Nahj al-Balagha

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.


Nahj al-Balagha (Arab: نهج البلاغة Nahj-ul Balāgha(h), Sebutan Arab: [ˈnahdʒul baˈlaːɣa]; "Kemuncak Kefasihan [1]") adalah koleksi paling terkenal khotbah, surat, tafsir dan riwayat yang dikaitkan dengan Ali, sepupu dan menantu Muhammad.[1] Ia dikumpulkan oleh Syarif Razi,[2][3][4] seorang ulama Syiah pada abad ke-10 CE (abad ke-4 AH)[5][6] Dikenal dengan kandungannya yang fasih, ia dianggap sebagai karya sastra di Shia Islam.[1]

Kandungan[sunting | sunting sumber]

Nahj al-Balagha adalah koleksi 241 khutbah, 79 huruf,[7][8] dan 489[9][10] (atau 480) kata-kata.[11][12] Setiap penerbitan baru berbanding jumlah masa lalu, jumlah khotbah, surat, dan ucapan masing-masing berubah dari 238 ke 241, 77 ke 79, dan 463 ke 489 masing-masing.[13]

Buku ini mengandungi ideologi Ali ibn Abi Talib untuk menubuhkan kerajaan Islam. Selain itu, beliau telah mencalonkan diri kepada keseimbangan antara hak dan tugas melalui perbincangan yang mendalam dan percaya bahawa "tanggungjawab yang lebih besar menghasilkan hak yang lebih besar". Rawatan yang saksama dengan wanita dalam masyarakat telah dibincangkan di Nahj al-Balagha.[14]

Oleh kerana buku itu adalah karya sastera[15][16] dimaksudkan untuk menunjukkan kebesaran Ali ibn Abi Talib,[17][18][19] ia tidak mengumpulkan semua khutbah Ali. Sebaliknya, hanya segmen yang dianggap mempunyai nilai sastera yang lebih besar dimasukkan.[20] Sumber alternatif kandungan buku oleh Muhammad Baqir al-Mahmudi mewakili semua ucapan, khutbah, dekri, surat, solat, dan kata-kata yang terdapat di Nahj al-Balagha. Jadi, kecuali beberapa aphorisme, sumber asal semua kandungan Nahj al-Balaghah telah ditentukan.[21]

Keaslian[sunting | sunting sumber]

Folio dari Nahj al-Balagha yang lama
I love the opinion of an old man more than the determination of a young man; (or according to another version) more than the martyrdom of a young man.

Nahjul Balaaghah, edited and published by Ahlul-Bayt Assembly of America, 1417 AH/1996, p. 273, Sayings 86.

Nahj al-Balagha disusun oleh ulama kesepuluh Syarif Razi,[22][23][24] lebih 300 tahun selepas Ali.[25][26] Berhubung dengan dokumen-dokumen Nahj al-Balagha, ada percubaan / bukti yang telah disediakan oleh sekumpulan ilmuwan dan penyelidik sebagai dokumen untuknya.[27] Antara buku yang menyebutkan dokumennya ialah:

 • "Masader Nahj-al-Balaghah Fi Madarek Nahj-al-Balagha" (Sumber-sumber Nahj al-balagha dalam dokumen Nahj al-Balagha) oleh Hebah-al-Din shahrestani
 • "Masader Nahj-al-Balagha" (sumber Nahj-al-Balagha) oleh Abdullah Ne'meh
 • "Asnad wa Madarek Nahj-al-Balagha" (Evidences and documents of Nahj-al-Balagha) oleh Mohammad Dashti
 • "Rowaat wa Mohadethin Nahj-al-Balagha" (penyampai dan penyusun hadith Nahj-al-Balagha) oleh Mohammad Dashti
 • "Bahsi Kootah piramun Madarek Nahj-al-Balaghah" (Perbincangan ringkas mengenai dokumen Nahj-al-Balagha) oleh Reza Ostadi
 • "Masader Nahj-al-Balagha wa asatidah" (Sumber Nahj-al-Balagha dan guru-gurunya) oleh Seyyed Abd-al-Zahra Hosseini-Khatib
 • "Takmalah Menhaj al-Bara Fi Sharh Nahj-al-Balagha" (Penyempurnaan kaedah Al-Beraa'a dalam pernyataan Nahj-al-Balagha) oleh Hassanzadeh Amoli[28]
 • "Madarek Nahj-al-Balaghah" (Dokumen Nahj-al-Balagha) oleh Hadi Ale-Kashif al-Ghita'[29][30]

Mengikut Ensiklopedia Imam Ali, mengingat Nahj al-Balagha adalah kata-kata Ali yang dipilih dan juga sumber buku ini telah terkenal / semasa, oleh itu dia tidak merasakan keperluan menyebut sumber-sumbernya.[31] Sehingga itu, khotbah-khotbah telah dihantar secara lisan, antara generasi dan kata-kata itu terbuka kepada perubahan dan salah tafsir. Tiada rantai naratif. Beberapa halaman yang terakhir dibiarkan kosong, kata Syarif Razi sekiranya dia menjumpai khotbah-khotbah baru; menonjolkan bahawa Syarif Razi menulis apa sahaja yang dia jumpa. Syarif Razi tidak mengikuti tahap pengawasan yang sama seperti yang diikuti oleh pengumpul hadis Nahj al-Balagha tidak dianggap sahih (sahih atau benar) hingga ke tahap koleksi Hadis.[13]

Beberapa ulama telah berusaha untuk mengesan semula sumber-sumber ucapan dan surat yang berbeza yang dikumpulkan di Nahj al-Balaghah kepada karya yang disusun berabad-abad sebelum kelahiran Syarif Razi. Penyelidikan yang paling teliti dalam konteks ini dilakukan oleh ulama Sunni India Imtiyaz Ali Arshi, yang meninggal pada tahun 1981. Beliau berjaya menelusuri sumber-sumber awal 106 khutbah, 37 huruf dan 79 kata-kata Ali bin Abi Talib yang tersebar di dalam bukunya Istinad-e Nahj al-balaghah, yang asalnya ditulis dalam Urdu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada tahun 1957, kemudian ke dalam Bahasa Inggeris dan Parsi.[32] Selain karya ini, sesetengah orang lain sepatutnya menyebut sebutan khusus seperti Abd al-Zahra al-Husayni al-Khatib, Masadir Nahj al-balaghah oleh Hibat al-Din al-Hussaini al-Shahristani,[33] Ma huwa Nahj al-balaghah, pengenalan Sayyid Ali al-Naqawi al-Nasirabadi kepada terjemahan Urdu dari Nahj al-balaghah oleh Mufti Jafar Husayn, dan al-Mujam al-mufahras li alfaz Nahj al-balaghah, karya al-Sayyid Kazim al- Muhammadi dan al-Shaykh Muhammad Dashti. Sayyid Mohammad Askari Jafery dan Sayyid Ali Reza juga membahas mengenai masalah sumber-sumber asas Nahj al-balaghah di dalam huruf mereka sebelum diterjemahkan ke dalam buku mereka yang berasingan ke dalam bahasa Inggeris .[34]

You will not find an ignorant person but at one extreme or the other (i.e. a person who neglects or a person who exaggerates).

Nahjul Balaaghah, edited and published by Ahlul-Bayt Assembly of America, 1417 AH/1996, p. 270, Sayings 70.

Syiah[sunting | sunting sumber]

Ralat: Tidak ada teks yang diberikan untuk petikan (atau tanda sama dengan yang digunakan dalam argumen sebenar untuk parameter yang tidak disebutkan namanya)

Koleksi itu dianggap oleh Syiah sebagai sahih.[35][36][37]

Ahli Sunah Waljamaah[sunting | sunting sumber]

Terdapat pelbagai pandangan dari perspektif Sunni mengenai kesahihan Nahj al-Balagha. Ulama Sunni mutazilite Nahj al-Balaghah, Ibn Abi al-Hahdid yang dianggap sebagai ulama terkemuka[38][39][40] di kalangan Muslim Sunah Waljamaah, mencatat dalam "Guru saya al-Wasiti", bahawa dia mempunyai dialog dengan Ibn Khashab (sebagai gurunya):

"Ketika saya bertanya kepadanya apakah khutbah di atas telah dibuat, dia menjawab, 'Tidak, oleh Allah saya tahu bahawa ia adalah dari Imam Ali seperti saya melihat kamu sebelum saya sekarang'". Ibn Abi al-Hadid kemudian mengatakan bahawa banyak orang mendakwa khutbah itu adalah Sharif al-Radhi. Dia menjawab dengan mengatakan bahawa tidak Sharif al-Radhi atau orang lain mampu menghasilkan khutbah yang fasih. Beliau meneruskan dengan berkata, "Kami telah mempelajari tulisan Sharif al-Radhi dan sudah biasa dengan gayanya. Tiada kesamaan antara kedua-dua karya itu. " Beliau juga berkata: "Demi Allah, saya dapati khotbah ini dalam buku-buku yang ditulis dua ratus tahun sebelum Sharif al-Radhi dilahirkan".[41]

Selain itu, Ibn Abi al-Hadid, dalam pengesahan dokumen Nahj al-balagha juga menyebutkan dalam buku "Sharh Nahj al-Balagha" bahawa ia adalah perkataan yang salah yang dituntut oleh beberapa orang yang menganggap bahawa khutbah utama Nahj al- Balagha bukan kata-kata Ali, sedangkan ini adalah ucapan Ali; dan dia membentangkan hujah-hujahnya untuk membuktikannya. Selain itu, Sheikh Muhammad Abdah (Mufti Mesir) mengesahkan bahawa Nahj al-Balagha adalah kata-kata Ali.[42]

Sebaliknya, seperti kebanyakan karya-karya posthumus (Sunni dan) teologi Shia yang muncul berabad-abad selepas kehidupan Nabi Muhammad (SM), ulama Sunni tidak menganggap Nahj al-Balagha sebagai sahih. Menurut satu sumber Syiah,[43] orang pertama yang menimbulkan keraguan tentang penyebutannya kepada Ali adalah Ibn Khallikan, seorang ulama Sunni (1211/1282). Komentar dan pengumpulan Izz al-Din ibn Hibatullah ibn Abi l-Hadid (d. 656/1258), Sharh Nahj al-Balagha, disebarkan secara meluas. Muhammed Abduh, Mufti Mesir, menerbitkan sebuah ulasan mengenai buku di Mesir.

Commentators Nahjul Balagha Sunni:[44]

 1. Imam Ahmed Ibne Mohammed-ul-Wayree (kira-kira 470 AH )
 2. Abul Hassan Ali-ibne-Abul Qasim-ul-Ba'ehaquee (565 AH) Komentarnya dipetik oleh Moajum-ul-Adibba dari Yaqul-eHamveenee- Vol. 13, halaman 225, dicetak di Mesir.
 3. Fakhruddin Razi (606 AH) Komentar beliau dipetik oleh:
  (i) Akhbar-ul-Hukama dari Ibn-ul-Quftee halaman 192 dicetak di Mesir.
  (ii) Oyoonul-Ambia dari Ibn-e-Abi-Sabee'a halaman 25, dicetak di Mesir.
 4. Abdul Hameed Hibathullah Mohammed-ibne-Mohammed ibne-Abil Hadeed-Moathazalee, (dikenali sebagai Ibne -Abil Hadeed 655 AH). Komentarnya adalah klasik yang terkenal di dunia yang meliputi 17 jilid, dicetak setengah lusin kali di Kaherah, Beirut, Tehran dan Isfahan .
 5. Shaikh Kamal-ul-din Abdul Rehman Shaybenee (kira-kira 705 AH )
 6. Sad-ud-din Taftazani (797 AH )
 7. Quazi Baghdad Shaikh Quewaam-ud-din.
 8. Muhammad Abduh (1323 AH) Komentarnya telah dicetak dengan kerap dan membentuk sebahagian daripada kursus universiti di Kairo dan Beirut.
 9. Ostad (Profesor) Mohammed Hassan-ul-Nayer-ul-Mursafee Mesir. Komentarnya dicetak di Dar-ul-Kutub Press Kaherah (Mesir).
 10. Ostad (Profesor) Mohammed Mohiuddin Abdul Hameed, Profesor Lexicology Universiti Alazhur. Buku beliau dicetak di Isthequamuth-e-Misr Press, Kaherah.
 11. Ostad (Profesor) Shaikh Abdullah Allayelli-al-Bairoonee dari Kaherah (Mesir).

ABAD ke-3: Semasa abad ke-3, lima lelaki terkenal mengambil kerja ini.

 1. Abu Oosman Omero-ibn-Bahr-ul-Jahiz, yang meninggal pada 255 A.14. (868 AD), memetik banyak khutbah dalam bukunya Al-bayan-wo-Tabyan.
 2. Ibne-Quateeba-e-Daynoori, yang meninggal pada tahun 276 H, dalam bukunya O 'Yoon-ul-Akhbar dan Ghareeb-ul-Hadees memetik banyak khutbah dan membincangkan makna banyak perkataan dan frasa yang konon digunakan oleh Ali.
 3. Ibnu Wazeh-e-Yaquoobee, yang meninggal pada tahun 278 AH, memetik banyak khotbah dan mengatakan yang dikaitkan dengan Ali.
 4. Abu Haneefa-e-Daynoori (280 AH) dalam sejarahnya Akhbar-e-Tawal memetik banyak khotbah dan ucapan.
 5. Abul Abbas Almobard (286 H) dalam bukunya Kitab-ul-Mobard mengumpul banyak khotbah dan surat.

Khutbah[sunting | sunting sumber]

Secara keseluruhan Nahj al Balagha mempunyai koleksi 245 khutbah Ali. Berikut adalah senarai lengkap ringkasan pada setiap khutbah dalam koleksi.[45]

Ali:
Ralat: Tidak ada teks yang diberikan untuk petikan (atau tanda sama dengan yang digunakan dalam argumen sebenar untuk parameter yang tidak disebutkan namanya)
 • Khutbah 1 Dalam khutbah ini, Ali menyebutkan kejadian penciptaan alam semesta, bumi dan Adam.
 • Khutbah 2 (ada yang menganggap ini bahagian khutbah sebelumnya). Dalam khutbah ini, penciptaan Adam disebutkan.
 • Khutbah 3 Dikenal sebagai "Khutbah gegaran unta" (ash-Shiqshiqiyyah). Ali bercakap tentang tempoh selepas kematian Muhammad tentang bagaimana "warisannya" (petikan langsung dari laluan) diambil oleh anak Abu Qahahfa (Abu Bakr), cara ia disampaikan kepada Ibn al-Khattab (Umar), dan bagaimana perasaan Ali mengenainya sebagai khalifah kemudiannya ditunjuk kepada "orang ketiga" (mungkin merujuk kepada khalifah ketiga, Uthman). Khutbah ini dianggap sahih oleh Shi'a dan kontroversial oleh Sunni, kerana ia akan membayangkan bahawa kekuasaan 3 Khalifah yang pertama adalah tidak sah.
 • Khutbah 4, disampaikan oleh Ali dalam perjalanannya dari Pertempuran Siffin. Dalam khutbah ini, Ali menjelaskan keadaan orang Arab dalam zaman pra-Islam dan keadaan korup di mana masyarakat Islam telah jatuh lagi.
 • Khutbah 5, (ada yang menganggap bahagian ini dari khutbah sebelumnya), adalah pujian kepada Ahl al-Bayt (keturunan Muhammad). Dalam khutbah ini, Ali menyebutkan bahawa Ahl al-Bayt adalah perintah kuat dari perintah Allah, dan adalah orang-orang yang boleh mentafsirkan perintah-perintahNya.
 • Khutbah 6, adalah mengenai orang munafik .
 • Khutbah 7, adalah ucapan yang terkenal dari Syaqsyaqiyyah (khutbah bantahan unta), dalam khutbah ini Ali sekali lagi menyebut tentang khalifah yang diambil dari dia. "Demi Allah, lelaki itu, Abu Bakar, merampas khalifah (dari saya) kerana ia adalah lambang..."
 • Khutbah 8, dalam khutbah ini Ali telah menggambarkan mentaliti Quraisy dan apa yang telah dilakukan oleh Ahl al-Bayt untuk mengajar mereka Islam dan memperbaharui fikiran mereka. Dia menyelesaikannya dengan nasihat kepada mereka untuk menerima agama dengan ikhlas.
 • Khutbah 9, Setelah kematian Muhammad ketika Abbas bin `Abd al-Muttalib (bapa saudara Muhammad) dan Abu Sufyan datang kepada Ali untuk bersumpah, dia menasihatinya dalam khutbah ini.
 • Khutbah 10, Talhah dan Az Zubayr memberontak terhadap Ali dan menaikkan tentera untuk menduduki wilayah Kufa dan Basra . Ali menyelesaikan isu itu bukannya berjuang. Sesetengah orang cuba menghalang Ali menentang keputusannya, sebagai balasan kepada pelecehan Ali menyampaikan Khutbah 10.
 • Khutbah 11, Dalam khutbah 11 Ali menerangkan keadaan mental orang-orang Islam yang pada hakikatnya adalah munafik dan berada di dalam hati mereka tidak ada tempat untuk kebenaran, keadilan dan Islam. Untuk mengabdi kepada tujuan mereka, mereka membungkuk untuk setiap nafsu dan kejahatan dan Syaitan adalah panduan dan tuan mereka.
 • Khutbah 12, Ali memberi amaran kepada Az Zubayr (yang menentang Ali).
 • Khutbah 13, Ali membalas propaganda pihak lawan.
 • Khutbah 14, Ali menyampaikan ucapan ini selepas Talha dan Az Zubayr memecah sumpah setia kepada Ali. Ali menyedari bahawa Muawiyah saya berada di belakang ini dan menyampaikan Khutbah 14, Pengikut kebenaran dan agama! Waspadalah bahawa Syaitan (Merujuk kepada Muawiyya) telah mengumpulkan pengikutnya ...
 • Khutbah 15, Ali mengarahkan Muhammad bin Hanafiya (komander tentera Ali di Pertempuran Basra (juga dikenali sebagai Pertempuran unta atau Pertempuran Jamal).
 • Khutbah 16, Ucapan yang diberikan selepas kemenangan di Pertempuran Basra.
 • Khutbah 17, Ali mengutuk kegiatan rakyat Basra (Aisyah yang telah berperang melawannya di Pertempuran Basra).
 • Khutbah 18, Dalam khutbah ini Ali sekali lagi mengutuk tindakan rakyat Basra.
 • Khutbah 19, adalah dalam konteks penaklukan Armenia, di mana pendapatan Khums telah dipindahkan dari negeri ini ke Marwan I (Marwan ibn Hakam), (suatu proses yang kemudian Ali akan terbalik). {Fact}
 • Khutbah 20, khutbah ini disampaikan selepas kematian khalifah Uthman Ibn Affan, ketika Ali ditawakan khalifah. Di dalamnya Ali memberitahu orang-orang apa yang diharapkan di bawah khalifahnya.
Ali:
Ralat: Tidak ada teks yang diberikan untuk petikan (atau tanda sama dengan yang digunakan dalam argumen sebenar untuk parameter yang tidak disebutkan namanya)
 • Khutbah 21, Ali menerangkan tiga jenis orang yang terdapat dalam masyarakat dan juga cara terbaik untuk diikuti dalam kehidupan.
 • Khutbah 22, Ali mengutuk orang yang menganggap status / gelaran Qadi (Hakim) tanpa mempunyai kelayakan atau pengetahuan yang mencukupi untuk pekerjaan yang bertanggungjawab seperti ini.
 • Khutbah 23, ucapan Ali tentang perbezaan pendapat di kalangan ahli hukum mengenai persoalan Syariah (undang-undang Islam).
 • Khutbah 24, Semasa Ali menyampaikan ucapan di masjid Kufa, Ash'ath ibn Qays (yang merupakan ketua tentera Muawiyah di Pertempuran Siffin) campur tangan mengatakan bahawa ucapan demikian berbahaya kepada Ali. Khutbah 24 adalah balasan kepada Ash'ath; "Anda seorang anak lelaki yang jahat seorang bapa yang jahat, seorang munafik, anak seorang kafir, adakah anda tahu bahagian ucapan saya berbahaya dan bahagian mana yang bermanfaat bagi saya? ..."
 • Khutbah 25, Ali menjelaskan bagaimana dan dari mana kita boleh mengambil pelajaran untuk membentuk dan memperbaharui kehidupan kita. Di dalamnya Ali juga mengingatkan orang-orang di akhirat; "Jika anda hanya mempunyai konsep sebenar tentang apa yang akan berlaku selepas kematian, anda akan menjerit dengan ketakutan dan gemetar dengan ketakutan ..."
 • Khutbah 26, Ali memberitahu bahawa kehidupan ini hanya perjalanan dan dengan mengurangkan dosa kita, kita dapat membuat perjalanan ini mudah; "Kurangkan beban dosa dan kejahatan anda supaya anda dapat melakukan perjalanan dengan mudah" .
 • Khutbah 27, Talhah dan Az Zubayr ingin mengambil alih kekhalifahan dan oleh itu membunuh Caliph Uthman Ibn Affan, satu-satunya halangan yang tersisa dalam perjalanan mereka ialah Ali. Mereka memutuskan untuk menuduh dan membujuk Ali untuk membunuh mereka. Dalam Khutbah 27, Ali memberitahu Talhah dan Az Zubayr untuk takut kepada Allah.
 • Khutbah 28, Ali menasihati orang miskin agar tidak iri kepada orang kaya dan kaya untuk menyokong dan membantu golongan miskin.
 • Khutbah 29, Ali menasihati orang untuk mengikuti perintah Allah, kerana itu satu-satunya cara yang dapat menikmati akhirat; Dan, jika anda tidak diberi ganjaran dalam kehidupan ini, saya menjamin ganjaran anda di akhirat .
 • Khutbah 30, telah disampaikan dalam konteks penyitaan Muawiyah I beberapa wilayah (sebelumnya di bawah kawalan khalifa Ali) dan penerbangan berikutnya Gabenor Ali.
 • Khutbah 31, dipercayai diberikan sebelum Sittin, Ali menyoroti tiga mata. Dia menggambarkan keadaan orang Arab dalam zaman pra-Islam, sebab mengapa dia tidak mengambil langkah serius untuk mempertahankan penyebabnya sebelum Pertempuran Bassorah, dan bagaimana Muawiyah I didakwa membeli kesetiaan 'Amr ibn al-'As.
 • Khutbah 32, Khutbah ini adalah pujian terhadap Jihad, ia menunjukkan apa yang dimaksudkan adalah Jihad sebenar yang berjuang dengan diri batin terhadap dosa dan kesenangan dunia dan apa yang dapat dicapai daripadanya.
 • Khutbah 33, Ali menasihati orang untuk meninggalkan cara hidup yang korup dan cuba mencapai keselamatan.
 • Khutbah 34, Ali mengkritik orang-orang yang mengatakan bahawa mereka bersedia untuk berperang untuk Islam, tetapi dengan alasan yang digunakan secara praktikal, apabila Islam memerlukan pertahanan.
 • Khutbah 35, Ali menjelaskan sebab-sebab pembunuhan Khalifah Uthman Ibn Affan dan juga menjelaskan dirinya tidak mempunyai sebarang kaitan dengan kejadian itu. "Jika saya telah memerintahkan supaya dia dibunuh, saya pasti akan menjadi pembunuhnya, dan jika saya menghalang orang daripada membunuh dia, saya akan menjadi penolongnya. Tetapi saya tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan urusan itu. "
 • Khutbah 36, dalam khutbah ini Ali memberikan nasihat kepada `Abd Allah ibn Abbas ketika dia dihantar kepada Az Zubayr sebelum Pertempuran Bassorah.
 • Khutbah 37, Ali menasihatkan orang untuk menjalani kehidupan yang jujur dan saleh, dan juga menjelaskan keadaan di mana orang-orang tinggal pada waktu itu.

Ali juga menggambarkan empat jenis utama manusia:

  • "Pertama ada orang-orang yang menahan diri dari nafsu, kejahatan dan keganasan kerana mereka adalah pemalu dan pengecut, dan tidak mempunyai hartanya atau kekayaan yang cukup."
  • "Kemudian ada orang-orang, yang telah menarik pedang mereka, secara terang-terangan telah menyatakan niat jahat mereka dan telah mengumpulkan pasukan di sekeliling mereka." (Merujuk kepada Muawiya (Bapa Yazid) I)
  • "Dan ada beberapa, yang bukannya berusaha untuk mendapatkan berkat-berkat Allah dengan perbuatan baik yang ikhlas, ingin menjamin tempat yang tinggi di dunia ini dengan kepura-pura ketuhanan dan kekudusan."
  • "Akhirnya ada orang yang lemah dalam fikiran dan kejam dalam watak. Mereka tidak boleh membuat sumber, dan tidak dapat mendapatkan bantuan daripada orang lain, dan dengan itu mendapati mereka kehilangan kekayaan dan status sosial. ... merangkumi kerendahan hati dan kemiskinan di bawah kedok kehidupan yang religius dan bertentangan ... " .

Kemudian Ali menyebutkan kumpulan orang yang kelima:

  • "... ada juga minoritas yang tidak penting dari orang-orang saleh yang, yang benar konsep Kebesaran dan Kekal Ilahi-Nya tidak membenarkan menjadi kejam, jahat, dan angkuh, dan siapa yang takut pada Hari Penghakiman tidak membenarkan untuk memimpin kehidupan yang remeh. "
 • Khutbah 38, Ali tells people that his mission is the same as it was in Muhammad's time, My mission today is the same as it was during the time of Muhammad. I shall thrive till I eradicate impiety and injustice, and till I establish a rule of justice and truth, - a humane and divine regime.
 • Khutbah 39, in this sermon Ali has expressed his sorrow over the mental condition of Iraqis, warning them of the results of negligence of duty and indifference to religion.
 • Khutbah 40, when Muawiyah I 's army was on verge of a defeat at the Battle of Siffin, his commander 'Amr ibn al-'As bribed some of Ali's Army officers. Some of the officers came back to Ali and apologised for their betrayal. On this occasion Ali delivered Khutbah 40.
 • Khutbah 41, the Battle of Nahrawan took place between Ali and the Kharijites. Before the battle began Ali warned the Kharijites in Khutbah 41, I want to warn and advise you against this battle, for you may be killed in it, and the next day sun may shed its morning light upon your mutilated and blood-stained bodies …
 • Khutbah 42, Ali describes his sincere efforts, courage and fortitude for the cause of Islam.
 • Khutbah 43, is a very short khutbah, in which he talks about how pious people "walk through the darkness", but because of their strong believe in Allah stay on the right path.
 • Khutbah 44, talks about Malik ibn Ka'ab, who was the Governor of Aynut Tamr (a province), he only had an army of about 100 men to guard this province. Without any prior warning Muawiyah I sent an army to invade the province. When Ali found out, he urged the Muslims to go help Malik ibn Ka'ab. The Muslims were timid and unwilling to go help Malik ibn Ka'ab, seeing this Ali gave Khutbah 44. After this sermon finished, Adi ibn Hatim came to Ali with a 1000 soldiers from the Bani Hatim. Ali made Adi the commander of the army. Adi was preparing to depart to Aynut Tamr, when news reached that Malik ibn Ka'ab and his small army of 100 men had defeated Muawiya's horde of a thousand soldiers.
 • Khutbah 45, After breaking away from Ali, the Kharijites used the slogan "Only Allah is the judge". Ali in this sermon throws light upon this slogan and the false meaning they wanted to derive from it, the slogan they repeat is true indeed but they deduce wrong meaning and infer from it conclusions which are harmful to mankind.
 • Khutbah 46, To be edited
 • Khutbah 47, Ali tells his people that inordinate cravings and bad deeds would only bring harm. He also points out that good deeds, do not necessarily mean a reward in this life, but will definitely be rewarded in the hereafter.
 • Khutbah 48, Ali delivered this sermon when he got informed that Muawiyah I was getting ready for a war. "I find that no choice has been left to me; either I have to crush the rebellion by force (therefore go on war) or submit to paganism (do nothing and let Muawiyah I takeover power).
 • Khutbah 49, was delivered when Ali found out that Masqala ibn Hubayra Shaybani, had run away to Muawiyah I with some money of state treasury. "May Allah not forgive Masqala. In the beginning he acted like a chieftain, but in the end he fled like a slave."
 • Khutbah 50, Admixture of right and wrong
 • Khutbah 51, was delivered by Ali on his journey to Syria.
 • Khutbah 52, Ali's prediction on the future of Kufa.
 • Khutbah 53, was delivered at a place called Nukhayla, while he was on his journey to Syria.
 • Khutbah 54, Ali explains the theory of accepting the existence of God. "…those who have not seen Him physically cannot deny his existence …"
 • Khutbah 55, throws light on the causes of people going astray. "Surely the causes of discord and rebellion against religion are that people follow the dictates of their minds and introduce innovations and schisms against the explicit orders of the Book of Allah."
 • Khutbah 56, delivered at the Battle of Siffin, when Muawiya's forces had occupied the Euphrates and stopped the supply of water to Ali and his army. Ali's forces re-captured the river and allowed Muawiya's army to use as much water as they'd like. Before the Battle for the re-capturing of The Euphrates began, Ali delivered this sermon.
 • Khutbah 57, is a warning to those people that do not attach any importance to the hereafter.
 • Khutbah 58, Ali explains what kind of animals can be sacrificed on the occasion of Eid al-Adha.
 • Khutbah 59, delivered just before the Battle of Siffin, when the forces of Ali were asking permission to fight.
 • Khutbah 60, Ali was trying to delay the war (at the Battle of Siffin). Some people thought that Ali was afraid of death, this sermon was a reply to those people. "It is not right for you to say that I am hesitating to start the war because I am afraid of death. By Allah I never delayed war even for a day but with the hope that some rebels might come back to me and through to me they might be guided towards religion …"
 • Khutbah 61, as mentioned in the previous khutbah, Ali was trying to delay the war, some people started complaining, saying that they could wait no longer. But when war broke out, these same people started acting cowardly. This sermon was for these people.
 • Khutbah 62, this is a prediction of Ali about the rule of Muawiyah I after him. The tells that Muawiyah I will force people to calumniate and dishonour him (Ali). In this sermon Ali advises people what to do then. "Certainly after my death you will be overpowered and ruled by a pot-bellied glutton (Muawiyah I). Beware! He will ask you to calumniate me and to disown me. So far as calumniation is concerned you can obey his orders because it will save you from his wrath and tyranny… but so far as disowning me is concerned you should not do so, because I am a Muslim by birth and I was the first to testify …"
 • Khutbah 63, was given when Muawiyah I violated the terms of the Treaty of Siffin and started getting ready to invade Kufa, Ali decided to invade Shaam first. He asked the Kharijites to come for help, they refused because of the arbitration in the Battle of Siffin. In the reply of the refusal, Ali delivered Khutbah 63. "May you be punished by Allah … Beware! Your misguided policy will bring death and destruction to you."
 • Khutbah 64, was delivered when Ali got informed that the Kharijites were trying to invade Basra.
 • Khutbah 65, was delivered when Ali was informed that some people were planning to assassinate him. In this sermon he declared: "Allah's protecting shield is still protecting me. On the day which is fixed for my death, the shield will disappear and hand me over to death. On that day death will not miss its target and the mortal wound will not heal."
 • Khutbah 66, is believed to be part of Khutbah 57, by some commentators. In it Ali has recounted the realities of life, what one has to face and how to deal with it.
 • Khutbah 67, Ali warns people of certain basic facts about life. He also advises people to lead a pious life.
 • Khutbah 68, to be edited
 • Khutbah 69, is regarding the Battle of Siffin. One day both the armies fought continuously for 24 hours, the fighting in the night was terrible and is known as Laylatul Harir. The next morning the delivered khutbah 69, in this sermon Ali refers to the Battle of Siffin as Jihad. "Remember that Allah is watching you and you are fighting under command of the cousin and son-in-law of the [Muhammad]… do not accept the shame and disgrace of a defeat or a rout, for which you shall be punished on the Day of Judgement, because yours is a Jihad in defence of Islam, truth and justice."
 • Khutbah 70, refers to Abu Bakr's claim to caliphate and the incident of Saqifah.
 • Khutbah 71, Khutbah delivered on the death of Muhammad ibn Abi Bakr (who was killed by Muawiyah I's forces).
 • Khutbah 72, directed to some of the companions of Ali.
 • Khutbah 73, Ali narrated this dream on the eve of his martyrdom. Next morning he received a mortal wound during the morning prayers. "As I was sitting I fell asleep and dreamt that Prophet Muhammad came in front of me. I told him of intrigues, enmities and suffering that fell to my lot from the hands of his followers. He (Muhammad) told me to curse them. And I prayed to Allah to give me better companions than they and to them a tyrant ruler in my place."
 • Khutbah 74, to the people of Iraq.
 • Khutbah 75, is regarding the way to supplicate for peace and blessings on Muhammad.
 • Khutbah 76, was given after the Battle of Bassorah. Marwan I (one of the chiefs of the enemy forces) was taken prisoner. Marwan requested Hasan ibn Ali and Husayn ibn Ali (the two sons of Ali and Fatimah) to request Ali to release him, in return he would pay his oath of allegiance to Ali. Ali released Marwan, but on the issue of the oath of allegiance, the delivered khutbah 76. "Did he not swear oath of allegiance to me after the death of Uthman Ibn Affan…" The khutbah also contains a prophecy on the future of the Islamic World, "Remember he (Marwan) is going to have a kingdom and it will last only so long as it takes a dog time to lick its nose. He will be father of four chieftains and very soon he and his sons will bring disaster to the Muslim World". The prediction of Marwan ruling a kingdom became true, Marwan I was the Umayyad caliph after Yazid I and ruled only for four months and ten days.
 • Khutbah 77, is delivered after Uthman Ibn Affan became caliph. In it Ali says that he had to suffer injustice and tyranny in order to prevent bloodshed and oppression of Muslims. "You (Uthman Ibn Affan) know very well that I deserve the caliphate more that anyone else… I shall keep on bearing this injustice as long as oppression and bloodshed of Muslims are resorted to, and as long as I alone remain a target to their (the early Muslim caliphs) tyrannies.
 • Khutbah 78, This sermon was delivered when news reached Ali that Banu Ummaya were falsely accusing Ali of the murder of Uthman Ibn Affan. "Did the fact of me being the first to testify Islam and of my services to Islam and Muslims not dissuade and check these wicked people from calumniating or slandering me …"
 • Khutbah 79, describes the qualities of a true Muslim.
 • Khutbah 80, is a complaint of Ali against the behaviour of Banu Ummaya, during the rule of Uthman Ibn Affan.
 • Khutbah 81, A prayer to Allah.
 • Khutbah 82, When Ali decided to head towards Kufa, to face the rebellion of the Kharijites, an astrologer advised Ali not to take the journey, as according to astrology it was an inauspicious moment. Ali in this sermon gave a reply to the astrologer.
 • Khutbah 83, This sermon was delivered after the Battle of Bassorah.
 • Khutbah 84, A khutbah on piety and devotion.
 • Khutbah 85, A khutbah on the World.
 • Khutbah 86, Is a very long and famous khutbah. It is also known as Khutba-e-Gharra (an eminent khutbah) and Khutba-e-Ajiba (a wonderful khutbah). "I glorify Him (Allah) for His constant favors, vast bounties and lasting protection. It is my firm belief that he is Eternal; He existed before anything came into existence and that he is the Mighty Creator."
 • Khutbah 87, Ali talks about the propaganda carried out against him by 'Amr ibn al-'As.
 • Khutbah 88, A few attributes to God and a few pieces of advice to his followers and companions. Some consider this only a part of a very long khutbah.
 • Khutbah 89, Advising people to believe in religion and to sincerely follow the teachings of it.
 • Khutbah 90, Ali described the kind of people liked by Allah and the acts of a true Muslim. "O people! The person who is liked most by Allah is he who implores him for help to overcome his passions, who accepts the unpleasantness of life, and fears Him…"
 • Khutbah 91, When the Muslims during the caliphate of Ali started to go astray, Ali delivered this sermon.
 • Khutbah 92, Ali reminds Muslims of the conditions in which society was before God sent Muhammad with His Message. "The Almighty Allah sent our [Muhammad] with His Message at a time when the World was for a long time without any prophet or reformer; when nations had passed through years without realizing the duty of man towards man and Allah…"
 • Khutbah 93, Attributes to Allah and his creations.
 • Khutbah 94, This is another famous and long Khutbah, called al-Ashbah. Once somebody asked Ali to describe Allah in such a way that he could feel that he is seeing Allah (in a physical state). Ali felts annoyed by this request, as God cannot be described in such a way by which men could imagine Him physically. On this occasion this sermon was delivered by Ali.
 • Khutbah 95, After the death of Uthman Ibn Affan, the Muslims of the time requested Ali to assume the caliphate. Ali then delivered khutbah 95. In it Ali tells people what to accept under his caliphate, "Remember that if I accept your caliphate I shall make you follow the religion according to my own conscience and sense of judgement…"
 • Khutbah 96, Ali delivered this sermon after the Battle of Nahrawan, in which the Kharijites were heavily defeated. In it Ali tells people to ask him whatever they wanted, as they were soon lose their Imam (Ali martyred shortly afterwards in Kufa). "…ask me anything you like, before you lose sight of me." Ali also tells in this sermon that he has knowledge of the unknown and future, Ilm-e-Ghaib, "…if you ask any questions about important events that would happen from today onwards to the Day of Judgement, I shall explain them all to you."
 • Khutbah 97, A khutbah in praise of Muhammad. "The last and most exalted of them all was Muhammad."
 • Khutbah 98, is a khutbah about the Arabs during Muhammad's lifetime.
 • Khutbah 99, is a khutbah in praise of Allah and Muhammad.
 • Khutbah 100, Ali condemns those Muslims that did not respond to the call of Ali before the early Islamic Civil Wars. "I swear by Allah that this group (Umayyads) will defeat you, not because they are defending justice or protecting the truth, but simply because they implicitly and willingly obey their leader even in vice and sin, and you lazily gather around me when I call upon you to defend the cause of religion and Allah."
 • Khutbah 101, This sermon is a prediction on the future of Muslims and the Muslim empire. "…these Umayyads (Today's Salafis And Wahabis)will remain in power till they force the people to discard Islam so flagrantly that every act forbidden by Allah will be considered and enacted as legitimate and lawful."
 • Khutbah 102, is a description of life and advice on how to live it according to the Islamic way.
 • Khutbah 103, is a khutbah about himself and the leaders after his death.
 • Khutbah 104, is prophesy of the Umayyad rule. A famous quote from this is: "I am thinking of a person from Syria (Referring to Muawiyah I), who is misguided and is misleading people with loud and flagrant lies…"
 • Khutbah 105, this sermon is about three main topics, the Day of Judgment, the Islamic World after the death of Ali (a prophecy) and another prophecy about Basra.
 • Khutbah 106, Ali mentions about the things in the World that lure one towards evil and vice.
 • Khutbah 107, is an attempt to show the condition of the World before Muhammad.
 • Khutbah 108, explains the mission of Muhammad and a prophecy about the Umayyad's.
 • Khutbah 109, is about Islam, Muhammad and Muslims.
 • Khutbah 110, During the Battle of Siffin some soldiers of Ali's army retreated, but later regained the lost position. On this occasion Ali delivered this sermon.
 • Khutbah 111, mentions some attributes to Allah.
 • Khutbah 112, is regarding the attributes to Allah and mentions about his faithful companions.
 • Khutbah 113, A khutbah advising people to have true faith in Allah and believe in the Qur'an.
 • Khutbah 114, A khutbah advising people not to be trapped in worldly desires as the ultimate destination is in the hereafter.
 • Khutbah 115, A khutbah about the Angel of Death.
 • Khutbah 116, Ali warns people against the vicious pleasures of the World.
 • Khutbah 117, In this sermon Ali praises Allah and talks about the ways of life.
 • Khutbah 118, This sermon is said to have been delivered during a period of severe drought. In it Ali prays to God for rain.
 • Khutbah 119, A khutbah in praise of Muhammad and a prophecy about Hajjaj ibn Yusuf (who later became the Governor of Iraq, during the rule of Abdul Malik ibn Marwan).
 • Khutbah 120, Ali advises people to spend their wealth in good causes.
 • Khutbah 121, Ali praises his loyal and faithful companions. "You are supporters of truth and justice".
 • Khutbah 122, A khutbah to those people that claimed to be true supporters of Ali, but whenever were needed during war, would cowardly back down.
 • Khutbah 123, Reminds people that the Ahl al-Bayt are the true guardians of Islam. "We, the progeny of the [Muhammad] are the doors through which real wisdom and true knowledge reaches mankind; we are the lights of religion."
 • Khutbah 124, A khutbah about the Battle of Siffin.
 • Khutbah 125, A khutbah directed to the Kharijites.
 • Khutbah 126, Part of a khutbah delivered on a battlefield containing advice to strong and brave people to help the weak and nervous.
 • Khutbah 127, Instructions to his soldiers, some consider this part of the previous khutbah.
 • Khutbah 128, A khutbah considering the arbitration at the Battle of Siffin, which led to the creation of the Kharijites sect.
 • Khutbah 129, When Ali started distributing the Baytul Mal or Public Treasury to all Muslims irrespective of race and status, the rich felt that Ali's caliphate was more sympathetic to the poor. The rich and wealthy decided to send a delegation to Ali to protest. At this occasion Ali delivered this sermon.
 • Khutbah 130, This sermon was delivered when Ali found out that the Kharijites were massacring Muslims simply because they had different views. "Of all the wicked and sinful people of this World you are the worst."
 • Khutbah 131, A prophecy about a future war.
 • Khutbah 132, A khutbah commenting on worldly activities.
 • Khutbah 133, Part of a khutbah believed to be delivered when Ali went to see Abu Dharr al-Ghifari, a companion of Muhammad who was forced into exile by Uthman Ibn Affan.
 • Khutbah 134, An advice to the people of Kufa who had gathered around Ali.
 • Khutbah 135, A khutbah on death and how to be prepared for it.
 • Khutbah 136, Thought to be a portion of a very long khutbah, containing attributes to Allah, Muhammad ibn Abdullah and the Qur'an. "It (the Qur'an)always guides you towards Islam."
 • Khutbah 137, When the Second Sunni Caliph, Umar wanted to invade the Roman Empire, he consulted Ali whether he (Umar) should head the invasion. This sermon was the reply of Ali. In the khutbah Ali gives the second Caliph permission to appoint an experienced officer but not to head the invasion himself. "You may appoint an experienced officer to take charge of the expedition …"
 • Khutbah 138, When a contention took place between Ali and the third Sunni Caliph, Uthman Ibn Affan, Mughira ibn Akhnas claimed he would defend the third caliph against Ali. In this sermon Ali criticizes Mughira,

"Demi Allah! Tuhan tidak akan memberikan kemenangan kepada orang yang kamu dukung (khalifah Sunni yang ketiga) . "

 • Khutbah 139, Tentang penglibatan dan pembencian orang lain.
 • Khutbah 140, Ali memberitahu orang dalam khutbah ini bahawa Talhah dan Az Zubayr bertanggungjawab atas pembunuhan Khalifah Sunni yang ketiga, Uthman Ibn Affan.
 • Khutbah 141, Khutbah mengenai Mahdi dan Dajjal." ... dan kamu mesti mematuhi arahan seorang lelaki dari Ahl al-Bayt yang akan menjadi antara kamu."
 • Khutbah 142, Yang lagi mendakwa sebagai Khalifah yang sah dan sah, "Masa sudah hampir apabila khalifah akan dituntut pada titik pedang yang ditarik, dan apabila janji-janji akan patah hati."
 • Khutbah 143, Khutbah mengingati kejahatan dan pengfitnah
 • Khutbah 144, untuk diterbit
 • Khutbah 145, untuk diterbit
 • Khutbah 146, untuk diterbit
 • Khutbah 147, untuk diterbit
 • Khutbah 148, untuk diterbit
 • Khutbah 149, Umar, khalifah Sunni yang kedua meminta nasihat Ali ketika mengetuai tentera untuk menghadapi Persia . Ali memberitahu Khalifah untuk tidak memimpin tentera sendiri melainkan melantik orang lain untuk memimpin tentera.
 • Khutbah 150, untuk diterbit

Surat[sunting | sunting sumber]

Nahj al Balagha juga mengandungi koleksi 79 huruf, termasuk surat kepada Muawiyah I. Berikut ini adalah ringkasan pendek untuk setiap huruf, sebutan yang relevan telah digunakan dari huruf asal.

 • Surat 1, Dihantar kepada rakyat Kufa, sebelum Ali meneruskan ke Basra untuk Pertempuran Bassorah
 • Surat 2, Dihantar kepada rakyat Kufa setelah kemenangan di Pertempuran Bassorah.
 • Surat 3, kepada Shuray bin Harith, Ketua Hakim (Qadi) Kufa, selepas Shuray membeli sebuah rumah yang sangat mahal (yang tidak sesuai dengan gaya hidup Qadi).
 • Surat 4, Surat kepada salah seorang komandan tenteranya.
 • Surat 5, Surat kepada Ash'ath ibn Qays.
 • Surat 6, Untuk Muawiyah Saya mempertimbangkan pemilihan di mana Ali menjadi khalifah.
 • Surat 7, Muawiyah I telah menghantar surat Ali memberinya nasihat yang munafik dan menuduhnya secara palsu. Surat 7 adalah balasan kepada tuduhan palsu Muawiya terhadap Ali.
 • Surat 8, Jarir ibn Abdullah Bajali (sahabat Ali) telah diutus oleh Ali untuk Damsyik untuk menyampaikan surat kepada Muawiyah I. Beberapa kelewatan terjadi dalam pengembalian Jarir yang membuat Ali bimbang tentang keselamatan. Ali menulis surat ini kepada Jarir, dalam surat ini ia memberitahu Jarir untuk memaksa Muawiyah I untuk membalas surat Ali sebelum memberi jawapan terakhir; Perdamaian (dalam hal ini Muawiyah saya harus bersumpah kepada Ali) atau Perang.
 • Surat 9, satu lagi surat kepada Muawiyah I, di mana Ali memberitahu Muawiyah I bahawa dia (Muawiyah) tidak melakukan apa-apa untuk Islam sementara dia (Ali) telah mengabdikan seluruh hidupnya kepada Islam. Di dalamnya Ali menyebut bahawa dia tidak mempunyai perbandingan dengan Muawiyah; "Dalam Islam tidak ada pangkat, tidak ada kehormatan, tidak ada kedudukan dan tidak ada merit baginya sebagaimana adanya bagi saya".
 • Surat 10, Ali mengingatkan Muawiyah I bahawa semua kekayaannya hanya di Dunia ini dan tidak akan membantu di akhirat; "Barang-barang, kekayaan dan kemewahan yang telah dikelilingi oleh anda, milik Dunia ini...".
 • Surat 11, Petunjuk kepada marsalnya ketika Ali dikirim ke pertempuran. Di dalamnya Ali memberitahu mereka apa yang perlu dilakukan sebelum dan semasa pertempuran.
 • Surat 12, Petunjuk untuk ekspedisi 3000 askar, yang dihantar untuk berperang melawan Suriah.
 • Surat 13, Arahan kepada dua komandannya, di dalamnya dia memberitahu komandannya bahawa dia telah melantik Malik ibn Harith sebagai Ketua Staf dan mereka mesti mengikut arahannya.
 • Surat 14, Pada Pertempuran Siffin Ali memberikan arahan dalam Surat 14 kepada tentaranya sebelum pertempuran dimulai.
 • Surat 15, Surat ini mempunyai kata-kata di mana Ali digunakan untuk memohon Allah setiap kali dia menghadapi musuh.
 • Surat 16, Surat ini mempunyai kata-kata di mana Ali digunakan untuk memberi nasihat pengikutnya semasa pertempuran.
 • Surat 17, Menjawab surat Muawiyah I, Tuntutan anda bahawa klan anda juga berasal dari Abd Manaf ibn Qusai adalah benar tetapi anda mesti ingat, kerana sejarah orang-orang Arab akan meyakinkan anda, bahawa Umayya nenek moyangmu tidak sama dengan nenek moyang kita, Hashim yang terkenal, dan Harb, nenek moyangmu yang lain, sama dengan Abdul Muttalib... atau Abu Sufyan ibn Harb | Abu Sufyan] boleh mendakwa dirinya sama dengan Abi Talib ... dan yang berasal dari keturunan ragu (menunjuk kepada Muawiyah I) tidak boleh menyatakan sama dengan mereka yang berasal dari keturunan bangsawan (yang bermaksud dirinya dan Banu Hashim)
 • Surat 18, Surat kepada `Abd Allah ibn` Abbas. Abdullah dilantik sebagai 'gubernur bertindak' Basra, dia dituduh mengadu klan Banu Tamim. Ali menulis surat ini kepada Ibn Abbas, untuk merawat mereka sama.
 • Surat 19, Surat kepada salah seorang gabenornya. Di dalamnya Ali menceritakan tentang cara-cara ketuhanan. Ia menunjukkan bagaimana Ali melatih orang Islam untuk bersikap toleran terhadap agama-agama lain, bagaimana kaum minoriti harus diperlakukan dan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memegang kepercayaan yang berbeza, mengharapkan penguasa Islam.
 • Surat 20, oleh ibn Abbas, Ziyad dilantik sebagai Pesuruhjaya Basra. Dia benar-benar rasuah dan oleh itu dipecat oleh Ali. Pada masa kelahiran Ziyad dia dilarang sebagai tidak sah kerana tiada siapa yang mendakwa sebagai bapanya. Dia dikenali sebagai "putra Bapa-Nya" (nama panggilan yang diberikan kepadanya oleh Aisyah Abu Bakar|Aisyah]). Kemudian pada Muawiyah I, untuk mendapat sokongan daripada Ziyad, mendakwa Ziyad adalah abangnya, sehingga anak lelaki haram Abu Sufyan. Kerana Ziyad ini menjadi sekutu Muawiyah I. Ali menulis surat ini kepada Ziyad ketika ia masih pesuruhjaya Basra.
 • Surat 21, Satu lagi surat kepada Ziyad, di dalamnya Ali memberitahu Ziyad cara hidup yang betul.
 • Surat 22, Surat ini adalah nasihat kepada ibn Abbas. Ibn Abbas kemudian melaporkan bahawa kecuali nasihat Mohammad, tidak ada nasihat lain yang lebih bermanfaat baginya.
 • Surat 23, Adalah surat oleh Ali, kepada keluarganya, sejurus sebelum ia mati syahid di Kufa.
 • Surat 24, adalah kehendak Ali. Ia ditulis sejurus selepas Pertempuran Siffin.
 • Surat 25, Petunjuk untuk penilai dan pengumpul Zakat
 • Surat 26, mempunyai arahan kepada pengumpul Zakat.
 • Surat 27, Muhammad ibn Abi Bakr adalah anak kepada Khalifah yang pertama, tetapi dibesarkan oleh Ali. Semasa khalifah Ali beliau dilantik sebagai Gabenor Mesir. Surat ini dihantar kepada Muhammad oleh Ali, di dalamnya Ali memberi arahan kepada Muhammad bagaimana untuk mentadbir dengan adil dan adil.
 • Surat 28, adalah balasan yang terkenal dari Ali kepada surat Muawiya.
 • Surat 29, Surat kepada rakyat Basra.
 • Surat 30, Surat kepada Muawiyah I.
 • Surat 31, Surat kepada salah seorang anaknya (baik Hasan ibn Ali atau Muhammad ibn Hanafiya). Di dalamnya Ali memberi nasihat kepadanya bagaimana untuk menjalani kehidupan yang berjaya.
 • Surat 32, Satu lagi surat kepada Muawiyah I, "Kamu telah menyesatkan seluruh generasi manusia di sekeliling kamu, Tidak percaya kepada kebenaran Islam, kamu telah mengarahkan orang lain untuk sesat, Wahai Muawiya! Takutlah kepada Allah, jangan biarkan Iblis memimpin kamu Neraka..."
 • Surat 33, Surat kepada Qutham ibn Abbas, saudara lelaki `Abd Allah ibn Abbas (Gabenor Ali dari Wilayah Hejaz).
 • Surat 34, Surat kepada Muhammad ibn Abi Bakr. Muhammad dilantik sebagai Gabenor Mesir oleh Ali, kemudian Ali menggantikannya dan melantik Malik al-Ashtar sebagai Gabenor baru. Muhammad berasa sedih tentang hal ini, ketika Ali mengetahui tentang kesedihan Muhammad, dia menulis surat 34 kepadanya.
 • Surat 35, Ketika Muhammad ibn Abi Bakr (bekas Gubernur Mesir dibunuh oleh gerila Muawiyah I, Ali menulis surat ini kepada `Abd Allah ibn` Abbas (Gubernur baru).
 • Surat 36, Surat kepada saudaranya (Ali), Aqil bin Abi Thalib.
 • Surat 37, A short letter to Muawiyah I. Allahu Akbar. Bagaimana dengan penuh harap anda diliputi oleh keinginan dan dosa anda yang luar biasa."
 • Surat 38, Surat kepada orang-orang Mesir, memberitahu mereka tentang Malik al-Ashtar, ketika ia dilantik sebagai Gabenor Mesir.
 • 'Surat 39' , Surat kepada 'Amr ibn al-'As.* Surat 40, Surat kepada seorang pesuruhjaya sebuah wilayah, tidak diketahui siapa surat ini ditangani.
 • Surat 41, Seorang gabenor di sebuah wilayah yang tidak dikenali melarikan diri dengan perbendaharaan awam. Surat ini adalah kepada tidak diketahui Gabenor.
 • Surat 42, ditulis kepada Umar ibn Abu Salama Mukhzumi, ketika Ali menggantikannya dengan Nu'man ibn Ajlan Zuraqi untuk Gubernur Bahrain.
 • Surat 43, Surat kepada Muskala ibn Hubayra Shaybani yang merupakan Gabenor Ardshir Khurra.
 • Surat 44, Ziyad adalah Gabenor Ali, ketika Muawiyah saya berkuasa di Bilad al-Syam dia cuba menyuap Ziyad, agar dapat berteman dengannya. Apabila Ali mengetahui tentang ini dia menulis surat ini kepada Ziyad. "... Berhati-hatilah, dia mahu menipu anda, …".
 • Surat 45, Uthman ibn Hunayf dilantik sebagai Gabenor Basra. Apabila dia menghadiri makan malam mewah yang diberikan oleh seorang lelaki kaya Basra. Ali menulis surat ini mengenai perkara ini.
 • Surat 46, Surat kepada salah seorang Gabenornya.
 • Surat 47, mengandungi kata-kata di mana Ali menasihati anak-anaknya, Hasan dan Husain, tidak lama selepas terluka oleh Abdur Rahman bin Muljim, sambil menawarkan salat Fajar (solat subuh).
 • Surat 48, Surat kepada Muawiyah I. '"Ingat bahawa ketidakadilan dan kepalsuan membawa kehinaan kepada seorang lelaki di Dunia dan di akhirat "
 • Surat 49, Satu lagi surat pendek kepada Muawiya I.
 • Surat 50, Pekeliling kepada ketua tenteranya.
 • Surat 51, Surat kepada pengumpul cukai dan pendapatan. Di dalamnya Ali memberitahu pemungut cukai bahawa mereka mempunyai tanggungjawab yang besar, dan mereka mesti menjalankan tugas dengan ikhlas dan dengan keadilan dan keadilan. "Dalam pengumpulan cukai dan hasil tidak menjual pakaian musim sejuk dan musim panas ... janganlah menggunakan sebat, jangan sentuh harta mereka, adakah mereka Muslim atau bukan Islam."
 • Surat 52, adalah sumber yang sangat berharga untuk menentukan waktu salat. Di dalamnya Ali memberitahu waktu doa. "Menerapkan solat Zohr sehingga bayangan dinding menjadi sama dengan ketinggian dinding. Doa Asar dapat dilakukan hingga matahari masih cerah dan cukup waktu hari ditinggalkan untuk seseorang untuk menampung jarak enam batu. Doa maghrib perlu dilakukan apabila orang membuka puasa dan apabila jemaah haji kembali dari Arafat Dan masa untuk solat Isyak adalah ketika cahaya merah pada senja petang menghilang dari barat ... Doa pagi harus dilakukan apabila terdapat cahaya yang cukup untuk fajar seorang lelaki untuk mengenali wajah temannya."
 • Surat 53, Adakah surat yang sangat panjang yang mengandungi arahan kepada Malik al-Ashtar, selepas dia dilantik sebagai Gabenor Mesir. Jangan katakan kepada diri sendiri, "Saya adalah tuan mereka, penguasa mereka dan semua di sekeliling mereka dan saya harus dipatuhi dengan rendah hati dan rendah hati".
 • Surat 54, Surat kepada Talhah dan Al-Zubair, "... kedua-dua anda tahu dengan baik bahawa saya tidak mendekati rakyat untuk mendapatkan sumpah setia tetapi mereka datang kepada saya dengan keinginan mereka untuk membuat saya Amir mereka (penguasa)... Dan anda adalah antara orang-orang yang berkumpul di sekeliling saya untuk bersumpah".
 • Surat 55, A letter to Muawiya, "I swear, and my oath is such that I have no intention of breaking it, that if fate so arranges as to bring us face to face against each other than I shall not leave the battle field: Until Allah judges between us, and He is the best judge. (surah al-Araf, 7:87)
 • Surat 56, Shuray ibn Hani was appointed commanding officer of the vanguard of Ali's army, which was marching towards Syria. Instructions to Hani were sent through this Letter.
 • Surat 57, When leaving Medina for Basra, Ali wrote this letter to the people of Kufa. "… I invite in the Name of Allah those to whom this letter reaches, to come and see for themselves whether I am in the right or in the wrong."
 • Surat 58, A letter sent by Ali to people of various provinces, giving them the reasons of the Battle of Siffin.
 • Surat 59, Surat kepada Aswad ibn Qatiba, Gubernur Hulwan. Di dalamnya Ali memberikan Aswad satu nasihat yang besar, "Jauhkan diri dari apa yang anda anggap buruk dan jahat pada orang lain".
 • Surat 60, Surat pekeliling yang dihantar kepada pegawai-pegawai Gubernur dan Negeri, melalui wilayahnya, tentara Ali akan lulus.
 • Surat 61, Kumayl ibn Ziyad Nakhai adalah Gabenor Hayit. Sebaik sahaja dia meninggalkan wilayahnya yang tidak disenangi, yang memberi gerila Syria untuk menyerang dan merampas rakyat Hiyat. Selepas kejadian ini Hiyat menghantar surat kepada Ali meminta izin untuk membalas dendam ke wilayah Kirkisiya di Syria. Kumayl telah diberitahu bahawa Ali tidak memberi kebenaran kepadanya untuk menyerang Kikisiya melalui surat 61.
 • Surat 62, Ketika Ali menunjuk Malik ibn Harith Ashtar, Gubernur Mesir, dia memberinya surat ini untuk dibacakan kepada orang-orang Mesir.
 • Surat 63, Abdullah ibn Qays (juga dikenali sebagai Abu Musa Al-Asya'ari | Abu-Musa al-Asha'ari)], adalah seorang lelaki yang lemah iman, yang tertarik kepada kekayaan dan keinginan duniawi walaupun dengan kos agama . Apabila Ali mengambil khalifah, Abu Musa berada di Kufa. Apabila dia mengetahui bahawa Talhah, Az Zubayr dan Aisha sedang bersiap untuk Pertempuran Bassorah, dia memutuskan untuk bertindak dengan bijak dan bersahabat dengan kedua belah pihak, dia mula berkata, Walaupun Ali adalah Khalifah Islam yang sah, namun ia tidak betul baginya untuk melawan orang Islam lain ". Apabila Ali mengetahui bahawa melalui pernyataan ini dia (Abu Musa) berusaha membujuk orang untuk tidak membantunya (Ali), Ali menjawab dalam Surat 63. "Saya tidak akan membenarkan anda duduk aman di rumah dengan wajah ganda, satu untuk setiap parti dan saya akan mendedahkan anda kepada rakyat."
 • Surat 64, Jawapan kepada Muawiyah I. Di dalamnya Ali menuduh Muawiyah I menghina Islam. "...  kami adalah pengikut Islam yang setia dan teguh dan anda telah memberontak terhadapnya."
 • Surat 65, Another letter to Muawiyah I. " Ia akan menjadi musibah yang besar bagi umat Islam sekiranya anda menjadi penguasa mereka yang zalim selepas saya …"
 • Surat 66, Surat yang mengandungi nasihat yang diberikan kepada `Abd Allah ibn` Abbas. Kemudian Abdullah menyatakan bahawa kecuali nasihat Muhammad, nasihat lain tidak begitu bermanfaat baginya.
 • Surat 67, Surat kepada Gabenor Mekah, Qutham ibn Abbas (saudara lelaki ‘Abd Allah ibn ‘Abbas).
 • Surat 68, Ali menulis surat ini kepada Salman Persia, sebelum permulaan Ali sebagai khalifah.
 • Surat 69, Surat kepada Harith al-Hamdani.
 • Surat 70, Surat kepada Gabenor Madinah, Suhayl ibn Hunayf. Surat itu ditulis ketika beberapa orang Medinit meninggalkan Suhayl dan pergi ke Muawiyah I. " Jangan minta maaf kepada orang-orang yang telah meninggalkan kamu ... Pusing wajah mereka dari Allah ... dan diam-diam berjalan ke dosa dan na ..."
 • Surat 71, Ali telah mengamanahkan Munzir ibn Jarud Abdi ke kedudukan rasmi yang berpangkat tinggi. Munzir menyalahgunakan kedudukannya, maka Ali menulis surat ini kepadanya. Saya fikir anda adalah seorang anak lelaki yang layak dari bapa yang layak ... Jika semua yang dilaporkan kepada saya tentang anda adalah betul, maka unta yang anda miliki atau juga tali kasut lebih tinggi daripada anda."
 • Surat 72, Surat kepada `Abd Allah ibn `Abbas.
 • Surat 73, Surat kepada Muawiyah I. "Berhati-hatilah bahawa Iblis telah menjadikan kamu tidak layak, ia telah menjadikan kamu buta terhadap perkara-perkara baik seperti yang ditunjukkan oleh [Muhammad] dan pekak kepada ajaran-ajarannya.

"

 • Surat 74, adalah perjanjian (yang ditulis oleh Ali) antara suku Yeman dan suku Bani Rabia.
 • Surat 75, Selepas semua umat Islam menerima Ali ibn Abi Talib sebagai khalifah yang sah, dia menulis surat ini kepada Muawiyah I. Di dalamnya Ali memberitahu Muawiyah saya untuk membayar sumpah setia kepadanya.
 • Surat 76, Surat ini mengandungi arahan yang diberikan kepada `Abd Allah ibn` Abbas, ketika beliau dilantik sebagai wakil Ali untuk Basra.
 • Surat77, Satu lagi surat mengandungi arahan kepada `Abd Allah ibn` Abbas, apabila dia dihantar ke Kharijites.
 • Surat 78, Surat kepada Abdullah ibn Qays (juga dikenali sebagai Abu Musa Ashari).
 • Surat 79, Ini surat akhir dalam koleksi. Ia adalah suatu perintah yang dikeluarkan oleh Ali kepada jenderal-jeneralnya ketika ia mengambil alih Khalifah Empayar Muslim: "Sesungguhnya raja-raja sebelumnya telah sampai ke kesedihan kerana mereka menghalang orang daripada mendapatkan hak-hak mereka yang adil. Mereka telah rosak dan boleh dibeli, ketika mereka telah dicobai oleh dosa dan kejahatan, mereka telah sesat dan mereka mengikuti petunjuk jahat. "

Terjemahan Nahj al-Balagha[sunting | sunting sumber]

Bahasa Inggeris[sunting | sunting sumber]

 • Bahasa Inggeris Terjemahan daripada Nahj al-Balaghah
 • Nahj al-Balaghah / Puncak Eloquence . Ed ed. Trans. Sayed 'Ali Reza. Elmhurst: Tahrike Tarsile, 1984.
 • Nahj al-Balaghah . Ed. Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid dengan ulasan daripada al-Shaykh Muhammad' Abduh. 3 jilid. al-Qahirah: Matba'at al-Istiqamah, nd

Bahasa Perancis[sunting | sunting sumber]

 • La voie de l'éloquence . Ed. Sayyid 'Attia Abul Naga. Trans. Samih 'Atef El Zein et al. Ed ed. Qum: Ansariyan, nd

Bahasa Jerman[sunting | sunting sumber]

 • Pfad der Eloquenz (dalam zwei Bänden). Trans. Fatima Özoguz. Bremen: Eslamica, 2007.

Bahasa Poland[sunting | sunting sumber]

 • Nahd al-Balagha . Trans. Sheikh Arkadiusz Miernik. Institut Al-Mahdi, 2012.

Bahasa Romania[sunting | sunting sumber]

 • Nahj al-balagha / Calea vorbirii alese . Trans. George Grigore . Cluj-Napoca: Kriteria, 2008.

Bahasa Rusia[sunting | sunting sumber]

 • Путь красноречия (Put 'krasnorechiya) . Trans. Abdulkarim Taras Cherniyenko. Moscow: Восточная литература ( Vostochnaya literatureatura ), 2008.

Bahasa Sepanyol[sunting | sunting sumber]

 • La cumbre de la elocuencia . Trans. Mohammed 'Alí Anzaldúa-Morales. Elmhurst: Tahrike Tarsile, 1988.

Bahasa Urdu[sunting | sunting sumber]

 • Terjemahan Urdu yang ditulis dalam bahasa URDU [46]

Bahasa Parsi[sunting | sunting sumber]

 • Terjemahan tertua Nahj al-Balaghah yang terdapat dalam bahasa Parsi, berkaitan dengan abad keenam (AH) yang baru-baru ini telah diterbitkan dalam dua jilid oleh penyelidikan Joveini. Selepas itu, terdapat terjemahan Hussein Ardabili (kontemporari dengan Shah Ismail Savavid), dan kemudian, terjemahan Mola Fathollah Kashani. Dan terdapat banyak terjemahan dalam abad yang lalu juga.[47][48]

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ a b c Netton, Richard (27 May 2007). Encyclopaedia of Islam. Routledge. ISBN 978-0700715886.
 2. ^ Nahj al-balaghah, Mohaghegh (penyelidik) 'Atarodi Ghoochaani, pengenalan Sayyid Razi, P.1
 3. ^ Penyusunan Perkataan Imam Ali dan Klasifikasi Nahj al-Balaghah al-islam.org Diperoleh 28 Sep 2018
 4. ^ Matlamat Seyyed Razi dari pengumpulan Nahj al-Balaghah mashreghnews.ir Diperolehi 28 Sep 2018
 5. ^ Pengumpul Nahj al-Balaghah hawzah.net Diperoleh 29 Sep 2018
 6. ^ Seyyed Razi, pengumpul Nahj al-Balaghah iqna.ir Diperolehi 29 Sep 2018
 7. ^ Misteri ciri Nahjol Balaghah tebyan.net Diperoleh pada 27 Sep 2018
 8. ^ Nahj Al-Balagha (NSSE) researchgate.net Diperolehi 27 Sep 2018
 9. ^ Sumber Nahj al Balaghah balaghah.net Diperolehi 28 Sep 2018
 10. ^ The bok of Nahj al-Balaghah farsnews.ir Diperoleh 28 Sep 2018
 11. ^ Mohammadi dan Dashti, Al-Ma'jam al-Mofhares lelAlfaz Nahj-al-Balaghah, P.1
 12. ^ Nahj al-Balaghah andisheqom.com Diperolehi 28 Sep 2018
 13. ^ a b Qom Seminary. "The mirror of searching". lib.eshia.
 14. ^ Staff, Writer. "Nahj al-Balaghah". oxfordislamicstudies. The Oxford Dictionary of Islam.
 15. ^ Al-Hussaini al-Khatib, Masaader Nahj al-Balaghah dan Asatidah, Vol. 1, P. 106-120
 16. ^ Nahj al-Balagha velayat.tv Diperoleh 30 Sep 2018
 17. ^ Kecakapan dan retorik Nahj al-Balaghah tebyan.net Diperoleh 30 Sep 2018
 18. ^ Rashad, diploma Imam Ali, Vol. 12, P.32
 19. ^ Perbezaan antara kefasihan dan retorik Al-Quran dengan Nahj al-Balagha tahoor.com Diperoleh 30 Sep 2019
 20. ^ "al-shia.com". www.al-shia.com.
 21. ^ "The Glimpses of Nahj al Balaghah Part I - Introduction". Al-islam.org. 1975-01-15. Dicapai pada 2013-01-25.
 22. ^ Tehrani, al-Zri'ah, Vol. 24, P. 413
 23. ^ Kata-kata Imam Ali, Nahj al-Balaghah balaghah.net Diperolehi 1 Sep 2018
 24. ^ Nahj al Balaghah yjc.ir Diperolehi 1 Okt 2018
 25. ^ Ibnu Meitham Bahrani, pernyataan Nahj al-Balaghah, Vol. 1, P.89
 26. ^ AghaBozorg, Tabaghaat E'laam al-Shia, Ismailian, Vol. 2, P. 164
 27. ^ Rashad, ensiklopedia Imam Ali, Vol. 12, P. 25
 28. ^ Rashad, ensiklopedia Imam Ali, Vol. 12, P. 25-27
 29. ^ Dokumen Nahj-al-Balagha tebyan.net Diperolehi 4 Okt 2018
 30. ^ perpustakaan Al-Andalus, Lubnan (Hadi Ale-Kashif al-Ghita ')
 31. ^ Rashad, ensiklopedia Imam Ali, Vol. 12, P. 22
 32. ^ `Arshi, Imtiyaz `Ali Khan. "Istinad-e Nahj al-balaghah". Dicapai pada 1 March 2013.
 33. ^ al-Husayni al-Khatib, `Abd al-Zahra'. "Masadir Nahj al-Balagha wa asaniduh". Dicapai pada 1 March 2013.
 34. ^ "Sources of Nahjul Balagha". islamology.com. Diarkibkan daripada yang asal pada 2012-11-23. Dicapai pada 2013-03-01.
 35. ^ Adakah Nahjul-Balaghah merupakan sumber Islam yang sahih dalam pandangan ulama? islamquest.net Diperoleh 30 Sep 2018
 36. ^ Keaslian Nahj al-Balaghah makarem.ir Diperolehi 30 Sep 2018
 37. ^ Adakah Nahjol Balagha sebuah buku sahih? Diarkibkan 2019-07-13 di Wayback Machine pasokhgooyan.ir Diperolehi 30 Sep 2018
 38. ^ Kaedah Ibn Abi al-Hadid dalam membuktikan kesahihan Nahj al-Balagha ensani.ir Diperoleh pada 9 Okt 2018
 39. ^ Nahj al-Balaghain ungkapan Ibn Abi al-Hadid makarem.ir Diperoleh pada 9 Okt 2018
 40. ^ Sharh (kenyataan) Nahj al-Balagha Diarkibkan 2016-12-10 di Wayback Machine maaref.porsemani.ir Diperoleh pada 9 Okt 2018
 41. ^ Keaslian Nahjul Balaghah al-islam.org Diperoleh pada 6 Okt 2018
 42. ^ Mengetahui Nahj al-Balagha ghadeer.org Diperoleh pada 9 Okt 2018
 43. ^ "What is Nahjul Balagha?". Baabeilm.org. Diarkibkan daripada yang asal pada 2012-07-21. Dicapai pada 2013-01-25. Unknown parameter |dead-url= ignored (bantuan)
 44. ^ "Nahjul Balagha". Dicapai pada 2 October 2014.
 45. ^ Soleimani Rahimi, Amir. "selection name for sermon of Nahj al-Balagha". noormags.
 46. ^ "eWebsite.com - how to build website". ewebsite.com. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-01-25. Dicapai pada 2021-09-01.
 47. ^ Farsi (Persian) terjemahan dari Nahj al-Balaghah article.tebyan.net
 48. ^ Nahj al-Balagha rasekhoon.net

Pautan luar[sunting | sunting sumber]

Templat:Islamic Theology