Kitab 1 Tawarikh

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.


Kitab 1 Tawarikh (disingkat 1 Tawarikh ; akronim 1Taw.; Ibrani: סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים א, rumi: Sefer Divre Hayyamim‎) adalah salah satu buku yang termasuk dalam buku sejarah Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristian, terletak selepas Kitab 1 Raja - Raja dan sebelum Kitab 2 Tawarikh . [1] Dalam Tanakh atau Alkitab Ibrani, ia adalah sebahagian daripada buku kolektif yang dipanggil " Kitab Tawarikh ", yang merupakan buku terakhir Tanakh dan dimasukkan ke dalam buku tanpa kumpulan rasmi dalam Ketuvim . Ia dipanggil "Βιβλίον Παραλειπομένων Αʹ" ( Biblion Paraleipoménon I ) dalam Septuaginta Yunani, dan kemudiannya diserap ke dalam Vulgate Latin sebagai " Liber I Paralipomenon ".

Nama "Tawarikh" ialah terjemahan nama buku Ibrani, ( divre hayyamim, har. "diari, kronik, kronik, sejarah"). Nama itu merujuk kepada ciri-ciri buku ini dalam bentuk diari atau kronik, yang ditunjukkan dengan catatan sejarah Bani Israil dari kisah penciptaan hingga pembuangan Babylon .

kandungan[sunting | sunting sumber]

Kandungan dalam Kitab 1 Tawarikh bermula dengan menyenaraikan silsilah orang Israel, bermula dari Adam hingga suku-suku Israel pada zaman raja-raja, bersama dengan beberapa senarai mengenai topik tertentu, seperti "senarai milik kota oleh orang Lewi" dan "senarai penyanyi di rumah TUHAN". [2] [3] Selepas catatan ringkas tentang akhir hayat Saul, [4] buku itu kemudiannya menceritakan pencapaian dan kejayaan pemerintahan Raja Daud, bermula dari masa baginda menaiki takhta sehingga apabila baginda meninggal dunia . [5]


Garis besar dalam buku ini termasuk:

Perikop[sunting | sunting sumber]

Tajuk petikan dalam Kitab 1 Tawarikh menurut Terjemahan Baru Alkitab oleh LAI adalah seperti berikut.

Silsilah dari penciptaan sampai masa hakim-hakim
 • Daftar keturunan Adam sampai Abraham (1:1–27)
 • Keturunan Abraham (1:28–33)
 • Keturunan Esau (1:34–42)
 • Raja-raja Edom (1:43–54)
 • Keturunan Yehuda (2:1–55)
 • Keturunan Daud (3:1–24)
 • Keturunan Yehuda dari cabang lain (4:1–23)
 • Keturunan Simeon (4:24–43)
 • Suku-suku yang di seberang sungai Yordan (5:1–26)
 • Suku Lewi (6:1–30)
 • Penyanyi-penyanyi di rumah TUHAN (6:31–47)
 • Keturunan Harun (6:48–53)
 • Kota-kota orang Lewi (6:54–81)
 • Suku-suku selebihnya (7:1–40)
Riwayat singkat Saul
 • Daftar keturunan Benyamin (8:1–28)
 • Keturunan Saul (8:29–40)
 • Daftar penduduk Yerusalem (9:1–34)
 • Silsilah Saul (9:35–44)
 • Saul mati (10:1–14)
Masa pemerintahan Daud
 • Daud menjadi raja atas Israel (11:1–3)
 • Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana (11:4–9)
 • Pahlawan-pahlawan Daud (11:10–47)
 • Pengikut-pengikut Daud di Ziklag (12:1–22)
 • Tentara Daud di Hebron (12:23–40)
 • Tabut dipindahkan dari Kiryat-Yearim (13:1–14)
 • Istana dan rumah tangga Daud (14:1–7)
 • Daud memukul kalah orang Filistin (14:8–17)
 • Tabut dipindahkan ke Yerusalem (15:1 – 16:6)
 • Nyanyian puji-pujian Daud (16:7–36)
 • Orang-orang yang ditunjuk untuk beberapa tugas ibadah (16:37–43)
 • Janji mengenai Bait Suci yang akan didirikan oleh Salomo (17:1–15)
 • Doa syukur Daud (17:16–27)
 • Kemenangan-kemenangan Daud (18:1–13)
 • Pegawai-pegawai Daud (18:14–17)
 • Daud berperang melawan bani Amon dan orang Aram (19:1–19)
 • Perang melawan bani Amon berakhir (20:1–3)
 • Peperangan melawan orang Filistin (20:4–8)
 • Pendaftaran dan hukuman (21:1–17)
 • Mezbah didirikan dekat Yerusalem — Tulah berhenti (21:18 – 22:1)
 • Persiapan untuk mendirikan Bait Suci (22:2–19)
 • Orang Lewi dibagi dan diberi tugas (23:1–32)
 • Para imam dibagi dalam rombongan (24:1–19)
 • Puak-puak orang Lewi (24:20–31)
 • Para penyanyi (25:1–31)
 • Para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi (26:1–32)
 • Panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya (27:1–34)
 • Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan Bait Suci (28:1–21)
 • Sumbangan untuk pembangunan Bait Suci (29:1–9)
 • Nyanyian pujian Daud (29:1–19)
 • Salomo menjadi raja; Daud meninggal (29:20–30)
Silsilah dari penciptaan sampai masa hakim-hakim
 • Daftar keturunan Adam sampai Abraham (1:1–27)
 • Keturunan Abraham (1:28–33)
 • Keturunan Esau (1:34–42)
 • Raja-raja Edom (1:43–54)
 • Keturunan Yehuda (2:1–55)
 • Keturunan Daud (3:1–24)
 • Keturunan Yehuda dari cabang lain (4:1–23)
 • Keturunan Simeon (4:24–43)
 • Suku-suku yang di seberang sungai Yordan (5:1–26)
 • Suku Lewi (6:1–30)
 • Penyanyi-penyanyi di rumah TUHAN (6:31–47)
 • Keturunan Harun (6:48–53)
 • Kota-kota orang Lewi (6:54–81)
 • Suku-suku selebihnya (7:1–40)
Riwayat singkat Saul
 • Daftar keturunan Benyamin (8:1–28)
 • Keturunan Saul (8:29–40)
 • Daftar penduduk Yerusalem (9:1–34)
 • Silsilah Saul (9:35–44)
 • Saul mati (10:1–14)
Masa pemerintahan Daud
 • Daud menjadi raja atas Israel (11:1–3)
 • Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana (11:4–9)
 • Pahlawan-pahlawan Daud (11:10–47)
 • Pengikut-pengikut Daud di Ziklag (12:1–22)
 • Tentara Daud di Hebron (12:23–40)
 • Tabut dipindahkan dari Kiryat-Yearim (13:1–14)
 • Istana dan rumah tangga Daud (14:1–7)
 • Daud memukul kalah orang Filistin (14:8–17)
 • Tabut dipindahkan ke Yerusalem (15:1 – 16:6)
 • Nyanyian puji-pujian Daud (16:7–36)
 • Orang-orang yang ditunjuk untuk beberapa tugas ibadah (16:37–43)
 • Janji mengenai Bait Suci yang akan didirikan oleh Salomo (17:1–15)
 • Doa syukur Daud (17:16–27)
 • Kemenangan-kemenangan Daud (18:1–13)
 • Pegawai-pegawai Daud (18:14–17)
 • Daud berperang melawan bani Amon dan orang Aram (19:1–19)
 • Perang melawan bani Amon berakhir (20:1–3)
 • Peperangan melawan orang Filistin (20:4–8)
 • Pendaftaran dan hukuman (21:1–17)
 • Mezbah didirikan dekat Yerusalem — Tulah berhenti (21:18 – 22:1)
 • Persiapan untuk mendirikan Bait Suci (22:2–19)
 • Orang Lewi dibagi dan diberi tugas (23:1–32)
 • Para imam dibagi dalam rombongan (24:1–19)
 • Puak-puak orang Lewi (24:20–31)
 • Para penyanyi (25:1–31)
 • Para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi (26:1–32)
 • Panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya (27:1–34)
 • Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan Bait Suci (28:1–21)
 • Sumbangan untuk pembangunan Bait Suci (29:1–9)
 • Nyanyian pujian Daud (29:1–19)
 • Salomo menjadi raja; Daud meninggal (29:20–30)

Rujukan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ Pengantar Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, 2002.
 2. ^ dalam "pasal-pasal permulaan", 1 Tawarikh 1–9)
 3. ^ Barnes, W. E. (1899), Cambridge Bible for Schools and Colleges on 1 Chronicles, accessed 29 January 2020
 4. ^ 1 Tawarikh 10
 5. ^ 1 Tawarikh 11–29