Perbezaan antara semakan "Revolusi Perindustrian"

Jump to navigation Jump to search
Membatalkan semakan 2426750 oleh 115.133.17.36 (Perbincangan)
(Membatalkan semakan 2426750 oleh 115.133.17.36 (Perbincangan))
[[Fail:Maquina vapor Watt ETSIIM.jpg|right|thumb|300px|[[Enjin stim Watt]], [[enjim stim]] yang menggerakkan Revolusi Perindustian di Britain dan juga di dunia.]]
Soalan
 
Isi dan huraian
'''Revolusi Perindustrian''' adalah zaman pada akhir kurun ke-18 dan awal kurun ke-19 apabila perubahan besar dalam [[pertanian]], [[pembuatan]] dan [[pengangkutan]] memberi impak yang besar kepada sosio-ekonomi dan kebudayaan di [[United Kingdom|Britain]]. Perubahan ini seterusnya merebak ke seluruh [[Eropah]] dan [[Amerika Utara]] sehingga ke serata dunia melalui proses yang dikenali sebagai [[perindustrian]]. Revolusi Perindustrian merupakan satu titik perubahan penting dalam sejarah manusia, sama seperti penemuan perladangan atau kebangkitan negara-kota.
Markah
 
1
Pada akhir tahun 1700-an, berlaku perubahan ekonomi Great Britain yang berasaskan tenaga manual buruh kepada pembuatan berasaskan mesin. Perubahan ini dimulakan dengan industri [[tekstil]], perkembangan teknik membuat besi dan peningkatan penggunaan arang batu. Perkembangan perdagangan pula dipermudahkan dengan pengenalan [[terusan]], jalan yang baik dan landasan keretapi. Pengenalan enjin stim yang digerakkan oleh arang batu dengan penggunaan mesin terutamanya dalam pembuatan tekstil telah meningkatkan lagi pengeluaran secara besar-besaran<ref>Business and Economics. ''Leading Issues in Economic Development'', Oxford University Press US. ISBN 0-19-511589-9 [http://books.google.com/books?ie=UTF-8&vid=ISBN0195115899&id=CX9kBaVx4JkC&pg=PA98&lpg=PA98&sig=V0eO27c7koD8rrIV2EKv6-guB5s Baca]</ref>. Revolusi ini dirancakkan dengan perkembangan peralatan mesin yang dibuat dari besi pada dua dekad pertama kurun ke-19 yang membolehkan pengeluaran mesin-mesin untuk kegunaan industri lain. Kesannya kemudian merebak ke seluruh Eropah Barat dan Amerika Utara semasa kurun ke-19, yang kemudiannya memberi kesan menyeluruh kepada dunia. Impak perubahan ini kepada masyarakat sangat besar<ref>Russell Brown, Lester. ''Eco-Economy'', James & James / Earthscan. ISBN 1-85383-904-3 [http://books.google.com/books?ie=UTF-8&vid=ISBN1853839043&id=5aCyfUsHM6kC&pg=PA93&lpg=PA93&sig=1dsUat9P_-9dWWVRMpPt1udT8DQ Baca]</ref>.kesan revolusi pertanian di Eropah
Pengenalan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
 
1. Perubahan besar yang berlaku secara mendadak dan menyeluruh.
- Sebagai puna ekonomi negara
2. Bidang politik,social atau ekonomi.
- Dikomersilkan
3. Memberikan kesan kepada bidang.
- Lebihan produk pertanian dieksport
4. Kehidupan manusia.
- Peladang menjadi pedagang antarabangsa
5. Contoh revolusi politik
- Menyediakan makanan yang cukup
6. Menukarkan system pemerintahan.
- Tenaga buruh banyak
7. Memakan masa yang agak lama dan secara berterusan.
- Tuan tanah menjadi penguasaha ladang
8. Negara pertama.
- Peningkatan perdagangan antarabangsa/tidak dapat dipasarkan semuanya di dalam negara
9. Revolusi Perindustrian ini ialah Britain.
- Keuntungan dimaksimumkan
10. Pertanian.
- Kemajuan bidang pengangkutan
11. Asas bagi Revolusi Perindustrian.
- Rekaan enjin berkuasa wap
- Penggunaan keretapi
- Kemunculan golongan buruh dan majikan
2
- Muncul sistem ekonomi berskala besar
Terangkan revolusi pertanian dan revolusi perindustrian di Eropah.
- Buruh tidak mendapat layanan baik
Revolusi Pertanian:
 
1. Pengeluaran makanan secara besar-besaran.
== Faktor penyebab ==
2. Perubahan dalam sIstem pemilikan tanah lain yang pertama.
Sebilangan sejarawan berpendapat Revolusi Perindustrian berlaku akibat perubahan sosial dan institusi yang berlaku dengan berakhirnya sistem [[feudalisme]] di Great Britain setelah berakhirnya [[Perang Saudara Inggeris]] pada kurun ke-17. Dan dengan pengawalan sempadan yang semakin cekap, pengawalan penyakit berjangkit dapat dipertingkatkan sekaligus mengawal epidemik yang biasa terjadi pada zaman itu. Bilangan kanak-kanak yang hidup selepas dilahirkan meningkat yang membawa kepada gunatenaga yang lebih besar. Perladangan yang lebih baik serta Revolusi Pertanian di Britain menjadikan pengeluaran makanan lebih cekap dan kurang menggunakan tenaga buruh telah memaksa penduduk yang ramai tidak lagi dapat bekerja dalam sektor pertanian tetapi ke industri kecil seperti menganyam dan ke bandar-bandar untuk bekerja di kilang-kilang yang baru dibina. Perluasan wilayah kolonial pada kurun ke-17 pula menggalakkan perkembangan kegiatan perdagangan, kewujudan pasaran kewangan dan pengumpulan modal juga disebut sebagai faktor-faktor revolusi berlaku.
3. Sistem pemilikan tanah persendirian
 
4. Pemilikan tanah awam.
Inovasi teknologi adalah ciri utama Revolusi Perindustrian dan kunci kepada teknologi ini adalah penciptaan enjin stim<ref>Hudson, Pat. ''The Industrial Revolution'', Oxford University Press US. ISBN 0-7131-6531-6 [http://books.google.com/books?ie=UTF-8&vid=ISBN0713165316&id=Bh7HVl92bVMC&pg=PA74&lpg=PA74&sig=IFA1UKF5OUj-wjGbeYaKoG0yDng Baca]</ref>. Enjim stim yang dicipta oleh [[James Watt]], telah digunakan untuk menggerakkan kilang-kilang dan lombong-lombong. Ia juga digunakan sebagai enjin yang menggerakkan keretapi.
5. Tanah awam ini
 
6. Digunakan untuk bercucuk tanam
aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya perkembangan revolusi pertanian di Eropah
7. Memelihara ternakan
1)Pemilikan Tanah Persendirian
8. Memburu binatang
- Sistem pemilikan tanah persendirian
9. Tasik
- Sistem pemilikan tanah awam
10. Menampung kehidupan harian
- Dipunyai oleh golongan kaya
11. Pertambahan penduduk,hasil pertanian perlulah dipertingkatkan.
- Dimiliki oleh orang perseorangan
12. Memanfaatkan tanah awam
- Digunakan untuk berucuk tanam secara kecil-kecilan
13. Pengeluaran pertanian secara besar-besaran
- Memelihara ternakan
14. Memagari tanah awam tersebut
- Memburu binatang
15. Mendapatkan kelulusan daripada Parlimen
- Memancing
16. Akta pemagaran Tanah
- Untuk menampung kehidupan harian
17. Kawasan yang lebih luas
18.- Memanfaatkan tanah awam Penanamanuntuk tujuan pengeluaran pertanian secara besar-besaran
- Tuan tanah memagari tanah awam
19. Kehidupan mereka kini,telah kehilangan punca rezeki
- Akta Pemagaran Tanah dikuatkuasakan
20. Golongan petani kecil-kecilan
- Tersedia kawasan lebih uas untuk penanaman
21. Sebahagian daripada buruh ladang
- Rakyat biasa kehilangan punca rezeki
22. Berhijrah ke kawasan Bandar dan mnjadi buruh kilang
- Petani kecil-kecilan menjadi buruh ladang
23. Kaedah dan ciptaan peralatan
- Berhijrah ke bandar
24. Penanaman dilakukan secara lebih efisien
- Menjadi buruh kilang
25. Dihasilkan dengan lebih lumayan
 
26. Penanaman secara bergilir
2)Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian
27. Menanam sejenis tanaman yang bverbeza mengikut musim
- Sistem penggiliran tanaman oleh Lord Townshend
28. Tidak ada tanah yang perlu ditinggalkan kosong
- Digunakan secara berterusan sepanjang tahun
29. Tanaman barun turut diperkenalkan seperti turnip dan ubi kentang
- Menanam jenis tanaman berbeza mengikut musim
30. Alat yang dicipta oleh Jethro Tull
- Menggunakan nutrien tanah berbeza, tanaman dapat tumbuh dengan subur
31. Menggali dan menugal
- Tanaman baru diperkenalkan
32. Kuantiti hasil juga mula digunakan
- Seperti semanggi/clover/turnip/ubi kentang
33. Baja asli telah tanaman lebih subur
- Alatan baru dicipta/Jethro Tull
34. Hasil pertanian bertambah
- untuk menggali dan menugal
35. Lebihan produk
- dilakukan dengan lebih pantas
36. Perdagangkan
 
37. Kuantiti dan kuantiti hasil
3)Pertanian komerial
Revolusi Perindustrian:
- Baja asli mula digunakan
1. Peladang yang menjadi kaya
- Tanaman lebih subur
2. Melaburkan lebihan modal
- Hasil pertanian bertambah
3. Sanggup mengambil risiko
- Peningkatan kualiti hasil pertanian
4. Revolusi pertanian menampung permintaan dan keperluan para pekerja kilang yang kian meningkat
- Lebihan produk diperdagangkan
5. Tidak perlu terlalu bergantung pada pengimportan bahan tersebut dari luar
 
6. Membantu pertumbuhan
 
7. Rekaan dalam bidang sains
(cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kesejahteraan ekonomi negara)
8. Kegiatan keusahawan
 
9. Kegiatan James Watt dan Boulton
kewangan
10. Daya kreativiti semangat inovatif serta kegiatan keusahawanan
-kekurangan moda
11. Kaeadh dan ciptaan baru
-nilai mata wang turun naik
12. Ciptaan baru atau mesin
Pelaburan
13. Pengeluaran barangan telah dapat dihasilkan secara besar-besaran
-Kejatuhan pasaran saham
14. Diperdagangkan atau dikomersialkan
-Masalah menarik pelabur asing
15. Merangkumi perubahan dalam teknik pengeluaran
Teknologi
16. Mengkomersialkan barangan yang dihasilkan
-Masih rendah
17. Pemodal tidak dapat melibatkankegiatan industri mereka
-Bergantung kepada teknologi luar
18. Menjurus atau mengkhusus dalam satu bidang
Globalisasi
-Persainagn dengan negara maju
-Pengiktirafan oleh negara-negara maju
3.
Pasaran
Jelaskan kesan-kesan revolusi pertanian dan revolusi perindustrian di eropah pada abad ke 18.
-Menembusi pasaran antarabangsa
-Pasaran terhad
1. Menjadi punca ekonomi negara.
-Tekanan negara maju
2. Peningkatan perdangangan.
Tenaga kerja
3. Perubahan dalam bidang pengangkutan.
-Kurang mahir
4. Kemunculan golongan buruh dan majikan.
-Bergantung kepada negara luar
5. Eropah menjadi kuasa yang kuat dan kaya.
Ramai tenaga mahir berkhidmat di negara luar
6. Pertanian telah dikormesialkan.
(Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas)
7. Lebihan produk di eksport.
-Penguasaan ilmu pengetahuan
8. Peladang besar menjadi pedagang antarabangsa.
-Menguasai ICT
9. Menyediakan makanan yang cukup.
-Penyelidikan dan pembangunan R&D
10. Tenaga buruh yang ramai.
-Mengukuhkan sistem kewangan
11. Pembuatan dan pengilangan menggantikan pertanian.
-Meningkatkan kualiti barangan
12. Rakyat terlibat sebagai pekerja atau buruh industri.
-Mencari pasaran baru
13. Perindustrian menjadi punca ekonomi baru.
-E-dagang
14. Berlaku perubahan sosial.
-promosi
15. Tuan tanah diganti oleh pengusaha dan pemilik kilang.
-modal insan
16. Keuntungan dapat dimaksimumkan.
(langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa)
17. Wujud perdagangan anatarabangsa(eksport/import)
 
18. Sumbangan dalam sektor pertanian berkurangan.
-menguasai ilmu pengetahuan
19. Rekaan dan penggunaan kereta api.
-menguasai kemahiran
20. Rekaan enjin berkuasa wap.
-menjamin keamanan
21. Boleh menarik gerabak bagi mengangkut barangan.
-mengekalkan perpaduan kaum
22. Kemunculan kapal laut.
-kreatif dan inovatif
23. Jentera berkuasa wap.
-mengalakkan pelaburan asing
24. Muncul pergerakan Luddite.
-menaik taraf infranstrutur
25. Akta Antipenggabungan.
-menambah tenaga mahir
26. Kanak-kanak bawah umur 10 tahun dieksploit di kilang dan lombong.
-tingkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan
27. Penubuhan kesatuan sekerja.
-kurangkan karenah birokrasi
28. Wujud akta Parlimen/Akta Lombong/Akta Sepuluh Jam.
-memberikan bantuan modal
-mencari pasaran baru
-melakukan penyelidikan
15 Markah
 
4.
== Nota kaki ==
Cadangkan langkah-langkah Malaysia untuk memajukan bidang pertanian dan perindustrian.
<references />
 
1. Mengusahakan pertanian secara komersial.
[[Kategori:Revolusi Perindustrian|*]]
2. Insentif/subsidi daripada kerajaan.
[[Kategori:Sejarah teknologi]]
3. Menggalakkan R&D
{{Link FA|ca}}
4. Mencari pasaran baru.
{{Link FA|eu}}
5. Mempelbagaikan produk pertanian.
{{Link FA|sw}}
6. Memberi bantuan mesin.
 
7. Menggalakkan industri kecil dan sederhana.
[[kbd:Индустриал револуциэ]]
8. Meningkatkan kualiti produk.
[[af:Industriële Revolusie]]
9. Pertukaran teknologi dalam bidang perindustrian
[[als:Industrielle Revolution]]
10. Melatih tenaga mahir/anjurkan kursus.
[[ar:ثورة صناعية]]
11. Contoh PUSPATRI
[[an:Revolución industrial]]
12. Menambahkan pusat kemahiran dan latihan.
[[ast:Revolución industrial]]
13. Kerjasama dengan syarikat antarabangsa.
[[az:Sənaye inqilabı]]
14. Contoh Jepun/Korea
[[id:Revolusi Industri]]
15. Menggalakkan pelabur asing menanam modal.
[[bn:শিল্প বিপ্লব]]
16. Meneruskan Dasar Ekonomi Baru.
[[zh-min-nan:Kang-gia̍p Kek-bēng]]
17. Memberi peruntukan yang besar dalam bidang pertanian dan perindustrian.
[[jv:Révolusi indhustri]]
18. Meningkatkan pengetahuan dalam bidang ICT.
[[be:Індустрыяльная рэвалюцыя]]
19. Memperbaiki jaringan pengangkutan/infrastruktur.
[[be-x-old:Індустрыяльная рэвалюцыя]]
20. Memastikan keharmonian negara.
[[bs:Industrijska revolucija]]
21. Memastikan kestabilan politik.
[[br:Dispac'h Greantel]]
22. Memperkukuhkan perpaduan kaum.
[[bg:Индустриална революция]]
23. Konsep 1 Malaysia.
[[ca:Revolució Industrial]]
24. Memperkukuh peranan negara sebagai hub halal.
[[cs:Průmyslová revoluce]]
[[cy:Y Chwyldro Diwydiannol]]
[[da:Den industrielle revolution]]
5
[[de:Industrielle Revolution]]
Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara dalam bidang pertanian dan perindustrian.
[[et:Tööstuslik pööre]]
[[el:Βιομηχανική επανάσταση]]
Pertanian
[[en:Industrial Revolution]]
1. Pengeluar komoditi dunia( koko,getah/kelapa sawit).
[[es:Revolución Industrial]]
2. Kemajuan bioteknologi.
[[eo:Industria revolucio]]
3. Minyak sawit sebagai altenatif petrol.
[[ext:Revolución Endustrial]]
4. Menjadikan pertanian satu industri penting.
[[eu:Industria Iraultza]]
5. Menjadi pusat pengeluaran herba.
[[fa:انقلاب صنعتی]]
6. Ladang herba.(NASUHA)
[[hif:Industrial Revolution]]
7. Contoh Misai Kucing/Kacip fatimah/Tongkat Ali/Stevia.
[[fo:Ídnaðarkollveltingin]]
8. Mewujudkan agro pelancongan.
[[fr:Révolution industrielle]]
9. Pelopor hub halal dunia.
[[fy:Yndustriële Revolúsje]]
10. Pengeluar makanan halal dunia.
[[ga:Réabhlóid Thionsclaíoch]]
11. Penyelidikan baka padi oleh LPN
[[gd:Tionndadh Gnìomhachais]]
12. Penyelidikan baka ikan oleh LKIM
[[gl:Revolución Industrial]]
13. Melakukan (R&D ) dalam bidang pertanian.
[[gan:工業革命]]
14. Mencari pasaran baru dalam pertanian.
[[ko:산업 혁명]]
15. Mengadakan promosi dan pameran.
[[hy:Արդյունաբերական հեղափոխություն]]
[[hi:औद्योगिक क्रांति]]
[[hr:Industrijska revolucija]]
Perindustrian
[[is:Iðnbyltingin]]
[[it:Rivoluzione industriale]]
1. Pembuatan automobil/industri berat.
[[he:המהפכה התעשייתית]]
2. Kereta keluaran Malaysia.
[[kn:ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ]]
3. Contoh PROTON /PERODUA.
[[ka:ინდუსტრიული რევოლუცია]]
4. Menyediakan zon perdagangan bebas.
[[kk:Өнеркәсіп төңкерісі]]
5. Contoh Pulau Langkawi/Rantau Panjang/Pengkalan Kubur.
[[sw:Mapinduzi ya Viwandani]]
6. Perkembangan sektor perkilangan.
[[ku:Şoreşa pîşesaziyê]]
7. Contoh Pulau Pinang/Shah Alam/Pasir Gudang.
[[la:Industriae conversio]]
8. Kemajuan industri elektronik.
[[lv:Rūpnieciskā revolūcija]]
9. Pembangunan wilayah pembagunan ekonomi (NCER,ECER,WPI)
[[lt:Pramonės perversmas]]
10. Koridor Raya Multimedia.
[[hu:Ipari forradalom]]
11. Perkembangan petrokimia.
[[mk:Индустриска револуција]]
12. Pelaburan dalam petroleum di luar negara.
[[ml:വ്യവസായവിപ്ലവം]]
13. Pertukaran teknologi Malaysia dengan negara serantau
[[krc:Индустриял революция]]
14. Contoh Brunei /Indonesia/Thailand
[[mt:Rivoluzzjoni Industrijali]]
[[mr:औद्योगिक क्रांती]]
10 markah
[[mwl:Reboluçon Andustrial]]
6
[[mn:Аж үйлдвэрийн хувьсгал]]
Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 dalam memajukan bidang pertanian.( 5 markah)
[[my:စက်မှုတော်လှန်ရေး]]
[[nl:Industriële revolutie]]
Cabaran.
[[new:औद्योगिक क्रान्ति]]
Banyak tanah di tebusguna untuk perindustrian.
[[ja:産業革命]]
Golongan muda tidak berminat dalam sektor pertanian.
[[no:Den industrielle revolusjon]]
Kekurangan tenaga pekerja.
[[nn:Den industrielle revolusjonen]]
Kekurangan modal.
[[oc:Revolucion industriala]]
Pandangan sinis masyarakat terhadap sektor pertanian.
[[pnb:صنعتی انقلاب]]
Teknologi masih rendah.
[[ps:رغاويز اوښتون]]
Bergantung kepada teknologi luar.
[[nds:Industrielle Revolutschoon]]
Pasaran terhad.
[[pl:Rewolucja przemysłowa]]
Harga komoditi tidak menentu.
[[pt:Revolução Industrial]]
Kekurangan pengetahuan dalam bidang pertanian.
[[kaa:O'ndiris revolyutsiyası]]
[[ro:Revoluția industrială]]
[[ru:Промышленная революция]]
Langkah untuk memajukan pertanian. ( 5 markah )
[[rue:Промыслова револуція]]
[[sq:Revolucioni Industrial]]
Galakan daripada kerajaan.
[[scn:Rivuluzzioni nnustriali]]
Memberi bantuan kewangan/modal
[[si:කාර්මික විප්ලවය]]
Kempen “pertanian adalah perniagaan”
[[simple:Industrial Revolution]]
Memberi bantuan mesin
[[sk:Priemyselná revolúcia]]
Memberi bantuan teknikal dan nasihat.
[[sl:Industrijska revolucija]]
Meningkatkan R&D dalam bidang pertanian.
[[sr:Индустријска револуција]]
Melakukan penyelidikan dan inovasi
[[sh:Industrijska revolucija]]
Menyediakan kemudahan asas.
[[fi:Teollinen vallankumous]]
Menarik pelabur luar menanam modal dalam bidang pertanian.
[[sv:Industriella revolutionen]]
Menyediakan pelbagai insentif.
[[tl:Rebolusyong Industriyal]]
Memajukan industri asas tani.
[[ta:தொழிற்புரட்சி]]
Memajukan industri kecil dan sederhana.
[[te:పారిశ్రామిక విప్లవం]]
Contoh SME CORP
[[th:การปฏิวัติอุตสาหกรรม]]
Memperbanyakkan institusi latihan dalam bidang pertanian.
[[vi:Cách mạng công nghiệp]]
Menetapkan harga minimum untuk hasil pertanian.
[[tr:Sanayi Devrimi]]
Mempromosikan produk asas tani ke luar negara.
[[uk:Промислова революція]]
Meneroka pasan baru.
[[ur:صنعتی انقلاب]]
Memperkukuh peranan negara sebagai hub halal.
[[fiu-vro:Tüüstüspööreq]]
[[war:Rebolusyon Industriyal]]
10 markah
[[yi:אינדוסטריעלע רעוואלוציע]]
7
[[zh-yue:工業革命]]
Nyatakan nilai-nilai murni atau ikhtibar yang diperoleh daripada perkembangan pertanian dan perindustrian di negara kita.
[[bat-smg:Pramuonės perversmos]]
[[zh:工业革命]]
Memanfaatkan kurniaan tuhan.
Berdikasi
Tidak putus asa
Rajin berusaha
Berani menghadapi cabaran.
Semangat meneroka.
Bercita-cita tinggi.
Sikap inovatif dan kreatif.
Sikap sedia menerima perubahan.
Kepentingan ilmu pengetahuan untuk membangunkan negara.
Mengekalkan tradisi pertanian negara.
Bekerjasama
Cekal
Bersungguh-sungguh.
Memiliki sikap toleransi.
Mengekalkan keamanan
Memelihara perpaduan.
10 markah
8
Rumusan
Kesedaran pentingnya pertanian kepada negara.
Tidak terlalu bergantung kepada negara lain.
Contoh beras,buah-buahan.
Sektor perindustrian dapat mewujudkan peluang pekerjaan.
Pertanian dan perindustrian dapat meningkatan KDNK negara.
Menyahut cabaran wawasan 2020.
kebijaksanaan seimbangkan pembangunan sektor perindustrian dan pertanian.
Peranan kerajaan.
5 Markah
17

suntingan

Menu pandu arah