Humanitarian Accountability Partnership

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search

Perkongsian Akauntabiliti Kemanusiaan - Humanitarian Accountability Partnership (HAP) adalah perkongsian kemanusiaan dan pembangunan organisasi yang berperanan untuk memastikan akauntabiliti (tanggungjawab) yang lebih besar kepada orang-orang yang terjejas oleh krisis melalui promosi Standard Kualiti dan Akauntabiliti (Standard on Quality and Accountability). Ia juga berperanan dalam memperakui organisasi yang mengikut Standard. HAP percaya bahawa organisasi yang bertanggungjawab adalah organisasi yang mengetahui keperluan bertemu rakyat (mangsa/mereka yang memerlukan), mengurangkan kemungkinan kesilapan, penyalahgunaan dan rasuah.


Visi Wawasan HAP adalah sistem kemanusiaan dan pembangunan dengan rangka kerja kebertanggungjawaban yang dipercayai dan diterima secara meluas, yang telus dan terbuka kepada semua pihak yang berkaitan.

Misi Misinya adalah untuk membuat tindakan kemanusiaan dan pembangunan kepada rakyat bertujuan untuk membantu melalui pengawalan sendiri oleh ahli-ahlinya, yang dikaitkan secara umum dengan hak-hak dan maruah masyarakat yang dilanda krisis.


Objektif Untuk membangun dan mengekalkan HAP Standard melalui penyelidikan, perundingan dan kerjasama Untuk menyokong ahli-ahli dan ahli HAP yang potensi dalam menggunakan HAP Standard dengan menyediakan latihan dan nasihat Untuk berkomunikasi, peguam bela, menggalakkan, dan melaporkan HAP Standard Untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan HAP Standard dan untuk memperakui anggotanya dengan sewajarnya Untuk membantu ahli-ahli dalam mencari penyelesaian di mana kebimbangan atau aduan dibangkitkan tentang mereka