Bibliografi Hamka

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Berikut ialah senarai buku Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau di mana Hamka ialah subjek utama.

Penulisan Hamka[sunting | sunting sumber]

 1. 1001 Soal Hidup (Kumpulan karangan dr Pedoman Masyarakat,dibukukan 1950).
 2. 1001 Soal-Soal Hidup 1940
 3. 1001 Tanya Jawab tentang Islam, Jakarta: CV. Hikmat, 1962.
 4. Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi 1946
 5. Adat Minangkabau dan agama Islam (1929).
 6. Agama dan Perempuan, Medan: Cerdas, 1939.
 7. Akhlaqul Karimah
 8. Angkatan Baru, Medan: Cerdas, 1949.
 9. Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
 10. Arkanul Islam (1932) di Makassar
 11. Ayahku (Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangannya), 1950
 12. Beberapa Tantangan terhadap Umat Islam di Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
 13. Bohong di Dunia, cet. 1, Medan: Cerdas, 1939.
 14. Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan. Jumi Haryani (Editor) 2014
 15. Cahaya Baru, Jakarta: Pustaka Nasional, 1950.
 16. Cemburu, Jakarta: Firma Tekad, 1962.
 17. Cermin Kehidupan, Jakarta: Mega Bookstrore, 1962.
 18. Cermin Penghidupan
 19. Cinta Terkalang. Amir Nur Habibah (Editor)
 20. Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Keristan 1970.
 21. Dari Hati ke Hat Yousran Rasyid (Editor) 1967
 22. Dari Lembah Cita-Cita, cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
 23. Dari Perbendaharaan Lama, Medan: M. Arbi, 1963.
 24. Debat Dasar Negara : Islam dan Pancasila Konstituante 1957 by Muhammad Natsir, H. Abdul Kahar Muzakkir, Hamka, K.H.M. Isa Anshary
 25. Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936) Pedoman Masyarakat,Balai Pustaka.
 26. Di Dalam Lembah Kehidupan 1939, Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
 27. Di Tepi Sungai Dajlah: Kembara ke Kota Baghdad, Iraq 1952
 28. Dibandingkan Ombak Masyarakat, 1946 (tempat dan penerbit tidak diketahui),
 29. Didalam Lembah cita-cita, 1946.
 30. Dijemput Mamaknya, 1939.
 31. Doa-doa Rasulullah S.A.W, 1974.
 32. Doktrin Islam yang Menimbulkan Kemerdekaan dan Keberanian, Jakarta: Yayasan Idayu, 1983.
 33. Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri),1963, Bulan Bintang.
 34. Empat Bulan di Amerika, 2 Jilid, Jakarta: Tintamas, 1954.
 35. Fakta dan Khayal Tuanku Rao,1970.
 36. Falsafah Hidup 1939.
 37. Falsafah Ideologi Islam, Jakarta: Pustaka Wijaya, 1950.
 38. Falsafah Syaitan 1936
 39. Filsafat Ketuhanan, cet. 2, Surabaya: Karunia, 1985.
 40. Gerakan Pembaruan Agama (Islam) di Minangkabau, Padang: Minang Permai, 1969.
 41. Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
 42. Hak Asasi Manusia Dalam Islam & Deklarasi PBB
 43. Hak-Hak Asasi Manusia Dipandang dari Segi Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
 44. Hamka Membahas Soal-soal Islam oleh Rusydi Hamka (Editor), Hamka 1983
 45. Hikmat Isra’ Mi’raj, 1946 (tempat dan penerbit tidak diketahui).
 46. Himpunan Khutbah-khutbah.
 47. Hubungan antara Agama dengan Negara menurut Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1970.
 48. Iman dan Amal Shaleh, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
 49. Islam dalam Tinjauan Madilog: Materialisme Dialektika Logika oleh Tan Malaka, Hamka 1948
 50. Islam dan Adat Minangkabau, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
 51. Islam dan Adat, Padang Panjang: Anwar Rasyid, 1929.
 52. Islam dan Demokrasi, 1946.
 53. Islam dan Kebatinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
 54. Islam dan Kebatinan,1972;Bulan Bintang.
 55. Islam, Alim Ulama dan Pembangunan, Jakarta: Pusat dakwah Islam Indonesia, 1971.
 56. Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
 57. K.H. A. Dahlan, Jakarta: Sinar Pujangga, 1952.
 58. Keadilan Ilahi, Medan: Cerdas, 1940.
 59. Keadilan Sosial Dalam Islam 1950
 60. Kebudayaan Islam di Indonesia, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
 61. Kedudukan Perempuan dalam Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1973.
 62. Kenang-Kenangan Hidup, 4 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
 63. Kenangan-Kenanganku di Malaya 1957
 64. Kepentingan Melakukan Tabligh, Padang Panjang: Anwar Rasyid, 1929.
 65. Kerana Fitnah
 66. Kesepaduan Iman & Amal Salih
 67. Khatib al-Ummah, 3 Jilid, Padang Panjang, 1925.
 68. Laila Majnun, Jakarta: Balai Pustaka, 1932.
 69. Lembaga Budi 1940.
 70. Lembaga Hidup 1940.
 71. Lembaga Hikmat,1953 oleh Bulan Bintang,Jakarta.
 72. Majalah Menara, Padang Panjang, 1946.
 73. Majalah Semangat Islam, 1943.
 74. Majalah Tentera, 4 nomor, Makassar, 1932.
 75. Majalah al-Mahdi, 9 nomor, Makassar, 1932.
 76. Mandi Cahaya di Tanah Suci. 1950.
 77. Margaretta Gauthier (terjemahan karya Alexandre Dumas) 1940
 78. Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934.
 79. Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1973.
 80. Mengembara di Lembah Nil, Jakarta: NV. Gapura, 1951.
 81. Menunggu Beduk Berbunyi, 1949
 82. Merantau ke Deli (1940), Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi.
 83. Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman, Padang Panjang: Anwar Rasyid, 1946.
 84. Muhammadiyah di Minangkabau, Jakarta: Nurul Islam, 1974.
 85. Negara Islam, 1946
 86. Pandangan Hidup Muslim,1960.
 87. Pandangan Seorang Muslim
 88. Pedoman Mubaligh Islam, cet. 1, Medan: Bukhandel Islamiah, 1941.
 89. Pelajaran Agama Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
 90. Pembela Islam (Tarikh Sayyidina Abubakar Shiddiq), Medan: Pustaka Nasional, 1929.
 91. Pemimpin dan Pimpinan 1975
 92. Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia, Jakarta: Tintamas, 1965[1]
 93. Peribadi 1950
 94. Perjalanan Terakhir 1981
 95. Perkembangan Kebatinan di Indonesia, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1976.
 96. Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad, 1952.
 97. Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret, 1947.
 98. Peribadi Hebat 2014
 99. Prinsip & Kebijaksanaan Dakwah Islam 1982
 100. Renungan Tasawuf, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
 101. Revolusi Agama, Padang Panjang: Anwar Rasyid, 1946.
 102. Revolusi Fikiran, 1946 (tempat dan penerbit tidak diketahui),
 103. Ringkasan Tarikh Ummat Islam, Medan: Pustaka Nasional,1929.
 104. Said Jamaluddin Al-Afghany 1981
 105. Salahnya Sendiri, Medan: Cerdas, 1939.
 106. Sayid Jamaluddin Al-Afhany 1965,Bulan Bintang.
 107. Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
 108. Sejarah Islam di Sumatera, Medan: Pustaka Nasional, 1950
 109. Sejarah Umat Islam, 4 Jilid, 1938-1950.
 110. Sesudah Naskah Renville, 1947 (tempat dan penerbit tidak diketahui).
 111. Si Sabariah. (1928)[2]
 112. Soal jawab 1960, disalin dr karangan-karangan Majalah GEMA ISLAM.
 113. Studi Islam 1973, diterbitkan oleh Panji Masyarakat.
 114. Sullam al-Wushul; Pengantar Ushul Fiqih (terjemahan karya Dr. H. Abdul Karim Amrullah), Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
 115. Tafsir Al-Azhar Juzuk 1-30, ditulis pada masa beliau dipenjara oleh Sukarno
 116. Tanya Jawab Islam, Jilid I dan II cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
 117. Tasawuf Moden 1939.
 118. Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya, cet. 8, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1980.
 119. Teguran Suci & Jujur Terhadap Mufti Johor: Sebuah Polemik Agama 1958
 120. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
 121. Terusir, Jakarta: Firma Pustaka Antara, 1950.
 122. Tinjauan Islam Ir. Soekarno, Tebing Tinggi, 1949.
 123. Tuan Direktur 1939.
 124. Tuntunan Puasa, Tarawih, dan Idul Fitri, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1995.
 125. Urat Tunggang Pancasila, Jakarta: Keluarga, 1951.

Hamka sebagai subjek utama[sunting | sunting sumber]

 1. Adicerita Hamka: Visi Islam Sang Penulis Besar untuk Indonesia Modern oleh James R. Rush, Hamka, Zia Anshor (Translator) 2016
 2. Peribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka oleh Rusydi Hamka, Hamka 1981

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Pautan luar[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ Awalnya merupakan naskah yang disampakannya pada orasi ilmiah sewaktu menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas al-Azhar Mesir, pada 21 Januari 1958
 2. ^ Si Sabariah mengisahkan tentang seorang wanita yang menghadapi dilema ketika harus memilih antara dua pilihan, iaitu bercerai dengan suaminya (Pulai) atau memutuskan hubungan kekeluargaan dengan ibunya (Sariaman). Ia sebuah kisah cinta tragis. Kisah cinta yang tersepit akibat ketamakan. HAMKA seperti biasa, dengan bahasanya yang puitis tidak hanya menyorot kisah bertemakan cinta tetapi turut membawakan citra adat budaya Minangkabau dalam naskhah langka ini.