Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup
NURUL HAQ
Logo Pesantren Nurul Haq Semurup.jpg
Lambang Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup
Moto(Pembinaan, Pengembangan Bakat dan Jiwa Anak Bangsa)

- Amanah Menciptakan Kecerdasan dan Ilmu Pemahaman Agama.

"Setelah saya meninggal dunia tolong dirikan sekolah agama di mukim Semurup. - H. Abdul Karim"
JenisSekolah Pondok
Ditubuhkan pada1982
PenggabunganIslam
PimpinanDrs. H. Taher Ahmad (1982-1985)
H. Hizbullah Malik (1986-1996)
Drs. H. Darul Ulum (1997-2017)
Lokasi
Laman sesawangmanurulhaq.kemenag.in [1]

Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup (PPNH-S) ialah salah satu pondok pesantren yang terletak di kabupaten Kerinci, tepatnya di kampung/desa Semurup kecamatan Air Hangat kabupaten Kerinci Indonesia.

Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup atau lebih dikenali dengan sebutan Ponpes/Pesantren Nurul Haq (NH) ini ditubuhkan oleh H.Abdul Karim dan diwujudkan oleh ketiga-tiga anaknya, Ponpes ini terletak di Kampung Semurup berhampiran dengan pusat bandar Daerah Kerinci. Ia merupakan institusi pendidikan agama yang bernaung di bawah Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam.

Rancangan pembinaannya dilakukan oleh H.Abdul Karim beserta anak-anak dan keluarga besarnya dengan nama Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup Mukim Air Hangat. Namun, H.Abdul Karim meninggal dunia pada tahun 1981 sebelum sempat pondok pesantren tersebut ditubuhkan. Menurut Drs.H.Darul Ulum, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup (1997-2017) mengatakan bahawa H.Abdul Karim sebelum meninggal dunia beliau meninggalkan amanah kepada anak kandungnya yang berjumlah tiga orang iaitu Hj.Rofi'ah Karim, Dra.Hj.Ruqiyah Karim dan Dra.Hj.Khadijah Marisa. Seperti berikut : “Setelah saya meninggal dunia tolong dirikan sekolah agama di mukim Semurup.”

- Semenjak awal penubuhan sampai sekarang dan seterusnya tidak bergabung dengan parti politik atau golongan mana-mana.


"By : Muhammad Aprizal (BOYYA Faiha)"

SEJARAH NURUL HAQ SEMURUP[sunting | sunting sumber]

Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup (PPNH-S) ialah salah satu pondok pesantren yang terletak di kabupaten Kerinci, tepatnya di kampung/desa Semurup kecamatan Air Hangat kabupaten Kerinci Indonesia.

Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup atau lebih dikenali dengan sebutan Ponpes/Pesantren Nurul Haq (NH) ini ditubuhkan oleh H.Abdul Karim dan diwujudkan oleh ketiga-tiga anaknya, Ponpes ini terletak di Kampung Semurup berhampiran dengan pusat bandar Daerah Kerinci. Ia merupakan institusi pendidikan agama yang bernaung di bawah Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam.

Rancangan pembinaannya dilakukan oleh H.Abdul Karim beserta anak-anak dan keluarga besarnya dengan nama Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup Mukim Air Hangat. Namun, H.Abdul Karim meninggal dunia pada tahun 1981 sebelum sempat pondok pesantren tersebut ditubuhkan. Menurut Drs.H.Darul Ulum, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup (1997-2017) mengatakan bahawa H.Abdul Karim sebelum meninggal dunia beliau meninggalkan amanah kepada anak kandungnya yang berjumlah tiga orang iaitu Hj.Rofi'ah Karim, Dra.Hj.Ruqiyah Karim dan Dra.Hj.Khadijah Marisa. Seperti berikut : “Setelah saya meninggal dunia tolong dirikan sekolah agama di mukim Semurup.”

Berdasarkan amanah di atas, anak-anak H.Abdul Karim yang merupakan tamatan dari pendidikan agama Diniyah di Padang Panjang, merasa terpanggil dan bertanggungjawab untuk mendirikan lembaga pendidikan agama Islam yang merupakan tempat pembinaan dan pengembangan bakat dan jiwa anak di Kampung Semurup Mukim Air Hangat.

Maka di awal tahun 1982, diadakan musyawarah secara kekeluargaan yang bertempat di rumah Hj.Rofi'ah Karim untuk mendirikan sekolah agama. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan amanah al-marhum ayahanda beliau H.Abdul Karim.

Hasil keputusan musyawarah menyaksikan bermulanya usaha menubuhkan sebuah sekolah agama di Semurup Kecamatan Air Hangat. Hasil musyawarah keluarga ini juga membawa kepada pembentukan sebuah yayasan yang akan berjuang untuk menubuhkan sebuah pondok pesantren dengan anggotanya terdiri dari keluarga besar H.Abdul Karim, yang susunan pengurusannya adalah sebagai berikut:

1. Ketua.  : Dra. Hj. Ruqiyah Karim

2. Sekretaris  : Dr. Nasrun Kadir

3. Bendahara : Dra. Hj. Khadijah Maris Karim

4. Anggota  : - Drs. H.Taher Ahmad

- Hj. Rofi'ah karim.BA

- H.M.Dinar

- H.M Jarulis.

Setelah terbentuknya pengurus yayasan tersebut, maka barulah dihadapkan ke Departemen Agama Pusat memohon dikeluarkan surat keputusan berdirinya pondok, Drs.HDarul Ulum 1997-2017 (Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup, di Asrama Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup), dalam temu bual dengan penulis, 23/06/2012.

Pesantren Nurul Haq Semurup. Kemudian keluarlah surat keputusan tersebut dari Departemen Agama No:49/P/E/W/PP.1982 yang menyatakan berdirinya sekolah Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup Kecamatan Air Hangat yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Dengan status madrasahnya yang masih dalam status swasta, pimpinan pondok pesantren yang pertama sekali sejak ditubuhkan adalah Drs.H.Taher Ahmad yang menjawat dari tahun 1982 sehingga tahun 1985. Kemudian diganti oleh H.Hizbullah Malik dari tahun 1986-1996 dan dari tahun 1997 hingga 2017 dipimpin oleh Drs.H.Darul Ulum.

Pada awal penubuhannya Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup merupakan sebuah bangunan gedung dua tingkat yang berlokasi di hadapan rumah Hj.Rofi'ah Karim, BA. Bangunan tersebut terdiri dari empat buah kelas, dua di tingkat dua dan dua di tingkat satu di tanah milik persendirian H.Abdul Karim. Tingkat satu digunakan sebagai ruang belajar manakala tingkat dua sebagai ruang keterampilan. Pada peringkat awalnya, santri-santri berasal dari anak-anak di Semurup yang tidak menghabiskan sekolah di Semurup dan dari kampung-kampung lain yang telah tamat sekolah dasar (Sekolah Darjah) atau Madrasah Ibtid‛iyyah yang tidak melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Jumlah kesemuanya ialah 46 orang, 25 orang laki-laki dan 21 orang perempuan.

Oleh kerana status Pondok Pesantren Nuru Haq Semurup adalah swasta maka pada tahun 1985 buat pertama kali bagi mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN), santri Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup harus mengikutinya di sekolah tingkatan di Kampung Kemantan. Bagi santri yang ingin mengambil Nilai Ebtanas Murni (NEM), mereka harus mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) untuk pengambilan ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan Indonesia, mereka harus mengikuti ujian di Sekolah Menengah Atas (SMA) 4 Semurup untuk tingkatan Madrasah Aliyah dan untuk Madrasah Tsanawiyah mengikuti ujian di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Air Hangat. Namun semenjak tahun 1995, para santri Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup sudah berdiri sendiri sehingga EBTANAS sudah dapat dilaksanakan secara langsung di sekolah tersebut hingga kini.

- Semenjak awal penubuhan sampai sekarang dan seterusnya tidak bergabung dengan parti politik atau golongan mana-mana.

"By : Muhammad Aprizal (BOYYA Faiha)"

STRUKTUR ORGANISASI PONDOK PESNTREN NURUL HAQ SEMURUP[sunting | sunting sumber]

Dalam melancarkan kegiatan yang telah direncanakan, sesuatu organisasi memerlukan suatu kepengurusan pentadbiran atau kepemimpinan yang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya atau jabatan yang diberi kepercayaan kepadanya.

Demikian pula halnya dalam suatu lembaga pendidikan yang dipimpin oleh suatu kepala sekolah/madrasah sebagai pimpinan tertinggi (supervisor). Untuk menjayakan pelaksanaan pendidikan pada setiap sekolah, pimpinan pondok pesantren dibantu oleh beberapa orang bawahannya yang dilantik oleh pimpinan pondok pesantren itu sendiri sesuai dengan tugas dan kemampuan masing-masing.

Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup Kecamatan Air Hangat dipimpin oleh seorang buya dan dibantu oleh kepala sekolah tingkat Aliyah dan kepala sekolah tingkat Tsanawiyah. Setiap kepala sekolah pula dibantu oleh beberapa orang di bawahnya yakni wakil kepala madrasah terdiri dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Selain di atas, terdapat juga bendahara/i, tata usaha (pegawai am), wali kelas dan dewan sekolah/madrasah yang diangkat dari orang tua santri. Struktur organisasi di Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup secara jelasnya dapat dilihat dalam rajah selanjutnya.

"By : Muhammad Aprizal (BOYYA Faiha)"

INFORMASI LENGKAP MTSS NURUL HAQ SEMURUP, KERINCI, JAMBI, INDONESIA[sunting | sunting sumber]

    Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup terletak di Kampung Semurup berhampiran dengan pusat bandar Daerah Kerinci.

    Ia merupakan institusi pendidikan agama yang bernaung di bawah Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam.

    Rancangan pembinaannya dilakukan oleh H. Abdul Karim beserta anak-anak dan keluarga besarnya dengan nama Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup Mukim Air Hangat.

    Namun, H. Abdul Karim meninggal dunia pada tahun 1981 sebelum sempat pondok pesantren tersebut ditubuhkan.

Menurut Drs. H. Darul Ulum, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup mengatakan bahawa H. Abdul Karim sebelum meninggal dunia beliau meninggalkan amanah kepada anak kandungnya yang berjumlah tiga orang iaitu Hj. Rofi'h Karim, Dra. Hj. Ruqiyah Karim dan Dra. Hj. Khadijah Marisa.

Seperti berikut : “Setelah saya meninggal dunia tolong dirikan sekolah agama di mukim Semurup"

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN[sunting | sunting sumber]

NAMA MTS SWASTA NURUL HAQ SEMURUP
NPSN 10508368
ALAMAT PASAR SEMURUP
KODE POS 37161
DESA / KELURAHAN PASAR SEMURUP
KECAMATAN (LN) AIR HANGAT
KABUPATEN (LN) KERINCI
PROVINSI JAMBI
STATUS SEKOLAH SWASTA
WAKTU PENYELENGGARAAN Terjadwal setiap Waktu di Asrama ataupun hanya di sekolah / hari
JENJANG PENDIDIKAN MTs (Madrasah Tsanawiyah)

DOKUMEN DAN PERIZINAN[sunting | sunting sumber]

NAUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
NO. SK. PENDIRIAN w.c/6/PP.03.2/10/1993
TANGGAL. SK. PENDIRIAN 1993-02-27
NO. SK. OPERASIONAL Kd.05.01/4/PP.03.2/10/2012
TANGGAL. SK. OPERASIONAL 2012-02-20
FILE. SK. OPERASIONAL 314249-637590-545448-84478697-920666608.pdf
AKREDITASI B
NO. SK. AKREDITASI 450/BAP-SM/X/Jbi/2015
TANGGAL. SK. AKREDITASI 22-10-2015

"By : Muhammad Aprizal (BOYYA Faiha)"