Pergi ke kandungan

Wikipedia:Gangguan

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Gangguan ialah corak tingkah laku menyinggung berulang yang kelihatan kepada pemerhati yang munasabah untuk menyasarkan orang atau orang tertentu secara sengaja. Biasanya, tujuannya ialah untuk membuat sasaran berasa terancam atau terancam, dan hasilnya mungkin untuk membuat penyuntingan Wikipedia tidak menyenangkan sasaran, untuk melemahkan, menakutkan, atau tidak menggalakkan mereka daripada menyunting.

Wikipedia tidak boleh disalahgunakan untuk mengganggu sesiapa sahaja, sama ada subjek gangguan itu ialah seorang penyunting di sini atau tidak. Suntingan yang membentuk gangguan akan dibalikkan, dipadamkan atau ditindas, mengikut kesesuaian dan penyunting yang terlibat dalam gangguan tertakluk pada sekatan dan larangan.

Gangguan boleh merangkumi tindakan yang dikira untuk disedari oleh sasaran dan jelas menunjukkan penyasaran mereka, walaupun apabila tiada komunikasi langsung berlaku.