Perbincangan:Kesihatan dan keselamatan pekerjaan

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search


Tekanan pekerjaan yang negetif merupakan satu faktor penting yang bakal menggugat keharmonian kualiti kehidupan sesorang pekerja .Bidang ini telah mula dikaji oleh penyelidik-penyelidik sejak lebih 100 tahun yang lalu.Menurut satu kajian,hamper 35 peratus pekerja mengatakan pekerjaan mereka menggunakan emosi dan kesihatan mereka,manakalah 42 peratus pula menyimpulkan bahawa tekanan pekerjaan masalah peribadi mereka . Tekanan merupakan satu reaksi negetif manusia terhadap rangsangan daripada sosial,perkerjaan maklumat yang tidak mencukupi,gaya hidup yang terlalu mendesak dan sebagainya.Selain itu juga ada juga tekanan positif ini dikenali sebagai eustress,yang bermaksud dialami secara sederhana dan mampu memotivasikan individu untuk mencapai matlamat dan Berjaya dalam sebarang yang dilaksanakan. Tekanan kerja mempunyai sebab atau punca-punca yang menjadikan seseorang menerima atau mendapat tekanan,punca-punca tekanan mempengaruhi Sembilan jenis iaitu, 1. Suasana tempat kerja,tekanan kerja yang berpanjangan dan perubahan dan perbualan cara pengendalian kerja. 2. Peranan dan fungsi pekerjaan. 3. Kerja dan peranan yang sentiasa berubah-ubah secara kerap atau pekerjaan yang merbahaya. 4. Perhubungan. 5. Konflik sesame rakan dan majikan. 6. Kerjaya. 7. Kurang insentif dan penghargaan dari majikan,kecewa terhadap suasana kerja,dinaikkan atau diturunkan pangkat,hilang pekerjaan 8. Perubahan dalam organisasi.Penerangn mengenai punca-punca tekanan kerja. • Punca tekanan yang pertama iaitu suasana tempat kerja yang tidak selesa dan tidak teratur ini menyebabkan sesorang menerima tekanan yang boleh menyebabkan kemalangan boleh berlaku,selain itu juga masa kerja yang berpanjangan dan perubahan cara pengendalian kerja boleh menambahkan seseorang pekerja mendapat tekanan, dimana masa keja yang berlibihan dan seseorang tidak mendapat rehat yang secukupnya,boleh menjadi punca kemalangan semasa kerja dilakukan dan cara pengendalian kerja yang tidak tersusun dan kelam-kabut juga menyebabkan berlakunya kemalangan. • Punca tekanan yang kedua peranan dan fungsi pekerjaan menjadi penyebab berlakunya kemalangan dimana sesorang pekerja yang belum berkemahiran atau belum berpengalaman juga menjadi faktor berlakunya kemalangan sebagai contoh sesorang pekerja diarah menggunakan mesin yang belum pernah di pakainya, ini boleh menyebabkan kemalangan boleh berlaku, kerana tidak tahu kegunaan mesin dan cara pengendalianya. • Punca tekanan yang ketiga adalah kerja yang berubah-ubah, seperti sekejap sana dan sekejap kesini akan menimbulkan tekanan kepada sesorang,serta kerja-kerja yang merbahaya juga menjadi punca tekanan kepada seseorang pekerja. • Punca yang keempat adalah perhubungan antara seseorang pekerja dengan pihak majikan atau pun antara sesame rakan sekerja menjadi penyebab sesorang mendapat tekanan. • Punca yang kelima pula adalah konflik sesama rakan dan majikan juga boleh menjadi sesorang pekerja mendapat tekanan dimana ada rakan sekerja yang tidak berpuas hati dengan kerja yang diberikan dan tidak boleh dibawa berunding. • Punca yang keenam mengenai kerjaya.Setiap system kerja,mesti melibatkan tiga element iaitu manusia,mesin dan persekitaran. Manusia merupakan element paling penting kerana tanpa manusia (pekerja), tugas itu tidak dapat dihasilkan. Oleh kerana kerja yang melibatkan seperti manusia dan mesin seseorang boleh mendapat tekanan untuk pengaturan kerja. • Punca ketujuh adalah kurang inesetif dan penghargaan dari majikan serta kecewa terhadap suasana kerja,dinaikkan /diturunkan pangkat,hilang pekerjaan. Sesorang yang bekerja dengan cemerlang akan tetapi tidak pihak majikan atau orang atasan tidak mahu menggambil tahu akan tahap kerja seseorang yang boleh di capai atau tidak. Selain itu juga tempat kerja yang tidak teratur ruang kerja yang tidak selesa menyebabkan seseorang mendapat tekanan • Punca kelapan perubahan dalam organisasi dimana pihak majikan menukar jawatan seseorang secara mendadak tanpa memberitahu seseorang pekerja sama ada perubahan pihak atasan ataupun rakan sesama kerja yang tidak sesuai. • Punca yang terakhir pula adalah perubahan dalam stuktur dan pengurusan organisasi secara mendadak meningkatkan kekeluruan dan tekanan kepada pekerja sebagai contoh seorang pekerja bawahan diarah membuat kerja pegawai atasanya mungkin disebabkan kekurangan tenaga kerja ini menimbulkan ketidak fahaman menjalankan sesuatu tugas yang di berikan oleh pihak majikan.

Tekanan kerja[sunting sumber]

Penerangn mengenai punca-punca tekanan kerja. • Punca tekanan yang pertama iaitu suasana tempat kerja yang tidak selesa dan tidak teratur ini menyebabkan sesorang menerima tekanan yang boleh menyebabkan kemalangan boleh berlaku,selain itu juga masa kerja yang berpanjangan dan perubahan cara pengendalian kerja boleh menambahkan seseorang pekerja mendapat tekanan, dimana masa keja yang berlibihan dan seseorang tidak mendapat rehat yang secukupnya,boleh menjadi punca kemalangan semasa kerja dilakukan dan cara pengendalian kerja yang tidak tersusun dan kelam-kabut juga menyebabkan berlakunya kemalangan. • Punca tekanan yang kedua peranan dan fungsi pekerjaan menjadi penyebab berlakunya kemalangan dimana sesorang pekerja yang belum berkemahiran atau belum berpengalaman juga menjadi faktor berlakunya kemalangan sebagai contoh sesorang pekerja diarah menggunakan mesin yang belum pernah di pakainya, ini boleh menyebabkan kemalangan boleh berlaku, kerana tidak tahu kegunaan mesin dan cara pengendalianya. • Punca tekanan yang ketiga adalah kerja yang berubah-ubah, seperti sekejap sana dan sekejap kesini akan menimbulkan tekanan kepada sesorang,serta kerja-kerja yang merbahaya juga menjadi punca tekanan kepada seseorang pekerja. • Punca yang keempat adalah perhubungan antara seseorang pekerja dengan pihak majikan atau pun antara sesame rakan sekerja menjadi penyebab sesorang mendapat tekanan. • Punca yang kelima pula adalah konflik sesama rakan dan majikan juga boleh menjadi sesorang pekerja mendapat tekanan dimana ada rakan sekerja yang tidak berpuas hati dengan kerja yang diberikan dan tidak boleh dibawa berunding. • Punca yang keenam mengenai kerjaya.Setiap system kerja,mesti melibatkan tiga element iaitu manusia,mesin dan persekitaran. Manusia merupakan element paling penting kerana tanpa manusia (pekerja), tugas itu tidak dapat dihasilkan. Oleh kerana kerja yang melibatkan seperti manusia dan mesin seseorang boleh mendapat tekanan untuk pengaturan kerja. • Punca ketujuh adalah kurang inesetif dan penghargaan dari majikan serta kecewa terhadap suasana kerja,dinaikkan /diturunkan pangkat,hilang pekerjaan. Sesorang yang bekerja dengan cemerlang akan tetapi tidak pihak majikan atau orang atasan tidak mahu menggambil tahu akan tahap kerja seseorang yang boleh di capai atau tidak. Selain itu juga tempat kerja yang tidak teratur ruang kerja yang tidak selesa menyebabkan seseorang mendapat tekanan • Punca kelapan perubahan dalam organisasi dimana pihak majikan menukar jawatan seseorang secara mendadak tanpa memberitahu seseorang pekerja sama ada perubahan pihak atasan ataupun rakan sesama kerja yang tidak sesuai. • Punca yang terakhir pula adalah perubahan dalam stuktur dan pengurusan organisasi secara mendadak meningkatkan kekeluruan dan tekanan kepada pekerja sebagai contoh seorang pekerja bawahan diarah membuat kerja pegawai atasanya mungkin disebabkan kekurangan tenaga kerja ini menimbulkan ketidak fahaman menjalankan sesuatu tugas yang di berikan oleh pihak majikan.--aedey misel61.6.163.20 12:46, 23 Oktober 2010 (UTC)