Pergi ke kandungan

Cerita berbingkai

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Cerita berbingkai merujuk kepada bentuk kesusasteraan purba yang masyhur atau popular ke seluruh dunia, yang berpunca atau berpokok daripada suatu cerita yang kemudiannya menceritakan bermacam-macam cerita lagi dalam cerita asalnya. Maka cerita yang menjadi punca atau pokoknya itulah yang dianggap sebagai bingkai­nya. Di antara buku-buku yang boleh digolongkan kedalam cerita-cerita jenis berbingkai ini adalah:-

Dari yang di atas, yang telah disenaraikan dalam daftar Werndly, yakni telah ada dalam bahasa Melayu sebelum T.M. 1736 adalah:-

  • Hikayat Bayam Budiman
  • Hikayat Bakhtiar
  • Hikayat Kalilah wa-Damnah
  • Hikayat Raja 'Ajami Azbakh atau Hikayat Ghulam.