Penggredan (pendidikan)

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Purata Nilai Gred Kumulatif atau "GPA" dikira dengan menjumlahkan semua nilai gred yang dicapai untuk setiap kursus yang diambil dan membahagikan jumlah nilai gred dengan jumlah kursus yang diambil. Misalnya, GPA 3.0 bermakna pelajar itu mendapat purata gred “B” untuk semua kursus yang diambil. Setiap gred mempunyai nilai yang tertentu: A=4 mata, B=3, C=2 , D=1, and F= 0 mata. Biasanya, pelajar-pelajar yang mencapai GPA 4.0 akan dimasukkan kedalam Senarai Dekan atau "Deans List" dan mempunyai peluang cerah masuk ke universiti yang ternama.