Kala kelak

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Linguistik
Linguistik teori
Fonetik
Fonologi
Morfologi
Sintaksis
Semantik
Semantik leksikal
Semantik statistik
Semantik struktur
Semantik prototaip
Stilistik
Preskripsi
Pragmatik
Linguistik gunaan
Pemerolehan bahasa
Psikolinguistik
Sosiolinguistik
Linguistik generatif
Linguistik kognitif
Linguistik pengiraan
Linguistik perihalan
Linguistik sejarah
Linguistik perbandingan
Etimologi
Sejarah linguistik
Senarai ahli linguistik
Masalah yang belum diatasi

Dalam ilmu tatabahasa, kata kelak atau kala depan (bahasa Inggeris: future tense, singkatan: fut) merupakan bentuk kata kerja yang secara amnya menandakan perihal yang dinyatakan oleh kata kerja berkenaan belum terjadi tetapi dijangka berlaku pada masa kelak. Contoh bentukan kalanya [id] ialah aimera dalam bahasa Perancis yang bermaksud "akan mencintai", ditasrifkan dari aimer ("mencintai"). "Masa kelak" yang terungkap dengan kala kelak biasanya bermaksud masa kelak dari ketika pertuturan, tetapi dalam konteks yang menggunakan kala relatif [en], ia boleh bermaksud masa kelak dari suatu ketika lain dalam pertimbangan.

Bahasa Melayu tidak mempunyai bentuk tasrif untuk kala kelak, sebaliknya menggunakan kata bantu "akan" sebelum kata kerja; begitu juga dengan bahasa Inggeris moden yang meletakkan will sebelum kata kerja.