Hak kumpulan pengguna

Pergi ke pandu arah Pergi ke carian

Berikut ialah senarai kumpulan pengguna yang ditubuhkan di wiki ini, dengan hak-hak mereka masing-masing. Mungkin terdapat maklumat tambahan mengenai setiap hak.

Petunjuk:

 • Hak ditunaikan
 • Hak dibatalkan
KumpulanHak
(semua)
 • Cipta URL pendek (urlshortener-create-url)
 • Melihat data peribadi sendiri (cth. alamat e-mel, nama sebenar) (viewmyprivateinfo)
 • Melihat log penyalahgunaan (abusefilter-log)
 • Melihat penapis salah guna (abusefilter-view)
 • Melihat senarai pantau sendiri (viewmywatchlist)
 • Membaca laman (read)
 • Membuka akaun pengguna baru (createaccount)
 • Mencipta laman (selain laman perbincangan) (createpage)
 • Mencipta laman perbincangan (createtalk)
 • Menggabungkan akaun sendiri (centralauth-merge)
 • Menggunakan API tulis (writeapi)
 • Menggunakan antaramuka ujian penskalaan VIPS Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • Menyunting data peribadi sendiri (cth. alamat e-mel, nama sebenar) (editmyprivateinfo)
 • Menyunting keutamaan sendiri (editmyoptions)
 • Menyunting senarai pantau sendiri. (perhatian: sesetengah tindakan masih akan dapat menambah laman walaupun tanpa hak ini) (editmywatchlist)
 • Sunting laman (edit)
Pembuka akaun
(senarai ahli)
 • Tidak dikenakan had kadar penyuntingan (noratelimit)
Pengguna sah automatik
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Melepasi pemeriksaan CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Melihat maklumat tentang kegiatan transkod semasa (transcode-status)
 • Melihat entri lanjut log penyalahgunaan (abusefilter-log-detail)
 • Memindahkan laman (move)
 • Memuat naik fail (upload)
 • Mengeset semula video-video yang gagal atau ditranskodkan supaya dimasukkan semula ke dalam barisan gilir. (transcode-reset)
 • Menulis ganti fail sedia ada (reupload)
 • Menyimpan buku-buku sebagai laman masyarakat (collectionsaveascommunitypage)
 • Menyimpan buku-buku sebagai laman pengguna (collectionsaveasuserpage)
 • Menyunting halaman-halaman yang dilindungi sebagai "Benarkan pengguna yang diautosahkan sahaja" (editsemiprotected)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Terkecuali dari had kadar berasaskan IP (autoconfirmed)
Bot
(senarai ahli)
 • Dianggap melakukan tugas-tugas automatik (bot)
 • Melepasi pemeriksaan CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Memindahkan sesebuah laman tanpa mencipta lencongan (suppressredirect)
 • Menggunakan API tulis (writeapi)
 • Meninggikan had dalam pertanyaan API (apihighlimits)
 • Menyunting halaman-halaman yang dilindungi sebagai "Benarkan pengguna yang diautosahkan sahaja" (editsemiprotected)
 • Suntingan kecil pada laman perbincangan seseorang pengguna tidak menghidupkan isyarat pesanan baru untuk pengguna itu (nominornewtalk)
 • Suntingannya ditandakan sebagai telah diperiksa secara automatik (autopatrol)
 • Terkecuali dari had kadar berasaskan IP (autoconfirmed)
 • Tidak dikenakan had kadar penyuntingan (noratelimit)
Birokrat
(senarai ahli)
Pemeriksa
(senarai ahli)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Melihat data rahsia dalam log penyalahgunaan (abusefilter-privatedetails)
 • Melihat log pemeriksa (checkuser-log)
 • Memeriksa alamat IP dan maklumat-maklumat lain bagi pengguna (checkuser)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
Pengguna sah
(senarai ahli)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Melepasi pemeriksaan CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Melihat maklumat tentang kegiatan transkod semasa (transcode-status)
 • Melihat entri lanjut log penyalahgunaan (abusefilter-log-detail)
 • Memindahkan laman (move)
 • Memuat naik fail (upload)
 • Mengeset semula video-video yang gagal atau ditranskodkan supaya dimasukkan semula ke dalam barisan gilir. (transcode-reset)
 • Menulis ganti fail sedia ada (reupload)
 • Menyimpan buku-buku sebagai laman masyarakat (collectionsaveascommunitypage)
 • Menyimpan buku-buku sebagai laman pengguna (collectionsaveasuserpage)
 • Menyunting halaman-halaman yang dilindungi sebagai "Benarkan pengguna yang diautosahkan sahaja" (editsemiprotected)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Terkecuali dari had kadar berasaskan IP (autoconfirmed)
Pengimport
(senarai ahli)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Mengimport laman dari wiki lain (import)
 • Mengimport laman dengan memuat naik fail (importupload)
Penyelia antara muka
(senarai ahli)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Menyunting antara muka pengguna (editinterface)
 • Menyunting fail CSS pengguna lain (editusercss)
 • Menyunting fail JSON pengguna lain (edituserjson)
 • Menyunting fail JavaScript pengguna lain (edituserjs)
 • Sunting CSS di seluruh tapak (editsitecss)
 • Sunting JSON di seluruh tapak (editsitejson)
 • Sunting JavaScript di seluruh tapak (editsitejs)
Pengecualian sekatan IP
(senarai ahli)
 • Melangkau sekatan IP, sekatan automatik dan sekatan julat (ipblock-exempt)
 • Melepasi sekatan nod keluar Tor (torunblocked)
Users blocked from the IP Information tool
(senarai ahli)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
Push subscription managers
(senarai ahli)
 • Manage all push subscriptions (manage-all-push-subscriptions)
Pengelola
(senarai ahli)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Menghapuskan laman bersejarah (bigdelete)
 • Menyerahkan dan menarik balik sebarang hak pengguna (userrights)
 • Tidak dikenakan had kadar penyuntingan (noratelimit)
Peredam
(senarai ahli)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Lihat semakan-semakan yang disembunyikan daripada sesiapa pengguna (viewsuppressed)
 • Lihat, sembunyi dan nyahsembunyikan semakan-semakan laman yang khusus dari sesiapa pengguna (suppressrevision)
 • Melihat entri log penyalahgunaan yang disembunyikan (abusefilter-hidden-log)
 • Melihat log rahsia (suppressionlog)
 • Memadamkan dan memulihkan entri log tertentu (deletelogentry)
 • Menghapuskan dan memulihkan semula mana-mana semakan bagi sesebuah laman (deleterevision)
 • Menyekat sesebuah nama pengguna, menyembunyikannya daripada orang ramai (hideuser)
 • Menyembunyikan entri dalam log penyalahgunaan (abusefilter-hide-log)
Penyelia
(senarai ahli)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Cipta URL pendek (urlshortener-create-url)
 • Cipta dan (nyah)aktifkan teg (managechangetags)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Hapus teg dari pangkalan data (deletechangetags)
 • Manage the list of mentors (managementors)
 • Melangkau sekatan IP, sekatan automatik dan sekatan julat (ipblock-exempt)
 • Melepasi pemeriksaan CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Melihat maklumat tentang kegiatan transkod semasa (transcode-status)
 • Melihat entri lanjut log penyalahgunaan (abusefilter-log-detail)
 • Melihat log masukan penapis salah guna yang ditanda rahsia (abusefilter-log-private)
 • Melihat penapis salah guna yang ditanda rahsia (abusefilter-view-private)
 • Melihat senarai entri sejarah yang telah dihapuskan, tetapi tanpa teks yang berkaitan (deletedhistory)
 • Melihat senarai laman yang tidak dipantau (unwatchedpages)
 • Melihat teks yang telah dihapuskan dan perubahan antara semakan-semakan yang telah dihapuskan (deletedtext)
 • Memadamkan dan memulihkan entri log tertentu (deletelogentry)
 • Mematikan sekatan sejagat di wiki tempatan (globalblock-whitelist)
 • Membuka akaun pengguna baru (createaccount)
 • Memeriksa suntingan orang lain (patrol)
 • Memindahkan fail (movefile)
 • Memindahkan laman (move)
 • Memindahkan laman berserta sublaman (move-subpages)
 • Memindahkan laman induk pengguna (move-rootuserpages)
 • Memindahkan sesebuah laman tanpa mencipta lencongan (suppressredirect)
 • Memuat naik fail (upload)
 • Menanda suntingan yang diundurkan sebagai suntingan bot (markbotedits)
 • Mencari laman-laman yang telah dihapuskan (browsearchive)
 • Mengatasi fail di gedung media kongsi (reupload-shared)
 • Mengatasi pemeriksaan penipuan (override-antispoof)
 • Mengembalikan laman yang telah dihapuskan (nyahhapus) (undelete)
 • Mengeset semula video-video yang gagal atau ditranskodkan supaya dimasukkan semula ke dalam barisan gilir. (transcode-reset)
 • Menggabungkan sejarah laman (mergehistory)
 • Menghapuskan dan memulihkan semula mana-mana semakan bagi sesebuah laman (deleterevision)
 • Menghapuskan laman (delete)
 • Menghapuskan laman secara pukal (nuke)
 • Mengimport laman dari wiki lain (import)
 • Mengirim pesanan kepada berbilang pengguna sekali gus (massmessage)
 • Mengubah suai penapis salah guna (abusefilter-modify)
 • Mengubah suai penapis salah guna dengan tindakan-tindakan terhad (abusefilter-modify-restricted)
 • Mengubah tetapan perlindungan serta menyunting laman yang dilindungi lata (protect)
 • Mengundurkan suntigan terakhir bagi laman tertentu (rollback)
 • Meninggikan had dalam pertanyaan API (apihighlimits)
 • Menulis ganti fail sedia ada (reupload)
 • Menyekat pengguna lain daripada mengirim e-mel (blockemail)
 • Menyekat pengguna lain daripada menyunting (block)
 • Menyunting antara muka pengguna (editinterface)
 • Menyunting fail JSON pengguna lain (edituserjson)
 • Menyunting halaman-halaman yang dilindungi sebagai "Benarkan pengguna yang diautosahkan sahaja" (editsemiprotected)
 • Menyunting halaman-halaman yang dilindungi sebagai "Benarkan penyelia sahaja" (editprotected)
 • Menyunting model kandungan laman (editcontentmodel)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Pindah laman kategori (move-categorypages)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • Sunting JSON di seluruh tapak (editsitejson)
 • Suntingannya ditandakan sebagai telah diperiksa secara automatik (autopatrol)
 • Terkecuali dari had kadar berasaskan IP (autoconfirmed)
 • Tidak dikenakan had kadar penyuntingan (noratelimit)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • Menambahkan kumpulan: Pengecualian sekatan IP
 • Membuang kumpulan: Pengecualian sekatan IP
Pengimport rentas wiki
(senarai ahli)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Mengimport laman dari wiki lain (import)
Pengguna
(senarai ahli)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Membaca laman (read)
 • Memindahkan laman induk pengguna (move-rootuserpages)
 • Menambah dan menggugurkan teg yang dikenakan sembarangan pada semakan dan entri log individu (changetags)
 • Menanda suntingan kecil (minoredit)
 • Mencipta laman (selain laman perbincangan) (createpage)
 • Mencipta laman perbincangan (createtalk)
 • Mengenakan teg di samping suntingan seseorang (applychangetags)
 • Menggunakan API tulis (writeapi)
 • Mengirim e-mel kepada pengguna-pengguna lain (sendemail)
 • Menulis ganti fail sedia ada yang dimuat naik sendiri (reupload-own)
 • Menyunting fail CSS pengguna sendiri (editmyusercss)
 • Menyunting fail JSON pengguna sendiri (editmyuserjson)
 • Menyunting fail JavaScript pengguna sendiri (editmyuserjs)
 • Pindah laman kategori (move-categorypages)
 • Singkir cache untuk laman (purge)
 • Sunting laman (edit)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)

Batasan ruang nama

Ruang namaHak(-hak) yang membenarkan pengguna untuk menyunting
MediaWiki
 • Menyunting antara muka pengguna (editinterface)
Alat
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
Penerangan alat
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)