Pergi ke kandungan

Hubal

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

:"Hubal" juga nama samaran bagi Henryk Dobrzanski, seorang partisan Poland semasa Perang Dunia II

Mitos Bulan Sabit Subur
series
Mitologi Mesopotamia
Mitologi Arab Silam
Mitologi Levant Silam
Tuhan Semenanjung Arab Pra-Islam

Hubal (Arab: هبل) adalah dewa bulan yang disembah di semenanjung Arab, terutamanya di Makkah sebelum ketibaan Islam. Patung dewa ini berbentuk manusia, dan dianggap mempunyai kuasa peramalan.

Hubal di Mesopotamia

[sunting | sunting sumber]

Mengesan asal-usul tuhan-tuhan kuno sering halus. Jika nama Hubal berkaitan dengan perkataan Aram untuk roh, seperti dicadangkan oleh Philip K. Hitti,[1] dengan itu Hubal mungkin datang dari utara semenanjung Arab.

Di Sumer, di bahagian paling selatan utara Mesopotamia semenanjung Arab, tokoh-tokoh dewa bulan dalam creation epic, the Enuma Elish. Dalam satu kebezaannya, Hubal adalah utama di kalangan tuhan-tuhan yang lebih tua. Menurut dengan Hitti, suatu tradisi dirakam oleh penulis riwayat hidup Muhammad ibn Ishaq, yang membuat ʻAmr ibn-Luhayy pengimpot imej Hubal dari Moab atau Mesopotamia, mungkin mempunyai inti kebenaran setakat ia mengekalkan suatu peringatan sebarang asal-usul Aram dewa itu.


Di luar Semenanjung Arab Selatan, nama Hubal bermuncul hanya sekali, dalam ukiran Nabataea;[2] di situ hbl disebut bersama dengan tuhan Đu sh-Sharā (ذو الشراة) dan Manawatu—yang kedua, sebagai Manat, juga masyhur di Mekah. Pada asas sebarang bukti langsing, ia dicadangkan bahawa Hubal "sebenarnya boleh jadi seorang Nabataea",[3] tetapi penduduk Nabataeans adalah pedagang kosmopolitan yang drew on many traditions in every aspect of life.

Menurut dengan Hafiz Ghulam Sarwar, Muhammad The Holy Prophet (1969),

Lebih kurang empat ratus tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad ʻAmr ibn Lahya ibn Harath ibn ʻAmru l-Qays ibn Thalaba ibn Azd ibn Khalan ibn Babalyun ibn Saba, seorang keturunan Qahtan dan Raja Hijaz, lebih biasanya menggelar Amr ibn Luhayy, telah letak sebuah berhala digelar Hubal di bumbung Kaʻabat. Ini adalah salah satu dari dewa utama Quraysh sebelum Islam."

Tarikh sebenarnya untuk pemimpin quasi-berlagenda ini dari Quraysh dicanggahkan, dengan tarikh selewat abad keempat AM dicadangkan, tetapi apa yang agak pasti adalah bahawa Qurayshiyya (kaum Quraysh) menjadi para pelindung tempat suci kuno, menggantikan Khuza'a. Mungkin ada sesetengah dasar kebenaran dalam cerita bahawa Luhayy telah mengembara di Syria dan membawa balik dari sana kultus dewi ʻUzzāʼ dan Manāt, dan menggabungnya dengan yang Hubal, berhala Khuza'a. (Maxime Rodinson, 1961).

Suatu rujukan lebih terdahulu pada lagenda ini merakamkan bahawa dia "membawa dengannya [ke Mekah] berhala bernama Hubal dari tanah Hit di Mesopotamia... Jadi dia mendirikannya di perigi dalam Kaabah dan memerintahkan penduduk untuk menyambahnya. Oleh itu seorang lelaki datang balik dari perjalanan akan mewalatnya dan bertawaf Rumah sebelum pergi ke keluarganya, dan dia akan menyukur rambutnya sebelum itu. Muhammad ibn Ishaq berkata bahawa Hubal adalah mutiara cornelian dalam bentuk manusia. Tangan kanannya dipatah dan kaum Quraysh membuat tangan untuknya. Ia mempunyai bilik kebal untuk pengorbanan, dan ada tujuh anak panah dilempar [pada isu berkaitan dengan] seorang yang mati, keperawanan dan perkahwinan. Pemberiannya adalah seratus unta. Ia mempunyai seorang penjaga (hajib)"[4]

Menurut dengan Kitab Berhala Ibn al-Kalbi, "Kaum Quraysh telah mempunyai beberapa berhala di dan di keliling Kaaba. Yang terbesar dari ini adalah Hubal. Ia diperbuatkan, seperti yang saya telah diberitahukan, dari agate merah, dalam bentuk seorang lelaki dengan tangan kanan dipatah. Ia datang ke dalam milik kaum Quraysh dengan keadaan ini, dan mereka oleh itu membuat untuknya tangan emas. Yang pertama untuk mendirinya adalah Khuzaymah ibn-Mudrikah ibn-al-Ya's' ibn-Mudar. Akibatnya ia pernah digelar 'Hubal Khuzaymah'.

"Ia berdiri dalam Kaaba. Di hadapannya adalah tujuh anah panah ramalan. Di atas salah satu dari anak panah ini ditulis "tulen" (sarih), dan pada yang lagi satu "consociated alien" (mulsag). Apabila waris kelahiran baru diragui, mereka akan memberikan suatu pengorbanan kepadanya [Hubal] dan kemudian menyeret anak panah dan membaling mereka ... Ia adalah sebelum [Hubal] yang 'Abd-al-Muttalib menyeret anak panah ramalan [supaya dapat mendapati mana dari kesepuluh anaknya seharusnya berkorban suatu ikrar yang dia telah buat angkat sumpah], dan anak-anak panah itu ditunjukkan kepada anak lelakinya ʻAbdu l-Lāh, ayah Nabi.
"Pada 624 di perang digelar 'Uhud', rayuan perang kaum Quraysh adalah, 'O rakyat ʻUzzāʼ, rakyat Hubal!' Dengan tamatnya perang, Abū Sufyān ibn-Harb yang menenang merayu, 'O Hubal yang dimuliakan, O Hubal yang dimuliakan!'"
"Nabi menjawabnya dengan berkata: 'Tuhan adalah yang teragung dan yang termulia.'"

Julius Wellhausen[5] menandakan bahawa Hubal dianggap anak lelaki al-Lāt dan adalah saudaranya Wadd.


Hubal dan Kaabah

[sunting | sunting sumber]

Satu pusat yang terkemuka penyembahan Hubal dikatakan telah berada di Kaabah di Mekah, sebelum pembaharuan agama diinstitusikan oleh Muhammad pada 630 AM.

Di Kaabah berhala Hubal diperbuat dari batu akik merah, dan dibentukkan seperti manusia, tetapi dengan tangan kanan dipatahkan dan digantikan dengna tangan emas. Apabila berhala itu dipindah masuk ke dalam Kaabah, ia mempunyai tujuh anak panah di hadapannya, yang digunakan untuk ramalan.[6] Menurut dengan Karen Armstrong, dalam bukunya Islam: A Short History, Kaabah didedikasikan kepada Hubal, dan mengandungi 360 berhala yang mungkin mewakili hari-hari dalam satu tahun,[7] dan Hubal dikatakan adalah yang terbesar dari semua berhala. Sebagai seorang bayi, Muhammad dibawa di hadapan Hubal oleh datuknya Abdul Muttalib, rakaman at-Tabari dalam Sejarah Nabi-Nabi dan Raja-Raja 1:157. Apabila Nabi Muhammad menaklukkan Makkah pada 630 AM, baginda menamatkan tradisi sembah berhala Quraysh dengan memecah berhala Hubal bersama dengan 360 berhala lain di Kaabah, dan mentahbiskan semula struktur kepada Allah, Tuhan yang Esa.[8]

Hubal dan dewa-dewi lain

[sunting | sunting sumber]

Sesetengah bercadang bahawa tuhan Islam Allah adalah suatu versi Hubal[9], suatu pautan yang akan juga menjelaskan kegunaan Islam pada bulan sabit dan bintang sebagai tandanya[10] dan kehadiran banyak upacara amal pra-Islam Arab. Meskipun, tanda Islam tidak diwakili dengan bulan sabit sewaktu zaman Nabi Muhammad. Ada juga yang tidak bersetuju kadang-kadang memetik contohnya Perang Uhud di mana perbezaan di antara para pengikut Allah dna para pengikut Hubal dibuatkan jelas oleh penyataan Muhammad dan Abu Sufyan. Ibn Hisham menceritakan biografi Muhammad:

Apabila Abu Sufyan hendak berangkat dia pergi di atas gunung dan berteriak secara kuat, berkata: "Kamu telah melakukan kerja yang cukup baik; kemenangan dalam perang mengikut giliran. Hari ini dalam pertukaran harinya (Badr). Tunjukkan keunggulan kamu, Hubal," iaitu menyangkal tuduhan agamamu. Nabi memberitahu Umar untuk berdiri dan menjawabnya dan berteriak: "Allah adalah yang teragung dan termulia. Kita tidak sama. Yang mati dari kalangan kami pergi ke Syurga; dan yang mati di kalanganmu adalah di Api Neraka!"[11]

Peristiwa lain sewaktu perang diceritakan dalam Ṣaḥīh al-Bukhari,

Abu Sufyan naik ke tempat yang tinggi dan berkata, "Apakah Muhammad hadir di kalangan orangmu?" Nabi berkata, "Jangan menjawabnya." Abu Sufyan berkata, "Adalah anak lelaki Abu Quhafa hadir di kalangan orangmu?" Nabi berkata, "Jangan menajwabnya." Abu Sufyan berkata, "Adalah anak Al-Khattab di kalangan orangmu?" Dia kemudian menambah, "Kesemua orang ini telah dibunuh telah dibunuh, kerana, jika mereka masih hidup, mereka akan tentu menjawab." Dengan itu, 'Umar tidak dapat menghentikan dirinya dengan berkata, "Kamu adalah seorang penipu, O musuh Allah! Allah telah menyimpan apa yang akan membuat kamu tidak bergembira." Abu Sufyan berkata, "Yang unggul adalah Hubal!" Pada itu Nabi berkata (kepada sahabat-sabahatnya), "Jawab dia." Mereka bertanya, "Apa yang dapat kita berkata?" Dia berkata, "Kata: Allah adalah More Elevated and More Majestic!" Abu Sufyan said, "We have (the idol) al-‘Uzza, whereas you have no ‘Uzza!" The Prophet said (to his companions), "Reply to him." They said, "What may we say?" The Prophet said, "Say: Allah is our Helper and you have no helper."[12]

Perdebatan ini juga dilemahkan bahawa bulan sabit tidak pernah menjadi berkaitan dengan Islam hingga beberapa abad kemudian selepas zaman Nabi Muhammad s.a.w. Ia adalah tanda Turki digunakan sebelum Turki memeluk Islam, yang tersebar di seluruh dunia Islam apabila bangsa Turki menjadi kuasa sewaktu millennium kedua awal[13].

Juga dirujukkan pada al-Quran, ia jelasnya dinyatakan perbezaan di antara Allah dan bulan. Sura Fusillat(41) verse 37,

Dan di kalangan tanda-tandaNya adalah malam dan siang dan matahari dan bulan; jangan bersujud kepada matahari atau bulan; tetapi bersujudlah kepada Allah Yang mencipta mereka, jika Dia adalah apa yang kamu sembah.

Dalam Islam semua upacara amal berasaskan penglihatan bukan atau di kalendar lunar, tetapi banyak budaya menggunakan Kalendar Bulan, dan sebilangan besar dari dewa-dewi di Mekah bukan berorientasikan bulan.

Rujukan moden

[sunting | sunting sumber]

dalam salah satu mesej Osama bin Laden, dia menjelaskan Amerika Syarikat sebagai "Hubal zaman moden", menyentuh dengan tidak secara langsung pada berhala yang Nabi Muhammad menghancurkan.[14] Nombor dua Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, mengulangi frasa ("hubal al-'asr") dalam menjelaskan Amerika, sewaktu mesejnya pada November 2008 berikutnya pilihan raya Barack Obama pada jawatan presiden.[15]

Secara bercakap, paderi dan Kristian Amerika Robert Morey mendakwa dalam buku-bukunya bahawa Allah adalah sebenarnya Hubal, dewa asal-usul Sumeria yang kemudian digunakan di sepanjang Timur Tengah, termasuk di sepanjang Semenanjung Arab. Morey mewakili dua perdebatan utama untuk gagasan ini. Perdebatan linguistik beradakan penegeasan adalah al-ilah, kemudian diringkaskan kepada allaah, memetikkan Carleton S. Coon sebagai sumbernya. Coon, meskipun, menyatakan selain itu-bahawa Ilah, istilah umum untuk "worshipable", menjadi Al-Ilah; "Al" berkata "Nya". "Patutnya disembah", atau Allaah, "Makhluk Agung".[16] Morey memetik penggalian arkeologi zaman 1950an di Hazor, Israel, dalam apa adalah Galilee kuno, yang mana sebuah patung lelaki dengan kepalanya dipancung adalah digali yang mana sesetengah ahli arkeologi memikir mungkin adalah Hubal. Penegasan ini telah diperitikaikan oleh kumpulan-kumpulan Islam seperti Islamic Awareness, yang juga menanyakan perkaitan Morey bercadang di antara Hubal dan Allah.[17]

 1. ^ Hitti, History of the Arabs 1937, pp. 96-101.
 2. ^ Corpus Inscriptiones Semit., vol. II: 198; Jaussen and Savignac, Mission Archéologique en Arabie, I (1907) pp.169f
 3. ^ Maxime Rodinson, Mohammed, 1961, translated by Anne Carter, 1971, p 38-49
 4. ^ al-Azraqi, meninggal dunia pada 834 CE, seorang penguluas awal.
 5. ^ Wellhausen, 1926, p 717, suatu terjemahan bahasa Inggeris dipetik oleh Hans Krause Diarkibkan 2005-02-16 di Wayback Machine
 6. ^ Brother Andrew. "Hubal, the moon god of the Kaba". bible.ca. Dicapai pada 2007-09-04.
 7. ^ Karen Armstrong (2000,2002). Islam: A Short History. m/s. 11. ISBN 0-8129-6618-x Check |isbn= value: invalid character (bantuan). Check date values in: |date= (bantuan)
 8. ^ Armstrong, p. 23
 9. ^ "Ba'al, Hubal, and Allah by Timothy W. Dunkin". Diarkibkan daripada yang asal pada 2009-08-27. Dicapai pada 2010-11-23.
 10. ^ Timesonline.com
 11. ^ Is Hubal The Same As Allah?
 12. ^ Is Hubal The Same As Allah?
 13. ^ Gaybullah Babayarov, "The Catalogue of the coins of Turkic Qaghanate", TIKA, 2007, p 91
 14. ^ Michael Burleigh (November 7, 2005). "A murderous message". Evening Standard (London).
 15. ^ "Transcript: English translation of Zawahiri message". Fox News. November 19, 2008.
 16. ^ Ally, Shabbir (2004-04-03). "Reply to Dr. Robert Morey's Moon-god Myth and other Deceptive Attacks on Islam". Islamic Awareness. Diarkibkan daripada yang asal pada 2006-03-18. Dicapai pada 2006-08-13. Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (bantuan)
 17. ^ Saifullah, M S M (April 2006). "Reply To Robert Morey's Moon-God Allah Myth: A Look At The Archaeological Evidence". Islamic Awareness. Dicapai pada 2006-08-13. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan)

Pautan luar

[sunting | sunting sumber]