Senarai gelaran Cheteria

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Berikut adalah senarai gelaran-gelaran Cheteria, golongan pembesar diraja Brunei yang berkedudukan di bawah Wazir dan di atas Manteri. Cheteria mempunyai hierarki berdasarkan sistem Empat Lipatan, namun terdapat juga kedudukan tambahan iaitu Kepala Cheteria yang berkedudukan di atas sekali, serta Cheteria-Cheteria Tambahan iaitu di bawah Cheteria Empat dan Cheteria Enam Belas atau Cheteria Pengalasan Besar. Kedudukan Cheteria hanya diberikan kepada orang-orang yang berketurunan Pengiran, oleh itu gelaran Cheteria sentiasa dimulai dengan "Pengiran". Rujukan kehormat bagi seseorang Cheteria ialah "Yang Amat Mulia".

Senarai gelaran-gelaran Cheteria dan penyandang terkini (sehingga 12 Mei 2023)[1][2]
Kedudukan Gelaran Penyandang sekarang (nama penuh dengan terasul) Penyandang sebelumnya
Kepala Cheteria Pengiran Perdana Cheteria Laila Diraja Sahibun Nabalah (kosong) Pengiran Haji Damit bin Pengiran Tua Metussin
Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar (gelaran baru)
Cheteria 4 Pengiran Maharaja Lela Sahibul Kahar (kosong) Pengiran Anak Haji Mohamed Yusof ibni Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam
Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib (Pengiran Paduka Tuan Sahibul Karib) Yang Amat Mulia Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar Pengiran Haji Abu Bakar ibni Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Mohd. Salleh II
Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad (Pengiran Maharaja Adinda Sahibul Fikri) Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indera Mahkota Pengiran Anak (Dr.) Kemaludin Al-Haj Pengiran Haji Damit bin Pengiran Anak Sabtu
Pengiran Pekerma Setia Diraja Sahibul Bandar (Pengiran Shahbandar Sahibul Bandar) (kosong) Pengiran Haji Ali bin Pengiran Haji Mohd Daud
Cheteria Tambahan di Bawah Cheteria 4 Pengiran Sanggamara Diraja Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Mejar Jeneral (B) Pengiran Haji Ibnu Basit bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong Pengiran Anak Haji Chuchu bin Pengiran Anak Mohd. Salleh
Cheteria 8 atau Cheteria Besar Pengiran Indera Mahkota (kosong) Pengiran Anak (Dr.) Kemaludin Al-Haj ibni Al-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Haji Mohd. Yassin
Pengiran Setia Negara (kosong) Pengiran Haji Mohd. Yusof bin Pengiran Haji Abdul Rahim
Pengiran Putera Negara (kosong) Pengiran Haji Umar bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong
Pengiran Indera Negara Yang Amat Mulia Pengiran Indera Negara Pengiran Anak Haji Puteh ibni Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam Pengiran Anak Haji Tahiruddin bin Pengiran Anak Saifuddin
Pengiran Negara Indera (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Kesuma Negara (kosong) Pengiran Anak Haji Chuchu Besar ibni Al-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Muda Haji Hashim
Pengiran Sura Negara (kosong) Pengiran Anak Haji Muhammad Bey Muntassir bin Pengiran Indera Mahkota Pengiran Anak (Dr.) Kemaludin Al-Haj
Pengiran Siraja (Seri Raja) Muda (kosong) Pengiran Abdul Rahman bin Pengiran Said
Cheteria 16 atau Cheteria Pengalasan Besar Pengiran Maharaja Anakanda (kosong) Pengiran Haji Ahmad ibni Al-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Haji Mohd. Yassin
Pengiran Kesuma Indera (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Jaya Negara (kosong) Pengiran Haji Abdul Rahman bin Pengiran Haji Abdul Rahim
Pengiran Kerma Negara (kosong) Pengiran Anak Haji Abdul Wahab bin Pengiran Sabtu Kamaluddin
Pengiran Kerma Indera (kosong) Pengiran Anak Tajuddin bin Pengiran Haji Momin
Pengiran Dipa Negara Laila Diraja (kosong) Pengiran Haji Abdul Momin bin Pengiran Haji Ismail
Pengiran Dewa Negara (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Seri Maharaja (kosong) Pengiran Anak Omar Ali ibni Al-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abdul Rahman
Pengiran Kerma Raja Yang Amat Mulia Pengiran Kerma Raja Pengiran Haji Kamarulzaman bin Pengiran Pekerma Setia Diraja Pengiran Haji Ali (tidak diketahui)
Pengiran Derma Wangsa (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Derma Putera (kosong) Pengiran Haji Damit bin Pengiran Anak Sabtu (sebelum dinaikkan gelaran menjadi Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja)
Pengiran Jaya Kesuma (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Jaya Indera (kosong) Pengiran Haji Mokhtar Puteh bin Pengiran Haji Rajid
Pengiran Seri Rama (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Seri Dewa (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Maharaja Dewa (kosong) (tidak diketahui)
Cheteria Tambahan di Bawah Cheteria 16 Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar Pengiran Haji Mokhtar Puteh bin Pengiran Haji Rajid (sebelum dinaikkan gelaran menjadi Pengiran Jaya Indera)
Pengiran Laila Kanun Diraja Yang Amat Mulia Pengiran Laila Kanun Diraja Pengiran Haji Bahrin bin Pengiran Haji Abbas (gelaran baru)
Cheteria 32 atau Cheteria Pengalasan Damit Pengiran Dewa Maharaja (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Kerma Dewa (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Indera Dewa (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Seri Lela (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Seri Ratna (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Seri Utama (kosong) Pengiran Haji Abu Bakar bin Pengiran Umar (sebelum dinaikkan gelaran menjadi Pengiran Jaya Negara)
Pengiran Seri Negara (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Derma Wijaya (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Setia Raja (kosong) Pengiran Haji Jaya bin Pengiran Haji Rajid
Pengiran Lela Negara (kosong) Pengiran Haji Mohammad ibni Al-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abdul Rahman
Pengiran Paduka Ratna (kosong) Pengiran Anak Haji Ahmad bin Pengiran Sabtu Kamaluddin
Pengiran Paduka Raja (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Mahawangsa (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Jaya Perkasa (kosong) Pengiran Anak Haji Mohd. Hassan bin Pengiran Sabtu Kamaluddin
Pengiran Ratna Indera (kosong) Lt. Kol. Pengiran Ibnu Basit bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong (sebelum dinaikkan gelaran menjadi Pengiran Sanggamara Diraja)
Pengiran Ratna Negara (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Indera Perkasa Yang Amat Mulia Pengiran Indera Perkasa Pengiran Haji Hamdan bin Pengiran Haji Ismail (tidak diketahui)
Pengiran Laila Raja (kosong) Pengiran Haji Buntar bin Pengiran Mohammad Ja'afar
Pengiran Setia Jaya (kosong) Pengiran Haji Abdul Momin bin Pengiran Othman
Pengiran Ratna Wangsa (kosong) Pengiran Haji Metussin bin Pengiran Abdul Rahman Piut
Pengiran Lela Perkasa (kosong) Pengiran Haji Mohammad Said bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar
Pengiran Lela Wijaya (kosong) Pengiran Haji Yussof bin Pengiran Limbang
Pengiran Kerma Wijaya (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Jaya Petra (kosong) Pengiran Haji Ahmad bin Pengiran Luba
Pengiran Paduka Dewa (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Paduka Indera (kosong) Pengiran Haji Abu Bakar bin Pengiran Mohammad
Pengiran Seri Indera (kosong) Pengiran Haji Ismail bin Pengiran Haji Mohammad
Pengiran Ratna Wijaya Yang Amat Mulia Pengiran Ratna Wijaya Brigadier Jeneral (Bersara) Pengiran Haji Hasnan bin Pengiran Ahmad (tidak diketahui)
Pengiran Indera Wijaya Yang Amat Mulia Pengiran Indera Wijaya Pengiran Dr. Haji Ismail bin Pengiran Haji Damit (tidak diketahui)
Pengiran Seri Wijaya (kosong) Pengiran Haji Ahmad bin Pengiran Mohd. Yusof
Pengiran Ratna Perkasa (kosong) (tidak diketahui)
Pengiran Lela Utama (kosong) Pengiran Haji Mohd. Said bin Pengiran Ahmad

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Al-Sufri, Mohd. Jamil (2002). Adat Istiadat Diraja Brunei. Bandar Seri Begawan: Jabatan Adat Istiadat Negara. m/s. 575–579. ISBN 9991734228.
  2. ^ https://www.adat-istiadat.gov.bn/Shared%20Documents/Senarai%20Orang%20Bergelar/SG%20Wazir%20dan%20Cheteria%20230512.pdf