Politeknik di Malaysia

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Pendidikan di Politeknik mula diperkenalkan di Malaysia melalui penubuhan politeknik pertamanya, Politeknik Ungku Omar di Ipoh di bawah Pelan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) pada tahun 1969. Pendidikan ini diperkukuhkan dengan perakuan Jawatankuasa Kabinet mengenai pendidikan pada tahun 1979 dan Pelan Induk Perindustrian Kebangsaan Pertama (1985-1995).

Kesemua perancangan termasuk perakuan Jawatankuasa Kabinet mengenai latihan (1991), telah membolehkan penubuhan lebih banyak politeknik serta menambah program pengajian bagi memenuhi keperluan pekerja separa professional dalam bidang kejuruteraan, perdagangan dan perkhidmatan.

Jemaah Menteri pada 26 Mac 2010 telah menimbang Memorandum Pengajian Tinggi (No. 198/2685/2010) dan bersetuju supaya ditubuhkan empat buah Politeknik METrO dalam RMKe-9 dan enam buah dalam RMKe-10.

VISI

Menjadi institusi TVET premier yang diterajui industri 

MISI

 • Menyediakan akses kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf
 • Membangunkan kurikulum yang dipimpin industri dan meningkatkan kesediaan graduan melalui penglibatan industri yang diselaraskan
 • Menghasilkan graduan yang seimbang dan berdaya keusahawanan melalui program pengajian yang dinamik dan mampan
 • Mendapat pengiktirafan antarabangsa melalui kerjasama dan penyertaan aktif dalam komuniti TVET

OBJEKTIF PENUBUHAN

1. Melonjakkan Politeknik sebagai institusi peneraju TVET dalam bidang latihan teknikal pada peringkat diploma dan ke atas;

2. Mengukuhkan kerelevanan dan responsive program pengajian di Politeknik terhadap kehendak pembangunan ekonomi Negara;

3. Menerajui bidang tujahan dan teknologi tertentu bagi menghasilkan graduat berkualiti yang berdaya usahawan (enterprising), dan berkebolehpasaran tinggi dan berdaya saing;

4. Membina reputasi dan jenama baru yang mampu meletakkan Politeknik antara institusi pengajian terbaik Negara; dan

5. Mempelbagai dan meluaskan penawaran program yang mampu menarik pelajarke Politeknik.

SEJARAH POLITEKNIK

Pendidikan di Politeknik mula diperkenal di Malaysia melalui penubuhan politeknik pertamanya, Politeknik Ungku Omar di Ipoh di bawah United Nations Development Plan pada tahun 1969. Pendidikan ini diperkukuhkan dengan perakuan Jawatankuasa Kabinet mengenai pendidikan pada tahun 1979 dan Pelan Induk Perindustrian Kebangsaan pertama (1985-1995). Kesemua perancangan termasuk perakuan Jawatankuasa Kabinet mengenai latihan (1991), telah membolehkan penubuhan lebih banyak politeknik serta penambahan program pengajian bagi memenuhi keperluan pekerja separa professional dalam bidang kejuruteraan, perdagangan dan perkhidmatan.

Jemaah Menteri pada 26 Mac 2010 telah menimbang Memorandum Menteri Pengajian Tinggi (No. 198/2685/2010) dan bersetuju supaya ditubuhkan empat buah Politeknik Metro dalam RMKe-9 dan enam buah dalam RMKe-10. Sehingga kini terdapat 33 politeknik merentasi kesemua 14 negeri di Malaysia, dengan menggunakan kepakaran kira-kira 7,800 tenaga pengajar yang mendepani 92,000 orang pelajar melalui kira-kira 87 program pengajian yang ditawarkan.

TRANSFORMASI POLITEKNIK

Bagi mengukuhkan peranan Politeknik dalam bidang pendidikan dan latihan, Jemaah Menteri pada 20 November 2009 telah menimbang Memorandum Pengajian Tinggi (No. 871/2670/2009) dan bersetuju dengan Hala Tuju Transformasi Politeknik dengan objektif yang berikut:

 • Melonjakkan politeknik sebagai institusi peneraju dalam bidang TVET;
 • Mengukuhkan kerelevanan dan keresponsifan program pengajian di politeknik agar selari dengan kehendak pembangunan ekonomi negara;
 • Menerajui bidang tujahan dan teknologi tertentu bagi menghasilkan siswazah berkualiti yang berdaya usahawan, berkebolehpasaran tinggi dan berdaya saing;
 • Membina reputasi dan jenama yang mampu meletakkan politeknik antara institusi pengajian tinggi negara yang terbaik; dan
 • Mempelbagai dan meluaskan penawaran program yang mampu menarik minat pelajar.

Hala Tuju Transformasi Politeknik ini dilancarkan pada 25 Februari 2010 oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merupakan permulaan usaha bagi membina upaya baharu politeknik untuk melestarikan pembangunan modal insan. Empat teras Hala Tuju Transformasi Politeknik yang dipersetujui pihak Jemaah Menteri adalah seperti berikut:

 • Pemerkasaan politeknik ke arah menjadi pilihan yang setanding dengan universiti;
 • Pembangunan program pengajian dan penyelidikan dalam bidang tujahan yang bertunjangkan kekuatan di setiap politeknik;
 • Pemerkasaan warga politeknik dengan pengetahuan dan ketrampilan peringkat tinggi;
 • Pembinaan imej dan budaya kerja cemerlang.

Bagi merealisasi agenda negara, Transformasi Politeknik mendukung Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara, Program Transformasi Kerajaan dan Program Transformasi Ekonomi melalui inisiatif yang dilakukan mengikut 4 fasa yang berikut:

 • Fasa I: Quick Wins dan Transformasi Keinstitusian
 • Fasa II: Peningkatan ke arah Kecemerlangan
 • Fasa III: Pemerkasaan
 • Fasa IV: Kecemerlangan

Setiap fasa mempunyai kerangka berpandukan hasil yang diharapkan dan dikenalpasti. Justeru itu, hasil yang ingin dicapai adalah seperti berikut:

 • Politeknik sebagai institusi pilihan;
 • Siswazah yang mempunyai kebolehdayaan diambil bekerja serta berdaya keusahawanan; dan
 • Persepsi positif terhadap politeknik.

Senarai politeknik[sunting | sunting sumber]

 1. Politeknik Ungku Omar, Ipoh, Perak
 2. Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang
 3. Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah, Jitra, Kedah
 4. Politeknik Kota Bharu, Kota Bharu, Kelantan
 5. Politeknik Kuching Sarawak, Kuching, Sarawak
 6. Politeknik Port Dickson, Port Dickson, Negeri Sembilan
 7. Politeknik Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah
 8. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor
 9. Politeknik Ibrahim Sultan, Pasir Gudang, Johor
 10. Politeknik Seberang Perai, Permatang Pauh, Pulau ng
 11. Politeknik Melaka, Bandaraya Melaka, Melaka
 12. Politeknik Kuala Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu
 13. Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Dungun, Terengganu
 14. Politeknik Merlimau, Merlimau, Melaka
 15. Politeknik Sultan Azlan Shah, Behrang, Perak
 16. Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, Kulim, Kedah
 17. Politeknik Sultan Idris Shah, Sungai Lang, Sabak Bernam,.Selangor
 18. Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Arau, Perlis
 19. Politeknik Muadzam Shah, Bandar Muadzam Shah, Pahang
 20. Politeknik Mukah, Mukah, Sarawak
 21. Politeknik Balik Pulau, Bayan Lepas, Pulau Pinang
 22. Politeknik Jeli, Jeli, Kelantan
 23. Politeknik Nilai, Nilai, Negeri Sembilan
 24. Politeknik Banting, Banting, Selangor
 25. Politeknik Mersing, Mersing, Johor
 26. Politeknik Hulu Terengganu, Hulu Terengganu, Terengganu
 27. Politeknik Sandakan, Sandakan, Sabah
 28. Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail, Pagoh Johor
 29. Politeknik Tawau, Sabah.

Politeknik METrO[sunting | sunting sumber]

METrO adalah singkatan dari "Maximising Education & Training Opportunities".

Politeknik METrO merupakan sebuah institusi pendidikan dan latihan bagi memenuhi keperluan sosio ekonomi tempatan dan wilayah ( local and regional sosio-economic needs) dalam bidang tertentu terutamanya bagi keperluan sektor perkhidmatan (service industries) yang semakin meningkat, sama ada pada peringkat industri kecil dan sederhana (IKS) mahupun syarikat multi-nasional.

Penubuhan Politeknik METrO adalah seiring dengan agenda transformasi negara iaitu meningkatkan daya saing melalui pembangunan ekonomi berpendapatan tinggi terutamanya dalam aspek menjana modal insan yang serba boleh dan mampu berubah dalam persekitaran pasaran kerja yang dinamik. Sasaran pelajarnya ialah lepasan SPM dan golongan pekerja (working adults) yang memerlukan upskill dan re-skilling. Pembelajaran di Politeknik METrO akan mengutamakan kaedah Online Virtual and Distance learning (OVDL) dalam kerangka e-learning. Kebanyakan tenaga pengajarnya adalah mereka yang mempunyai pengalaman industri.

Sehingga Disember 2013, terdapat lima Politeknik METrO telah beroperasi sepenuhnya. Politeknik METRo tersebut adalah:

 1. Politeknik Metro Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur.
 2. Politeknik Metro Johor Bharu, Johor.
 3. Politeknik Metro Kuantan, Pahang.
 4. Politeknik Metro Tasik Gelugor, Pulau Pinang.
 5. Politeknik Metro Betong, Serawak.

Rujukan[sunting | sunting sumber]