Palung air hujan

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Palung air hujan dan salur tegak.

Palung air hujan ialah sebuah saluran sempit, atau palung, yang membentuk komponen sistem atap. Ia mengumpul dan mengalir air hujan yang turun di atas bumbung.

Penerangan[sunting | sunting sumber]

Jenis[sunting | sunting sumber]

Awasan[sunting | sunting sumber]

Rujukan - Akta 133 - Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974[sunting | sunting sumber]

26. Palung dan paip hendaklah dipasang

(2) Pemunya tiap-tiap rumah dan bangunan hendaklah, dalam masa dua puluh satu hari selepas disampaikan notis daripada pihak berkuasa tempatan bagi maksud itu, memasang dan menyenggara dalam keadaan baik palung, salur dan paip bagi menerima dan membawa air dari bumbung dan bahagian lain rumah atau bangunan itu dan bagi mengalirkan air itu dengan apa-apa cara yang diarahkan oleh pihak berkuasa tempatan supaya air itu tidak menimpa orang yang lalu di jalan itu atau supaya air itu tidak memasuki mana-mana betung.

(3) Jika notis itu tidak dipatuhi maka pihak berkuasa tempatan boleh pada bila-bila masa selepas tamatnya masa yang ditentukan itu mengarahkan supaya kerja itu dibuat dan kos dan belanja bagi berbuat demikian hendaklah dibayar kepada pihak berkuasa tempatan oleh pemunya yang mungkir itu.