Kitab 2 Raja-raja

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Kitab 2 Raja-raja (disingkat 2 Raja-raja ; akronim 2Raj; Ibrani: סֵפֶר מְלָכִים ב׳, rumi: Sefer Melakhim) adalah salah satu kitab yang termasuk dalam kitab sejarah Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristian . Dalam Tanakh atau Alkitab Ibrani, buku ini adalah sebahagian daripada buku kolektif yang dipanggil " Kitab Raja-raja ", yang merupakan sebahagian daripada naratif sejarah Israel purba yang tergolong dalam kumpulan Nevi'im, atau lebih tepat lagi kumpulan nabi awal .

Nama "Raja" ialah terjemahan nama buku itu dalam bahasa Ibrani ( melakhim, har. "raja").

Sejumlah sarjana moden mengklasifikasikan Kitab 2 Raja-raja ke dalam " Sejarah Deuteronomis ", yang merupakan satu siri dengan Ulangan, Yosua, Hakim -hakim, dua kitab Samuel, dan 1 Raja -raja, yang merupakan komposisi teologi sejarah Israel . dan bertujuan untuk menerangkan hukum Tuhan kepada Israel di bawah bimbingan para nabi. [1] Buku 2 Raja-raja adalah ahli terakhir kumpulan ini. Pada mulanya, Sejarah Deuteronomis dianggap ditulis oleh satu orang, tetapi kini para sarjana lebih yakin bahawa buku-buku dalam Sejarah Deuteronomis telah ditulis dengan menggabungkan beberapa teks yang berasingan dari pelbagai zaman. [2] [3]

Kandungan[sunting | sunting sumber]

Kitab 2 Raja-raja meneruskan sejarah dua kerajaan Israel yang kisahnya terganggu pada akhir 1 Raja-raja . Buku ini terdiri daripada dua bahagian:

 1. Kisah sejarah kedua kerajaan itu bermula pada pertengahan abad ke-9 SM hingga kejatuhan dan berakhirnya Kerajaan Israel Samaria (utara) pada 721 SM .
 2. Kisah sejarah kerajaan Yehuda, bermula selepas kejatuhan kerajaan utara kepada pengepungan dan pemusnahan Yerusalem oleh Nebukadnezar, raja Babylon pada tahun 586 SM . Buku ini berakhir dengan kisah Gedalya menjadi gabenor Yehuda di bawah pemerintahan Babylonia dan pembebasan Yoyakhin, raja Yehuda, dari penjara di Babylon.

Dalam kedua-dua buku Raja-raja, setiap raja dinilai berdasarkan kesetiaannya kepada Tuhan, dan kemakmuran adalah hasil daripada kesetiaan itu. Sebaliknya, malapetaka ini berlaku kerana raja-raja dan orang Israel dan Yehuda tidak setia kepada TUHAN . Kemusnahan Yerusalem dan pembuangan banyak orang Yehuda ke Babilon merupakan salah satu titik perubahan besar dalam sejarah bangsa Israel.

Seperti yang berlaku dalam kitab 1 Raja-raja, perkara yang paling penting dalam kitab 2 Raja-raja ialah kerja para nabi TUHAN . Mereka digambarkan sebagai jurucakap Tuhan yang berani memberi amaran kepada raja dan bangsa Israel supaya tidak menyembah berhala dan tidak memperkecilkan perintah Tuhan. Nabi yang menonjol dalam kitab 2 Raja-raja ialah Elisa bin Safan, pengganti nabi Elia . [4]

Perikop[sunting | sunting sumber]

Tajuk petikan dalam Kitab 2 Raja-raja menurut Terjemahan Baru Alkitab oleh LAI adalah seperti berikut.

Akhir nubuat Elia
Riwayat nubuat Elisa
 • Elisa menyehatkan air di Yerikho (2:19–22)
 • Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa (2:23–25)
 • Yoram berperang melawan Moab (3:1–27)
 • Minyak seorang janda (4:1–7)
 • Perempuan Sunem dengan anaknya (4:8–37)
 • Maut dalam kuali (4:38–41)
 • Memberi makan seratus orang (4:42–44)
 • Naaman disembuhkan (5:1–27)
 • Kapak timbul mengapung (6:1–7)
 • Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram (6:8–23)
 • Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung (6:24 – 7:20)
 • Raja menolong perempuan Sunem (8:1–6)
 • Elisa di Damsyik (8:7–15)
Kelanjutan riwayat raja-raja Israel dan Yehuda
 • Yoram, raja Yehuda (8:16–24)
 • Ahazia, raja Yehuda (8:25–29)
 • Yehu menjadi raja Israel (9:1–15)
 • Yoram dan Ahazia dibunuh (9:16–29)
 • Izebel dibunuh (9:30–37)
 • Yehu memunahkan keluarga Ahab (10:1–17)
 • Yehu menghapuskan penyembahan Baal (10:18–36)
 • Atalya dibunuh dan Yoas menjadi raja (11:1–20)
 • Yoas, raja Yehuda (11:21 – 12:21)
 • Yoahas, raja Israel (13:1–9)
 • Yoas, raja Israel (13:10–13)
 • Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya (13:14–21)
 • Kemenangan Yoas atas Aram (13:22–25)
 • Amazia, raja Yehuda (14:1–22)
 • Yerobeam bin Yoas, raja Israel (14:23–29)
 • Azarya, raja Yehuda (15:1–7)
 • Zakharia, raja Israel (15:8–12)
 • Salum, raja Israel (15:13–16)
 • Menahem, raja Israel (15:17–22)
 • Pekahya, raja Israel (15:23–26)
 • Pekah, raja Israel (15:27–31)
 • Yotam, raja Yehuda (15:32–38)
 • Ahas, raja Yehuda (16:1–20)
Kejatuhan Kerajaan Israel
Akhir masa raja-raja Yehuda
 • Hizkia, raja Yehuda (18:1–12)
 • Yerusalem dikepung oleh Sanherib (18:13–37)
 • Yerusalem luput dari tangan Sanherib (19:1–37)
 • Hizkia sakit dan disembuhkan (20:1–11)
 • Hizkia dan para utusan dari Babel (20:12–21)
 • Manasye, raja Yehuda (21:1–18)
 • Amon, raja Yehuda (21:19–26)
 • Yosia, raja Yehuda — Kitab Taurat ditemukan kembali (22:1–20)
 • Pembaharuan yang dilakukan Yosia (23:1–30)
 • Yoahas, raja Yehuda (23:31–35)
 • Yoyakim, raja Yehuda (23:36 – 24:7)
 • Yoyakhin, raja Yehuda (24:8–17)
Kejatuhan Kerajaan Yehuda
Akhir nubuat Elia
Riwayat nubuat Elisa
 • Elisa menyehatkan air di Yerikho (2:19–22)
 • Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa (2:23–25)
 • Yoram berperang melawan Moab (3:1–27)
 • Minyak seorang janda (4:1–7)
 • Perempuan Sunem dengan anaknya (4:8–37)
 • Maut dalam kuali (4:38–41)
 • Memberi makan seratus orang (4:42–44)
 • Naaman disembuhkan (5:1–27)
 • Kapak timbul mengapung (6:1–7)
 • Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram (6:8–23)
 • Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung (6:24 – 7:20)
 • Raja menolong perempuan Sunem (8:1–6)
 • Elisa di Damsyik (8:7–15)
Kelanjutan riwayat raja-raja Israel dan Yehuda
 • Yoram, raja Yehuda (8:16–24)
 • Ahazia, raja Yehuda (8:25–29)
 • Yehu menjadi raja Israel (9:1–15)
 • Yoram dan Ahazia dibunuh (9:16–29)
 • Izebel dibunuh (9:30–37)
 • Yehu memunahkan keluarga Ahab (10:1–17)
 • Yehu menghapuskan penyembahan Baal (10:18–36)
 • Atalya dibunuh dan Yoas menjadi raja (11:1–20)
 • Yoas, raja Yehuda (11:21 – 12:21)
 • Yoahas, raja Israel (13:1–9)
 • Yoas, raja Israel (13:10–13)
 • Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya (13:14–21)
 • Kemenangan Yoas atas Aram (13:22–25)
 • Amazia, raja Yehuda (14:1–22)
 • Yerobeam bin Yoas, raja Israel (14:23–29)
 • Azarya, raja Yehuda (15:1–7)
 • Zakharia, raja Israel (15:8–12)
 • Salum, raja Israel (15:13–16)
 • Menahem, raja Israel (15:17–22)
 • Pekahya, raja Israel (15:23–26)
 • Pekah, raja Israel (15:27–31)
 • Yotam, raja Yehuda (15:32–38)
 • Ahas, raja Yehuda (16:1–20)
Kejatuhan Kerajaan Israel
Akhir masa raja-raja Yehuda
 • Hizkia, raja Yehuda (18:1–12)
 • Yerusalem dikepung oleh Sanherib (18:13–37)
 • Yerusalem luput dari tangan Sanherib (19:1–37)
 • Hizkia sakit dan disembuhkan (20:1–11)
 • Hizkia dan para utusan dari Babel (20:12–21)
 • Manasye, raja Yehuda (21:1–18)
 • Amon, raja Yehuda (21:19–26)
 • Yosia, raja Yehuda — Kitab Taurat ditemukan kembali (22:1–20)
 • Pembaharuan yang dilakukan Yosia (23:1–30)
 • Yoahas, raja Yehuda (23:31–35)
 • Yoyakim, raja Yehuda (23:36 – 24:7)
 • Yoyakhin, raja Yehuda (24:8–17)
Kejatuhan Kerajaan Yehuda

Rujukan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ Gordon 1986.
 2. ^ Knight 1995.
 3. ^ Jones 2001.
 4. ^ Antara lain berdasarkan Pengantar Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, 2002.