Kerajaan Awal Di Asia Tenggara

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search

Kerajaan awal di Asia Tenggara boleh dibahagikan kepada dua bentuk kerajaan iaitu :

Kerajaan agraria

Kerajaan maritim

Contoh-contoh kerajaan awal di Asia Tenggara adalah seperti :

Kerajaan Brunei

Kerajaan Angkor

Kerajaan Funan

Kerajaan Kedah Tua

Kerajaan Champa

Kerajaan Chih Tu

Kerajaan Srivijaya

Kerajaan Majapahit

Contoh Kerajaan agraria :

Kerajaan Angkor

Kerajaan Funan

Contoh Kerajaan maritim :

Kerajaan Kedah Tua

Kerajaan Champa

Kerajaan Chih Tu

Kerajaan Srivijaya

Kerajaan MajapahitKerajaan awal di Asia Tenggara boleh dibahagikan kepada dua bentuk kerajaan iaitu :


Contoh-contoh kerajaan awal di Asia Tenggara adalah seperti :

Kerajaan Brunei

Contoh Kerajaan agraria :

Contoh Kerajaan maritim :