Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum telah ditubuhkan oleh Sir Malcolm MacDonald untuk mengeratkan hubungan antara kaum akibat komunis. Anggotanya terdiri daripada pemimpin pelbagai kaum seperti: