Fahaman persekutuan

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search

Federalisme [fé-dé-ra-lis-mĕ] membawa maksud fahaman dan pandangan yang menjurus kepada kesatuan dibawah satu kerajaan persekutuan. Golongan yang mengikut fahaman ini dan menyokong penubuhan pemerintahan persekutuan dikenali dengan nama federalis.

Sebuah negara persekutuan merujuk kepada negara yang terdiri dari beberapa negeri self-governing atau berautonomi yang bersatu dibawah sebuah kerajaan pusat. Hak untuk mentadbir negeri adalah termaktub di dalam perlembagaan negeri masing-masing dan tidak boleh dipinda oleh kerajaan pusat secara unilateral.