Perlembagaan Mexico 1917

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search

Perlembagaan Mexico 1917 telah digubal pada 5 Februari 1917. Ia menggabungkan kesemua idea-idea puak-puak pemberontak yang terlibat dalam Revolusi Mexico dan ideanya termasuklah pelindungan segala hak dan kebebasan rakyat, dan juga konsep demokrasi dan federalisme yang terbit dari Perlembagaan Mexico 1857. Walaupun ia telah melalui beberapa pindaan yang kecil, perlembagaan ini masih berkuatkuasa sehingga kehari ini. Ia juga mengiktiraf pelbagai hak sosial seperti hak pekerja untuk mogok dan berpersatuan, hak mendapat pendidikan dan hak mengatur hartanah milik swasta untuk kebaikan awam.

Artikel 3 - Pendidikan rendah adalah wajib dan percuma. Pendidikan juga seperti di Amerika Syarikat adalah sekular dan bebas dari sebarang doktrin agama. Ini adalah untuk menjaga kebebasan beragama.

Artikel 27 - Antara lain memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengawal aktiviti perlombongan dan penggalian minyak dan memulangkan tanah-tanah estet kepada golongan miskin.

Artikel 123 - Melindungi golongan buruh. Ia menentukan waktu bekerja tidak boleh melebihi lapan jam sehari, dan satu hari cuti wajib setiap minggu. Ia melarang golongan wanita dan kanak-kanak dari terlibat dalam kerja yang tidak sesuai denagn jantina serta umur mereka. Ia juga mengiktiraf hak pekerja untuk menubuhkan persatuan buruh (persatuan yang melindungi kebajikan mereka) serta hak untuk mogok.