Elektron valens

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Elektron yang terltak pada petala terluar atom suatu unsur dipanggil elektron valens.

Elektron valens bagi atom suatu unsur boleh ditunjukkan dengan menggunakan struktuk titik(struktur Lewis).

Sifat-sifat kimia sesuatu unsur bergantung kepada bilangan elektron valens kerana hanya elektron valens mengambil bahagian dalam pembentukan dan pemecahan ikatan kimia dalam tindak balas.

Ini bermakna unsur-unsur yang mempunyai bilangan elektron valens yang sama akan menunjukkan sifat-sifat kimia yang sama.

Contohnya Klorin mempunyai konfigurasi elektron 2.8.7 . Oleh itu elektron valens bagi Klorin adalah 7.