untuk teks biasa, sewajarnya gunakan penanda wiki untuk penegasan. Bagaimanapun, rumus matematik selalunya menggunakan huruf condong, dan adakalanya huruf tebal, atas sebab-sebab yang tidak berkaitan dengan penegasan. Menurut Wikipedia:Manual gaya penulisan (matematik), penanda wiki ('' dan ''') diutamakan daripada penanda HTML (<i> dan <b>), namun kedua-duanya dibenarkan.
Output Input


sin x + ln y


x = 0

<math>\,\! \sin x + \ln y</math><br>
{{math|sin ''x'' + ln ''y''}}

<math>\mathbf{x} = \mathbf{0}</math><br>
{{math|<b>x</b> {{=}} <b>0</b>}}

Penjarakan dalam rumus matematik yang mudah[sunting | sunting sumber]

 • Tidak perlu gunakan &nbsp; untuk mengelakkan pemisahan baris; templat {{math}} boleh mengelakkan pemisahan baris dengan sendiri; anda boleh gunakan <br> jika anda perlukan pemisah baris dalam rumus.
Output Input

Maka x2 ≥ 0 adalah benar apabila x ialah nombor nyata.

Maka {{math|''x''<sup>2</sup> ≥ 0}} adalah benar apabila {{math|<VAR>x</VAR>}} ialah nombor nyata.

Rumus yang rumit[sunting | sunting sumber]

 • Rujuk Bantuan:Pemaparan rumus untuk cara menggunakan <math>.
 • Rumus yang terpapar dalam baris sendiri sewajarnya diindenkan dengan menggunakan aksara titik bertindih (:).
Output Input
: <math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Pautan dan URL[sunting | sunting sumber]

Pautan bebas[sunting | sunting sumber]

Di Wikipedia dan sesetengah Wiki yang lain, pautan bebas digunakan dalam penanda teks wiki untuk menghasilkan pautan dalam antara laman, berbeza dengan konsep CamelCase yang digunakan untuk tujuan yang sama ini pada zaman awal Wikipedia.

Dalam bahasa penanda Wikipedia, pautan bebas dihasilkan dengan membubuh sepasang tanda kurungan berganda di kedua-dua belah kata atau ungkapan yang dipilih sebagai tajuk laman yang hendak dipautkan. Oleh itu, [[Kuala Lumpur]] dipaparkan sebagai Kuala Lumpur. Selain itu, tanda jalur tegak (|) juga boleh digunakan untuk mengubahsuai tajuk pautan. Misalnya, [[Kuala Lumpur|KL]] membuahkan KL, iaitu pautan yang dipaparkan sebagai "KL" tetapi berpaut dengan Kuala Lumpur.


Pautan ke rencana Wiki yang lain[sunting | sunting sumber]

 • Secara dalaman, huruf pertama laman yang disasarkan menjadi huruf besar secara automatik, dan jarak-jaraknya dipaparkan sebagai tanda garis bawah (_) (menaipkan tanda garis bawah dalam pautan sama hasilnya dengan menaipkan jarak, tetapi tidak digalakkan).
 • Maka pautan di bawah menghala ke URL ms.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur, iaitu rencana Wikipedia yang bertajuk "Kuala Lumpur".
 • Pautan merah merupakan laman yang belum diwujudkan lagi; ia boleh dicipta mulai dengan mengklik pautan itu.
 • Pautan ke laman sendiri akan dipaparkan sebagai teks tebal.
Output Input

Ibu negara Malaysia ialah Kuala Lumpur.

Ibu negara Malaysia ialah [[Kuala Lumpur]].

Pautan berbeza nama[sunting | sunting sumber]

 • Sama sasaran, lain namanya.
 • Teks yang disasarkan (atau "berpaip") mesti ditaipkan sebelum tanda jalur tegak (atau "paip"), kemudian teks yang ingin dipaparkan ditaipkan selepas jalur tegak itu.
Output Input

KL juga merupakan pusat perdagangan Malaysia.

[[Kuala Lumpur|KL]] juga merupakan pusat perdagangan Malaysia.

Menukar nama pautan secara automatik[sunting | sunting sumber]

 • Sekadar menaip aksara jalur tegak (|) di akhir pautan akan menukar nama pautan itu secara automatik dalam keadaan tertentu. Lain kali anda membuka ruang penyuntingan, anda akan melihat pautan berpaip itu diluaskan. Apabila melihat pratonton suntingan anda, anda tidak dapat melihat bentuk yang diluaskan itu selagi tidak menekan Simpan dan Sunting sekali lagi; begitu juga dengan pautan ke bahagian di dalam laman itu.
Huraian Output Input

Sorokkan teks dalam tanda kurungan secara automatik.

alam

[[alam (biologi)|]].

Sorokkan ruang nama secara automatik.

Perihal

[[Wikipedia:Perihal|]].

Atau kedua-duanya.

Manual gaya penulisan

[[Wikipedia:Manual gaya penulisan (biografi)|]]

Ini tidak berkesan untuk pautan bahagian.

[[Wikipedia:Manual gaya penulisan#Pautan|]]

[[Wikipedia:Manual gaya penulisan#Pautan|]]

Pautan padu[sunting | sunting sumber]

 • Akhiran selepas tanda penutup pautan (]], tanpa jarak) boleh berpadu dengan pautan.
  • Kecuali: tanda koma atas (') dan sebarang aksara yang mengikuti tanda itu tidak berpadu.
 • Lebih baik gunakan yang ini daripada pautan berpaip, jika boleh.
 • Pemaduan boleh disekat dengan membubuh tag <nowiki></nowiki>, jika perlu.
Huraian Output Input

Paduan aktif.

Muslimin

[[Muslim]]in

Paduan disekat.

mikro-saat

[[mikro-]]<nowiki></nowiki>saat

Tidak berkesan dengan awalan.

Pelombong

Pe[[lombong]]

Peperangan

Pe[[perang]]an

Pautan dengan bahagian laman[sunting | sunting sumber]

 • Bahagian selepas tanda nombor (#) mesti memadani satu pengatas bahagian dalam laman itu. Padanan mestilah tepat dari segi ejaan, besar kecil huruf dan tanda bacanya. Pautan ke bahagian yang tidak wujud tidak rosak, sebaliknya dilayan seperti pautan ke atas laman.
 • Bubuh "| tajuk pautan" untuk membuat tajuk pautan yang bergaya (berpaip).
 • Jika terdapat berbilang bahagian yang sama tajuk, bubuh nombor untuk membuat pautan ke mana-mana bahagian kecuali yang pertama. Misalnya, #Bahagian contoh 3 berpaut ke bahagian ketiga yang bernama "Bahagian contoh". Anda boleh menggunakan tanda jalur tegak dan menaipkan semula tajuk bahagian untuk memaparkan teks tanpa simbol #.
Output Input

Wikipedia:Manual gaya penulisan#Tajuk rencana ialah pautan ke bahagian dalam laman lain. Tajuk rencana ialah pautan berpaip ke satu bahagian dalam laman lain.

[[Wikipedia:Manual gaya penulisan#Tajuk rencana]] ialah pautan ke satu bahagian dalam laman lain. [[Wikipedia:Manual gaya penulisan#Tajuk rencana|Tajuk rencana]] ialah pautan berpaip ke satu bahagian dalam laman lain.

#Pautan dan URL ialah pautan ke bahagian lain dalam laman ini. Pautan dan URL ialah pautan kepada bahagian yang sama tanpa simbol #.

[[#Pautan dan URL]] ialah pautan ke bahagian lain dalam laman ini. [[#Pautan dan URL|Pautan dan URL]] ialah pautan kepada bahagian yang sama tanpa simbol #.

Buat pautan laman[sunting | sunting sumber]

 • Untuk membuat pautan baru:
  1. Buat satu pautan ke laman baru itu pada laman lain (yang berkaitan).
  2. Simpan laman itu.
  3. Klik pautan yang baru anda buat itu. Laman baru akan dibuka untuk penyuntingan.
 • Untuk maklumat lanjut, rujuk cara memulakan rencana baru dan rujuk kelaziman penamaan tajuk rencana Wikipedia.
 • Tolong jangan buka rencana baru tanpa membuat pautan kepadanya dari sekurang-kurangnya satu rencana lain.
Huraian Output Input

Pautan ke laman yang tidak wujud kelihatan merah.

Wikipedia:Portal masyarakat/Opentask/Rencana yang diperlukan

[[Wikipedia:Portal masyarakat/Opentask/Rencana yang diperlukan]]

Lencongan[sunting | sunting sumber]

 • Lencongkan satu tajuk rencana ke laman yang lain tajuknya dengan mengisikan arahan (seperti dalam lajur kanan jadual berikut) pada baris pertama rencana (seperti di laman bertajuk "UK").
 • Anda boleh melencongkan tajuk ke bahagian laman. Misalnya, lencongan ke Malaysia#Sejarah akan menghalakan pembaca ke bahagian Sejarah dalam laman Malaysia, jika wujud.
Huraian Input

Lencongan ke rencana.

#REDIRECT [[United Kingdom]]

Lencongan ke bahagian.

#REDIRECT [[Malaysia#Sejarah]]

Pautan ke ruang nama yang lain[sunting | sunting sumber]

Output Input

Rujuk Wikipedia:Manual gaya penulisan.

Rujuk [[Wikipedia:Manual gaya penulisan]].

Pautan ke rencana yang sama dalam bahasa lain (pautan antara bahasa)[sunting | sunting sumber]

 • Untuk memautkan laman kepada subjek yang sama dalam bahasa lain, gunakan bentuk: [[kod bahasa:Tajuk]].
 • Disyorkan supaya pautan antara baahsa diletakkan di hujung sekali rencana.
 • Pautan antara bahasa tidak kelihatan dalam rencana berformat, tetapi sebaliknya muncul sebagai pautan bahasa di bar sisi (kiri) di bawah bahagian menu "Bahasa lain".
 • Sila rujuk Pautan antara bahasa dan Senarai penuh bahasa Wikipedia.

PERHATIAN: Untuk membuat pautan dalam baris (pautan yang boleh diklik dalam teks), rujuk Pautan antara bahasa dalam baris.

Huraian Input

Pautan ke "Malaysia" versi bahasa Inggeris.
"en" ialah kod bahasa untuk "English" (bahasa Inggeris).

[[en:Malaysia]]

Contoh lain.

[[id:Malaysia]] [[de:Malaysia]] [[es:Malasia]] [[simple:Malaysia]] [[ta:மலேசியா]] [[zh:马来西亚]]

Pautan antara wiki[sunting | sunting sumber]

Huraian Output Input

Membuat pautan ke satu laman dalam wiki lain dalam bahasa Melayu.
Ketiga-tiga bentuk ini bersambung dengan URL http://ms.wiktionary.org/wiki/langit

Pautan ringkas.

Tanpa awalan.

Pautan bernama.

Wiktionary:langit

langit

Takrifan 'langit' dalam Wikikamus

[[Wiktionary:langit]]

[[Wiktionary:langit|]]

[[Wiktionary:langit|Takrifan 'langit' dalam Wikikamus]]

Buat pautan ke satu laman dalam wiki lain dalam bahasa lain.
Ketiga-tiga bentuk ini bersambung dengan URL http://fr.wiktionary.org/wiki/bonjour

Pautan ringkas.

Tanpa awalan.

Pautan bernama.

Wiktionary:fr:bonjour

fr:bonjour

bonjour

[[Wiktionary:fr:bonjour]]

[[Wiktionary:fr:bonjour|]]

[[Wiktionary:fr:bonjour|bonjour]]

Kategori[sunting | sunting sumber]

 • Untuk meletakkan rencana ke dalam kategori, buat pautan (seperti dalam lajur kanan jadual berikut) di mana-mana sahaja dalam rencana. Sama dengan pautan antara bahasa, adalah disyorkan supaya pautan kategori ditaipkan di penghujung rencana.
 • Untuk membuat pautan ke laman kategori tanpa meletakkan rencana dalam kategori, gunakan awalan titik bertindih (":Kategori") dalam pautan.
Huraian Output Input

Kategorikan rencana.

[[Kategori:Set aksara]]

Pautan ke kategori.

Kategori:Set aksara.

[[:Kategori:Set aksara]]

Pautan luar[sunting | sunting sumber]

 • Tanda kurungan siku menandakan pautan luar. Perhatikan penggunaan jarak (bukan tanda paip) untuk memisahkan URL daripada teks pautan dalam pautan yang "bernama". Tanda kurungan siku boleh digunakan seperti biasa jika tidak berpaut ke mana-mana pun - [macam ni].
 • Dalam URL, semua simbol mestilah di kalangan:
  A-Z a-z 0-9 . _ \ / ~ % - + & # ? ! = ( ) @
 • Jika URL mengandungi aksara yang tiada dalam senarai tersebut, aksara berkenaan harus dikodkan dengan menggunakan tanda peratus (%) diikuti kod hex aksara itu yang boleh dijumpai dalam jadual aksara ASCII yang boleh dicetak. Misalnya, aksara karet (^) dikodkan dalam URL sebagai %5E, manakala tanda kurungan siku berkod %5B dan %5D.
 • Jika versi "bernama" mempunyai tanda kurungan siku penutup "]", anda harus menggunakan sintaks aksara khas HTML, iaitu &#93; supaya perisian MediaWiki tidak akan tersalah mentafsirkan tanda itu sebagai hujung pautan luar.
 • Lihat Pautan luar untuk keterangan lanjut.
Huraian Output Input

Pautan bernama.

Wikipedia

[http://www.wikipedia.org Wikipedia]

Pautan tak bernama
(hanya digunakan dalam isi rencana untuk nota kaki).

[1]

[http://www.wikipedia.org/]

URL terdedah
(tidak digalakkan).

http://www.wikipedia.org/

http://www.wikipedia.org/

Penanda imej sahaja.

WinObj

<span class="plainlinks">[http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/winobj.shtml WinObj]</span>

Lain-lain[sunting | sunting sumber]

Tag "Pada"[sunting | sunting sumber]

 • Penggunaan teknik "pada" seperti "Pada Mac 2011" dan "pada Mac 2011" mengkategorikan maklumat yang perlu dikemaskini. Untuk penjelasan parameter, rujuk dokumentasi templat.
Output Input

Setakat Mac 2011

{{As of|2011|3|df=us}}

setakat Mac 2011

{{As of|2011|3|df=us|lc=on}}

Pautan media[sunting | sunting sumber]

 • Untuk menyisipkan pautan pada muat naik bukan gambar (seperti audio), gunakan pautan "media". Untuk imej, lihat bahagian seterusnya.
 • Sesetengah audio yang dimuat naik terdapat di Commons:Sound.
Output Input

Muzik

[[media:Classical guitar scale.ogg|Muzik]]

Pautan terus ke mod sunting[sunting | sunting sumber]

Huraian Output Input

URL penuh.

//ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bantuan:Penanda_wiki&action=edit

{{fullurl:Bantuan:Penanda wiki|action=edit}}

Label "sunting".

sunting

{{sunting}}

Pautan automatik[sunting | sunting sumber]

Sumber buku[sunting | sunting sumber]
 • Pautan kepada buku tertentu menggunakan ISBNnya. Cara ini lebih diutamakan berbanding pautan kepada kedai buku atas talian tertentu, kerana memberi pilihan penjual kepada pembaca. Walau bagaimanapun, jika sesuatu kedai buku atau perkhidmatan atas talian menyediakan maklumat bebas, seperti isi kandungan atau petikan daripada teks berkenaan, maka pautan kepada sumber tersebut akan membantu pengguna lantas digalakkan. Pautan ISBN tidak memerlukan penanda tambahan, dengan syarat anda menggunakan salah satu format dalam jadual di bawah.
 • Untuk mencipta pautan kepada Sumber Buku menggunakan teks pilihan (contohnya tajuk buku), gunakan gaya pautan dalam dengan ruangnama yang sesuai.
Output Input

ISBN 012345678X

ISBN 012345678X

ISBN 0-12-345678-X

ISBN 0-12-345678-X

Pautan kepada buku menggunakan teks pilihan, contohnya judul buku.

[[Khas:Sumber_buku/0670037818|teks pilihan, contohnya judul buku]]

Hanya imej (gambar) yang dimuat naik ke Wikipedia boleh digunakan. Untuk muat naik imej, gunakan laman muat naik. Anda boleh mencari imej yang dimuat naik itu di senarai imej.

Output Input
Gambar:

Gambar: 
[[File:Wikipedia-logo-v2-ms.svg]]
Dengan teks alternatif:

Logo sfera susun suai gambar

Dengan teks alternatif:
[[File:Wikipedia-logo-v2-ms.svg|alt=Logo sfera susun suai gambar]]
 • Teks alternatif, digunakan apabila imej tidak dapat dimuat turun, atau dimuatkan dalam pelayar teks sahaja; amat digalakkan.
Terapung di sebelah kanan laman, menggunakan atribut frame dan kapsyen:
Logo sfera susun suai gambar
Ensiklopedia Wikipedia

Terapung di sebelah kanan laman,
menggunakan atribut ''frame'' dan kapsyen:
[[File:Wikipedia-logo-v2-ms.svg|frame|alt=Logo sfera susun suai gambar|Ensiklopedia Wikipedia]]
 • Tag frame (bingkai) secara automatiknya mengapungkan imej ke kanan.
 • Parameter terakhir ialah kapsyen yang mincul di bawah imej.
Terapung ke sebelah kanan laman, menggunakan atribut thumb dan kapsyen:
Logo sfera susun suai gambar
Ensiklopedia Wikipedia

Terapung ke sebelah kanan laman,
menggunakan atribut ''thumb'' dan kapsyen:
[[File:Wikipedia-logo-v2-ms.svg|thumb|alt=Logo sfera susun suai gambar|Ensiklopedia Wikipedia]]
 • Tag thumb (imej ringkas) secara automatiknya mengapungkan imej ke kanan.
 • Ikon 'besarkan' terletak di sudut kanan bawah.
Terapung ke sebelah kanan laman tanpa kapsyen:
Ensiklopedia Wikipedia
Ensiklopedia Wikipedia
Terapung ke sebelah kanan laman
''tanpa'' kapsyen
[[File:Wikipedia-logo-v2-ms.svg|right|Ensiklopedia Wikipedia]]
Gambar dilaraskan saiznya ke 30 piksel...

Ensiklopedia Wikipedia

Gambar dilaraskan saiznya ke 30 piksel...
[[File:Wikipedia-logo-v2-ms.svg|30 px|Ensiklopedia Wikipedia]]
Membuat pautan terus ke laman penerangan imej:

Fail:Wikipedia-logo-v2-ms.svg

Membuat pautan terus ke
laman penerangan imej:
[[:Fail:Wikipedia-logo-v2-ms.svg]]
 • Mengklik pada imej yang dipaparkan pada laman (seperti mana-mana yang di atas) juga membawa anda ke laman penerangan imej.
Membuat pautan terus ke imej tanpa memaparkannya:

Imej logo sfera susun suai gambar

Membuat pautan terus ke imej tanpa memaparkannya:
[[Media:Wikipedia-logo-v2-ms.svg|Imej logo sfera susun suai gambar]]
 • Untuk memaparkan pautan ke imej dalam bentuk pautan sahaka (bukan gambar), gunakan awalan "Media:".
Gunakan tag span dan div untuk memisahkan imej dari teks (ini mungkin membolehkan imej melitupi teks):
Contoh:
<div style="display:inline;
width:220px; float:right;">
Letakkan gambar di sini</div>
Gunakan penanda wiki untuk membuat jadual untuk diletakkan lajur imej secara menegak (ini membantu pautan sunting berpadan dengan pengatas, khususnya dalam pelayar Firefox):
Example: {| align=right
|-
| 
Letakkan gambar di sini
|}

Rujuk dasar penggunaan imej kami sebagai garis panduan Wikipedia. Untuk bantuan selanjutnya, rujuk tutorial gambar.

Ada dua cara untuk membina jadual:

 • secara penanda Wiki (rujuk Jadual)
 • secara HTML: <table>, <tr>, <td> atau <th>.

Untuk cara HTML, dan perbincangan mengenai kesesuaian jadual, rujuk Manual gaya penulisan (jadual).

Rujukan dan petikan sumber[sunting | sunting sumber]

Anda boleh membuat rujukan yang memetik sumber media cetak mahupun dalam Internet dengan menggunakan tag rujukan. Di dalam tag rujukan itu, isikan butiran rujukan. Anda boleh mengisikan atribut tambahan untuk menambahkan butiran mengenai sumber dan rujukan, diasing-asingkan dengan tanda jalur tegak (|).

Tujuan Input
Mencipta rujukan <ref name="nama rujukan">Gunakan tag penutup</ref>
Memetik buku {{cite book}}
Memetik sumber Internet {{cite web}}
ISBN buku |isbn=0-8018-6646-4 (ISBN buku)
URL |url=http://wikipedia.com
Judul |title=judul sumber
Pengarang |author=pengarang, gunakan koma untuk berbilang pengarang
Nama pertama |first=nama pertama (berian)
Nama akhir |last=nama akhir (keluarga)
Lokasi |location=tempat sumber dihasilkan
Penerbit |publisher=siapa yang terbitkan sumber
Tarikh |date=2007-03-04 (tarikh sumber)
Tahun |year=tahun sumber
Tarikh Dicapai |accessdate=2008-12-07
tag rujukan yang lengkap <ref name="WikiMarkup">{{cite web |url=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Help:Wiki_markup |title=Help:Wiki Markup |publisher=Wikimedia Foundation, Inc}}</ref>
rujukan berulang <ref name="WikiMarkup"/>
Petikan Diperlukan {{citation needed}}

Laman templat dan transklusi[sunting | sunting sumber]

Contoh untuk templat: {{pad|...}}, {{math|...}}, {{as of|...}}, {{edit}}

Templat merupakan segmen penanda Wiki yang bertujuan disalin secara automatik ("ditransklusi") dalam sesebuah laman. Anda boleh membubuh templat dengan meletakkan nama templat dalam {{tanda pendakap berganda}}. Boleh juga mentransklusi laman lain dengan {{:tanda titik bertindih dan pendakap berganda}}.

Terdapat tiga jenis teg yang boleh digunakan dalam teks wiki untuk mengawal pengaruh transklusi terhadap sesebahagian templat atau rencana. Ia menentukan sama ada teks wiki dipaparkan dalam rencana sendiri ("sini") ataupun di rencana lain yang ditransklusinya ("situ").

 • <noinclude>: kandungan tidak dipaparkan di situ. Tag-tag sebegini tidak berkesan di sini.
 • <includeonly>: kandungan dipaparkan di situ sahaja, tidak dipaparkan di sini (seperti dakwat limunan yang diperlihatkan secara transklusi).
 • <onlyinclude>: kandungan dipaparkan di sini dan juga dipaparkan di situ, tetapi hanya dipaparkan di situ yang di antara tag-tag itu.

Jika laman ditransklusi tanpa penanda transklusi, ia boleh menyebabkan pengkategorian yang tidak disengajakan. Sebarang laman yang mentransklusinya akan mempunyai kategori yang sama seperti laman asal. Balut penanda kategori dengan taf <noinclude> untuk mengelakkan pengkategorian yang salah.

Sesetengah templat juga memanfaatkan parameter yang diasing-asingkan dengan aksara jalur tegak.

Output Input


Teks ini datang daripada laman yang bertajuk Templat:Demo transklusi. Ia telah ditransklusi dalam laman ini.

{{Demo transklusi}}


Tunjuk cara transklusi ini merupakan secebisan teks dari laman Bantuan:Demo transklusi untuk disertakan dalam mana-mana fail.

{{Bantuan:Demo transklusi}}

Templat ini mengambil dua parameter dan mencipta teks bergaris bawah dengan petak hover untuk kebanyakan pelayar moden yang menyokong CSS:

Halakan tetikus anda pada teks ini

Pergi ke laman ini untuk melihat templat H:title itu: {{H:title}}

Templat ini mengambil dua parameter dan mencipta
teks bergaris bawah dengan petak hover untuk
kebanyakan pelayar moden yang menyokong CSS:


{{H:title|Inilah teks hover anda|
Halakan tetikus anda pada teks ini}}

Pergi ke laman ini untuk melihat templat H:title itu: {{tl|H:title}}

Laman projek dan perbincangan[sunting | sunting sumber]

Tandatangan ulasan[sunting | sunting sumber]

 • Aksara tilde (~) digunakan apabila membubuh ulasan pada laman Perbincangan.
 • Nama pengguna anda memberikan pautan kepada laman pengguna anda.
Huraian Output Input

Anda harus menandatangani ulasan anda dengan membubuh empat tanda tilde di akhir komen, untuk memaparkan nama pengguna anda, tarikh dan waktu.

Nama pengguna (bincang) 21:21, 21 Februari 2024 (UTC atau MST)

~~~~

Kalau tiga tanda tilde, nama pengguna sahaja yang muncul.

Nama pengguna (bincang)

~~~

Kalau tiga tanda tilde, tarikh dan waktu sahaja yang muncul.

21:21, 21 Februari 2024 (UTC)

~~~~~

Pautan ke laman ini dan Perubahan berkaitan[sunting | sunting sumber]

Output Input

Khas:Pautan_ke/Bantuan:Penanda wiki

[[Khas:Pautan_ke/Bantuan:Penanda wiki]]

Khas:Perubahan_berkaitan/Bantuan:Penanda wiki

[[Khas:Perubahan_berkaitan/Bantuan:Penanda wiki]]

Pautan ke semakan lama, perbezaan antara semakan, dan sejarah laman[sunting | sunting sumber]

 • Fungsi pautan luar digunakan untuk yang ini.
 • Buka versi lama atau laman perbezaan itu, kemudian salin URL-nya dari bar alamat dan tampalkannya pada tempat yang diingini.
Output Input

suntingan dahulu

[http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bantuan:Penanda_wiki&oldid=1563649 suntingan dahulu]

Suntingan pengguna[sunting | sunting sumber]

 • Pautkan ke laman Sumbangan pengguna.
Huraian Output Input

Nama pengguna (pengguna berdaftar).

Khas:Sumbangan/NamaPengguna

[[Khas:Sumbangan/NamaPengguna]]

Alamat IP (pengguna tak berdaftar).

Khas:Sumbangan/192.0.2.0

[[Khas:Sumbangan/192.0.2.0]]

Tunjukkan teks yang dihapuskan/disisipkan[sunting | sunting sumber]

 • Apabila menyunting rencana Wikipedia yang biasa, buatlah perubahan anda sahaja dan jangan buat sebarang tanda-menanda yang berbunga-bunga.
 • Apabila menyunting catatan sendiri yang dahulu dalam laman perbincangan, ada baiknya menandai bahan yang dihapuskan atau disisipkan.
 • Untuk memotong bahan, penanda <s></s> (lapuk) merupakan alternatif kepada <del></del>.
Output Input

Anda boleh memotong bahan yang dihapuskan dan menggariskan bahan baru. Boleh juga membuat garis bawah berganda.

Anda boleh <del>memotong bahan yang dihapuskan</del> dan <ins>menggariskan bahan baru</ins>. Boleh juga membuat {{du|garis bawah berganda}}.

Mengehadkan pemformatan/melangkaui penanda wiki[sunting | sunting sumber]

Terdapat beberapa jenis pemformatan yang menyuruh Wiki untuk menampilkan output yang sama seperti yang anda taipkan — apa yang dilihat itu yang dapat!


Output Input
<nowiki> tag:

Tag nowiki mengabaikan ''penanda'' [[Wiki]]. Ia memformatkan semula teks dengan menggugurkan baris baru dan berbilang jarak. Ia masih mentafsirkan aksara khas: →

<nowiki>
Tag nowiki mengabaikan ''penanda'' [[Wiki]].
Ia memformatkan semula teks dengan menggugurkan
 baris baru  dan berbilang jarak.
Ia masih mentafsirkan aksara khas: &rarr;
</nowiki>
<pre> tag:
Tag pre juga mengabaikan ''penanda'' [[Wiki]].
Ia juga tidak  memformatkan teks.
Ia masih mentafsirkan aksara khas: →
<pre>
Tag pre juga mengabaikan ''penanda'' [[Wiki]].
Ia juga tidak  memformatkan teks.
Ia masih mentafsirkan aksara khas:
 &rarr;
</pre>
[teks tanpa URL]:

Tanda kurungan siku tunggal yang diisi [teks tanpa URL] dikekalkan dalam bentuk asal, tetapi tanda kurungan siku tunggal yang diisi URL terlebih dahulu dilayan seperti pautan luar

Tanda kurungan siku tunggal yang diisi [teks tanpa URL]
dikekalkan dalam bentuk asal, tetapi tanda kurungan
siku tunggal yang diisi URL terlebih dahulu dilayan
seperti [http://ms.wikipedia.org/wiki/Hiperpautan pautan] luar
Jarak mendahulu:

Jarak mendahulu juga satu cara untuk mengekalkan pemformatan.

Letakkan jarak di permulaan setiap baris
untuk menghalang  pemformatan teks. 
Ia masih mentafsir penanda Wiki dan
aksara khas: →
Jarak mendahulu juga satu cara untuk mengekalkan pemformatan.


 Letakkan jarak di permulaan setiap baris
 untuk menghalang  pemformatan teks. 
 Ia masih mentafsir ''penanda'' [[Wiki]] dan
 aksara khas: &rarr;

Teks halimunan (komen)[sunting | sunting sumber]

Teks halimunan biasanya tidak digunakan, tetapi sekali-sekala boleh diterima untuk pesanan kepada penyunting lain, untuk membubuh ulasan (komen) yang tersorok di dalam teks rencana. Komen-komen ini hanya boleh dilihat apabila anda menyunting atau melihat sumber laman. Kebiasaanya, komen seharusnya disiarkan dalam Laman perbincangan. Formatnya adalah mengapit teks yang hendak disorok itu dengan '<!--' dan '-->' dan boleh meliputi berbilang baris, cth.:

<!-- An example of hidden comments
 This won't be visible except in "edit" mode. -->

Pembolehubah[sunting | sunting sumber]

Struktur data Wikipedia
Ruang nama
Ruang nama subjek Ruang nama perbincangan
0 (Utama/Rencana) Perbincangan 1
2 Pengguna Perbincangan pengguna 3
4 Wikipedia Perbincangan Wikipedia 5
6 Fail Perbincangan fail 7
8 MediaWiki Perbincangan MediaWiki 9
10 Templat Perbincangan templat 11
12 Bantuan Perbincangan bantuan 13
14 Kategori Perbincangan kategori 15
100 Portal Perbincangan portal 101
710 TimedText TimedText talk 711
828 Modul Perbincangan modul 829
Tidak digunakan lagi
2300 Alat Perbincangan alat 2301
2302 Penerangan alat Perbincangan penerangan alat 2303
Tidak dipasang
90 Thread Thread talk 91
92 Summary Summary talk 93
108 Buku 109
118 Draf 119
442 Course Course talk 443
444 Institution Institution talk 445
446 Program pendidikan 447
2600 Topic 2601
Ruang nama maya
-1 Khas
-2 Media
Senarai semasa (panggilan API)
Kod Hasil
{{CURRENTWEEK}} 8
{{CURRENTDOW}} 3
{{CURRENTMONTH}} 02
{{CURRENTMONTHNAME}} Februari
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} Februari
{{CURRENTDAY}} 21
{{CURRENTDAYNAME}} Rabu
{{CURRENTYEAR}} 2024
{{CURRENTTIME}} 21:21
{{NUMBEROFARTICLES}} 370,920
{{NUMBEROFPAGES}} 1,078,849
{{NUMBEROFUSERS}} 330,677
{{PAGENAME}} Penanda wiki
{{NAMESPACE}} Bantuan
{{REVISIONID}} -
{{REVISIONUSER}} Tegel
{{localurl:pagename}} /wiki/Pagename
{{localurl:Wikipedia:Sandbox|action=edit}} /w/index.php?title=Wikipedia:Sandbox&action=edit
{{fullurl:pagename}} //ms.wikipedia.org/wiki/Pagename
{{fullurl:pagename|query_string}} //ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pagename&query_string
{{SERVER}} //ms.wikipedia.org
{{ns:index}} e.g. '{{ns:1}}' fullname of namespace e.g 'Perbincangan'
{{SITENAME}} Wikipedia

NUMBEROFARTICLES ialah bilangan laman dalam ruang nama utama yang mengandungi satu pautan dan bukan berbentuk lencongan, atau dalam erti kata lain, bilangan rencana, rencana tunas yang mengandungi pautan, dan laman nyahkekaburan.

CURRENTMONTHNAMEGEN ialah bentuk tatabahasa genitif (posesif) bagi nama bulan, yang diperlukan oleh sesetengah bahasa; CURRENTMONTHNAME ialah bentuk nominatif (subjek) yang biasa dilihat dalam bahasa Melayu.