Pergi ke kandungan

Gereja Ortodoks Syria

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Gereja Ortodoks Syria (ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ) udah Suatu kumpulan Gereja Kristian Ortodoks. Yang berpusat di bahagian timur Laut Tengah [1] Menurut Sejarah bermula Masjid Jerusalem Yang sakit terdiri daripada para Rasul Masjid Isa Kristus, para penginjil dan orang-orang Yahudi YANG TELAH Menjadi Kristian. Gereja Jogja-kemudian berpindah ke bandar Antiokhia, dan-kemudian ke Urhoy (Eddesa) ditambah Dengan orang-orang Aramia yang sudah bertaubat dan bangsa-bangsa bukan Yahudi Yang Other. Gereja Jogja Pertama kali ditubuhkan di Antiokhia Oleh Rasul Petrus, Pemimpin para rasul, Yang I Love You Dewi Sebagai Patriarkh Pertama Masjid takhta Suci Rasuliah Antiokhia. Rasul Petrus Pembelian ditamatkan menunjuk Mar Awwad (St. Avodius) dan Mac Ignatius Sang Pencerah Sebagai para GANTIAN beliau. Acha-kemudian menggantikan Tugas rasulinya Setelah Rasul Petrus Mati syahid di bandar Rom. -kemudian, Bandar Antiokhia Tidak saja Menjadi Gereja Kristian Yang Pertama, tertua dan terkenal pagar kayu, tetapi JUGA menjadi asas Masjid Kristian. Di bandar Antiokhia-lah jam ITU para rasul Yesus Kristus disebut Sebagai orang-orang Kristian.

Doktrin Gereja Syria[sunting | sunting sumber]

Asas keimanan Gereja Ortodoks Syria BOLEH diringkas sebagai berikut: "Gereja Jogja Percaya sepenuhnya Akan Satu Peribadi Ganda Tuhan Yesus, dan Satu Sifat Ganda Yang sakit terdiri daripada Istana doa Sifat: iaitu Ilahi dan berperikemanusiaan, yang Tidak BOLEH bercampur, tak BOLEH dipisahkan dan tak berganti -Ganti. Dengan kata Zain, doa Sifat (Ilahi dan berperikemanusiaan) tergabung Dalam Satu Sifat Yang Tanpa bercampur, tak terlebur dan tak Ditukar-Switch, tak berganti dan tak rancu. Had ini berlembutlah Saksikan all Sifat ketuhanan dan kemanusiaannya. Mengikut Definisi Jogja, keilahian- nya menyatu Dengan kemanusiaan-nya, atau Dengan tubuh-nya, dan dipulangkan Almasih disalibkan Tidak Pernah keilahian-nya meninggalkan tubuh-nya. Kerana itu, solat Besar dan Masjid Sangat menyimpang iman Kristian Yang universal Bila orang berkata, "Kristus disalibkan iTU tubuhNya saja. "Tetapi, sebaiknya dikatakan," Firman Allah YANG TELAH menjelma ITU ADALAH Siak Yang Maha Mulia YANG TELAH disalibkan, "namun, kami pada mengatakan," Ia Telah menderita dan wafat Dalam Daging (Dalam keadaannya Sebagai Manusia), "sebab keilahianNya Tidak Pernah tersentuh Penderitaan dan kematiaan. Sebagai akibatnya, Maria adalah "Ibu Masjid Dia (Firman Allah YANG TELAH menjelma) Yang Ilahi," dan Frasa "Engkau YANG TELAH disalibkan Saksikan Leaflet" udah Benar SEBAGAIMANA diucapkan dan diyakini Dalam Trisagion, yang dialami oleh yang Sifat kedua Masjid-Nya, iaitu Kristus. Asas iman Inilah yang dipegang teguh oleh yang Gereja Siria Antiokhia dan Gereja Koptik Alexandria yang telah menolak Majlis Khalsedon dan Dokumen Leo Masjid Roma (Buku Besar Yang disebut surah Paus Leo), Kerana kami Hanya mengakui dasar-dasar iman Yang ditetapkan Tiga konsili ekumenikal di Nicea Tahun 325 Masihi, konsili Konstantinopel Tahun 381 Masihi dan konsili Efesus 431 Masihi. "Ortodoks "bermakna" Iman yang Benar "yang tidak saya kenali Oleh Umat Syria, Koptik, Armenia dan Ethiopia. Gereja-Gereja itulah Yang disebut Sebagai "Gereja-gereja kakak" (Gereja-Gereja Saudari Acha). Acha Bersama-sama Telah mengalami pelbagai Penderitaan dan penganiayaan-penganiayaan yang kejam Yang ditujukan Penyengat Acha Oleh Maharaja Byzantium panganut Majlis Khalsedon tersebut. "<Nama ref = syriactoday />

Liturgi Bahasa Arami[sunting | sunting sumber]

Bahasa Yang Oleh kandungannya Isa dan Kristian Mula-Mula udah bahasa Aramic (Syria). Orang Yahudi JUGA Telah Mengarang Beberapa bahagian kitab suci Dengan bahasa Aram, seperti Dalam gulungan kitab Istana Laut Mati. Gulungan kitab ITU results found Pada Tahun 1974 Oleh Yang Mulia Mar Athanasius Yashu Samuel Sebagai Bishop di Jerusalem (GudegNet Sebagai Bishop Untuk Amerika Syarikat dan Kanada). Para murid Yesus, pengikut-Nya dan ibadah Yang dilakukan MEMAKAI bahasa Aram. Sebab para penginjil Yang memberitakan Injil di Anthiokhia Yang berasal Masjid Jerusalem ITU beribadah dalam bahasa yang Syria (Arami), maka sudah Sabah dan Labuan Sifat bahasa Syria (Arami) ITU Menjadi bahasa liturgi Gereja Anthiokhia, dan Gereja Jogja MEMAKAI liturgi dalam bahasa yang Syria (Arami) Yang telah ditulis oleh Yang Rasul Yakobus, Saudara Tuhan Isa sekaligus Sebagai uskup Pertama di Jerusalem. Semua orang Tauhu bahawa Gereja di Yeruselam Menggunakan liturgi Rasul James sampai berakhirnya ketujuh-Belas uskup Syria Yang Pertama. Namun, para Duta dan dipulangkan Masjid Konstantinopel mula merebut menjadi pemimpin Gereja di Antiokhia, Acha menggantikan Liturgi Rasul Yakobus Dengan Liturgi Basilius Masjid Kaisarea (379 Masihi) dan liturgi John Chrysostom (407 Masihi), Yang diterjemahkan dalam bahasa yang Arami. Tetapi, Liturgi Rasul Yakobus Pembelian ditamatkan Tetap Ada di Gereja Antiokhia. Itu sebabnya maka liturgi Syria (Arami) disebut Sebagai Liturgi Antiokhia. Dari Liturgi Jogja maka BOLEH dikesan kembali Asal-muasal all liturgi Gereja. Gereja Antiokhia Sangat bangganya bahawa Liturgi Acha Menggunakan bahasa Syria (Arami), iaitu bahasa YANG TELAH dikuduskan Oleh lidah suci Siak Kita, dan Yang dihormati Oleh lidah Maria, ibunya dan Oleh para rasulNya Yang kudus. Dalam bahasa Inilah Rasul Matthew menuliskan Injil, dan dalam bahasa yang Inilah Injil diwartakan Pertama kali di Yudea, Syria dan kawasan-kawasan sekitarnya. <Nama ref = Chaillot> Chaillot, Christine. Gereja Ortodoks Syria Antioch dan Semua Timur. Geneva :. Dialog Inter-Ortodoks, 1988 </ref>

Baktinya Saksikan Injil[sunting | sunting sumber]

Gereja Syria menjalankan peranan Penting Dalam Bidang Kesusasteraan Alkitab. Para sarjana Acha mengakar Dalam Lautan Misteri luas Alkitab Yang Begitu dan tak terungkapkan. Merekalah Yang Pertama kali menterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang Syria (Arami), bahasa Acha Pembelian ditamatkan. -kemudian, Acha Pendapat melakukan pengkajian-pengkajian mendalam Yang Yang memperkaya perpustakaan-perpustakaan di Timur dan Barat Dengan berjilid-Jilid Buku Pelajaran dan tafsir Alkitab Yang tak terhitung jumlahnya Sekalipun malapetaka dan Nasib Buruk menimpa Tanah Kelahiran Mereka, makin berjaya menyebabkan words Kerugian kerana Perang dunia I, dan kerana pemusnahan ribuan buku manuskrip kitab-kitab suci Yang tak ternilai harganya ITU Oleh para musuh Acha. Selepas Acha mempelajari Alkitab dalam bahasa yang Arami Acha Pembelian ditamatkan, maka Acha Pendapat melakukan Usaha-Usaha Tanpa lelah Dengan menterjemahkan karya-karya tulis Acha ITU ke dalam bahasa yang-bahasa yang lain. Maka Sekitar Tahun 404 Masihi, Malphan Daniel orang Syria dan kuda Mesroph orang Armenia ITU Bekerja Sama menterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang Armenia. Sarjana bahasa Arami Yang berasal Masjid Saudi Masjid Bani Thayy, Tanukh dan Bani Aqula (Al-Kuufa) menterjemahkan Injil ke dalam bahasa yang Tinggi Arab Perintah Patriarkh Syria, Mar Yuhanna II, demi memenuhi permintaan Mulai Umair Ibnu Saad ibn Abi Waqqass Al-Ansari, raja di Jaziratul Arabia. Bar Yuhanna Yawsef, Seorang imam Masjid Syria bandar Taphliss (selatan Rusia), menterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang Parsi Pada Tahun 1221 Masihi. Pada dekad Pertama di Abad ke-19, Raban Philipos orang Syria Masjid Malabar, India, Telah menterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang Malayalam, bahasa Yang dipakai di India Selatan. Pada Abad Lalu, Abad ke-20, Chorepiscopus Mattay Konat orang Syria Masjid Malabar, Telah menterjemahkan Perjanjian Baru, Central Java, kecuali kitab Wahyu, ke dalam bahasa yang Malabar. <Nama ref = Chaillot />

Sejumlah Besar manuskrip Masjid inventori warisan Gereja Jogja Yang tak ternilai ertinya Masih Tetap dipelihara. Manuskrip-manuskrip ITU Termasuk Yang tertua di dunia ini, khususnya Yang dipindahkan Masjid Perbendaharaan Biara Gereja Syria di Komplek dan-kemudian dibawa ke perpustakaan-perpustakaan Vatican, London, Milan, Berlin, Paris, Oxford, Cambridge dan perpustakaan-perpustakaan Other. Beberapa di Antara manuskrip-manuskrip ITU Ditulis bergantung kepada keputusan pada Abad kelima dan keenam Masihi. -kemudian English Injil Yang tertua udah manuskrip Injil dalam bahasa yang Syria (Arami) Yang Ditulis bergantung kepada keputusan Seorang rahib Masjid bandar Eddesa (Urhoy Atau Urfa), yaitu Ya'qub Al-Urfa, di Urhoy Pada Tahun 411 Masihi. Injil dalam bahasa yang Arami Jogja Masih disimpan di Muzium British. Dalam kaitan Jogja, Abuna Martin Telah menghimpun 55 manuskrip Injil berbahasa Arami Yang berasal Masjid Abad kelima, keenam dan ketujuh Masihi, End of period Yang CUKUP Bila Besar website ini Dengan 22 manuskrip Injil dalam bahasa yang Latin dan hanya 10 buah manuskrip Injil dalam bahasa yang Yunani. Gereja Ortodoks Syria Sangat teguh Dalam kecintaan Acha Akan Alkitab makin berjaya Acha Berusaha menuliskan dan menghiasi Alkitab ITU seindah mungkin. Acha Menggunakan Huruf kaligrafi Estrangela dan Barat dan kuda. Di Antara manuskrip terbaik Yang terkenal udah Injil Yang Ditulis bergantung kepada keputusan Patriarkh Rabuula Masjid Urhoy (Eddesa Atau Urfa) Yang diselesaikannya Pada Tahun 586 Masihi. <Nama ref = Chaillot />

Kegiatan Penginjilan[sunting | sunting sumber]

Orang-orang Kristian Siria Telah membawa Obor Injil Pertama kali ke Central Java, daerah Timur. Bangsa-bangsa di Timur Telah dibimbing oleh Yang Terang Injil Untuk Mengenal Kristus, makin berjaya beribu-ribu orang dari pelbagai bangsa dan Negara, yaitu bangsa-bangsa Arab dari berbagai Suku, bangsa Parsi, Afghanistan, India dan Cina. Acha Telah mengambil bahagian Dalam mewartakan Injil Penyengat bangsa Armenia. Pada Abad keenam, orang-orang Suryani ITU Telah membawa Penyengat penggembalaan Kristus Besar sejumlah warga bangsa Elite dan Nubia Melalui jerih lelah Abuna Yulian, dan sejumlah 70 - 80 ribu orang Masjid Asia Kecil, Qarya, Phrygia, dan Lydia Melalui jerih lelah Mar Yuhanna Masjid Amed, iaitu biskop termasyhur Masjid Efesus. Bahasa Suryani (Arami) udah bahasa liturgi Masjid Central Java, Gereja Timur selain kandungannya bahasa-bahasa pelbagai Asal Kebangsaan Acha. Gereja Armenia, Sebagai contoh, selain MEMAKAI bahasa Suryani (Arami) makin berjaya kerana Menggunakan bahasa Jogja Acha Telah dipulaukan (Oleh Gereja-Gereja Byzantium), Acha Mengarang bahasa Armenia Acha Dalam aksara Syria (Arami), sampai Akhirnya Meshrope, solat Masjid Seorang sarjana Mereka , Bekerja Sama Dengan Malfan Daniel orang Syria ITU, IA Akhirnya Menjadi penemu aksara Armenia. <nama ref = Chaillot />

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

Pautan Luar[sunting | sunting sumber]

Gereja Ortodoks Malankara Syria (Syria Malankara Gereja Ortodoks / Gereja Jacobite Syria), tahun 52 M
Media