Sempadan kemungkinan penghasilan

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Dalam perekonomian, sebuah lengkung kemungkinan penghasilan (LKP) atau “lengkung penukaran” adalah suatu graf yang menunjuk jumlah berlainan pada dua barangan yang ekonomi dapat menghasil secara cekap dengan sumber berhasil terhad. Titik-titik sepanjang lengkung menerangkan trade-off di antara dua barangan. Lengkungnya menggambarkan kenaikan penghasilan pada sebuah barangan mengurangkan penghasilan barangan yang lagi satu. Memindahkan sumber-sumber dari barangan mengurangkan penghasilan barangan yang lagi satu.

Kecekapan berhasil, kos kesempatan, dan kecekapan bertempat[sunting | sunting sumber]

Lengkung kemungkinan penghasilan menunjukkan jumlah munasabah maksimum (diperolehi) sebuah komoditi untuk apa sahaja jumlah komditi yang lagi satu, sebagaimana teknologi masyarakat dan jumlah faktor penghasilan yang ada. Konsep ini digunakan dalam makroekonomi untuk menunjukkan kemungkinan penghasilan yang ada pada sebuah negara atau ekonomi (agak serupa ke pengertian makroekonomi pada output berpotensi), dan juga dalam mikroekonomi untuk menunjukkan pilihan-pilihan terbuka ke sebuah syarikat individu. Semua point-point pada sebuah lengkung kemungkinan penghasilan adalah point-point kecekapan hasilan maksimum atau kecekapan hasilan minimum: ditempatkan dengan sebagaimana bahawa ia tidak mungkin untuk menaikkan output satu komoditi tanpa mengurangkan output yang lagi satu. Iaitu, ia harus ada suatu pengorbanan, suatu kos kesempatan (diberikan pada kecondongan pada lengkung dalam nilai mutlak), untuk menambahkan penghasilan suatu barangan dengan satu unit. Sebaliknya, point-point di dalam sempadan adalah munasabah tetapi hasilannya tidak cekap.

alt text
Production Possibilities Curve

Point A pada gambar rajah contohnya, menunjukkan bahawa FA makanan dan CA komputer dapat dihasilkan apabila penghasilan berjalan dengan cekap. Sudah tentu juga dengan FB makanan dan CB komputer (point B).

Untuk sebuah syarikat, suatu point pada lengkung adalah dengan hasilnya cekap tetapi, diberikan permintaan pasar, boleh menjadi kurang daripada lagi satu point di lengkung. Seimbang untuk syarikat dengan sumber-sumber yang ada berada pada teruntung dan point dengan hasilnya cekap pada BKP.

Adanya suatu selari untuk sebuah ekonomi juga. Ia mungkin kecekapan hasilan tetapi bukan kecekapan bertempat. Pasaran dan institusi-institusi yang lain pada buatan-keputusan sosial (seperti kerajaan, tradisi, dan demokrasi masyarakat) boleh memandu ke salah kombinasi barangan yang dihasilkan (dan kesilapan campuran sumber-sumber yang ditempatkan) dibandingkan dengan apa individu-individu lebih gemar, diberikan apa yang munasabah pada BKP.

Semua point-point ke kanan (atau atas) lengkungnya adalah tidak munasabah untuk sumber-sumber yang ada. Pindahan dari point A ke B menandakan bahawa sebuah ketambahan pada bilangan hasilan Komputer. Tetapi ia juga menandakan sebuah kekurangan dalam bilangan Makanan yang dihasilkan. Kekurangan ini adalah kos kesempatan yang menghasilkan lebih komputer.

Seperti yang diterangkan, dua penentu utama pada lengkungnya adalah fungsi penghasilan (bercerminkan teknologi yang ada dan faktor pembiayaan yang ada. Kalau teknologi semakin baik atau pembekalan faktor penghasilan bertambah, sempadan kemungkinan penghasilan beralih ke kanan (ke atas), ketambahan bilangan setiap barangan dapat dihasilkan. Tentera atau bencana alam dapat memindahkan BKP.

Dalam ekonomi neoklasik, batasan kemungkinan penghasilan senang dibinakan dari lengkung contract di gambar rajah kotak Edgeworth pada kesungguhan faktor. Pada terjemahan yang lain (biasanya dilihat dalam buku teks), sempadan pelbagai pelbagai yang mana sahaja masyarakat mengguna: kos kesempatan mengalihkan penghasilan dari satu campuran ke lain (contohnya, dari point A ke point B) mencerminkan kos mengguna sumber-sumber tidak dikhaskan dengan baik untuk penghasilan pada barangan yang dihasilkan dalam bilangan yang lebih banyak.

Lengkung garisan di Gambar tidak lurus tetapi concave ke asalnya (iaitu, lengkung ke dalam terhadap pangkah-pangkah). Ini dapat diwakili suatu kelainan yang dianggapkan dalam kesungguhan faktor dan teknologi pada dua sektor. Iaitu, kita berkhaskan lebih lagi kepada satu produk, kos kesempatan menghasil produk menambah, kerana kita mengunakan lebih lagi sumber-sumber yang tidak sesuai pada hasilan itu. Dengan tambahnya penghasilan komputer, pekerja-pekerja dari industri makanan akan pindah ke situ. Pada mulanya, pekerjaan makanan yang kurang layak (atau pada umumnya) akan menolong untuk bermula untuk membuat komputer. Pemindahan pekerja ini ada sedikit kesan pada kos kesempatan menambahkan penghasilan komputer: kekurangan dalam penghasilan makanan akan menjadi kecil. Kos unit berturut-turut ini akan naik apabila lebih pengilang makanan ditarik perhatian.

alt text
Production Possibilities Curve

Misal kata, dalam gambar rajah kedua, keputusan untuk menambahkan penghasilan komputer dari 5 ke 6 (dari point Q to R) memerlukan kekurangan minimum output makanan. Akan tetapi, keputusan untuk menambahkan komputer kesepuluh (dari point T ke point V) ada kos kesempatan yang lebih kuat dan teguh.

Dalam tafsiran neoklassik, kalau ratio tafsiran faktor dalam dua sektor berterusan pada semua point pada lengkung kemungkinan penghasilan, lengkungnya akan menjadi linear dan kos kesempatan masih lagi jadi sama, walaubagaimanapun campuran output yang dihasilkan. Dalam tafsiran yang lain, sebuah garisan-lurus batasan kemungkinan penghasilan mencerminkan suatu keadaan di mana sumber-sumber mirip (roti dan pastry, contohnya) akan mengadakan BKP yang hampir lurus, oleh itu juga kos kesempatan yang tetap (apabila menambahkan kadar penghasilan).

Kadar pinggiran penukaran[sunting | sunting sumber]

Percondongan lengkung kemungkinan penghasilan pada mana-mana point diberikan dipanggil kadar pinggiran penukaran. Ia menjelaskan bilangan kadar yang mana satu barangan boleh ditukarkan kepada yang lain. Ini juga dipanggil “kos kesempatan pinggiran” pada sebuah komoditi, iaitu, ia kos kesempatan X dalam segi Y pada margin.

Marginal Rate of Transformation
Marginal Rate of Transformation

Kalau, misal kata, kecondongan (mutlak) pada point “BB” di gambar raja bersamaan dengan 2, jadi, dengan bolehnya untuk menghasilkan satu lagi komputer, 2 unit penghasilan makanan harus dikorbankan. Jikalau “AA” misal kata, kos kesempatan pinggiran komputer dari segi makanan bersamaan dengan 0.25, jadi, pengorbanan salah satu unit makanan boleh menghasilkan 4 komputer.

Kadar pinggiran penukaran dapat diungkapkan dalam segi pada mana-mana komoditi. Kos kesempatan pinggiran komputer dari segi makanan biasanya salingan kos kesempatan pinggiran makanan dari segi komputer.

Kesusasteraan[sunting | sunting sumber]

  • Georg Erber, Benchmarking Efficiency of Telecommunication Industries in the US and Major European Countries A Stochastic Possibility Frontiers Approach, in: Communication & Strategies, No. 60, 4th quarter 2005, 157-179

Lihat pula[sunting | sunting sumber]