Imbuhan kata kerja (bahasa Melayu)

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search

Pakai

Dalam penulisan formal bahasa Melayu, kata kerja hampir sentiasa dibubuh imbuhan, baik awalan, akhiran, apitan mahupun sisipan.

Awalan[sunting | sunting sumber]

meN-[sunting | sunting sumber]

Imbuhan awalan "meN-" menunjukkan perkataan tersebut ialah sejenis kata kerja yang membawa erti-erti berikut kepada kata dasar dalam sesebuah ayat aktif (subjek ayat menjadi pelaku), tidak kira transitif atau tak transitif:

 • melakukan perbuatan
  Siapakah yang mengetuk pintu?
 • membuat objek
  Saya membakar roti.
 • menjadi
  Tengok, dia sudah meradang.
 • mengeluarkan bunyi
  Harimau mengaum sekuat-kuatnya.
 • menghala ke arah
  Kereta menuju ke arah sana.

Awalan "meN-" berubah bentuk mengikut fonem pertama dalam kata dasar:

Bentuk imbuhan Fonem pertama
kata dasar
Gugurkan? Contoh Huraian
mem- /b/ Tidak balut → membalut
/p/ Ya panah → memanah Kecuali kata pinjaman dan sebilangan kecil kata jati
Cth: memproses
men- /c/
/d/
/j/
/sy/
/z/
Tidak cari → mencari
dapat → mendapat
jadi → menjadi
syampu → mensyampu
ziarah → menziarahi
/t/ Ya tari → menari Kecuali kata pinjaman dan sebilangan kecil kata jati
Cth: mentadbir
meng- (vokal) Tidak arah → mengarah
/g/ Tidak galas → menggalas
/h/ Tidak hapus → menghapus
/k/ Ya kerah → mengerah Kecuali kata pinjaman dan sebilangan kecil kata jati
Cth: mengkaji
meny- /s/ Ya sara → menyara Kecuali sesetengah kata pinjaman dan sebilangan kecil kata jati
Cth: menskru
me- /l/
/m/
/n/
/ng/
/ny/
/r/
/w/
/y/
Tidak lambung → melambung
makan → memakan
nangis → menangis
nganga → menganga
nyanyi → menyanyi
rasa → merasa
wangi → mewangi
yakin → meyakinkan
menge- - Tidak cat → mengecat Untuk kata dasar satu suku kata sahaja.

di-[sunting | sunting sumber]

Imbuhan awalan "di-" merupakan pengganti imbuhan "me(n)-" dalam ayat pasif (subjek ayat menanggung perbuatan). Bezanya, fonem pertama kata dasarnya tidak perlu diubah. Contoh:

 • Kuda menarik pedati. → Pedati ditarik oleh kuda.
 • Dia membawa dompet. → Dompet ini dibawanya.

beR-[sunting | sunting sumber]

Imbuhan awalan "ber-" menunjukkan perkataan tersebut ialah sejenis kata kerja yang membawa erti-erti berikut kepada kata dasar dalam sesebuah ayat aktif (subjek ayat menjadi pelaku), tidak kira transitif atau tak transitif:

 • memiliki
  Tauke berkereta mewah.
 • menghasilkan
  Pokok sudah berbuah.
 • menaiki
  Kami berbasikal ke sana.
 • mengikuti atau menghadiri
  Mereka berbincang dengan guru.
 • menganggap sebagai
  Saya berkawan dengannya.
 • dilakukan kepada diri
  Kita harus bertahan.
 • perbuatan saling berbalasan
  Mereka tengah berborak.

teR-[sunting | sunting sumber]

Imbuhan awalan "ter-" membawa erti-erti berikut:

 • tersedia ada
  Lamanya dia tertunggu di situ.
 • tidak sengaja
  Kereta terlanggar kancil.
 • menggambarkan keadaan
  Dia terkenang ibunya sewaktu di perantauan.

peR- dan mempeR-[sunting | sunting sumber]

Imbuhan awalan "per-" dan "memper-" hanya digunakan dalam kata kerja transitif. Imbuhan "per-" selalunya digunakan dalam ayat suruhan, sementara ayat biasa pula melengkapkannya menjadi "memper-". Kegunaannya adalah seperti berikut:

 • menjadikan lebih/bertambah
  Mereka sedang memperluas padang.
 • menjadikan makna perbuatan kata dasar sebagai kiasan
  Rakyat dilarang memperhamba kanak-kanak sebagai buruh kasar.
 • mendapat sesuatu
  Saya memperoleh 100 markah dalam ujian.

dipeR-[sunting | sunting sumber]

Begitu juga dengan awalan "meN-", awalan "memper-" dalam ayat pasif ditukar menjadi "diper-".

 • Ahmad memperbesar padang. → Padang diperbesar oleh Ahmad.
 • Dia memperoleh 100 markah. → 100 markah diperolehnya.

Tahan[sunting | sunting sumber]

Imbuhan akhiran "-kan" dan "-i" dengan sendirinya digunakan dalam ayat pasif yang objeknya diri pertama atau kedua, atau ayat suruhan (imperatif).

-kan[sunting | sunting sumber]

 • membuat untuk orang lain (benefaktif)
  Buku ini saya bacakan untuk adik.
 • suruhan (imperatif)
  Tolong masukkan barang itu ke dalam kotak.

-i[sunting | sunting sumber]

 • tempat (lokatif)
  Jalan itu baru saya lalui.
 • menjadikan
  Pepatah itu harus kita hayati.

Apitan[sunting | sunting sumber]

Imbuhan apitan merupakan penggunaan awalan dan akhiran pada satu kata dasar untuk membentuk kata kerja.

meN-…-kan[sunting | sunting sumber]

 • menjadikan objek memperoleh sifat kata dasar
  Ibu menyalakan lampu.
 • membantu orang lain (benefaktif)
  Dia memdermakan bekalan makanan kepada golongan miskin.
 • mengenai
  Saksi menceritakan kemalangan itu kepada akhbar.

meN-…-i[sunting | sunting sumber]

 • menjadikan objek memperoleh sifat kata dasar
  Nyalaan lampu menerangi bilik. (serupa dengan apitan "meN-…-kan")
 • memberi kata dasar kepada objek
  Cikgu menasihati murid-murid agar berhati-hati di jalan raya.
 • ke tempat (lokatif)
  Saya menaiki kapal ke seberang lautan.

ke-…-an[sunting | sunting sumber]

 • mengalami sesuatu: Kereta baru kehabisan minyak.

memper-…-kan[sunting | sunting sumber]

Apitan "memper-…-kan" membawa makna kausatif yang hanya digunakan untuk kata kerja transitif, namun dikaitkan dengan imbuhan "ber-".

 • menyebabkan jadi
  Ghani mempertemukan isterinya dengan ibu bapanya di kampung. (bandingkan "bertemu")
 • menyebabkan orang lain melakukan perbuatan yang terkandung dalam makna kata dasar
  Stesen radio kegemaranku memperdengarkan suara juruhebah baru.

memper-…-i[sunting | sunting sumber]

Begitu juga dengan apitan "memper-…-kan", apitan "memper-…-i" membawa makna kausatif yang hanya digunakan untuk kata kerja transitif.

 • menjadikan objek beroleh sesuatu:
  Kementerian pertahanan mempersenjatai tentera dengan kereta kebal baru.
 • menjadikan objek memperoleh sifat kata dasar:
  Ayah memperkebuni tanah di keliling rumah.
 • menjadikan objek memperoleh sifat semula
  Jurutera sedang memperbaiki jentera.

Sisipan[sunting | sunting sumber]

Terdapat sebilangan kata dasar yang diberi sisipan seperti "-el-", "-em-", dan "-er-" untuk memberi makna kata kerja. Contoh: guruh → gemuruh.

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Bacaan lanjut[sunting | sunting sumber]