Perbezaan antara semakan "AWK"

Jump to navigation Jump to search
1 bait ditambah ,  14 tahun lalu
(Laman baru: '''AWK''' adalah bahasa pengaturcaraan umum yang direka bagi memproses data berasaskan teks, samaada dalam file atau aliran data. Nama AWK merupakan sringkasan nama penciptanya — [[Alf...)
 
$
 
ThePerintah ''yes'' anddan ''cat'' commandsmenghasilkan generatesiri abaris seriesbernombor ofsebagai numbered lines as examplecontoh input.
''NR'' isadalah thenombor number of recordsrekod, typicallybiasanya lines ofbaris input, AWK hastelah sobaca farsehingga readkini, i.eContoh. thenombor currentbaris line numbersekarang, startingbermula atdari 1 for the firstbagi linebaris ofpertama input.
''%'' isadalah theoperator modulo operator.
''NR % 4 == 1'' isadalah truebetul forbagi thebaris firstinput pertama, fifthkelima, ninthkesembilan, etcdll., lines of input.
LikewiseSama juga, ''NR % 4 == 3'' isadalah truebetul forbagi thebaris thirdinput ketiga, seventhketujuh, eleventhkesebelas, etcdll., lines of input.
Pola julat adalah palsu sehingga padanan pertama, pada baris 1, dan kemudian kekal benar sehingga dan termasuk padanan bahagian kedua, pada baris 3.
The range pattern is false until the first part matches, on line 1, and then remains true up to and including when the second part matches, on line 3.
Ia kemudian kekal palsu sehingga bahagian pertama padan sekali lagi pada baris 5.
It then stays false until the first part matches again on line 5.
 
TheBahagian firstpertama partpola of ajulat (''range pattern'') beingkekal constantly truebenar, e.gcontoh. ''1'', canboleh bedigunakan used to start the rangebagi atmemulakan thejulat beginningpada ofpermulaan input.
SimilarlySama juga, ifjika thebahagian secondkedua partkekal is constantly falsepalsu, e.gcontoh. ''0'', the range continues untiljulat thekekal endsehingga ofakhir input.
 
/^--cut here--$/, 0
 
PrintsCetak lines ofbaris input fromdari thebaris firstpertama linepadan matchinggambaran the regular expressionbiasa ''^--cut here--$'' to thesehingga endakhir.
 
===Pengiraan frekuensi perkataan===
245,304

suntingan

Menu pandu arah