Kata tugas

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search

Kata tugas ialah golongan perkataan selain kata nama, kata kerja dan kata sifat yang mendukung sesuatu tugas tertentu dalam binaan ayat, klausa dan frasa. Kehadiran kata tugas dalam ayat tidak berfungsi sebagai inti dalam sebarang frasa utama, sebaliknya mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar pemeri atau tugas-tugas lain.

Terdapat 17 jenis kata tugas yang telah dikenal pasti dalam bahasa Melayu:

 1. Kata adverba
 2. Kata hubung
 3. Kata sendi nama
 4. Kata seru
 5. Kata bantu
 6. Kata perintah
 7. Kata pangkal ayat
 8. Kata bantu
 9. Kata penguat
 10. Kata penegas
 11. Kata nafi
 12. Kata pemeri
 13. Kata pembenar
 14. Kata arah
 15. Kata bilangan
 16. Kata penekan
 17. Kata pembenda