Senarai Surah Al-Quran

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search

Al-Quran dibahagikan kepada bab-bab (surah) dan dibahagikan kepada ayat-ayat.

Surah
# Tajuk Bahasa Arab Tajuk Bahasa Melayu Jumlah Ayat Makkah vs. Madinah Tajuk Merujuk Kepada Tema Utama
1 Al-Fatihah Pembukaan 7 Makiyyah Seluruh Surah [1]
 • Prinsip-prinsip asas Al Quran dalam bentuk yang padat.
2 Al-Baqarah Lembu, Sapi Betina 286 Madaniyah v. 67-73 [1]
 • Keperluan kesedaran kepada Tuhan
 • Kesalahan yang dilakukan oleh pengikut terdahulu.
 • Ordinan undang-undang (etika, hubungan sosial, peperangan dan lain-lain)
 • Nabi Ibrahim a.s..
 • Kaabah.
 • Ayat kursi. (v. 255)
3 Ali Imran Keluarga Imran 200 Madaniyah v. 33, 35 [1]
4 An-Nisaa’ Wanita 176 Madaniyah Seluruh Surah
 • Perpaduan umat manusia dan tanggungjawab bersama lelaki dan wanita ke arah satu sama lain. (Ayat 1)
 • Hak-hak wanita.
 • Soalan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga (termasuk perkahwinan dan harta pusaka).
 • Keamanan dan peperangan
 • Perhubungan orang yang beriman dengan orang-orang kafir.
5 Al-Ma'idah Hidangan, Jamuan Makanan 120 Madaniyah v. 112-114 [1]
 • Satu siri ordinan (termasuk upacara Agama dan tanggungjawab sosial).
 • Penyelewengan mesej tentang kitab Injil oleh Yahudi dan Nasrani (v. 68-77, 116-118)
6 Al-An'am Binatang Ternakan 165 Makiyyah v. 136ff.
 • Kisah Nabi Muhammad s.a.w.. (v. 50)
 • Keesaan dan keistimewaan Allah. (seperti ayat 100 dan 103)
 • Kepercayaan pra-Islam berkenaan haiwan. (ayat 136)
7 Surah Al-A’raaf Tempat Tinggi 206 Makiyyah v. 46, 48
 • Tugasan para nabi dan rasul.
 • Adam, Hawa dan Iblis. (v. 16-25)
 • Kisah-kisan Nuh, Hud, Saleh, Lut, Syu'aib dan Musa (ayat 59 ke 171)
 • Balasan terhadap sesiapa yang menolak ajaran Tuhan (v. 175)
8 Surah Al-Anfaal Rampasan Perang 75 Madaniyah v. 1
9 Surah At-Taubah Taubat 129 Madaniyah
 • Masalah peperangan antara pihak Muslimin dan musuhnya.
 • Perang Tabuk.
 • Mereka yang tidak dapat berpegang kepada kepercayaan (v. 124-127)
10 Surah Yunus Nabi Yunus a.s. 109 Makiyyah v. 98
 • Wahyu Al-Qur'an kepada Muhammad (bukan hasil Muhammad sendiri) (ayat 15-17, 37-38, 94)
 • Kisah-kisah nabi terdahulu.
 • Prinsip-prinsip asas Islam.
11 Surah Hud Nabi Hud a.s. 123 Makiyyah v. 50-60
 • Wahyu takdir Tuhan melalui para nabi dan rasul-Nya.[1]
 • Kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu.[1]
 • Perhubungan adil sesama manusia.[1]
12 Surah Yusuf Nabi Yusuf a.s. 111 Makiyyah Seluruh Surah
13 Surah Ar-Ra’d Guruh 43 Madaniyah v. 13 [1]
 • Wahyu Tuhan melalui para rasul-Nya berkenaan kebenaran moral asas dan balas apabila menerima atau menolaknya.[1]
14 Surah Ibrahim Nabi Ibrahim a.s. 52 Makiyyah v. 35-41 [1]
 • Wahyu Tuhan kepada manusia keseluruhannya untuk menerangi manusia dari kegelapan. [1]
15 Surah Al-Hijr Kawasan Berbatu, Al-Hijr 99 Makiyyah v. 80 [1]
 • Panduan Tuhan kepada manusia melalui wahyu Al-Qur'an yang terpelihara sepanjang zaman (ayat 9) [1]
16 Surah An-Nahl Lebah 128 Makiyyah v. 68-69 [1]
 • Sifat kreatif Tuhan: [1]
  • Pembuktian melalui kisah sifat-sifat lebah. [1]
  • Kemuncak: Petunjuk melalui kata-kata wahyu-Nya. [1]
17 Surah Al-Israa’ Perjalanan Malam 111 Makiyyah v. 1 [1]
 • Surah ini berhubung dengan peristiwa Israk dan Mikraj Nabi Muhammad SAW di Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis (Palestin) [1]
 • Bani Israel. (ayat 2-8, 101-104) [1]
18 Surah Al-Kahfi Gua 110 Makiyyah v. 13-20 [1]
 • Ayat-ayat berkenaan keimanan kepada Tuhan menentang kecintaan melampau terhadap kehidupan duniawi seperti: [1]
  • Ashabul Kahfi (ayat 13-20) [1]
  • Kisah lelaki kaya dan miskin. (ayat 32-44) [1]
  • Nabi Musa a.s. dan guru tak bernama. (ayat 60-82) [1]
  • Ayat-ayat berkenaan Zulkarnain (ayat 83-98) [1]
19 Surah Maryam Siti Maryam 98 Makiyyah v. 16-37 [1]
 • Kisah Zakaria dan anaknya, Yahya, para nabi sebelum Isa. (ayat 2-15) [1]
 • Kisah Maryam dan Isa (ayat 16-37) [1]
20 Surah Taahaa طه, To-Ha 135 Makiyyah v. 1 [1]
 • Petunjuk yang disediakan Tuhan melalui para rasul-Nya.[1]
 • Kebenaran-kebenaran asas yang wujud dalam semua agama yang diajar adalah serupa.[1]
 • Kisah Nabi Musa a.s. (ayat 9-98) [1]
21 Surah Al-Anbiyaa’ Para Nabi 112 Makiyyah v. 48-91 [1]
 • Keesaan, keistimewaan dan keagungan Tuhan. [1]
 • Keterusan wahyu-wahyu Tuhan [1]
  • Kisah para rasul terdahulu (ayat 48-91) [1]
  • Orang yang percaya dalam kalangan semua agama berada dalam satu masyarakat majmuk. (v. 92) [1]
22 Surah Al-Hajj Haji 78 Madaniyah v. 25-38 [1]
 • Perjalanan haji dan rukun-rukun yang berkaitan. (ayat 25-38) [1]
23 Surah Al-Mu’minun Golongan yang Beriman / Percaya 118 Makiyyah v. 1 [1]
 • Ajaran benar.[1]
 • Bukti kewujudan Pencipta dan tanggungjawab manusia terhadap-Nya. [1]
 • Penyatuan masyarakat-masyarakat beragama yang musnah akibat keegoan, tamak dan sikap gila kuasa pada manusia. (ayat 52-53) [1]
 • Kemustahilan untuk mempercayai Tuhan tanpa mempercayai alam selepas kematian. [1]
24 Surah An-Nuur Cahaya 64 Madaniyah v. 35 [1]
 • Perhubungan dan perbatasan antara lelaki dengan perempuan. [1]
 • Ayat berkenaan "cahaya Tuhan" (ayat 35) [1]
25 Surah Al-Furqaan Pembeza Kebenaran dan Kebatilan 77 Makiyyah v. 1 [1]
 • Tujuan setiap wahyu Tuhan adalah untuk menyediakan pembeza antara yang benar dengan salah.[1]
 • Sikap kemanusiaan setiap rasul yang dikurniakan Tuhan kepada manusia. (ayat 20) [1]
 • Wahyu Tuhan adalah ciptaan Tuhan. [1]
26 Surah Asy-Syu’araa Para Penyair 227 Makiyyah v. 224 [1]
 • Kelemahan manusia yang membuatkan mereka menolak ajaran Tuhan dan terikut-ikut dengan kuasa serta kekayaan. [1]
27 Surah An-Naml Semut 93 Makiyyah v. 18 [1]
28 Surah Al-Qasas Cerita-cerita 88 Makiyyah v. 25 [1]
 • Aspek-aspek kemanusiaan dalam kehidupan Nabi Musa a.s. [1]
29 Surah Al-‘Ankabut Labah-labah 69 Makiyyah v. 41 [1]
 • Ayat berkenaan "rumah labah-labah" yang melambangkan ajaran-ajaran palsu yang diterbangkan oleh angin kebenaran. (v. 41) [1]
30 Surah Ar-Rum Masyarakat Rom 60 Makiyyah v. 1 [1]
 • Ramalan peperangan tentera Byzantine terhadap kaum Parsi dan Perang Badar. (2 A.H.). (v. 1-7) [1]
 • Kebolehan Tuhan untuk membangkitan yang mati pada hari akhirat dan kejahilan manusia berkenaan hal ini.[1]
31 Surah Luqman Luqman 34 Makiyyah v. 12-19 [1]
 • Kisah Luqman, memberi pesan kepada anaknya. (v. 12-19) [1]
32 Surah As-Sajdah Sujud 30 Makiyyah v. 15 [1]
33 Surah Al-Ahzab Golongan yang Bersekutu 73 Madaniyah v. 9-27 [1]
34 Surah Saba’ Kaum Saba’ 54 Makiyyah v. 15-20 [1]
 • The insignificance of the knowledge accessible to man. (v. 9) [1]
 • The story of the people of Sheba, as an example of the impermanence of human power, wealth and glory. (v. 15-20) [1]
 • Always be conscious of God. (v. 46) [1]
35 Surah Faatir Pencipta 45 Makiyyah v. 1 [1]
 • Kebolehan Tuhan untuk mencipta dan membangkitkan yang maut. [1]
 • Wahyu Tuhan melalui para rasul-Nya. [1]
36 Surah Yaasin Ya Siiin 83 Makiyyah v. 1 [1]
 • Tanggungjawab moral, kebangkitan semula manusia dan balasan Tuhan. [1]
 • Dibacakan kepada yang menghadapi maut dan dalam doa kepada yang sudah tiada. [1]
37 Surah As-Saaffat Yang Berbaris Dengan Teratur 182 Makiyyah v. 1 [1]
 • Kebangkitan semula manusia dan kepastian bahawa setiap manusia akan dihadapkan kepada Tuhan. [1]
 • Keperluan berterusan manusia berkenaan panduan para rasul. [1]
  • Kisah para rasul terdahulu. (ayat 75-148) [1]
38 Surah Saad Sad 88 Makiyyah v. 1 [1]
 • Divine guidance and its rejection by those who are lost in fast pride. [1]
39 Surah Az-Zumar Rombongan 75 Makiyyah v. 71, 73 [1]
 • Bukti kewujudan dan keesaan Tuhan dalam setiap perihal alam. [1]
 • Tuhan mengampuni kesemua dosa mereka yang bertaubat sebelum kematiannya.[1]
 • Ayat-ayat berkenaan hari kiamat dan hari pembalasan. [1]
40 Surah Al-Mu’min Orang Beriman 85 Makiyyah v. 3 [1]
 • Man’s false pride, worship of false values (wealth, power etc.) and his denial of divine guidance. [1]
  • Stories of earlier prophets. [1]
41 Surah Fussilat Dijelaskan 54 Makiyyah v. 3[1]
 • Penerimaan serta penolakan wahyu Tuhan dalam kalangan manusia. [1]
42 Surah Asy-Syuraa Permesyuaratan 53 Makiyyah v. 36 [1]
 • God is undefinable and unfathomable. (v. 11, 16) [1]
 • All prophets taught the oneness of God, so all believers of all ‘denominations’ should see themselves as ‘one single community’. (v. 13, 15) [1]
 • The law of cause and effect: In the life to come man will only harvest ‘what his own hands have wrought’ in this world. [1]
43 Surah Az-Zukhruf Perhiasan Emas 89 Makiyyah v. 35 [1]
 • To equal anyone or anything with God is sprititually destructive and logically unacceptable. [1]
 • People’s blind adherance to the faith of their forefathers. (v. 22-23) [1]
44 Surah Ad-Dukhaan Kabut / Asap 59 Makiyyah v. 10 [1]
45 Surah Al-Jatsiyah Yang Berlutut 37 Makiyyah v. 28 [1]
 • The humility with which all human beings will face their final judgment on resurrection. (v. 28) [1]
46 Surah Al-Ahqaaf Bukit-bukit Pasir 35 Makiyyah v. 21 [1]
47 Surah Muhammad Nabi Muhammad s.a.w. 38 Madaniyah v. 2 [1]
 • Fighting (qital) in God’s cause. [1]
48 Surah Al-Fath Kemenangan 29 Madaniyah v. 1 [1]
49 Surah Al-Hujurat Bilik-bilik 18 Madaniyah v. 4 [1]
 • Social ethics. [1]
  • Reverence to the Prophet and the righteous leaders after him. [1]
  • The brotherhood of all believers and all mankind. (v. 10, 13) [1]
  • The difference between true faith and outward observance of religious formalities. (v. 14 ff.) [1]
50 Qaf Qaf 45 Makiyyah v. 1 [1]
 • Death and resurrection. [1]
51 Surah Adz-Dzariyaat Angin yang Menerbangkan 60 Makiyyah v. 1 [1]
52 Surah At-Tur Gunung 49 Makiyyah v. 1 [1]
53 Surah An-Najm Bintang 62 Makiyyah v. 1 [1]
 • Perjalanan Muhammad s.a.w ke syurga dalam Israk dan Mikraj (ayat 13-18) [1]
54 Surah Al-Qamar Bulan 55 Makiyyah 37 49 v. 1 [1]
55 Surah Ar-Rahman Yang Maha Pemurah 78 Madaniyah v. 1 [1]
56 Surah Al-Waqi’ah Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan 96 Makiyyah v. 1 [1]
57 Surah Al-Hadid Besi 29 Madaniyah v. 25 [1]
58 Surah Al-Mujadilah Perempuan yang Merayu 22 Madaniyah v. 1 [1]
 • Perceraian. [1]
 • Keimanan dan penolakan. [1]
 • Kemunafikan. [1]
 • Sikap yang perlu ada pada yang beriman ketika dengan yang tidak beriman. [1]
59 Surah Al-Hasyr Pengusiran 24 Madaniyah v. 2 [1]
 • The conflict between the Muslim coummunity and the Jewish tribe of Banu’n-Nadir of Medina. [1]
60 Surah Al-Mumtahanah Perempuan yang Diuji 13 Madaniyah v. 10 [1]
 • Hubungan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. [1]
61 Surah As-Saff Barisan 14 Madaniyah v. 4 [1]
 • A call to unity between professed belief and actual behaviour. [1]
62 Al-Jumua Hari Jumaat 11 Madaniyah v. 9-10 [1]
63 Al-Munafiqun Golongan Munafik 11 Madaniyah Seluruh Surah [1]
 • Sifat munafik [1]
64 At-Taghabun Dinampakkan Kesalahan 18 Madaniyah v. 9 [1]
65 At-Talaq Cerai / Talak 12 Madaniyah Seluruh Surah
 • Aspek-aspek perceraian (tempoh menunggu, perkahwinan semula). [1]
66 At-Tahrim Mengharamkan 12 Madaniyah v. 1 [1]
 • Aspek-aspek kehidupan diri dan keluarga Muhammad s.a.w. [1]
67 Al-Mulk Kerajaan 30 Makiyyah v. 1 [1]
 • Man’s inability to understand the mysteries of the universe, and his dependance on guidance through divine revelation. [1]
68 Al-Qalam Pena / Kalam 52 Makiyyah v. 1 [1]
69 Al-Haaqqah Keadaan Sebenar / Hari Kiamat 52 Makiyyah v. 1
70 Al-Ma'arij Tempat-tempat Naik 44 Makiyyah v. 3 [1]
 • The unwillingness to believe, caused by the restlessness inherent in human nature. [1]
71 Nuh Nabi Nuh a.s 28 Makiyyah Whole Sura
 • Kisah Nabi Nuh a.s. [1]
  • Usaha melawan sikap kebendaan semata-mata dan kekurangan nilai kerohanian. [1]
72 Al-Jin Jin 28 Makiyyah v. 1 [1]
73 Al-Muzzammil Yang Berselimut 20 Makiyyah v. 1 [1]
74 Al-Muddathir Yang Berselubung 56 Makiyyah v. 1 [1]
 • This short early surah outlines almost all fundamental Qur’anic concepts. [1]
75 Al-Qiyamah Hari Kebangkitan / Kiamat 40 Makiyyah v. 1 [1]
 • Konsep kebangkitan semula. [1]
76 Al-Insan Manusia 31 Madaniyah v. 1 [1]
77 Al-Mursalat Malaikat Yang Diutus 50 Makiyyah v. 1 [1]
 • Penurunan wahyu Al-Qur'an secara beransur-ansur. [1]
78 An-Naba Berita Besar 40 Makiyyah v. 2 [1]
 • Kehidupan selepas kematian. [1]
 • Kebangkitan semula dan pembalasan terulung Tuhan. [1]
79 An-Naziat Malaikat Yang Mencabut 46 Makiyyah v. 1 [1]
80 Abasa Dia Bermasam Muka 42 Makiyyah v. 1 [1]
81 At-Takwir Menggulung 29 Makiyyah v. 1 [1]
 • Hari kiamat dan kebangkitan semula manusia. [1]
82 Al-Infitar Terpecah & Terbelah 19 Makiyyah v. 1 [1]
83 Al-Mutaffifin Golongan yang Curang 36 Makiyyah v. 1 [1]
84 Al-Inshiqaq Terbelah 25 Makiyyah v. 1 [1]
85 Al-Buruj Gugusan Bintang 22 Makiyyah v. 1 [1]
86 At-Tariq Pengunjung Malam 17 Makiyyah v. 1 [1]
87 Al-A’laa Yang Tertinggi 19 Makiyyah v. 1 [1]
88 Al-Ghashiya Peristiwa Menggelisahkan / Hari Pembalasan 26 Makiyyah v. 1 [1]
89 Al-Fajr Fajar / Sinar Mentari 30 Makiyyah v. 1 [1]
90 Al-Balad Negeri 20 Makiyyah v. 1 [1]
91 Asy-Syams Matahari 15 Makiyyah v. 1 [1]
92 Al-Lail Malam 21 Makiyyah v. 1 [1]
93 Ad-Dhuha Pagi yang Cemerlang / Matahari Meninggi 11 Makiyyah v. 1 [1]
 • Man’s suffering and God’s justice. [1]
94 Al-Insyirah Melapangkan 8 Makiyyah v. 1
95 At-Tin Buah Tin / Buah Ara 8 Makiyyah v. 1 [1]
 • A fundamental moral verity, common to all true religious teachings. [1]
96 Al-Alaq Segumpal Darah 19 Makiyyah v. 2 [1]
 • The first five verses revealed to Muhammad. (v. 1-5) [1]
97 Al-Qadr Kemuliaan 5 Makiyyah v. 1
98 Al-Bayyinah Bukti yang Nyata 8 Madaniyah v. 1
99 Az-Zalzalah Gempa, Kegoncangan 8 Madaniyah v. 1
100 Al-Adiyat Yang Berlari Kencang 11 Makiyyah v. 1
101 Al-Qaria Hari Yang Hingar Bingar 11 Makiyyah v. 1
102 At-Takathur Bermegah-megah 8 Makiyyah v. 1
 • Ketamakan manusia
103 Al-Asr Masa, Waktu 3 Makiyyah v. 1
104 Al-Humaza Pengumpat 9 Makiyyah v. 1
105 Al-Fil Gajah 5 Makiyyah v. 1
106 Quraysh Kaum Quraisy 4 Makiyyah v. 1
107 Al-Ma'un Barangan Berguna 7 Makiyyah v. 7
108 Al-Kawthar Sungai Di Syurga 3 Makiyyah v. 1
109 Al-Kafirun Golongan Kafir 6 Makiyyah v. 1
110 An-Nasr Pertolongan 3 Madaniyah v. 1
 • Janji bahawa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan.
111 Al-Masadd Al-Masad: Anyaman Tali, Al-Lahab: Nyalaan Api 5 Makiyyah v. 5
112 Al-Ikhlas Yang Ikhlas 4 Makiyyah
 • Keesaan Allah.
113 Al-Falaq Subuh / Dinihari 5 Makiyyah v. 1
114 An-Nas Manusia 6 Makiyyah v. 1

Notes[sunting | sunting sumber]

References[sunting | sunting sumber]

 • Asad, Muhammad (1984). The Message of the Qu'rán. Gibraltar, Spain: Dar al-Andalus Limited. ISBN 1904510000.


Pautan Luar[sunting | sunting sumber]