Matlamat Pembangunan Mampan 17

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Matlamat Pembangunan Mampan 17: Kerjasama demi Matlamat (SDG 17) merupakan salah satu daripada 17 Matlamat Pembangunan Mampan yang ditubuhkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015. Keterangan rasmi SDG 17 ialah: "Mengukuhkan cara pelaksanaan dan menghidupkan semula kerjasama global demi pembangunan mampan."[1] Matlamat tersebut mempunyai 17 sasaran yang perlu dicapai menjelang 2030, dan dipecahkan kepada lima kategori: kewangan, teknologi, pembinaan kapasiti, perdagangan dan isu sistemik. Kemajuan ke arah sasaran akan diukur dengan 25 penunjuk.[2][3]

Hasil kerajaan sebagai sebahagian KDNK, 2017. Hasil di sini merujuk terhadap penerimaan tunai daripada cukai, sumbangan sosial, dan hasil lain seperti denda.

Sasaran, penunjuk dan kemajuan[sunting | sunting sumber]

SDG 17 mempunyai 19 sasaran dan 24 penunjuk. Di bawah ialah senarai semua sasaran dengan versi pendek dan versi panjang tajuk.[4][5] Tiada data tersedia lagi untuk penunjuk berikut: 17.5.1, 17.6.1, 17.7.1, 17.13.1, 17.14.1, 17.17.1.[5] Bagi semua penunjuk lain, data dan peta dunia tersedia untuk menggambarkan kemajuan.[5]

Sasaran 17.1: Menggerakkan sumber untuk menambah baik kutipan hasil dalam negeri[sunting | sunting sumber]

Bahagian belanjawan domestik yang dibiayai oleh cukai domestik KDNK.[5]

Sasaran 17.1 dirumuskan sebagai: "Menggerakkan sumber untuk menambah baik kutipan hasil dalam negeri: Mengukuhkan mobilisasi sumber domestik, termasuk melalui sokongan antarabangsa kepada negara membangun, untuk meningkatkan kapasiti domestik untuk cukai dan kutipan hasil lain."[4]

Sasaran ini mempunyai dua Penunjuk: [5]

 • Penunjuk 17.1.1: Jumlah hasil pemerintah sebagai bahagian KDNK, mengikut sumber
 • Penunjuk 17.1.2: Bahagian belanjawan domestik yang dibiayai oleh cukai domestik

Sasaran 17.2: Melaksanakan semua komitmen bantuan pembangunan[sunting | sunting sumber]

Sasaran 17.2 dirumuskan sebagai: "Melaksanakan semua komitmen bantuan pembangunan: Negara maju untuk melaksanakan sepenuhnya komitmen bantuan pembangunan rasmi mereka, termasuk komitmen oleh banyak negara maju untuk mencapai sasaran 0.7% daripada pendapatan negara kasar terhadap bantuan pembangunan rasmi (oda/gni) kepada negara membangun dan 0.15 hingga 0.20 peratus oda/gni ke negara kurang maju; penyedia oda digalakkan untuk mempertimbangkan menetapkan sasaran untuk menyediakan sekurang-kurangnya 0.20% oda/gni kepada negara kurang maju."[4]

Sasaran ini mempunyai satu Penunjuk: Penunjuk 17.2.1 ialah "Bantuan pembangunan rasmi bersih, jumlah dan kepada negara-negara kurang maju, sebagai sebahagian daripada pendapatan negara kasar penderma Jawatankuasa Bantuan Pembangunan Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD)."[5]

Sasaran 17.3: Menggerakkan sumber kewangan untuk negara membangun[sunting | sunting sumber]

Sasaran 17.3 dirumuskan sebagai: "Menggerakkan sumber kewangan terhadap negara membangun: Menggerakkan sumber kewangan tambahan terhadap negara membangun daripada pelbagai sumber."[4]

Sasaran ini mempunyai dua penunjuk: [5]

Beberapa implikasi COVID-19 adalah berkaitan dengan kejatuhan kiriman wang daripada $554 kepada bilion menjelang 2019 kepada AS$445 bilion pada 2020, dan keadaan ini akan menjejaskan negara berpendapatan rendah dan sederhana serta isi rumah miskin.[6]

Sasaran 17.4: Membantu negara membangun dalam mencapai kemampanan hutang[sunting | sunting sumber]

Peta dunia Penunjuk 17.4.1: Khidmat Hutang per eksport barangan dan perkhidmatan.[5]

Sasaran 17.4 dirumuskan sebagai: "Membantu negara membangun dalam mencapai kemampanan hutang: Membantu negara membangun dalam mencapai kemampanan hutang jangka panjang melalui dasar yang diselaraskan yang bertujuan untuk memupuk pembiayaan hutang, pelepasan hutang dan penstrukturan semula hutang, mengikut kesesuaian, dan menangani hutang luar negara-negara miskin berhutang tinggi untuk mengurangkan tekanan hutang."[4]

Sasaran ini mempunyai satu penunjuk: Penunjuk 17.4.1 ialah "Khidmat hutang per eksport barangan dan perkhidmatan."[5]

Sasaran 17.5: Melabur di negara kurang maju[sunting | sunting sumber]

Sasaran 17.5 dirumuskan sebagai: "Melabur di negara kurang maju: Mengamalkan dan melaksanakan rejim penggalakan pelaburan untuk negara kurang maju."[4]

Sasaran ini mempunyai satu penunjuk: Penunjuk 17.5.1 ialah "Bilangan negara yang mengguna pakai dan melaksanakan rejim penggalakan pelaburan untuk negara membangun, termasuk negara kurang maju."[5]

"Pelaburan langsung asing global dijangka menurun sehingga 40% pada 2020."[6]

Sasaran 17.6: Perkongsian pengetahuan dan kerjasama demi akses kepada sains, teknologi dan inovasi[sunting | sunting sumber]

Sasaran 17.6 dirumuskan sebagai: "Perkongsian pengetahuan dan kerjasama untuk akses kepada sains, teknologi dan inovasi: Meningkatkan kerjasama serantau dan antarabangsa utara-selatan, selatan-selatan dan segitiga tempatan, dan akses kepada sains, teknologi dan inovasi serta meningkatkan perkongsian pengetahuan atas persetujuan bersama, termasuk melalui penyelarasan yang lebih baik di kalangan mekanisme sedia ada, khususnya di peringkat negara-negara bersatu, dan melalui mekanisme pemudahan teknologi global."[4]

Sasaran ini mempunyai satu penunjuk: Penunjuk 17.6.1 ialah "Langganan jalur lebar Internet tetap bagi setiap 100 penduduk, mengikut kelajuan." (penunjuk ini pernah menjadi Nombor 17.6.2)[5]

Pada tahun 2020 adalah dicadangkan untuk memadamkan Penunjuk 17.6.1 (Bilangan perjanjian dan program kerjasama sains dan/atau teknologi antara negara, mengikut jenis kerjasama).[7]

Sasaran 17.7: Mempromosikan teknologi mampan kepada negara membangun[sunting | sunting sumber]

Sasaran 17.7 dirumuskan sebagai: "Menggalakkan teknologi yang mampan kepada negara membangun: Menggalakkan pembangunan, pemindahan, penyebaran dan penyebaran teknologi mesra alam kepada negara membangun dengan syarat yang menguntungkan, termasuk dengan syarat konsesi dan keutamaan, seperti yang dipersetujui bersama.[4]

Sasaran ini mempunyai satu Penunjuk: Penunjuk 17.7.1 ialah "Jumlah jumlah pembiayaan untuk negara-negara membangun untuk 'menggalakkan pembangunan, pemindahan, penyebaran dan penyebaran teknologi mesra alam.'"[5]

Peta dunia Penunjuk 17.8.1: Jumlah individu yang menggunakan Internet, 2017

Sasaran 17.8: Memperkukuh kapasiti sains, teknologi dan inovasi untuk negara kurang membangun[sunting | sunting sumber]

Sasaran 17.8 dirumuskan sebagai: "Memperkukuh kapasiti sains, teknologi dan inovasi terhadap negara kurang maju: Mengoperasikan sepenuhnya bank teknologi dan mekanisme pembinaan kapasiti sains, teknologi dan inovasi bagi negara kurang maju menjelang 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang membolehkan, dalam teknologi maklumat dan komunikasi tertentu."[4]

Sasaran ini mempunyai satu penunjuk: Penunjuk 17.8.1 ialah "Jumlah individu yang menggunakan Internet."[5]

Walaupun dengan peningkatan bahagian global yang berkaitan dengan akses Internet, jurang digital masih wujud.[8]

Sasaran 17.9: Peningkatan kapasiti SDG di negara membangun[sunting | sunting sumber]

Sasaran 17.9 dirumuskan sebagai: "Tingkatkan kapasiti SDG di negara membangun: Tingkatkan sokongan antarabangsa untuk melaksanakan pembinaan kapasiti yang berkesan dan disasarkan di negara membangun untuk menyokong rancangan negara untuk melaksanakan semua matlamat pembangunan mampan, termasuk melalui utara-selatan, selatan-selatan dan kerjasama segi tiga."[4]

Sasaran ini mempunyai satu Penunjuk: Penunjuk 17.9.1 ialah "Nilai dolar bantuan kewangan dan teknikal (termasuk melalui kerjasama utara-selatan, Selatan-Selatan dan segi tiga) yang komited kepada negara membangun."[5]

Sasaran 17.10: Menggalakkan sistem perdagangan sejagat di bawah WTO[sunting | sunting sumber]

Penunjuk 17.10.1: Carta kadar tarif merentas semua produk, 1989 hingga 2016.
Penunjuk 17.1.2: Bahagian belanjawan domestik yang dibiayai oleh cukai domestik, 2016.

Sasaran 17.10 dirumuskan sebagai: "Menggalakkan sistem perdagangan universal di bawah WTO: Menggalakkan sistem perdagangan pelbagai hala yang universal, berasaskan peraturan, terbuka, tanpa diskriminasi, dan saksama di bawah organisasi perdagangan dunia, termasuk melalui kesimpulan rundingan di bawah agenda pembangunan Doha."[4]

Sasaran ini mempunyai satu penunjuk: Penunjuk 17.10.1 ialah "Purata tarif wajaran seluruh dunia."[5]

Sasaran 17.11: Meningkatkan eksport negara membangun[sunting | sunting sumber]

Penunjuk 17.11.1: Eksport mengikut kumpulan pendapatan.[5]

Sasaran 17.11 dirumuskan sebagai: "Meningkatkan eksport negara membangun: Meningkatkan dengan ketara eksport negara membangun, khususnya dengan tujuan untuk menggandakan bahagian eksport global negara kurang maju menjelang 2020."[4]

Sasaran ini mempunyai satu penunjuk: Penunjuk 17.11.1 ialah "Perkongsian eksport global negara membangun dan negara kurang maju."[5]

Sasaran 17.12: Menghapuskan halangan perdagangan bagi negara kurang membangun[sunting | sunting sumber]

Sasaran 17.12 dirumuskan sebagai: "Menghapuskan halangan perdagangan bagi negara kurang maju: Merealisasikan pelaksanaan tepat masa bagi akses pasaran bebas cukai dan bebas kuota secara berkekalan terhadap semua negara kurang maju, selaras dengan keputusan organisasi perdagangan dunia, termasuk dengan memastikan keutamaan peraturan asal yang digunakan bagi import dari negara kurang maju adalah telus dan mudah, serta menyumbang dalam membantu akses pasaran."[4]

Sasaran ini mempunyai satu Penunjuk: Penunjuk 17.12.1 ialah "tarif purata wajaran yang dihadapi oleh negara membangun, negara kurang maju dan negara pulau kecil membangun."[5]

Sasaran 17.13: Meningkatkan kestabilan makroekonomi global[sunting | sunting sumber]

Sasaran 17.13 dirumuskan sebagai: "Meningkatkan kestabilan makroekonomi global: Meningkatkan kestabilan makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi dan keselarasan dasar."[4]

Sasaran ini mempunyai satu Penunjuk: Penunjuk 17.13.1 ialah "Papan Pemuka Makroekonomi."[5]

Sasaran 17.14: Meningkatkan keselarasan dasar untuk pembangunan mampan[sunting | sunting sumber]

Sasaran 17.14 dirumuskan sebagai: "Meningkatkan keselarasan dasar demi pembangunan mampan."[4]

Sasaran ini mempunyai satu Penunjuk: Penunjuk 17.14.1 ialah "Bilangan negara yang mempunyai mekanisme untuk meningkatkan keselarasan dasar pembangunan mampan."[5]

Sasaran 17.15: Menghormati kepimpinan negara untuk melaksanakan dasar bagi matlamat pembangunan mampan[sunting | sunting sumber]

Penunjuk 17.15.1: Perkadaran keputusan, penunjuk dan intervensi baharu yang diambil berdasarkan faktor di seluruh dunia.

Sasaran 17.15 dirumuskan sebagai: "Hormati kepimpinan negara untuk melaksanakan dasar bagi matlamat pembangunan mampan: Hormati ruang dasar dan kepimpinan setiap negara untuk mewujudkan dan melaksanakan dasar untuk pembasmian kemiskinan dan pembangunan mampan."[4]

Sasaran ini mempunyai satu Penunjuk: Penunjuk 17.15.1 ialah "Tahap penggunaan rangka kerja hasil milik negara dan alat perancangan oleh penyedia kerjasama pembangunan."[5]

Sasaran 17.16: Meningkatkan kerjasama global demi pembangunan mampan[sunting | sunting sumber]

Sasaran 17.16 dirumuskan sebagai: "Tingkatkan kerjasam global demi pembangunan mampan, dilengkapi dengan perkongsian pelbagai pihak yang menggembleng dan berkongsi pengetahuan, kepakaran, teknologi dan sumber kewangan untuk menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan di semua negara, khususnya negara membangun."[4]

Sasaran ini mempunyai satu Penunjuk: Penunjuk 17.16.1 ialah "Bilangan negara yang melaporkan kemajuan dalam rangka kerja pemantauan keberkesanan pembangunan pelbagai pihak yang 'menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan.'"[5]

Sasaran 17.17: Menggalakkan kerjasama berkesan[sunting | sunting sumber]

Sasaran 17.17 dirumuskan sebagai: "Menggalakkan kerjasama berkesan: Menggalakkan dan menggalakkan perkongsian awam, awam-swasta dan masyarakat sivil yang berkesan, dan membina pengalaman dan strategi sumber perkongsian."[4]

Sasaran ini mempunyai satu penunjuk: Penunjuk 17.17.1 ialah "Jumlah dolar Amerika Syarikat yang komited kepada perkongsian awam-swasta demi infrastruktur."[5]

Sasaran 17.18: Meningkatkan ketersediaan data boleh dipercayai[sunting | sunting sumber]

Sasaran 17.18 dirumuskan sebagai: "Tingkatkan ketersediaan data yang boleh dipercayai: Menjelang 2020, tingkatkan sokongan pembinaan kapasiti kepada negara membangun, termasuk bagi negara kurang maju dan negara pulau kecil membangun, untuk meningkatkan ketersediaan data yang berkualiti tinggi, tepat pada masanya dan boleh dipercayai dengan ketara yang dipecahkan mengikut pendapatan, jantina, umur, bangsa, etnik, status migrasi, ketidakupayaan, lokasi geografi dan ciri-ciri lain yang relevan dalam konteks negara."[4]

Sasaran ini mempunyai tiga penunjuk:[5]

 • Penunjuk 17.18.1: Penunjuk kapasiti statistik bagi pemantauan Matlamat Pembangunan Mampan
 • Penunjuk 17.18.2: Bilangan negara yang mempunyai perundangan statistik negara yang mematuhi Prinsip Asas Perangkaan Rasmi
 • Penunjuk 17.18.3: Bilangan negara dengan rancangan perangkaan nasional yang dibiayai sepenuhnya dan dalam pelaksanaan, mengikut sumber pembiayaan

Menjelang 2017 hanya separuh daripada pembiayaan yang diperlukan untuk data dan statistik ($690 juta) telah digerakkan.[9]

Sasaran 17.19: Membangunkan lagi ukuran kemajuan[sunting | sunting sumber]

Sasaran 17.19 dirumuskan sebagai: "Membangunkan lagi ukuran kemajuan: Menjelang 2030, bina berdasarkan inisiatif sedia ada untuk membangunkan ukuran kemajuan pada pembangunan mampan yang melengkapkan keluaran dalam negara kasar, dan menyokong pembangunan kapasiti statistik di negara membangun."[4]

Sasaran ini mempunyai dua penunjuk:[5]

 • Penunjuk 17.19.1: Nilai dolar bagi semua sumber yang disediakan untuk mengukuhkan kapasiti statistik di negara membangun
 • Penunjuk 17.19.2: Bahagian negara yang (a) telah menjalankan sekurang-kurangnya satu bancian penduduk dan perumahan dalam tempoh 10 tahun yang lalu; dan (b) telah mencapai 100 peratus pendaftaran kelahiran dan 80 peratus pendaftaran kematian

Cabaran[sunting | sunting sumber]

Kesan dan tindak balas terhadap pandemik Covid-19[sunting | sunting sumber]

Setiausaha Agung PBB memberikan pembangunan strategi yang menyebarkan impian tentang bagaimana rangkaian global boleh menunjukkan reaksi yang kuat dan teratur terhadap pandemik COVID-19 . Laporan Pembiayaan Kemajuan Ekonomi 2020 mengesan langkah-langkah untuk menangani kesan kemunduran di seluruh dunia dan krisis kewangan, khususnya dalam negara-negara termiskin dunia.[10] Untuk menyokong masyarakat miskin, mereka juga menubuhkan Tabung Reaksi dan Amanah PBB.[11] Malangnya, kiriman wang ke negara berpendapatan rendah dijangka jatuh dan pelaburan global dijangka menurun sebanyak 40% disebabkan oleh wabak itu.[12]

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), dengan kerjasama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) memajukan Sokongan Reaksi Solidariti yang pertama seumpamanya untuk membenarkan perusahaan dan orang ramai menyumbang kepada tindak balas COVID-19 WHO.[10]

Kerjasama dengan kewangan swasta[sunting | sunting sumber]

Terdapat kebimbangan bahawa Sasaran 17.17 boleh menjejaskan selebihnya SDG. Malah, menurut Laporan PBB 2018,[13] "dari segi kos, kewangan swasta lebih mahal daripada kewangan awam, dan kerjasama awam-swasta juga boleh menanggung kos reka bentuk, pengurusan dan transaksi yang tinggi kerana kerumitannya dan keperluan nasihat luar."[14][15] Di samping itu, rundingan perkongsian awam-swasta ini boleh menyebabkan kelewatan projek selama beberapa tahun.[16]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ United Nations official website on SDGs: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg17
 2. ^ Pierce, Alan (26 November 2018). "SDG Indicators: why SDG 17 is the most important UN SDG". Sopact. Dicapai pada 24 September 2020.
 3. ^ "#Envision2030Goal17: Partnerships for the goals". United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). Dicapai pada 24 September 2020.
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t United, Nations (10 July 2017). Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017: Work of the statistical commission pertaining to the 2030 Agenda for sustainable development (PDF). United Nations General Assembly. m/s. 1–25.United, Nations (10 July 2017). Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017: Work of the statistical commission pertaining to the 2030 Agenda for sustainable development (PDF). United Nations General Assembly. pp. 1–25.
 5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Ritchie, Roser, Mispy, Ortiz-Ospina. "Measuring progress towards the Sustainable Development Goals." (SDG 17) SDG-Tracker.org, website (2018)
 6. ^ a b "Goal 17: Revitalize the global partnership for sustainable development". United Nations. Dicapai pada 22 September 2020.
 7. ^ "IAEG-SDGs 2020 Comprehensive Review Proposals Submitted to the 51st session of the United Nations Statistical Commission for its consideration". United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. Dicapai pada 1 September 2020.
 8. ^ "Partnerships: Why they matter?" (PDF). United Nations. Dicapai pada 22 September 2020.
 9. ^ "E_infographics_17" (PDF). United Nations / Sustainable Development. Dicapai pada 22 September 2020.
 10. ^ a b Global Partnerships (2020). "Goal 17: Revitalize the global partnership for sustainable development".
 11. ^ Multi partner Trust Fund Office. "UN COVID-19 Response & Recovery Fund".
 12. ^ "The sustainable development goals report 2020" (PDF).
 13. ^ Extreme poverty and human rights*, Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Philip Alston, submitted in accordance with Human Rights Council resolution 35/19, NYC, 26 September 2019
 14. ^ Languille, “Public-private partnerships in education and health in the global South”, p. 156
 15. ^ Germà Bel and Xavier Fageda, “What have we learned from the last three decades of empirical studies on factors driving local privatization? ”, Local Government Studies, vol. 43, No. 4 (2017), pp. 503–511
 16. ^ European Court of Auditors, Public-Private Partnerships in the EU, p. 9