Kod ATC J01

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Kod ATC J01 Antijangkitan kegunaan sistemik ialah subkumpulan terapeutik Sistem Pengelasan Bahan Kimia Terapeutik Anatomi, sistem kod huruf-nombor yang dibangunkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) untuk mengelaskan ubat dan produk perubatan lain.[1][2][3] Subkumpulan J01 ialah sebahagian daripada kod anatomi J Antijangkitan kegunaan sistemik.[4]

Kod kegunaan veterinar (Kod ATCvet) boleh dihasilkan dengan meletakkan huruf Q di hadapan kod ATC manusia: contohnya, QJ01.[5] Kod ATCvet tanpa kod ATC manusia dipetik dengan huruf awalan Q dalam senarai.
Pengelasan ATC peringkat kebangsaan mungkin memiliki kod tambahan yang tidak ada dalam senarai ini yang menuruti versi WHO.

J01A Tetrasiklina[sunting | sunting sumber]

J01AA Tetrasiklina[sunting | sunting sumber]

J01AA01 Demeklosiklina
J01AA02 Doksisiklina
J01AA03 Klortetrasiklina
J01AA04 Limesiklina
J01AA05 Metasiklina
J01AA06 Oksitetrasiklina
J01AA07 Tetrasiklina
J01AA08 Minosiklina
J01AA09 Rolitetrasiklina
J01AA10 Penimepisiklina
J01AA11 Klomosiklina
J01AA12 Tigesiklina
J01AA13 Eravasiklina
J01AA14 Saresiklina
J01AA15 Omadasiklina
J01AA20 Campuran tetrasiklina
QJ01AA53 Klortetrasiklina, campuran
J01AA56 Oksitetrasiklina, campuran

J01B Amfenikol[sunting | sunting sumber]

J01BA Amfenikol[sunting | sunting sumber]

J01BA01 Kloramfenikol
J01BA02 Tiamfenikol
J01BA52 Tiamfenikol, campuran
QJ01BA90 Florfenikol
QJ01BA99 Amfenikol, campuran

J01C Antibakteria beta-laktam, penisilin[sunting | sunting sumber]

J01CA Penisilin spektrum luas[sunting | sunting sumber]

J01CA01 Ampisilin
J01CA02 Pivampisilin
J01CA03 Karbenisilin
J01CA04 Amoksisilin
J01CA05 Karindasilin
J01CA06 Bakampisilin
J01CA07 Episilin
J01CA08 Pivmesilinam
J01CA09 Azlosilin
J01CA10 Mezlosilin
J01CA11 Mesilinam
J01CA12 Piperasilin
J01CA13 Tikarsilin
J01CA14 Metampisilin
J01CA15 Talampisilin
J01CA16 Sulbenisilin
J01CA17 Temosilin
J01CA18 Hetasilin
J01CA19 Aspoksisilin
J01CA20 Campuran
J01CA51 Ampisilin, campuran

J01CE Penisilin sensitif beta-laktamase[sunting | sunting sumber]

J01CE01 Benzilpenisilin
J01CE02 Fenoksimetilpenisilin
J01CE03 Propisilin
J01CE04 Azidosilin
J01CE05 Fenetisilin
J01CE06 Penamesilin
J01CE07 Klometosilin
J01CE08 Benzatina benzilpenisilin
J01CE09 Prokaina benzilpenisilin
J01CE10 Benzatina fenoksimetilpenisilin
J01CE30 Campuran
QJ01CE90 Penetamat hidroiodida
QJ01CE91 Benetamina penisilin

J01CF Penisilin kalis beta-laktamase[sunting | sunting sumber]

J01CF01 Dikloksasilin
J01CF02 Kloksasilin
J01CF03 Metisilin
J01CF04 Oksasilin
J01CF05 Flukloksasilin
J01CF06 Nafsilin

J01CG Perencat beta-laktamase[sunting | sunting sumber]

J01CG01 Sulbaktam
J01CG02 Tazobaktam

J01CR Campuran penisilin, termasuk perencat beta-laktamase[sunting | sunting sumber]

J01CR01 Ampisilin dan perencat beta-laktamase
J01CR02 Amoksisilin dan perencat beta-laktamase
J01CR03 Tikarsilin dan perencat beta-laktamase
J01CR04 Sultamisilin
J01CR05 Piperasilin dan perencat beta-laktamase
J01CR50 Campuran penisilin

J01D Antibakteria beta-laktam lain[sunting | sunting sumber]

J01DB Sefalosporin generasi pertama[sunting | sunting sumber]

J01DB01 Sefaleksin
J01DB02 Sefaloridina
J01DB03 Sefalotin
J01DB04 Sefazolin
J01DB05 Sefadroksil
J01DB06 Sefazedon
J01DB07 Sefatrizina
J01DB08 Sefapirin
J01DB09 Sefradina
J01DB10 Sefasetril
J01DB11 Sefroksadina
J01DB12 Seftezola

J01DC Sefalosporin generasi kedua[sunting | sunting sumber]

J01DC01 Sefoksitin
J01DC02 Sefuroksima
J01DC03 Sefamandola
J01DC04 Sefaklor
J01DC05 Sefotetan
J01DC06 Sefonisida
J01DC07 Sefotiam
J01DC08 Lorakarbef
J01DC09 Sefmetazola
J01DC10 Sefprozil
J01DC11 Seforanida
J01DC12 Sefminoks
J01DC13 Sefbuperazon
J01DC14 Flomoksef

J01DD Sefalosporin generasi ketiga[sunting | sunting sumber]

J01DD01 Sefotaksima
J01DD02 Seftazidima
J01DD03 Sefsulodin
J01DD04 Seftriakson
J01DD05 Sefmenoksima
J01DD06 Latamoksef
J01DD07 Seftizoksima
J01DD08 Sefiksima
J01DD09 Sefodizima
J01DD10 Sefetamet
J01DD11 Sefpiramida
J01DD12 Sefoperazon
J01DD13 Sefpodoksima
J01DD14 Seftibuten
J01DD15 Sefdinir
J01DD16 Sefditoren
J01DD17 Sefkapena
J01DD18 Sefteram
J01DD51 Sefotaksima dan perencat beta-laktamase
J01DD52 Seftazidima dan perencat beta-laktamase
J01DD54 Seftriakson, campuran
J01DD62 Sefoperazon dan perencat beta-laktamase
J01DD63 Seftriakson dan perencat beta-laktamase
J01DD64 Sefpodoksima dan perencat beta-laktamase
QJ01DD90 Seftiofur
QJ01DD91 Sefovesin
QJ01DD99 Seftiofur, campuran

J01DE Sefalosporin generasi keempat[sunting | sunting sumber]

J01DE01 Sefepima
J01DE02 Sefpiroma
J01DE03 Sefozopran
QJ01DE90 Sefkuinoma

J01DF Monobaktam[sunting | sunting sumber]

J01DF01 Aztreonam
J01DF02 Karumonam

J01DH Karbapenem[sunting | sunting sumber]

J01DH02 Meropenem
J01DH03 Ertapenem
J01DH04 Doripenem
J01DH05 Biapenem
J01DH06 Tebipenem pivoksil
J01DH51 Imipenem dan silastatin
J01DH52 Meropenem dan vaborbaktam
J01DH55 Panipenem dan betamipron
J01DH56 Imipenem, silastatin dan relebaktam

J01DI Sefalosporin dan penem lain[sunting | sunting sumber]

J01DI01 Seftobiprola medokaril
J01DI02 Seftarolina fosamil
J01DI03 Faropenem
J01DI04 Sefiderokol
J01DI54 Seftolozana dan perencat beta-laktamase

J01E Sulfonamida dan trimetoprim[sunting | sunting sumber]

Subkumpulan J01EA–E hanya termasuk dalam pengelasan ATC manusia.

J01EA Trimetoprim dan terbitan[sunting | sunting sumber]

J01EA01 Trimetoprim
J01EA02 Brodimoprim
J01EA03 Iklaprim

J01EB Sulfonamida tindakan pendek[sunting | sunting sumber]

J01EB01 Sulfaisodimidina
J01EB02 Sulfametizola
J01EB03 Sulfadimidina
J01EB04 Sulfapiridina
J01EB05 Sulfafurazola
J01EB06 Sulfanilamida
J01EB07 Sulfatiazola
J01EB08 Sulfatiourea
J01EB20 Campuran

J01EC Sulfonamida tindakan sederhana[sunting | sunting sumber]

J01EC01 Sulfametoksazola
J01EC02 Sulfadiazina
J01EC03 Sulfamoksola
J01EC20 Campuran

J01ED Sulfonamida tindakan panjang[sunting | sunting sumber]

J01ED01 Sulfadimetoksina
J01ED02 Sulfalena
J01ED03 Sulfametomidina
J01ED04 Sulfametoksidiazina
J01ED05 Sulfametoksipiridazina
J01ED06 Sulfaperin
J01ED07 Sulfamerazina
J01ED08 Sulfafenazola
J01ED09 Sulfamazon
J01ED20 Campuran

J01EE Campuran sulfonamida dan trimetoprim, termasuk terbitan[sunting | sunting sumber]

J01EE01 Sulfametoksazola dan trimetoprim
J01EE02 Sulfadiazina dan trimetoprim
J01EE03 Sulfametrola dan trimetoprim
J01EE04 Sulfamoksola dan trimetoprim
J01EE05 Sulfadimidina dan trimetoprim
J01EE06 Sulfadiazina dan tetroksoprim
J01EE07 Sulfamerazina dan trimetoprim

QJ01EQ Sulfonamida[sunting | sunting sumber]

QJ01EQ01 Sulfapirazola
QJ01EQ02 Sulfametizola
QJ01EQ03 Sulfadimidina
QJ01EQ04 Sulfapiridina
QJ01EQ05 Sulfafurazola
QJ01EQ06 Sulfanilamida
QJ01EQ07 Sulfatiazola
QJ01EQ08 Sulfafenazola
QJ01EQ09 Sulfadimetoksina
QJ01EQ10 Sulfadiazina
QJ01EQ11 Sulfametoksazola
QJ01EQ12 Sulfaklorpiridazina
QJ01EQ13 Sulfadoksina
QJ01EQ14 Sulfatroksazol
QJ01EQ15 Sulfametoksipiridazina
QJ01EQ16 Sulfazuinoksalina
QJ01EQ17 Sulfamerazina
QJ01EQ18 Sulfamonometoksina
QJ01EQ19 Sulfalena
QJ01EQ21 Sulfasetamida
QJ01EQ30 Campuran sulfonamida
QJ01EQ59 Sulfadimetoksina, campuran

QJ01EW Campuran sulfonamida dan trimetoprim, termasuk terbitan[sunting | sunting sumber]

QJ01EW03 Sulfadimidina dan trimetoprim
QJ01EW09 Sulfadimetoksina dan trimetoprim
QJ01EW10 Sulfadiazina dan trimetoprim
QJ01EW11 Sulfametoksazola dan trimetoprime
QJ01EW12 Sulfaklorpiridazina dan trimetoprim
QJ01EW13 Sulfadoksina dan trimetoprim
QJ01EW14 Sulfatroksazol dan trimetoprim
QJ01EW15 Sulfametoksipiridazina dan trimetoprim
QJ01EW16 Sulfakuinoksalina dan trimetoprim
QJ01EW17 Sulfamonometoksina dan trimetoprim
QJ01EW18 Sulfamerazina dan trimetoprim
QJ01EW19 Sulfadimetoksina dan ormetoprim
QJ01EW30 Campuran sulfonamida dan trimetoprim

J01F Makrolida, linkosamida dan streptogramin[sunting | sunting sumber]

J01FA Makrolida[sunting | sunting sumber]

J01FA01 Eritromisin
J01FA02 Spiramisin
J01FA03 Midekamisin
J01FA05 Oleandomisin
J01FA06 Roksitromisin
J01FA07 Josamisin
J01FA08 Troleandomisin
J01FA09 Klaritromisin
J01FA10 Azitromisin
J01FA11 Miokamisin
J01FA12 Rokitamisin
J01FA13 Diritromisin
J01FA14 Fluritromisin
J01FA15 Telitromisin
J01FA16 Solitromisin
QJ01FA90 Tilosin
QJ01FA91 Tilmicosin
QJ01FA92 Tilvalosin
QJ01FA93 Kitasamisin
QJ01FA94 Tulatromisin
QJ01FA95 Gamitromisin
QJ01FA96 Tildipirosin
QJ01FA99 Makrolida, campuran dengan bahan lain

J01FF Linkosamida[sunting | sunting sumber]

J01FF01 Klindamisin
J01FF02 Linkomisin
QJ01FF52 Linkomisin, campuran

J01FG Streptogramin[sunting | sunting sumber]

J01FG01 Pristinamisin
J01FG02 Kuinupristin/dalfopristin
QJ01FG90 Virginiamisin

J01G Antibakteria aminoglikosida[sunting | sunting sumber]

J01GA Streptomisin[sunting | sunting sumber]

J01GA01 Streptomisin
J01GA02 Streptoduosin
QJ01GA90 Dihidrostreptomisin
QJ01GA99 Campuran streptomisin

J01GB Aminoglikosida lain[sunting | sunting sumber]

J01GB01 Tobramisin
J01GB03 Gentamisin
J01GB04 Kanamisin
J01GB05 Neomisin
J01GB06 Amikasin
J01GB07 Netilmisin
J01GB08 Sisomisin
J01GB09 Dibekasin
J01GB10 Ribostamisin
J01GB11 Isepamisin
J01GB12 Arbekasin
J01GB13 Bekanamisin
J01GB14 Plazomisin
QJ01GB90 Apramisin
QJ01GB91 Framisetin
QJ01GB92 Paromomisin

J01M Antibakteria kuinolon[sunting | sunting sumber]

Dalam ATCvet, subkumpullan ini dipanggil "QJ01M Antibakteria kuinolon dan kuinoksalina".

J01MA Fluorokuinolon[sunting | sunting sumber]

J01MA01 Ofloksasin
J01MA02 Siprofloksasin
J01MA03 Pefloksasin
J01MA04 Enoksasin
J01MA05 Temafloksasin
J01MA06 Norfloksasin
J01MA07 Lomefloksasin
J01MA08 Fleroksasin
J01MA09 Sparfloksasin
J01MA10 Rufloksasin
J01MA11 Grepafloksasin
J01MA12 Levofloksasin
J01MA13 Trovafloksasin
J01MA14 Moksifloksasin
J01MA15 Gemifloksasin
J01MA16 Gatifloksasin
J01MA17 Prulifloksasin
J01MA18 Pazufloksasin
J01MA19 Garenoksasin
J01MA21 Sitafloksasin
J01MA22 Tosufloksasin
J01MA23 Delafloksasin
J01MA24 Levonadifloksasin
J01MA25 Laskufloksasin
QJ01MA90 Enrofloksasin
QJ01MA92 Danofloksasin
QJ01MA93 Marbofloksasin
QJ01MA94 Difloksasin
QJ01MA95 Orbifloksasin
QJ01MA96 Ibafloksasin
QJ01MA97 Pradofloksasin
QJ01MA98 Sarafloksasin

J01MB Kuinolon lain[sunting | sunting sumber]

J01MB01 Rosoksasin
J01MB02 Asid nalidiksik
J01MB03 Asid piromidik
J01MB04 Asid pipemidik
J01MB05 Asid oksolinik
J01MB06 Sinoksasin
J01MB07 Flumekuina
J01MB08 Nemonoksasin

QJ01MQ Kuinoksalina[sunting | sunting sumber]

QJ01MQ01 Olaquindoks

J01R Campuran antibakteria[sunting | sunting sumber]

J01RA Campuran antibakteria[sunting | sunting sumber]

J01RA01 Penisilin, campuran dengan antibakteria lain
J01RA02 Sulfonamida, campuran dengan antibakteria lain (kecuali trimetoprim)
J01RA03 Sefuroksima dan metronidazola
J01RA04 Spiramisin dan metronidazola
J01RA05 Levofloksasin dan ornidazola
J01RA06 Sefepima dan amikasin
J01RA07 Azitromisin, flukonazola dan seknidazola
J01RA08 Tetrasiklina dan oleandomisin
J01RA09 Ofloksasin dan ornidazola
J01RA10 Siprofloksasin dan metronidazola
J01RA11 Siprofloksasin dan tinidazola
J01RA12 Siprofloksasin dan ornidazola
J01RA13 Norfloksasin dan tinidazola
J01RA14 Norfloksasin dan metronidazola
J01RA15 Sefiksima dan ornidazola
J01RA16 Sefiksima dan azitromisin
QJ01RA80 Terbitan nitrofuran, campuran dengan antibakteria lain
QJ01RA90 Tetrasiklina, campuran dengan antibakteria lain
QJ01RA91 Makrolida, campuran dengan antibakteria lain
QJ01RA92 Amfenikol, campuran dengan antibakteria lain
QJ01RA94 Linkosamida, campuran dengan antibakteria lain
QJ01RA95 Polimiksin, campuran dengan antibakteria lain
QJ01RA96 Kuinolon, campuran dengan antibakteria lain
QJ01RA97 Aminoglikosida, campuran dengan antibakteria lain

QJ01RV Campuran antibakteria dan bahan lain[sunting | sunting sumber]

QJ01RV01 Antibakteria dan kortikosteroid

J01X Antibakteria lain[sunting | sunting sumber]

J01XA Antibakteria glikopeptida[sunting | sunting sumber]

J01XA01 Vankomisin
J01XA02 Teikoplanin
J01XA03 Telavansin
J01XA04 Dalbavansin
J01XA05 Oritavansin

J01XB Polimiksin[sunting | sunting sumber]

J01XB01 Kolistin
J01XB02 Polimiksin B

J01XC Antibakteria steroid[sunting | sunting sumber]

J01XC01 Asid fusidik

J01XD Terbitan imidazola[sunting | sunting sumber]

J01XD01 Metronidazola
J01XD02 Tinidazola
J01XD03 Ornidazola

J01XE Terbitan nitrofuran[sunting | sunting sumber]

J01XE01 Nitrofurantoin
J01XE02 Nifurtoinol
J01XE03 Furazidin
J01XE51 Nitrofurantoin, campuran
QJ01XE90 Furazolidina
QJ01XE91 Nifurpirinol

QJ01XQ Pleuromutilin[sunting | sunting sumber]

QJ01XQ01 Tiamulin
QJ01XQ02 Valnemulin

J01XX Antibakteria lain[sunting | sunting sumber]

J01XX01 Fosfomisin
J01XX02 Xibornol
J01XX03 Klofoktol
J01XX04 Spektinomisin
J01XX05 Metenamina
J01XX06 Asid mandelik
J01XX07 Nitroksolina
J01XX08 Linezolid
J01XX09 Daptomisin
J01XX10 Basitrasin
J01XX11 Tedizolid
J01XX12 Lefamulin
QJ01XX55 Metenamina, campuran
QJ01XX93 Furaltadon
QJ01XX95 Novobiosin

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) – Synopsis". Institut Kesihatan Kebangsaan. Dicapai pada 1 Februari 2020.
  2. ^ World Health Organization. "Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification". Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dicapai pada 3 Januari 2022.
  3. ^ "Structure and principles". Pusat Kerjasama Metodologi Statistik Dadah WHO. 15 Februari 2018. Dicapai pada 3 Januari 2022.
  4. ^ "ATC/DDD Index 2022: code J01" (dalam bahasa Inggeris). Pusat Kerjasama Metodologi Statistik Dadah WHO.
  5. ^ "ATCvet Index 2022: code QJ01". Pusat Kerjasama Metodologi Statistik Dadah WHO.