Jabatan Pembangunan Kemahiran: Perbezaan antara semakan

Pergi ke pandu arah Pergi ke carian
# Asas menilai keperluan latihan semula pengajar bagi memenuhi kehendak industri semasa
# Nasihat kerjaya yang tepat boleh diberi dengan efektif kepada pelatih
 
=== Ujian Tanpa Musnah (NDT) ===
Ujian Tanpa Musnah atau lebih dikenali sebagai NDT adalah satu bentuk pengujian bahan/komponen tanpa memusnah, merosak atau mengubah struktur bahan tersebut. Aplikasi NDT digunakan secara meluas di dalam sektor industri minyak dan gas, pembuatan, perkapalan, aeroangkasa, landasan keretapi dan loji kuasa.
 
==== istem Persijilan Kemahiran Malaysia Ujian Tanpa Musnah (SPKM-NDT) ====
Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Ujian Tanpa Musnah (SPKM-NDT) adalah skim persijilan kebangsaan bagi program NDT yang mula diperkenalkan pada tahun 1986. Sehingga kini, sejumlah besar tenaga kerja mahir bidang NDT yang diperlukan bagi memenuhi keperluan industri minyak dan gas, petrokimia, penjanaan kuasa, automotif, pembuatan dan sebagainya telah berjaya dilahirkan.
 
==== Polisi ====
 
# Mengesahkan pengetahuan dan kekompetenan melalui kaedah ujian teori dan amali bagi tahap yang ditetapkan berpandukan ISO 9712:2012
# Menyediakan bukti berdokumen bagi pemohon-pemohon yang berjaya melalui penganugerahan sijil SKM
# Menyediakan satu sistem persijilan kepada pemegang SKM NDT yang diiktiraf oleh mana-mana badan persijilan lain, pihak industri, pihak berkuasa dan persatuan-persatuan samada di peringkat kebangsaan dan antarabangsa berpandukan ISO 9712:2012.
# Menyediakan sistem persijilan yang telus, adil dan saksama kepada semua pemohon-pemohon yang berkelayakan.
 
==== Objektif ====
 
# Mengurus permohonan peperiksaan mengikut syarat yang ditetapkan dalam tempoh tiga (3) minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima.
# Mengeluarkan slip keputusan peperiksaan bagi calon-calon yang menduduki peperiksaan dalam tempoh tiga (3) minggu selepas tarikh keputusan mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan NDT
# Mengeluarkan Sijil NDT bagi permohonan yang lengkap dalam tempoh tiga (3) minggu dari tarikh keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Permohonan Persijilan NDT.
 
Pelaksanaan persijilan SPKM-NDT adalah berasaskan Standard Antarabangsa ISO 9712:2012 dan JPK merupakan badan persijilan tunggal bagi skop NDT di Malaysia yang memperolehi akreditasi MS ISO/IEC 17024:2012 daripada Jabatan Standards Malaysia (JSM) mulai 3 Oktober 2012 sehingga kini. Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) atau lebih dikenali sebagai NOSS (National Occupational Skills Standards) menggariskan standard kompetensi bagi personel NDT yang melaksanakan khidmat pengujian kepada industri dan dibangunkan mengikut keperluan ISO 9712:2012. Ia merupakan asas pengukuran kompetensi individu untuk penganugerahan kelayakan dan Sijil di bawah SPKM NDT.
 
Skim persijilan SPKM NDT yang berasaskan ISO 9712:2012 merupakan inisiatif yang digerakkan oleh JPK untuk memastikan proses kerja dan kawalan kualiti dalam mempersijilkan seseorang personel NDT diseragamkan dengan amalan antarabangsa. Dengan pengiktirafan ISO 17024 dan ISO 9712 ini, pelaksanaan Skim Persijilan SPKM NDT JPK telah memenuhi standard, tahap dan kualiti yang diiktiraf oleh industri dan persijilan personel NDT di bawah skim adalah standing dengan pensijilan-pensijilan lain yang digunapakai di peringkat antarabangsa.
 
Program NDT yang ditawarkan oleh JPK adalah seperti berikut;
 
# Pemeriksaan Radiografi
# Pengujian Arus Pusar
# Pengujian Penembusan
# Pemeriksaan Ultrasonik
# Pengujian Partikel Magnetik
# Pentafsiran Radiografi
 
== Ibu Pejabat ==
{| class="wikitable"
|Pejabat
|Alamat
|-
|
 
 
 
IBU PEJABAT
|Jabatan Pembangunan Kemahiran
 
Tingkat 7 - 8, Blok D4, Kompleks D
 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
 
62530 Putrajaya
 
Tel : 03-8886 5589 | Faks : 03-8889 2423
 
Email : jpk[at]mohr[dot]gov[dot]my
 
Portal : <nowiki>http://www.dsd.gov.my</nowiki>
 
Koordinat : 2.937707, 101.705040
|-
|
 
 
 
JPK CYBERJAYA
|Jabatan Pembangunan Kemahiran Cyberjaya
 
Blok 4803, Suite 0-10,
 
Bangunan CDB Perdana
 
Persiaran Flora
 
63000 Cyberjaya
 
Selangor Darul Ehsan.
 
Tel : 03-8321 4700 | Faks : 03-8321 4888
 
Koordinat : 2.923510, 101.651604
|}
 
== Pejabat JPK Wilayah ==
Pengguna awanama

Menu pandu arah