Kata tugas

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Kata tugas ialah golongan perkataan selain kata nama, kata kerja dan kata sifat yang mendukung sesuatu tugas tertentu dalam binaan ayat, klausa dan frasa. Kehadiran kata tugas dalam ayat tidak berfungsi sebagai inti dalam sebarang frasa utama, sebaliknya mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar pemeri atau tugas-tugas lain.

Terdapat 16 jenis kata tugas yang telah dikenal pasti dalam bahasa Melayu:

 1. Kata adverba
 2. Kata hubung
 3. Kata sendi nama
 4. Kata seru
 5. Kata bantu
 6. Kata perintah
 7. Kata pangkal ayat
 8. Kata penguat
 9. Kata penegas
 10. Kata nafi
 11. Kata pemeri
 12. Kata pembenar
 13. Kata arah
 14. Kata bilangan
 15. Kata penekan
 16. Kata pembenda