Pergi ke kandungan

Libertarianisme

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Libertarianisme adalah satu falsafah politik yang menyatakan bahawa setiap manusia adalah tuan mutlak ke atas nyawa dan bebas melakukan apa sahaja ke atas nyawa dan harta bendanya selagi dia menghormati kebebasan orang lain. Seseorang yang memegang falsafah ini dikenali sebagai seorang libertarian. Kadang-kala. libertarianisme dikenali sebagai liberalisme klasikal. Falsafah kebebasan juga pernah digunakan untuk menerangkan libertarianisme kepada orang ramai.

Ada dua jenis libertarianisme.

Kumpulan yang pertama percaya yang semua pergaulan manusia perlu dilakukan secara sukarela dan dipersetujui oleh semua yang terlibat di dalam pergaulan itu. Mereka menekankan bahawa segala bentuk paksaan atau permulaan kekasaran (initiation of force) ke atas seseorang atau harta bendanya adalah satu tindakan yang melanggar fahaman libertarianisme. Kata kerja "paksaan" di sini bermaksud penggunaan kekasaran fizikal serta ugutan melakukannya dan penipuan kepada sesiapa yang tidak melakukan perkara-perkara tersebut. Ramai yang memegang fahaman ini terdiri daripada anarkis individualis dan anarko-kapitalis.

Kumpulan yang kedua pula menekankan pandangan konsekuensialisme (consequentialism) dan utilitarian. Berlainan dengan kumpulan yang pertama, kumpulan ini yang dipanggil minarkis berpendapat yang penggunaan kuasa paksaan secara minimum (seperti kutipan cukai untuk membiayai pertahanan, undang-undang dan jalanraya) boleh diterima untuk memastikan kebebasan peribadi yang sebanyak mungkin. Anarko-kapitalis percaya bahawa pasaran bebas dapat membekalkan fungsi-fungsi awam yang tradisional seperti pertahanan melalui sektor swasta.

Walaupun libertarian melihat paksaan dan kekasaran sebagai melanggar prinsip libertarian, mereka tidak melihat penggunaan kekasaran sebagai pertahanan diri sebagai melanggar prinsip yang sama. Libertarian mengemari etika tanggungjawab peribadi dan menentang konsep negara kebajikan (welfare state) kerana mereka mempercayai bahawa kerajaan dalam bentuk welfare state akan memaksa seseorang individu untuk melakukan sesuatu. Libertarian juga menentang kerahan tentera atas sebab yang sama.

Prinsip-prinsip

[sunting | sunting sumber]

Perkara pokok di dalam libertarianisme adalah pemilikan peribadi (self-ownership) ataupun kedaulatan individu. Menurut libertarian, seseorang itu berdaulat ke atas dirinya dan ini termasuk nyawa, kebebasan dan harta bendanya. Oleh demikian, kebebasan ditakrifkan sebagai satu keadaan yang bebas dalam perbuatan sementara tidak melakukan paksaan atau kekasaran terhadap nyawa, kebebasan dan harta benda orang lain. Prinsip ini dikenali sebagai prinsip ketiadaan paksaan (non-aggression principal).

Para libertarian melihat sebarang batasan yang dikenakan oleh sesuatu negara ke atas seseorang atau harta peribadi mereka yang tidak berkaitan dengan hukuman ke atas mereka yang melanggar hak-hak orang lain sebagai satu aksi yang melanggar kebebasan. Libertarian anarkis tidak bersetuju dengan sebarang batasan yang dikenakan oleh sesuatu negara ke atas mereka. Ini berasaskan anggapan yang menyatakan bahawa tiada perlunya satu masyarakat itu mempunyai pemimpin dan undang-undang kerana dengan ketiadaan kerajaan, individu-individu akan membuat peraturan sendiri berasakan ikatan sosial, peraturan, tradisi, kod dan perjanjian tempatan. Ini perlu dibandingkan dengan pendapat libertarianisme yang berunsurkan minarkisme. Para minarkis bersetuju yang institusi kerajaan adalah satu keperluan yang diasaskan untuk melindungi hak-hak peribadi. Ini termaksud melindungi orang ramai dan harta benda mereka dari perbuatan jenayah dan pertahanan negara. [1][2]

Pautan luar

[sunting | sunting sumber]