Matlamat Pembangunan Mampan 4

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Matlamat Pembangunan Mampan 4: Pendidikan Berkualiti (SDG 4) berkisar mengenai pendidikan berkualiti dan merupakan antara 17 Matlamat Pembangunan Mampan yang ditubuhkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada September 2015.[1] Tajuk penuh SDG 4 ialah "Memastikan pendidikan berkualiti secara inklusif dan saksama, dan menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada semua".[2]

SDG 4 mempunyai sepuluh sasaran yang diukur dengan 11 penunjuk. Tujuh sasaran hasil ialah: pendidikan rendah dan menengah percuma; akses sama rata kepada pendidikan prasekolah berkualiti; pendidikan teknikal, vokasional dan tinggi yang berpatutan; peningkatan bilangan orang yang mempunyai kemahiran yang relevan demi kejayaan kewangan; penghapusan semua diskriminasi dalam pendidikan; literasi dan numerasi sejagat; dan pendidikan pembangunan mampan dan kewarganegaraan global. Tiga "cara mencapai sasaran" ialah: membina dan menaik taraf sekolah inklusif dan selamat; mengembangkan biasiswa pendidikan tinggi bagi negara membangun; dan meningkatkan jumlah guru yang berkelayakan di negara membangun.

SDG 4 bertujuan untuk menyediakan kanak-kanak dan golongan muda akses yang berkualiti dan mudah kepada pendidikan serta peluang pembelajaran yang lain. Salah satu sasarannya adalah untuk mencapai literasi dan numerasi sejagat. Komponen utama dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran berharga dalam persekitaran pembelajaran. Oleh itu, keperluan mendesak untuk membina lebih banyak kemudahan pendidikan dan juga menaik taraf yang sedia ada untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang selamat, inklusif dan berkesan untuk semua.[3]

Sasaran, penunjuk dan kemajuan[sunting | sunting sumber]

Sasaran 4.1: Pendidikan rendah dan menengah percuma[sunting | sunting sumber]

Peta dunia untuk penunjuk 4.1.1, 2015: Peratusan murid dalam gred pendidikan awal rendah (2 atau 3) mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan minimum dalam membaca.[3]

Misi utama sasaran ini ialah: "Menjelang 2030, pastikan semua perempuan dan lelaki menamatkan pendidikan rendah dan menengah percuma, saksama dan berkualiti yang membawa kepada hasil pembelajaran yang relevan dan berkesan."[1]

Sasaran ini mempunyai dua penunjuk:

 • Penunjuk 4.1.1: "Kadaran kanak-kanak dan orang muda (a) dalam gred 2/3; (b) pada akhir sekolah rendah; dan (c) pada akhir menengah rendah mencapai sekurang-kurangnya tahap kecekapan minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematik, mengikut jantina" [3]
 • Penunjuk 4.1.2: "Kadar tamat pengajian (pendidikan rendah, pendidikan menengah rendah, pendidikan menengah atas)".[4]

Kadar tak celik kekal tinggi walaupun terdapat pertumbuhan yang stabil dalam pendaftaran pendidikan selama ini. 88 peratus kanak-kanak (202 juta) sekolah rendah dan menengah rendah tidak mahir membaca, dan 84 peratus (193 juta) tidak mahir dalam Matematik pada 2015 di Afrika Sub-Sahara.[5]:30

Penutupan sekolah dan kewangan yang terhad akibat pandemik COVID-19 pada 2020 berkemungkinan akan memburukkan lagi ketidaksamaan ini.[6] Kanak-kanak perempuan mempunyai risiko khusus untuk tidak kembali ke sekolah.[6]:38 Ini pula akan menghalang pencapaian SDG 10 (mengurangkan ketidaksamaan). Peluang pembelajaran jauh boleh membantu tetapi tidak dapat dicapai oleh banyak pelajar (sebagai contoh, kurang daripada satu pertiga daripada populasi di seluruh Afrika mempunyai akses jalur lebar.[6]:38

Sasaran 4.2: Akses sama rata kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti[sunting | sunting sumber]

Peta dunia untuk penunjuk 4.2.2 pada 2015: Jumlah bilangan pelajar dalam kumpulan umur teori untuk pendidikan prasekolah rendah yang mendaftar di peringkat itu, dinyatakan sebagai peratusan daripada jumlah populasi dalam kumpulan umur tersebut.[3]

Matlamat utama penuh sasaran ini ialah: "Menjelang 2030, pastikan semua kanak-kanak perempuan dan lelaki mempunyai akses kepada pembangunan awal kanak-kanak yang berkualiti, penjagaan dan pendidikan prasekolah supaya mereka bersedia untuk pendidikan rendah." [1]

Sasaran ini mempunyai dua penunjuk: [3]

 • Penunjuk 4.2.1: "Perkadaran kanak-kanak di bawah umur 5 tahun yang perkembangannya berada di landasan yang betul dalam kesihatan, pembelajaran dan kesejahteraan psikososial, mengikut jantina"
 • Penunjuk 4.2.2: "Kadar penyertaan dalam pembelajaran teratur (setahun sebelum umur kemasukan sekolah rendah rasmi), mengikut jantina"

Di peringkat global, kadar penyertaan dalam pendidikan awal kanak-kanak adalah 69 peratus pada 2017, meningkat daripada 63 peratus pada 2010. Walau bagaimanapun, jurang besar ditemui di kalangan negara kurang maju dengan kadar antara 7 peratus hingga hampir 100 peratus. Afrika Sub-Sahara menghadapi cabaran terbesar dalam penyediaan sumber asas sekolah.[5]:30

Sasaran 4.3: Akses sama rata kepada pendidikan teknikal, vokasional dan tinggi yang berpatutan[sunting | sunting sumber]

Tajuk penuh sasaran ini ialah: "Menjelang 2030, pastikan akses sama rata untuk semua wanita dan lelaki kepada pendidikan teknikal, vokasional dan pengajian tinggi yang berpatutan dan berkualiti, termasuk universiti."[1]

Sasaran ini mempunyai satu penunjuk: Penunjuk 4.3.1 ialah "Kadar penyertaan belia dan dewasa dalam pendidikan dan latihan formal dan tidak formal dalam 12 bulan sebelumnya, mengikut jantina".[3]

SDG 4 - Penunjuk 4.3.1: Nisbah pendaftaran kasar dalam pendidikan tinggi.

Dari segi kemajuan yang dicapai, penyertaan global dalam pendidikan tinggi mencecah 224 juta pada 2018, bersamaan dengan nisbah pendaftaran kasar sebanyak 38%.[4] Afrika Utara dan Asia Barat adalah antara wilayah teratas dengan pengembangan paling pesat penyertaan pendidikan tinggi sejak 2013.[4]

Sasaran 4.4: Meningkatkan bilangan orang yang mempunyai kemahiran yang relevan demi kejayaan kewangan[sunting | sunting sumber]

Tajuk penuh sasaran ini ialah: "Menjelang 2030, meningkatkan dengan ketara bilangan belia dan dewasa yang mempunyai kemahiran yang berkaitan, termasuk kemahiran teknikal dan vokasional, bagi pemerolehan pekerjaan, pekerjaan layak dan keusahawanan."[1]

Sasaran ini mempunyai satu Penunjuk: Penunjuk 4.4.1 ialah "Perkadaran belia dan dewasa dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, mengikut jenis kemahiran".[3]

Peta dunia untuk penunjuk 4.5.1 - Nisbah jangka hayat sekolah perempuan kepada jangka hayat sekolah lelaki.[3]

Sasaran 4.5: Menghapuskan semua diskriminasi dalam pendidikan[sunting | sunting sumber]

Tajuk penuh sasaran ini ialah: "Menjelang 2030, hapuskan jurang perbezaan jantina dalam pendidikan dan pastikan akses sama rata kepada semua peringkat pendidikan dan latihan vokasional untuk golongan yang terdedah, termasuk orang kelainan upaya, orang asli dan kanak-kanak dalam situasi terdedah."[1]

Sasaran ini mempunyai satu penunjuk: Penunjuk 4.5.1 ialah "Indeks pariti (perempuan/lelaki, luar bandar/bandar, kuintil kekayaan bawah/atas dan lain-lain seperti status kelainan upaya, orang asli dan terjejas akibat konflik, apabila data tersedia) bagi semua penunjuk pendidikan."[3]

Sasaran 4.6: Literasi dan numerasi sejagat[sunting | sunting sumber]

Tajuk penuh sasaran ini ialah: "Menjelang 2030, pastikan semua belia dan sebahagian besar orang dewasa, lelaki dan wanita, mencapai celik huruf dan numerasi."[1]

Sasaran ini mempunyai satu penunjuk: Penunjuk 4.6.1 ialah "Kadaran penduduk dalam kumpulan umur tertentu yang mencapai sekurang-kurangnya tahap kecekapan tetap dalam (a) celik huruf dan (b) kemahiran numerasi, mengikut jantina".[3]

Peratusan wanita berumur 15 tahun ke atas yang boleh, dengan pemahaman, membaca dan menulis pernyataan ringkas dan ringkas tentang kehidupan seharian mereka.[3]

Sasaran 4.7: Pendidikan demi pembangunan mampan dan kewarganegaraan global[sunting | sunting sumber]

Tajuk penuh sasaran ini ialah: "Menjelang 2030, pastikan semua pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menggalakkan pembangunan mampan, termasuk, antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan mampan dan gaya hidup mampan, hak asasi manusia, kesaksamaan jantina, promosi budaya keamanan dan penolakan kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya, serta sumbangan budaya kepada pembangunan mampan."[1]

Sasaran ini mempunyai satu penunjuk: Penunjuk 4.7.1 ialah "Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan mampan, termasuk kesaksamaan jantina dan hak asasi manusia, diarusperdanakan di semua peringkat dalam (a) dasar pendidikan negara; (b) kurikulum; (c) pendidikan guru; dan (d) penilaian pelajar."[3]

Pada masa ini, tiada data tersedia bagi penunjuk ini.[3]

Sasaran 4.a: Membina dan menaik taraf sekolah inklusif dan selamat[sunting | sunting sumber]

Tajuk penuh sasaran ini ialah: "Membina dan menaik taraf kemudahan pendidikan yang sesuai bagi kanak-kanak, kelainan upaya dan jantina serta menyediakan persekitaran pembelajaran yang selamat, tidak ganas, inklusif dan berkesan kepada semua."[1]

Sasaran ini mempunyai satu penunjuk: Penunjuk 4.a.1 ialah "perkadaran sekolah yang mempunyai akses kepada (a) elektrik; (b) Internet untuk tujuan pedagogi; (c) komputer untuk tujuan pedagogi; (d) infrastruktur dan bahan yang disesuaikan untuk pelajar kurang upaya; (e) air minuman asas; (f) kemudahan sanitasi asas satu jantina; dan (g) kemudahan asas mencuci tangan (mengikut definisi penunjuk WASH)"[3]

Sasaran 4.b: Memperluaskan biasiswa pendidikan tinggi untuk negara membangun[sunting | sunting sumber]

Tajuk penuh sasaran ini ialah: "Menjelang 2020, meluaskan secara global, bilangan biasiswa yang tersedia untuk negara membangun, khususnya negara kurang maju, negara pulau kecil membangun dan negara-negara Afrika, bagi pendaftaran pendidikan tinggi, termasuk latihan vokasional dan maklumat dan teknologi komunikasi, teknikal, kejuruteraan dan program saintifik, di negara maju dan negara membangun yang lain."[1]

Sasaran ini mempunyai satu penunjuk: Penunjuk 4.b.1 ialah "Jumlah aliran bantuan pembangunan rasmi bagi biasiswa"[3]:8

Bantuan biasiswa dikira berjumlah $1.6 bilion pada 2018, meningkat daripada $1.3 bilion pada 2017.[7]

Sasaran 4.c: Meningkatkan bekalan guru yang berkelayakan di negara membangun[sunting | sunting sumber]

Tajuk penuh sasaran ini ialah: "Menjelang 2030, meningkatkan dengan ketara bekalan guru yang berkelayakan, termasuk melalui kerjasama antarabangsa bagi pelatihan guru di negara membangun, terutamanya negara kurang maju dan negara pulau kecil membangun."[1]

Sasaran ini mempunyai satu penunjuk: Penunjuk 4.c.1 ialah "kadaran guru dalam (a) prasekolah; (b) rendah; (c) menengah rendah; dan (d) pendidikan menengah atas yang telah menerima sekurang-kurangnya latihan terancang minimum (contohnya latihan pedagogi) praperkhidmatan atau dalam perkhidmatan yang diperlukan untuk mengajar di peringkat berkaitan di negara tertentu"[3]

Cabaran[sunting | sunting sumber]

Kesan pandemik COVID-19[sunting | sunting sumber]

Sama seperti semua SDG, mencapai SDG 4—untuk akses pendidikan yang inklusif dan saksama—kemungkinan terlepas disebabkan oleh pandemik COVID-19. Terdapat unjuran bahawa lebih 200 juta kanak-kanak masih akan terputus pendidikan menjelang 2030. COVID-19 menyerlahkan kepentingan celik kesihatan dan kegagalan sistem untuk menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua orang.[8] Literasi kesihatan boleh disifatkan sebagai keupayaan individu membuat keputusan berdasarkan nasihat penyedia penjagaan kesihatan.[9] Tindakan dipanggil untuk memasukkan literasi kesihatan dalam sistem kurikulum pendidikan asas untuk memupuk individu yang berpendidikan untuk memperlahankan penularan penyakit seperti COVID-19.[8]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ a b c d e f g h i j k United Nations (2017) Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/71/313)
 2. ^ "Goal 4: Quality education". UNDP. Dicapai pada 13 April 2017.
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Ritchie, Roser, Mispy, Ortiz-Ospina. "Measuring progress towards the Sustainable Development Goals." (SDG 4) SDG-Tracker.org, website (2018).
 4. ^ a b c UNESCO (2020). "Global Education Monitoring Report 2020". unesdoc.unesco.org. Dicapai pada 2020-09-19.
 5. ^ a b United Nations (2019) sustainable development goals report, New York
 6. ^ a b c BMGF (2020) Covid-19 A Global Perspective - 2020 Goalkeepers Report, Bill & Melinda Gates Foundation, Seattle, USA
 7. ^ United Nations Economic and Social Council (2020) Progress towards the Sustainable Development Goals Report of the Secretary-General, High-level political forum on sustainable development, convened under the auspices of the Economic and Social Council (E/2020/57), 28 April 2020
 8. ^ a b "Global education monitoring report, 2021/2: non-state actors in education: who chooses? who loses?". UNESDOC Digital Library.
 9. ^ Turhan, Zeynep; Dilcen, Hacer Yalnız; Dolu, İlknur (2021-07-22). "The mediating role of health literacy on the relationship between health care system distrust and vaccine hesitancy during COVID-19 pandemic". Current Psychology (New Brunswick, N.j.): 1–10. doi:10.1007/s12144-021-02105-8. ISSN 1046-1310. PMC 8295547. PMID 34312580.