Perbincangan pengguna:Sufdainal Helmi Alawi

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search
Selamat datang ke Wikipedia Bahasa Melayu!
Salam sejahtera Sufdainal Helmi Alawi! Terima kasih kerana mendaftar di Wikipedia Bahasa Melayu!
Berikut merupakan beberapa pautan yang dapat anda layari jika masih baru di Wikipedia:

Lihat juga tutorial dan meja bantuan Wikipedia. Untuk menandatangani pesanan anda pada laman perbualan, seperti laman ini, letakkan ~~~~ (empat kali tanda gelombang) atau klik butang Tandatangan dan cap waktu pada laman penyuntingan.
Semoga anda menikmati kunjungan anda di Wikipedia Bahasa Melayu. Selamat menyumbang! ...Aurora... (b) 03:34, 16 Mac 2011 (UTC)

TABUNG BAITULMAL SARAWAK[sunting sumber]

LATAR BELAKANG & SEJARAH TBS[sunting sumber]

Salah satu harapan besar umat Islam di Sarawak sebaik sahaja mencapai kemerdekaan melalui Malaysia pada tahun 1963 adalah untuk melihat peningkatan dan kebangkitan syariat Islam di tanah bekas jajahan Brooke ini.

Justeru Tabung Baitulmal Sarawak (TBS) telah ditubuhkan pada tahun 1966 melalui Undang-Undang Zakat 1966 atas usaha YAB Pehin Sri (Dr.) Haji Abdul Taib Mahmud. Pada masa itu ia dikenali sebagai Tabung Zakat dan Fitrah. Tabung ini telah berjaya membiayai ramai pelajar-pelajar melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi di Pusat-Pusat Pengajian Tinggi Islam di dalam dan di luar negeri, di samping membantu dalam perkara-perkara kebajikan dan keagamaan di kalangan umat Islam di Sarawak. Sebelum Tabung Zakat dan Fitrah ditubuhkan, masyarakat Islam secara kelazimannya menunaikan kewajipan berzakat dengan menyerahkan secara terus kepada fakir miskin atau kepada guru-guru agama, bidan-bidan kampung dan sebagainya.

Sesuai dengan perkembangan negara dan keperluan umat Islam yang semakin bertambah untuk menghadapi zaman yang penuh cabaran, maka sebagai satu kesinambungan daripada tabung itu, tertubuhlah Tabung Baitulmal Sarawak pada tahun 1984 di bawah Ordinan Majlis Islam Sarawak (Pemerbadanan) (Pindaan) 1984.

Bermula dari tarikh penguatkuasaan peruntukan ordinan tersebut, Tabung Baitulmal Sarawak bertindak sebagai wakil Majlis Islam Sarawak yang bertanggungjawab dalam pengurusan zakat berperanan menyediakan kemudahan mengutip, mengagih dan mengurus Dana Zakat serta Dana Baitulmal di samping menyedarkan masyarakat Islam tentang kewajipan berzakat.

Rentetan itu, sebagai persiapan untuk menempuh ledakan perubahan dalam abad ke 21, Penyusunan Semula Pengurusan Tabung Baitulmal Sarawak telah diluluskan di mana pada 15 Disember 1998, Pengurus Besar telah dilantik untuk mengetuai Pengurusannya. Sidang Dewan Undangan Negeri Sarawak pada bulan November 2001 turut meluluskan Ordinan Majlis Islam Sarawak 2001 yang mana secara langsung menambahkan lagi peranan Tabung Baitulmal Sarawak sebagai sebuah institusi zakat.

VISI TBS[sunting sumber]

Dalam memastikan TBS sentiasa bergerak seiring dengan kemajuan dan selari dengan perubahan zaman maka VISI TBS adalah untuk :
“MENJADI SEBUAH ORGANISASI ISLAM YANG DINAMIK DAN PEMBELA KEPADA UMAT MANUSIA KHUSUSNYA MASYARAKAT ISLAM SARAWAK”.

MISI TBS[sunting sumber]

Dalam merealisasikan visi TBS maka ia direalisasikan melalui misi-misi berikut :
a. Tabung Baitulmal Sarawak merupakan wakil kepada Majlis Islam Sarawak yang bertanggungjawab dalam Pengurusan Zakat di Negeri Sarawak.
b. Tabung Baitulmal Sarawak berperanan menyediakan kemudahan mengutip, mengagih, mengurus Dana Zakat dan Baitulmal disamping menerangkan tentang kewajipan berzakat.
c. Pelanggan-pelanggan Tabung Baitulmal Sarawak adalah masyarakat Islam, badan-badan kerajaan, badan-badan korporat dan pertubuhanpertubuhan.
d. Komitmen Tabung Baitulmal Sarawak ialah :
• Untuk meningkatkan kesedaran tanggungjawab berzakat di kalangan masyarakat Islam di Sarawak.
• Memudahcarakan Pengurusan Zakat agar dapat memenuhi keperluan masyarakat Islam dan perkembangan semasa.
• Untuk membangun Tabung Baitulmal Sarawak sebagai sebuah organisasi Islam yang memainkan peranan penting dalam program pembangunan masyarakat Islam melalui kemudahan bantuan dalam bidang pendidikan, kebajikan dan pembangunan insan.
• Untuk memelihara dan memperkukuhkan kedudukan kewangan dan hartanah Tabung Baitulmal Sarawak bagi kepentingan umat Islam di masa depan.
• Untuk membangun kumpulan pekerja Islam yang professional dan dinamik.

OBJEKTIF KORPORAT TBS[sunting sumber]

a. Menyumbang dalam pembangunan ummah melalui program mengukuhkan tradisi keilmuan, memantapkan kebajikan ummah dan membangunkan Institusi Islam.
b. Menggemblengkan tenaga kerja profesional dan agama untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan Pengurusan.
c. Memudahcarakan Pengurusan zakat, sadaqatul jariah dan wakaf dengan menyediakan prasarana yang diyakini oleh masyarakat melalui pendekatan Pengurusan holistik ke arah mencapai kejayaan duniawi dan ukhrawi.
d. Memperkukuhkan asas kekuatan ekonomi Tabung Baitulmal Sarawak dengan meneroka peluang yang strategik dan berpotensi dalam aktiviti perkembangan modal dan hartanah yang berdaya maju.

KOMITMEN TBS[sunting sumber]

a. Untuk meningkatkan kesedaran tanggungjawab berzakat di kalangan masyarakat Islam di Sarawak
b. Memudahcarakan Pengurusan Zakat agar dapat memenuhi keperluan masyarakat Islam dan perkembangan semasa.
c. Untuk membangun Tabung Baitulmal Sarawak sebagai sebuah organisasi Islam yang memainkan peranan penting dalam program pembangunan masyarakat Islam melalui kemudahan bantuan dalam bidang pendidikan, kebajikan dan pembangunan insan.
d. Untuk memelihara dan memperkukuhkan kedudukan kewangan dan hartanah Tabung Baitulmal Sarawak bagi kepentingan umat Islam di masa depan.
e. Untuk membangun kumpulan pekerja Islam yang professional dan dinamik.

POLISI KUALITI[sunting sumber]

TBS berazam untuk menjadi sebuah organisasi Islam dinamik yang sentiasa mengutamakan syariat Islam sebagai asas tindakan bagi memastikan kepuasan pelanggan melalui keberkesanan sistem pengurusan kualiti MS ISO 9001:2000 yang ditingkatkan secara berterusan.

MOTTO TBS[sunting sumber]

Dalam usaha memartabatkan TBS sebagai sebuah institusi Islam yang dapat membela masyarakat Islam maka Motto TBS adalah “BAITULMAL TANGGUNGJAWAB KITA BERSAMA”
B - BERIMAN (Kunci Tindakan)
A - AMANAH (Diri, Keluarga, Masyarakat & Tuhan)
I - ILMU (Tahu dan Bermaklumat)
T - TANGGUNGJAWAB (Pikul Bersama)
U - USAHA (Berterusan Membantu)
L - LAMBANG (Kekuatan/Kesatuan)
M - MUHASABAH (Menilai/Mengkaji/Memperbaiki)
A - ANCAMAN (Dalam/Luar)
L - LINDUNG MELINDUNGI

PENDEKATAN TBS: KAEDAH PERLAKSANAAN[sunting sumber]

KITARAN KE ARAH KECEMERLANGAN (CARTA)[sunting sumber]

Bagi menempuh cabaran dan kehendak zaman, pengurusan TBS berpendapat pengurusan Institusi Zakat wajar bergerak mengikut konsep kitaran berikut :

MENINGKATKAN KEFAHAMAN[sunting sumber]

Keperibadian masyarakat Islam harus dididik dan dibentuk supaya memahami dan menjiwai nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Proses meningkatkan kefahaman ini adalah melalui program penerangan, pendidikan dan promosi oleh pihak yang berwajib. Namun demikian, masyarakat Islam juga harus memikul tanggungjawab untuk melengkapi diri mereka.

MEMUDAHCARA PENGURUSAN[sunting sumber]

Apabila masyarakat Islam sudah faham dan yakin, Institusi Zakat hendaklah serba lengkap dengan penyediaan pelbagai kemudahan pengurusan. Antaranya dapat diringkaskan seperti berikut :-
Fokus Korporat Yang Jelas
Fokus korporat Institusi Zakat perlu jelas di mana visi, misi, penyataan misi, objektif korporat dan strategi-strategi melalui program-program dan aktiviti-aktivitinya dirangka sesuai dengan kewujudannya.
Kaedah Meningkatkan Kefahaman
Keperibadian masyarakat Islam harus dididik dan dibentuk supaya memahami dan menjiwai prinsip-prinsip agama Islam. Jika mereka tidak dididik mengenai zakat serta difahamkan tentang kedudukan zakat yang sebenar, maka tidak hairanlah jika terdapat sebahagian masyarakat Islam yang memandang ringan terhadap kewajipan ini. Proses meningkatkan kefahaman ini adalah melalui program penerangan, pendidikan dan promosi oleh pihak yang berwajib. Namun demikian, masyarakat Islam juga harus memikul tanggungjawab untuk melengkapi diri mereka. Ilmu itu tidak datang bergolek tetapi didatangi.

PIAGAM PELANGGAN[sunting sumber]

Sebagai langkah memelihara amanah dan memastikan perkhidmatan yang kamimberikan kepada pelanggan sentiasa dilaksanakan dengan mesra,telus, adil dan saksama, kami berjanji akan sentiasa:
1. Mentaati, mengamalkan, menghayati dan mengutamakan syariat Islam dalam setiap tindakan dan peraturan yang ditetapkan bagi melahirkan pegawai yang berdedikasi, berakhlak mulia, sabar dan bersedia untuk membantu.
2. Prihatin terhadap isu dan masalah yang dihadapi pelanggan dan berusaha mencari jalan penyelesaian dengan cepat, tepat dan berkesan.
3. Menyampaikan maklumat yang diperlukan oleh pelanggan dengan tepat dan berkesan.
4. Memastikan setiap objektif kualiti yang telah dibangunkan berorientasikan pelanggan dinilai, dipantau. pencapaiannya secara berkala dicapai dengan jayanya dan ditingkatkan secara berterusan.
5. Setiap kakitangan diberikan latihan dan kemahiran yang secukupnya agar dapat meningkatkan sistem penyampaian kepada pelanggan.
6. Memastikan setiap Amil yang telah dilantik diberikan kursus pada setiap tahun agar urusan kutipan zakat fitrah berjalan dengan lancar, cekap dan berkesan.
7. Memastikan setiap Amil menyerahkan wang kutipan zakat fitrah dalam tempoh 3 minggu selepas Hari Raya Aidilfitri.
8. Mengambil berat dan memberikan jawapan kepada aduan pelanggan dalam masa 14 hari dari tarikh menerima aduan.
9. Bersedia menerima kritikan dan cadangan membina demi meningkatkan kualiti perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan.

*UNTUK MAKLUMAT LANJUT MENGENAI TABUNG BAITULMAL SARAWAK SERTA PROGRAM BANTUAN DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN ZAKAT DI NEGERI SARAWAK, SILA LAYARI http://www.tbs.org.my/

"BAITULMAL TANGGUNGJAWAB KITA BERSAMA"

TABUNG BAITULMAL SARAWAK