Pergi ke kandungan

Kisah Para Rasul

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Pelayanan para Rasul." Ikon" Rusia oleh Fyodor Zubov, 1660.

Kitab Kisah Para Rasul ialah buku kelima di Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristian, yang kebanyakannya mengandungi pembentukan pertama gereja Kristian dan pertumbuhannya sehingga pertengahan abad pertama Masihi . [1] Kisah Para Rasul dipercayai telah ditulis oleh Lukas, dan merupakan kesinambungan dari Injil Lukas . [1] Walaupun ia boleh dianggap sebagai satu kesatuan, pemisahan dengan Injil Lukas sudah wujud dalam manuskrip tertua. [1]

Latar belakang

[sunting | sunting sumber]

Kisah Para Rasul menceritakan sejarah gereja Kristian awal selepas kenaikan Yesus Kristus ke syurga . Mesej dari Kisah ini menjelaskan bagaimana pengikut Yesus Kristus —dipimpin oleh Roh Kudus —menyebarkan Berita Baik tentang Yesus “di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan ke penghujung bumi” (Kis 1:8). Kitab ini adalah kisah tentang gerakan Kristian yang bermula di kalangan orang Yahudi dan kemudian berkembang menjadi agama untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk orang Yahudi itu sendiri. Pengarang buku ini juga merasakan keperluan untuk meyakinkan pembacanya bahawa orang Kristian bukanlah bahaya subversif politik kepada Empayar Rom, tetapi agama Kristian adalah kesempurnaan ajaran agama Yahudi. [2]

Kisah Para Rasul menggariskan peristiwa perjalanan Injil dari Yerusalem, ibu kota Yehuda di dunia Yahudi. [2] [3] [4] Dakwah injil pada mulanya berjaya di kalangan orang Yahudi. Injil yang disebarkan semakin meluas melalui pimpinan Roh Kudus. Para penerima pertama adalah orang Yahudi yang murtad, kemudian orang-orang proselit, dan akhirnya orang-orang bukan Yahudi pagan. Misi Kristian ini kemudiannya berterusan sehingga kini. Buku ini juga berakhir dengan mengejutkan apabila Paul dan rakan-rakannya tiba di Rom. [2] [3] [4]

Kisah Para Rasul boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. Dalam ketiga-tiga petikan, kawasan di mana Berita Baik tentang Yesus dikhotbahkan dan gereja didirikan dilihat: [2]

 1. Permulaan gerakan Kristian di Baitulmaqdis selepas Yesus naik ke syurga;
 2. Peluasan ke kawasan lain di Palestin ;
 3. Peluasan yang lebih besar ke kawasan sekitar Mediterranean sehingga Rom.

Satu perkara yang tersendiri dan penting dalam kitab Kisah Para Rasul ini ialah kerja Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan datang dengan kuasa-Nya ke atas orang percaya di Yerusalem. Peristiwa ini dikenal sebagai hari Pentakosta . Pada hari itu, setiap orang yang mendengar Firman Tuhan dapat mendengar Dia dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa yang dimaksudkan di sini ialah bahasa Roh. Bentuk Roh Kudus yang digambarkan adalah dalam bentuk nyala api. [2]

Ayat yang terkenal

[sunting | sunting sumber]
 • Kisah Para Rasul 3:6-8: Petrus berkata: "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu: Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah!" (3:7) Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. (3:8) Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian ke mari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah.
 • Kisah Para Rasul 8:36-37: Lalu kata sida-sida itu: "Lihat, di situ ada air; apakah halangannya, jika aku dibaptis?" (8:37) Sahut Filipus: "Jika tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya: "Aku percaya, bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah."
 • Kisah Para Rasul 10:15: Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya (Petrus): "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram."
 • Kisah Para Rasul 16:30-31: Ia (kepala penjara) mengantar mereka ke luar, sambil berkata: "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat, supaya aku selamat?" (16:31) Jawab mereka (Paulus dan Silas): "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu."

Kandungan

[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah garis besar kandungan kitab Kisah Para Rasul [5]

 • Pengenalan ( Kisah 1:1-11 )
 • Pencurahan Roh Kudus ( Kisah 1:12-2 :41 )
  • Persediaan untuk Perjanjian ( Kisah 1:12-26 )
  • Hari Pentakosta ( Kisah 2:1-41 )
 • Masa Awal Jemaat di Yerusalem ( Kisah Para Rasul 2:42-8:1a )
  • Ciri-ciri Gereja Kerasulan Selepas Pencurahan Roh Kudus ( Kisah 2:42-47 )
  • Mukjizat Menakjubkan dan Kesannya ( Kisah 3:1 -4:31 )
  • Percubaan Berterusan dalam Perkongsian ( Kisah 4:32 -5:11 )
  • Penyembuhan dan Penentangan para Pemimpin Agama ( Kisah 5:12-42 )
  • Pemilihan Tujuh Diakon ( Kisah 6:1-7 )
  • Stefanus : Martir Kristian Pertama ( Kisah 6: 8-8:1 )
 • Penganiayaan Membawa kepada Pembangunan ( Kisah 8:1 -9:31 )
  • Orang Kristian Tersebar di seluruh Yudea dan Samaria ( Kisah 8:1-4 )
  • Filipus: Pelayanan Seorang Penginjil ( Kisah 8:5-40 )
  • Saul dari Tarsus : Pertobatan Seorang Penganiaya ( Kisah 9:1-31 )
 • Agama Kristian mula tersebar di kalangan orang bukan Yahudi ( Kisah 9:32-12:25 )
  • Pelayanan Petrus di Lida dan Yope ( Kis 9:32-43 )
  • Pelayanan Petrus di Kaisarea ( Kisah 10:1-48 )
  • Laporan Petrus kepada Jemaat di Yerusalem dan Tindakannya Disetujui ( Kis. 11:1-18 )
  • Antioch : Jemaat bukan Yahudi Pertama ( Kis 11:19-30 )
  • Penganiayaan Di Bawah Herodes Agripa I ( Kisah 12:1-23 )
  • Ringkasan Perkembangan Gereja ( Kisah 12:24-25 )
 • Perjalanan Mubaligh Pertama Paulus ( Kisah 13: 1-14:28 )
  • Paulus dan Barnabas Diutus oleh Jemaat di Antiokhia ( Kisah Para Rasul 13:1-3 )
  • Kawasan Tertentu Diwartakan ( Kisah 13:4 -14:28 )
 • Sidang di Yerusalem ( Kisah 15:1-35 )
 • Perjalanan Mubaligh Kedua Paulus ( Kis 15:36 -18:22 )
  • Konflik Paulus dengan Barnabas ( Kisah 15:36-40 )
  • Wilayah Lama Dilawati Semula ( Kisah 15:41 -16:5 )
  • Penginjilan Wilayah Baru ( Kisah 16:6 -18:21 )
  • Kembali ke Antiokhia di Syria ( Kisah 18:22 )
 • Perjalanan Mubaligh Ketiga Paulus ( Kisah 18:23-21:16 )
  • Dalam Perjalanan ke Efesus ( Kisah 18:23 )

Sisipan: Pelayanan Apolos ( Kisah 18:24-28 )

  • Pelayanan yang lama di Efesus ( Kis. 19:1-41 )
  • Ke Macedonia, Yunani dan Kembali ke Macedonia ( Kisah 20:1-5 )
  • Kembali ke Yerusalem ( Kisah 20: 6-21:16 )
 • Penangkapan Paulus dan Perkhidmatannya di Penjara ( Kis . 21:17-28:31 )
  • Di Yerusalem ( Kis 21:17-23:35 )
  • Di Kaisarea ( Kisah Para Rasul 24: 1-26:32 )
  • Menuju ke Rom ( Kisah 27: 1-28:15 )
  • Di Rom ( Kisah 28:16-31 )

Senarai Tokoh

[sunting | sunting sumber]

Tokoh yang disebut dalam Kisah Para Rasul - dalam susunan abjad

Pautan Lain

[sunting | sunting sumber]
 1. ^ a b c W. R. F. Browning.2007.Kamus Alkitab.Jakarta.Gunung Mulia.204-206.
 2. ^ a b c d e Howard Marshall.1980.Tyndlae New Testament Commentaries: Acts.England.Inter-Varsity Press.17-49
 3. ^ a b C. K. Barrett.1994.The International Critical Commentary: Acts.Scotland.T&T Clark LTD.1-57.
 4. ^ a b Robert W. Wall.2002.The New Interpreters Bible: Vol. X.USA.Abingdon Press.3-32.
 5. ^ Garis Besar Kisah Para Rasul[pautan mati kekal]