Pengguna:Takdeal

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search

توضیحی مختصر در رابطه با نماز روز پنج شنبه:

روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص) داریم که هر کس این نماز را در روز پنجشنبه بخواند و در آخر نماز در حالی که به سجده رفته است حاجت خود را از خداوند بخواهد،حاجتش حتی اگر جابجا شدن کوه ها یا نازل شدن باران هم که باشد برآورده خواهد شد.

در مقام و حکمت این نماز هر چقدر که بگوییم کم گفته‌ایم و برای درک بهتر مقام این نماز در نزد خدواند متعال، همین روایت از پیامبر اکرم(ص) کافی است که فرموده‌اند: هر کس این نماز را بخواند و چیزی از خدا نخواهد،رواست که خداوند بر او غضب کند.

ذره ای شک به این نماز نداشته باشید و با حضور قلب این نماز را بجا بیاورید.

هر رکعت از این نماز تعداد سوره‌ ی مشخصی دارد از خواندن بیشتر یا کمتر سوره ها جهت احتیاط خودداری کنید.

نماز روز پنجشنبه