Tartib al-Musnad

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Tartib al-Musnad adalah koleksi hadith utama cawangan Islam Ibadi. Ia mempunyai seribu dan lima hadith individu, beberapa di antaranya juga terdapat dalam hadith Sunni. Koleksi ini tidak digunakan di luar Ibadisme. Ia adalah "musnad", iaitu, kumpulan hadis yang dianjurkan ke dalam bahagian mengikut mana perawi adalah sumber setiap hadith. (Koleksi-koleksi lain umumnya diorganisasikan ke dalam bahagian mengikut subjek hadis.)

Tartib al-Musnad adalah penyusunan semula dan pengembangan pengumpulan hadith Jami Sahih yang disusun oleh Al-Rabi 'bin Habib Al-Farahidi dalam abad kedua Islam. Abu Yaaqub Yusef bin Ibrahim al-Warjilani (570/1175) menyusun semula koleksi tersebut dan menambah naratif lanjut.

Kerja ini terbahagi kepada empat bahagian:

  • dua bahagian pertama mengandungi 742 muttasil hadis
  • Bahagian ketiga mengandungi riwayat dari al-Rabi 'dan Abu Yaqub
  • Bahagian keempat mengandungi hadith lagi yang ditambahkan oleh Abu Yaqub dari pelbagai sumber.

263 hadith bahagian tiga dan empat adalah yang ditambahkan oleh karya Abu Yaqub.