Pergi ke kandungan

Pemalar fizik

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Dalam fizik, pemalar fizik merupakan kuantiti fizikal yang dipercayai mempunyai nilai sejagat yang tetap (malar). Ia dikira daripada kuantiti fizikal yang lain.

Contohnya, cas asas, e mempunyai nilai 1.602 176 487 × 10-19 C.

Jadual pemalar universal[sunting | sunting sumber]

Kuantiti Simbol Nilai Ketakpastian relatif piawai
impedans vakum berciri 376.730 313 461... Ω ditakrif
pemalar elektrik (ketelusan vakum) 8.854 187 817... × 10-12F·m-1 ditakrif
pemalar magnet (ketelusan vakum) 4π × 10-7 N·A-2 = 1.256 637 061... × 10-6 N·A-2 ditakrif
pemalar graviti 6.67428(67) × 10-11m3·kg-1·s-2 1.0 × 10-4
pemalar Planck 6.626 068 96(33) × 10-34 J·s 5.0 × 10-8
pemalar Dirac (pemalar Planck terturun) 1.054 571 628(53) × 10-34 J·s 5.0 × 10-8
kelajuan cahaya di vakum 299 792 458 m·s-1 ditakrif

Pemalar fizik-kimia[sunting | sunting sumber]

Kuantiti Simbol Nilai1 (SI) Ketakpastian relatif piawai
unit jisim atom 1.660 538 86(28) × 10-27 kg 1.7 × 10-7
pemalar Avogadro 6.022 1415(10) × 1023 1.7 × 10-7
pemalar Boltzmann 1.380 6505(24) × 10-23 J·K-1 1.8 × 10-6
pemalar Faraday 96 485.3383(83)C·mol-1 8.6 × 10-8
pemalar sinaran pertama 3.741 771 38(64) × 10-16 W·m2 1.7 × 10-7
bagi kesinaran spektrum 1.191 042 82(20) × 10-16 W · m2 sr-1 1.7 × 10-7
pemalar Loschmidt at =273.15 K and =101.325 kPa 2.686 7773(47) × 1025 m-3 1.8 × 10-6
pemalar gas 8.314 472(15) J·K-1·mol-1 1.7 × 10-6
pemalar Planck molar 3.990 312 716(27) × 10-10 J · s · mol-1 6.7 × 10-9
isi padu molar gas ideal at =273.15 K and =100 kPa 22.710 981(40) × 10-3 m3 ·mol-1 1.7 × 10-6
pada =273.15 K and =101.325 kPa 22.413 996(39) × 10-3 m3 ·mol-1 1.7 × 10-6
pemalar Sackur-Tetrode at =1 K and =100 kPa
-1.151 7047(44) 3.8 × 10-6
pada =1 K and =101.325 kPa -1.164 8677(44) 3.8 × 10-6
pemalar sinaran kedua 1.438 7752(25) × 10-2 m·K 1.7 × 10-6
pemalar Stefan-Boltzmann 5.670 400(40) × 10-8 W·m-2·K-4 7.0 × 10-6
pemalar hukum sesaran Wien 4.965 114 231... 2.897 7685(51) × 10-3 m · K 1.7 × 10-6

Nilai diakui[sunting | sunting sumber]

Kuantiti Simbol Nilai (SI) Ketakpastian relatif piawai
pemalar Josephson2 483 597.9 × 109 Hz · V-1 ditakrif
pemalar von Klitzing3 25 812.807 Ω ditakrif
jisim molar pemalar 1 × 10-3 kg · mol-1 ditakrif
bagi karbon-12 12 × 10-3 kg · mol−1 ditakrif
pecutan graviti 9.806 65 m·s-2 ditakrif
atmosfera piawai 101 325 Pa ditakrif