Pergi ke kandungan

Ketua pegawai operasi

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Ketua pegawai operasi (Bahasa Inggeris : chief operating officer ; singkatan : COO) ialah salah satu pegawai syarikat yang berpangkat tertinggi di dalam sebuah perbadanan, syarikat, pertubuhan bukan untung, atau agensi. Dia bertanggungjawab atas mengarahkan, mentadbir , dan menyelaras aktiviti-aktiviti operasi dalaman organisasi selaras dengan dasar-dasar, matlamat dan objektif yang ditubuhkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan Lembaga Pengarah.

Kepemimpinan dan mengarahkan fungsi yang berikut dan / atau unit perniagaan: operasi, sumber manusia , sistem maklumat , trafik , penyelarasan perniagaan baru, dan promosi agensi dan komunikasi.

Membantu Ketua Pegawai Eksekutif dalam pembangunan dasar dan matlamat yang meliputi operasi , kakitangan, prestasi kewangan dan pertumbuhan fungsi dan / atau unit perniagaan yang dinyatakan di atas organisasi.

Tanggungjawab[sunting | sunting sumber]

 • Mengarahkan operasi dalaman untuk mencapai keputusan belanjawan dan kriteria kewangan yang lain, dan untuk mengekalkan dana modal yang dilaburkan dalam perusahaan.
 • Menyertai dalam pembangunan dan penyediaan pelan jangka pendek dan jangka panjang dan belanjawan berdasarkan matlamat organisasi yang luas dan objektif. Rekomen penerimaan mereka kepada Ketua Pegawai Eksekutif.
 • Mengarahkan pembangunan dan pemasangan prosedur dan kawalan , untuk menggalakkan komunikasi dan aliran maklumat yang mencukupi , dan dengan itu mengukuhkan kawalan pengurusan dan hala tuju syarikat.
 • Membangunkan dan menetapkan dasar operasi selaras dengan dasar dan matlamat utama Ketua Pegawai Eksekutif dan menginsuranskan pelaksanaan yang mencukupi mereka. Menilai dan menilai keputusan operasi keseluruhan kerap dan sistematik, dan laporan keputusan ini kepada Ketua Pegawai Eksekutif
 • akan memastikan semua aktiviti dan operasi dilakukan dengan mematuhi tempatan, negeri dan persekutuan peraturan-peraturan dan undang-undang yang mengawal operasi perniagaan.

• Membangunkan dan mengekalkan pelan bunyi organisasi. Menetapkan dasar untuk memastikan pembangunan pengurusan yang mencukupi dan untuk mengadakan peruntukan bagi penggantian pengurusan mampu untuk unit-unit fungsi / perniagaan yang termasuk di bawah tanggungjawab / beliau * Mengarahkan pembangunan dan penubuhan kakitangan dasar yang mencukupi dan saksama di seluruh organisasi, termasuk dasar-dasar pampasan dan pelan manfaat pekerja. Akan memastikan kepentingan dan kebajikan pekerja sebagai individu dipelihara dan dilindungi.

 • Menetapkan matlamat prestasi dan memantau pelaksanaan rancangan korporat yang telah dipersetujui.
 • Mengkaji, memantau dan meluluskan pembangunan pelan strategik dan hala tuju syarikat berkenaan dengan peluang, ancaman dan risiko kepada syarikat.
 • Memantau pengurusan dan operasi syarikat.
 • Membangunkan dan melaksanakan rancangan jangka pendek dan panjang.
 • Melulus, memantau dan mengkaji semula keberkesanan amalan tadbir urus dan menyediakan etika pengurusan.
 • Memastikan pengurusan yang baik dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan.
 • Merancang, menilai dan membuat keputusan dalam menentukan keupayaan sumber manusia yang sedia ada.
 • Meneliti bajet tahunan syarikat.
 • Memastikan kepatuhan peraturan syarikat.
 • Memantau penyediaan Laporan Tahunan Syarikat yang akan dibentangkan pada mesyuarat Lembaga Pengarah.
 • Melaporkan KPI syarikat (Petunjuk Prestasi Utama) dan mengubahsuai cadangan untuk menaik taraf syarikat.