GNU LilyPond

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search
GNU LilyPond
Logo rasmi LilyPond
Pengarang asal Han-Wen Nienhuys, Jan Nieuwenhuizen
Pembangun Pasukan pembangunan LilyPond [1]
Keluaran pertama 1996 (1996)
Status pembangunan Aktif
Ditulis dalam Scheme, C++, Metafont, PostScript, Python
Sistem pengendalian Silang platform
Saiz 20MB, 100MB termasuk dokumentasi
Terdapat dalam Belanda, inggeris, Perancis, Jerman, Hungari, Itali, Jepun, Sepanyol
Jenis perisian penggunaan, pencetakan muzik, perisian muzik, pemproses notasi muzik
Lesen GPL
Tapak sesawang http://lilypond.org/
Piawaian EPS, MIDI, MusicXML, PDF, PS, SVG

GNU LilyPond ialah sebuah program komputer dan format fail bagi turisan muzik. Satu daripada matlamat utama LilyPond ialah menjana skor muzik yang dicetak mengikut peraturan susun atur tradisional, membayangkan era pencetakan muzik dengan tangan.

LilyPond ialah perisian silang platform, dan terdapat versi bagi berbagai sistem pengendalian. LilyPond dikeluarkan dengan lesen GPL, dan dengan itu ia merupakan perisian bebas.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Projek LilyPond dimulakan pada tahun 1996 oleh Han-Wen Nienhuys dan Jan Nieuwenhuizen, selepas mereka meninggalkan usaha pembangunan MPP (PraPemproses MusiXTeX)), satu projek kolaborasi yang mereka sertai pada tahun 1995.[2][3]

Versi 1.0[sunting | sunting sumber]

LilyPond 1.0 dikeluarkan pada 31 Julai 1998. Versi ini menampilkan pembangunan Feta, sebuah fon muzik khas, dan pemisahan LilyPond daripada MusiXTex.[4]

Versi 2.0[sunting | sunting sumber]

LilyPond 2.0 dikeluarkan pada 24 September 2003, dengna model sintaksis yang dipermudahkan dan set kemudahan yang lebih lengkap bagi membuat notasi pelbagai gaya muzik.[5]

Contoh fail input LilyPond[sunting | sunting sumber]

\version "2.15.14"

\include "english.ly"

\header {
 title = \markup { "Excerpt from" \italic "fibonacci" }
 composer = "Patrick McCarty"
 %copyright =
 % \markup \fontsize #-5 {
 %  Copyright © 2009.
 %  Typeset with GNU LilyPond.
 %  Released into public domain by the composer.
 % }
}

\paper {
 paper-height = 4.6\in
 paper-width = 8.5\in
 indent = #0
 system-count = #2
}

\score {
 \new PianoStaff = "pianostaff" <<
  \new Staff = "RH" \relative c' {
   #(set-accidental-style 'piano 'Score)
   \clef "treble"
   \time 2/4
   \set Score.currentBarNumber = #51
   \tempo "Slow and steady" 4 = 60
   <e gs,>4 \acciaccatura { cs16[ ds] } <e gs,>4 | % m. 51
   <ds gs,>4 \acciaccatura { e16[ ds] } <cs gs>4 | % m. 52
   <cs gs>4 \acciaccatura { ds16[ cs] } <c g>4 | % m. 53
   <cs gs>4 \acciaccatura { ds16[ e] } <es bs gs>4 | % m. 54

   <e gs,>4 \acciaccatura { cs16[ ds] } e16 f gs a | % m. 55
   <gs c,>8 \acciaccatura { as16[ gs] }
   <es b>8 ~ <es b>16 ds b as | % m. 56

   b16 d8 bf32 f' g16 af bf c | % m. 57
   <df df,>16 ( c af ) <e' e,> ( ds b ) <g' g,> ( ds | % m. 58

   \time 3/4
   <gs gs,>16 ) \noBeam d,16 f gs
   a16 e f b
   c16 d, ( f gs | % m. 59

   a16 b ) e, ( f
   gs16 b c ) f, (
   gs16 as b c ) | % m. 60
  }

  \new Dynamics = "Dynamics_pf" {
   s4 \p \< s4 | % m. 51
   s4 s4 | % m. 52
   s4 \mp \> s4 | % m. 53
   s4 s4 \! | % m. 54
   s4 \p s4 | % m. 55
   s1 * 2/4 | % m. 56
   s4 \< s4 | % m. 57
   s4 s4 | % m. 58
   \override DynamicText #'extra-spacing-width = #'(-0.75 . 0.75)
   s16 \mf s16 \p s8 s4 s4 | % m. 59
   s2. | % m. 60
  }

  \new Staff = "LH" \relative c, {
   \clef "bass"
   \time 2/4
   cs4. cs8 | % m. 51
   cs4. d8 | % m. 52
   f4. a8 | % m. 53
   f4. d8 | % m. 54

   cs4. cs8 | % m. 55
   d4 ds | % m. 56
   gs4. bf,8 | % m. 57
   f'4 b, | % m. 58

   \time 3/4
   d4. d8 ~ d4 | % m. 59
   ef2 f4 | % m. 60
  }
 >>
}

Hasil[sunting | sunting sumber]

Paparan output

Kolaborasi dengan projek lain[sunting | sunting sumber]

Bar pertama Adeste Fideles, dijana oleh LilyPond.

Projek Mutopia yang mengedarkan muzik helaian kandungan bebas menggunakan LilyPond bagi menulis muzik. Projek Musipedia, sebuah ensiklopedia muzik kolaboratif, juga menggunakan LilyPond.

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ "Authors". LilyPond Development team. Dicapai 2012-12-17. 
 2. ^ "GNU LilyPond Learning Manual: Preface". Dicapai 2010-02-16. 
 3. ^ "MusiXTeX PreProcessor README". Dicapai 2010-03-31. 
 4. ^ Nienhuys, Han-Wen (1998-07-31). "GNU LilyPond 1.0 released". Senarail mel gnu-music-discuss. http://www.mail-archive.com/gnu-music-discuss@gnu.org/msg00313.html. Diperolehi 2010-02-16.
 5. ^ Nienhuys, Han-Wen (2003-09-24). "LilyPond 2.0 – make beautiful music prints". Senarail mel info-lilypond. http://lists.gnu.org/archive/html/info-lilypond/2003-09/msg00008.html. Diperolehi 2010-02-16.

Pautan luar[sunting | sunting sumber]