Konserto

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Konserto [kon-sér-to] (daripada Itali: concerto) adalah gubahan muzik biasanya terdiri daripada tiga pergerakan muzik utama di mana setiap satunya bertumpu kepada sebuah pemainan alat muzik secara solo (misalnya piano, biola, selo atau seruling) diiringi sebuah orkestra atau pancaragam konsert. Ciri gaya dan pemahaman yang diterapkan terhadap persembahan sebegini telah berubah dari masa ke semasa.