Modul:Citation/CS1/Configuration

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search


Fail tataletak ini mengandungi data yang mengawal fungsi Module:Citation/CS1 dan seterusnya penjanaan petikan berlandaskan Lua.

Fail ini terbahagi kepada tiga bahagian:

 1. Jadual penterjemahan yang mengandungi kebanyakan rentetan literal yang boleh dimasukkan ke dalam petikan berlandaskan Lua.
 2. Senarai keadaan-keadaan ralat yang menetapkan teks yang perlu dipaparkan, kategori yang perlu dimuatkan (jika ada), dan laman bantuan yang perlu dirujuk.
 3. Senarai pengelola ID yang menetapkan ID dokumen yang diiktiraf, seperti ISBN, DOI, dll, dan cara pemformatan.


Fail-fail ini terdiri daripada sokongan modul untuk templat petikan cs1|2:

modul-modul cs1 | cs2
  sudah terbit kotak pasir penerangan
sysop Modul:Citation/CS1 Modul:Citation/CS1/kotak pasir [sunting] Pemaparan dan sokongan fungsi
Modul:Citation/CS1/Configuration Modul:Citation/CS1/Configuration/kotak pasir [sunting] Jadual terjemahan; pengendali kesilapan dan pengecam
Modul:Citation/CS1/Whitelist Modul:Citation/CS1/Whitelist/kotak pasir [sunting] Senarai parameter cs1|2 yang aktif, ditamatkan dan usang
Modul:Citation/CS1/Date validation Modul:Citation/CS1/Date validation/kotak pasir [sunting] Format tarikh fungsi pengesahan
Modul:Citation/CS1/Identifiers Modul:Citation/CS1/Identifiers/kotak pasir [sunting] Fungsi-fungsi yang menyokong pengenalan bernama (isbn, doi, pmid, lain-lain)
Modul:Citation/CS1/Utilities Modul:Citation/CS1/Utilities/kotak pasir [sunting] Fungsi biasa dan jadual
Modul:Citation/CS1/COinS Modul:Citation/CS1/COinS/kotak pasir [sunting] Fungsi-fungsi yang menyebabkan templat metadata cs1|2
auto confirmed Modul:Citation/CS1/Suggestions Modul:Citation/CS1/Suggestions/kotak pasir [sunting] Senarai yang memetakan nama parameter yang salah yang sama untuk nama parameter sah

local citation_config = {};

-- override <code>...</code> styling to remove color, border, and padding. <code> css is specified here:
-- https://git.wikimedia.org/blob/mediawiki%2Fcore.git/69cd73811f7aadd093050dbf20ed70ef0b42a713/skins%2Fcommon%2FcommonElements.css#L199
local code_style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;";


--[[--------------------------< U N C A T E G O R I Z E D _ N A M E S P A C E S >------------------------------

List of namespaces that should not be included in citation error categories. Same as setting notracking = true by default

Note: Namespace names should use underscores instead of spaces.

]]
local uncategorized_namespaces = { 'User', 'Talk', 'User_talk', 'Wikipedia_talk', 'File_talk', 'Template_talk',
	'Help_talk', 'Category_talk', 'Portal_talk', 'Book_talk', 'Draft', 'Draft_talk', 'Education_Program_talk',
	'Module_talk', 'MediaWiki_talk' };

local uncategorized_subpages = {'/[Kk]otak pasir', '/[Uu]jian'};		-- list of Lua patterns found in page names of pages we should not categorize


--[[--------------------------< M E S S A G E S >--------------------------------------------------------------

Translation table

The following contains fixed text that may be output as part of a citation.
This is separated from the main body to aid in future translations of this
module.

]]

local messages = {
	['archived-dead'] = 'Diarkibkan daripada $1 pada $2',
	['archived-not-dead'] = '$1 daripada yang asal pada $2',
	['archived-missing'] = 'Diarkibkan daripada yang asal$1 pada $2',
	['archived'] = 'Diarkibkan',
	['by'] = 'Oleh',																-- contributions to authored works: introduction, foreword, afterword
	['cartography'] = 'Kartografi oleh $1',
	['editor'] = 'penyunting',
	['editors'] = 'para penyunting',
	['edition'] = '(edisi $1)',
	['episode'] = 'episod $1',
	['et al'] = 'dll.',
	['in'] = 'dalam',																-- edited works
	['inactive'] = 'tak aktif',
	['inset'] = '$1 sisip',
	['interview'] = 'Temubual bersama $1',										
	['lay summary'] = 'Ringkasan laya',
	['newsgroup'] = '[[Kumpulan berita]]:&nbsp;$1',
	['original'] = 'asal',
	['published'] = ' (diterbitkan $1)',
	['retrieved'] = 'Dicapai $1',
	['season'] = 'Musim $1',
	['section'] = '§ $1',
	['sections'] = '§§ $1',
	['series'] = 'Siri $1',
	['translated'] = 'Diterjemah oleh $1',
	['type'] = ' ($1)',															-- for titletype
	['written'] = 'Ditulis pada $1',

	['vol'] = '$1 Jil.&nbsp;$2',												-- $1 is sepc; bold journal style volume is in presentation{}
	['vol-no'] = '$1 Jil.&nbsp;$2 no.&nbsp;$3',									-- sepc, volume, issue
	['issue'] = '$1 No.&nbsp;$2',												-- $1 is sepc

	['j-vol'] = '$1 $2',														-- sepc, volume; bold journal volume is in presentation{}
	['j-issue'] = ' ($1)',

	['nopp'] = '$1 $2';															-- page(s) without prefix; $1 is sepc

	['p-prefix'] = "$1 m/s.&nbsp;$2",												-- $1 is sepc
	['pp-prefix'] = "$1 m/s.&nbsp;$2",											-- $1 is sepc
	['j-page(s)'] = ': $1',														-- same for page and pages

	['sheet'] = '$1 Helaian&nbsp;$2',												-- $1 is sepc
	['sheets'] = '$1 Helaian&nbsp;$2',											-- $1 is sepc
	['j-sheet'] = ': Helaian&nbsp;$1',
	['j-sheets'] = ': Helaian&nbsp;$1',
	
	['subscription'] = '<span style="font-size:90%; color:#555">(Langganan diperlukan (<span title="Laman ini memerlukan langganan berbayar untuk mencapai halaman ini." style="border-bottom:1px dotted;cursor:help">bantuan</span>))</span>' ..
		'[[Kategori:Halaman yang mengandungi pautan ke kandungan langgan sahaja]]',
	
	['registration']='<span style="font-size:90%; color:#555">(Pendaftaran diperlukan (<span title="Laman ini memerlukan pendaftaran untuk mencapai halaman ini." style="border-bottom:1px dotted;cursor:help">bantuan</span>))</span>' ..
		'[[Kategori:Halaman yang mempunyai rujukan atau sumber rujukan yang memerlukan log masuk]]',
	
	['language'] = '(dalam bahasa $1)',
	['via'] = " &ndash; melalui $1",
	['event'] = 'Peristiwa berlaku di',
	['minutes'] = 'minit dalam',
	
	['parameter-separator'] = ', ',
	['parameter-final-separator'] = ', dan ',
	['parameter-pair-separator'] = ' dan ',
	
	-- Determines the location of the help page
	['help page link'] = ':en:Help:CS1 errors',
	['help page label'] = 'bantuan',
	
	-- Internal errors (should only occur if configuration is bad)
	['undefined_error'] = 'Dipanggil dengan keadaan ralat yang tidak ditentukan',
	['unknown_manual_ID'] = 'Mod ID manual yang tidak dikenali',
	['unknown_ID_mode'] = 'Mod ID yang tidak diiktiraf',
	['unknown_argument_map'] = 'Peta argumen tidak ditakrifkan untuk pembolehubah ini',
	['bare_url_no_origin'] = 'Url kosong didapati tetapi penunjuk asal adalah nil atau kosong',
	}


--[[--------------------------< P R E S E N T A T I O N >------------------------------------------------------

Fixed presentation markup. Originally part of citation_config.messages it has been moved into its own, more semantically
correct place.

]]

local presentation = 
	{
	-- Error output
	-- .error class is specified at https://git.wikimedia.org/blob/mediawiki%2Fcore.git/9553bd02a5595da05c184f7521721fb1b79b3935/skins%2Fcommon%2Fshared.css#L538
	-- .citation-comment class is specified at Help:CS1_errors#Controlling_error_message_display
	['hidden-error'] = '<span style="display:none;font-size:100%" class="error citation-comment">$1</span>',
	['visible-error'] = '<span style="font-size:100%" class="error citation-comment">$1</span>',

	['accessdate'] = '<span class="reference-accessdate">$1$2</span>',			-- to allow editors to hide accessdate using personal css

	['bdi'] = '<bdi$1>$2</bdi>',												-- bidirectional isolation used with |script-title= and the like

	['cite'] = '<cite class="$1">$2</cite>';									-- |ref= not set so no id="..." attribute
	['cite-id'] = '<cite id="$1" class="$2">$3</cite>';							-- for use when |ref= is set

	['format'] = ' <span style="font-size:85%;">($1)</span>',					-- for |format=, |chapter-format=, etc
	
																				-- various access levels, for |access=, |doi-access=, |arxiv=, ...
																				-- narrow no-break space &#8239; may work better than nowrap css. Or not? browser support?

	['access-signal'] = '<span class="plainlinks">$1&#8239;$2</span>',			-- external link with appropriate lock icon
		['free'] = '[[File:Lock-green.svg|9px|link=|alt=Boleh dicapai secara percuma|Boleh dicapai secara percuma]]',
		['registration'] = '[[File:Lock-blue-alt-2.svg|9px|link=|alt=Pendaftaran percuma diperlukan|Pendaftaran percuma diperlukan]]',
		['limited'] = '[[File:Lock-blue-alt-2.svg|9px|link=|alt=Capaian percuma tertakluk kepada percubaan terhad, langganan biasanya diperlukan|Capaian percuma tertakluk kepada percubaan terhad, langganan biasanya diperlukan]]',
		['subscription'] = '[[File:Lock-red-alt.svg|9px|link=|alt=Langganan berbayar diperlukan|Langganan berbayar diperlukan]]',

	['italic-title'] = "''$1''",

	['kern-left'] = '<span style="padding-left:0.2em;">$1</span>$2',			-- spacing to use when title contains leading single or double quote mark
	['kern-right'] = '$1<span style="padding-right:0.2em;">$2</span>',			-- spacing to use when title contains trailing single or double quote mark

																				-- these for simple wikilinked titles [["text]], [[text"]] and [["text"]]
																				-- span wraps entire wikilink
	['kern-wl-left'] = '<span style="padding-left:0.2em;">$1</span>',			-- when title contains leading single or double quote mark
	['kern-wl-right'] = '<span style="padding-right:0.2em;">$1</span>',			-- when title contains trailing single or double quote mark
	['kern-wl-both'] = '<span style="padding-left:0.2em;padding-right:0.2em;">$1</span>',	-- when title contains leading and trailing single or double quote marks

	['nowrap1'] = '<span class="nowrap">$1</span>',								-- for nowrapping an item: <span ...>yyyy-mm-dd</span>
	['nowrap2'] = '<span class="nowrap">$1</span> $2',							-- for nowrapping portions of an item: <span ...>dd mmmm</span> yyyy (note white space)

	['ocins'] = '<span title="$1" class="Z3988"><span style="display:none;">&nbsp;</span></span>',		-- Note: Using display: none on the COinS span breaks some clients

	['parameter'] = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',

	['quoted-text'] = '<q>$1</q>',												-- for wrapping |quote= content
	['quoted-title'] = '"$1"',

	['trans-italic-title'] = "&#91;''$1''&#93;",
	['trans-quoted-title'] = "&#91;$1&#93;",
	['vol-bold'] = '$1 <b>$2</b>',												-- sepc, volume; for bold journal cites; for other cites ['vol'] in messages{}
	}

	
--[[--------------------------< A L I A S E S >----------------------------------------------------------------

Aliases table for commonly passed parameters

]]

local aliases = {
	['AccessDate'] = {'access-date', 'accessdate'},
	['Agency'] = 'agency',
	['AirDate'] = {'air-date', 'airdate'},
	['ArchiveDate'] = {'archive-date', 'archivedate'},
	['ArchiveFormat'] = 'archive-format',
	['ArchiveURL'] = {'archive-url', 'archiveurl'},
	['ASINTLD'] = {'ASIN-TLD', 'asin-tld'},
	['At'] = 'at',
	['Authors'] = {'authors', 'people', 'host', 'credits'},
	['BookTitle'] = {'book-title', 'booktitle'},
	['Cartography'] = 'cartography',
	['Chapter'] = {'chapter', 'contribution', 'entry', 'article', 'section'},
	['ChapterFormat'] = {'chapter-format', 'contribution-format', 'section-format'};
	['ChapterURL'] = {'chapter-url', 'chapterurl', 'contribution-url', 'contributionurl', 'section-url', 'sectionurl'},
	['ChapterUrlAccess'] = 'chapter-url-access',
	['Class'] = 'class',														-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['Collaboration'] = 'collaboration',
	['Conference'] = {'conference', 'event'},
	['ConferenceFormat'] = {'conference-format', 'event-format'},
	['ConferenceURL'] = {'conference-url', 'conferenceurl', 'event-url', 'eventurl'},
	['Contribution'] = 'contribution',											-- introduction, foreword, afterword, etc; required when |contributor= set
	['Date'] = 'date',
	['DeadURL'] = {'dead-url', 'deadurl'},
	['Degree'] = 'degree',
	['DF'] = 'df',
	['DisplayAuthors'] = {'display-authors', 'displayauthors'},
	['DisplayEditors'] = {'display-editors', 'displayeditors'},
	['Docket'] = 'docket',
	['DoiBroken'] = {'doi-broken', 'doi-broken-date', 'doi-inactive-date'},
	['Edition'] = 'edition',
	['Editors'] = 'editors',
	['Embargo'] = 'embargo',
	['Encyclopedia'] = {'encyclopedia', 'encyclopaedia'},						-- this one only used by citation
	['Episode'] = 'episode',													-- cite serial only TODO: make available to cite episode?
	['Format'] = 'format',
	['ID'] = {'id', 'ID'},
	['IgnoreISBN'] = {'ignore-isbn-error', 'ignoreisbnerror'},
	['Inset'] = 'inset',
	['Issue'] = {'issue', 'number'},
	['Interviewers'] = 'interviewers',
	['Language'] = {'language', 'in'},
	['LastAuthorAmp'] = {'last-author-amp', 'lastauthoramp'},
	['LayDate'] = {'lay-date', 'laydate'},
	['LayFormat'] = 'lay-format',
	['LaySource'] = {'lay-source', 'laysource'},
	['LayURL'] = {'lay-url', 'lay-summary', 'layurl', 'laysummary'},
	['MailingList'] = {'mailinglist', 'mailing-list'},							-- cite mailing list only
	['Map'] = 'map',															-- cite map only
	['MapFormat'] = 'map-format',												-- cite map only
	['MapURL'] = {'mapurl', 'map-url'},											-- cite map only
	['MessageID'] = 'message-id',
	['Minutes'] = 'minutes',
	['Mode'] = 'mode',
	['NameListFormat'] = 'name-list-format',
	['Network'] = 'network',
	['NoPP'] = {'no-pp', 'nopp'},
	['NoTracking'] = {'template-doc-demo', 'no-cat', 'nocat',
		'no-tracking', 'notracking'},
	['Number'] = 'number',														-- this case only for cite techreport
	['OrigYear'] = {'orig-year', 'origyear'},
	['Others'] = 'others',
	['Page'] = {'p', 'page'},
	['Pages'] = {'pp', 'pages'},
	['Periodical'] = {'journal', 'newspaper', 'magazine', 'work',
		'website', 'periodical', 'encyclopedia', 'encyclopaedia', 'dictionary', 'mailinglist'},
	['Place'] = {'place', 'location'},
	['PostScript'] = 'postscript',
	['PublicationDate'] = {'publicationdate', 'publication-date'},
	['PublicationPlace'] = {'publication-place', 'publicationplace'},
	['PublisherName'] = {'publisher', 'distributor', 'institution', 'newsgroup'},
	['Quote'] = {'quote', 'quotation'},
	['Ref'] = 'ref',
	['RegistrationRequired'] = 'registration',
	['Scale'] = 'scale',
	['ScriptChapter'] = 'script-chapter',
	['ScriptTitle'] = 'script-title',
	['Section'] = 'section',
	['Season'] = 'season',
	['Sections'] = 'sections',													-- cite map only
	['Series'] = {'series', 'version'},
	['SeriesSeparator'] = 'series-separator',
	['SeriesLink'] = {'series-link', 'serieslink'},
	['SeriesNumber'] = {'series-number', 'series-no', 'seriesnumber', 'seriesno'},
	['Sheet'] = 'sheet',														-- cite map only
	['Sheets'] = 'sheets',														-- cite map only
	['Station'] = 'station',
	['SubscriptionRequired'] = 'subscription',
	['Time'] = 'time',
	['TimeCaption'] = {'time-caption', 'timecaption'},
	['Title'] = 'title',
	['TitleLink'] = {'title-link', 'episode-link', 'titlelink', 'episodelink'},
	['TitleNote'] = 'department',
	['TitleType'] = {'type', 'medium'},
	['TransChapter'] = 'trans-chapter',
	['TransMap'] = 'trans-map',													-- cite map only
	['Transcript'] = 'transcript',
	['TranscriptFormat'] = 'transcript-format',
	['TranscriptURL'] = {'transcript-url', 'transcripturl'},
	['TransTitle'] = 'trans-title',
	['URL'] = {'url', 'URL'},
	['UrlAccess'] = {'url-access'},
	['Vauthors'] = 'vauthors',
	['Veditors'] = 'veditors',
	['Via'] = 'via',
	['Volume'] = 'volume',
	['Year'] = 'year',

	['AuthorList-First'] = {"first#", "given#", "author-first#", "author#-first"},
	['AuthorList-Last'] = {"last#", "author#", "surname#", "author-last#", "author#-last", "subject#"},
	['AuthorList-Link'] = {"authorlink#", "author-link#", "author#-link", "subjectlink#", "author#link", "subject-link#", "subject#-link", "subject#link"},
	['AuthorList-Mask'] = {"author-mask#", "authormask#", "author#mask", "author#-mask"},
	
	['ContributorList-First'] = {'contributor-first#', 'contributor#-first', 'contributor-given#', 'contributor#-given'},
	['ContributorList-Last'] = {'contributor#', 'contributor-last#', 'contributor#-last', 'contributor-surname#', 'contributor#-surname'},
	['ContributorList-Link'] = {'contributor-link#', 'contributor#-link'},
	['ContributorList-Mask'] = {'contributor-mask#', 'contributor#-mask'},

	['EditorList-First'] = {"editor-first#", "editor#-first", "editor-given#", "editor#-given"},
	['EditorList-Last'] = {"editor#", "editor-last#", "editor#-last", "editor-surname#", "editor#-surname"},
	['EditorList-Link'] = {"editor-link#", "editor#-link", "editorlink#", "editor#link"},
	['EditorList-Mask'] = {"editor-mask#", "editor#-mask", "editormask#", "editor#mask"},
	
	['InterviewerList-First'] = {'interviewer-first#', 'interviewer#-first'},
	['InterviewerList-Last'] = {'interviewer#', 'interviewer-last#', 'interviewer#-last'},
	['InterviewerList-Link'] = {'interviewer-link#', 'interviewer#-link'},
	['InterviewerList-Mask'] = {'interviewer-mask#', 'interviewer#-mask'},

	['TranslatorList-First'] = {'translator-first#', 'translator#-first', 'translator-given#', 'translator#-given'},
	['TranslatorList-Last'] = {'translator#', 'translator-last#', 'translator#-last', 'translator-surname#', 'translator#-surname'},
	['TranslatorList-Link'] = {'translator-link#', 'translator#-link'},
	['TranslatorList-Mask'] = {'translator-mask#', 'translator#-mask'},
	}


--[[--------------------------< S P E C I A L  C A S E  T R A N S L A T I O N S >----------------------------

This table is primarily here to support internationalization. Translations in this table are used, for example,
when an error message, category name, etc is extracted from the English alias key. There may be other cases where
this translation table may be useful.

]]

local special_case_translation = {
	['AuthorList'] = "senarai pengarang",											-- these for multiple names maint categories
	['ContributorList'] = "senarau penyumbang",
	['EditorList'] = "senarai editor",
	['InterviewerList'] = "senarai penemubual",
	['TranslatorList'] = "senarai penterjemah",
	
	['authors'] = "para pengarang",													-- used in get_display_authors_editors()
	['editors'] = "para editor",
	}


--[[--------------------------< D E F A U L T S >--------------------------------------------------------------

Default parameter values

TODO: keep this? Only one default?
]]

local defaults = {
	['DeadURL'] = 'yes',
}


--[[--------------------------< D A T E _ N A M E S >----------------------------------------------------------

This table of tables lists local language date names and fallback English date names. The code in Date_validation
will look first in the local table for valid date names. If date names are not found in the local table, the code
will look in the English table.

Because citations can be copied to the local wiki from en.wiki, the English is required when the date-name translation
function date_name_xlate() is used.

In these tables, season numbering is defined by ISO DIS 8601:2016 part 2 §4.7 'Divisions of a year'. The standard
defines various divisions using numbers 21-41. cs1|2 only supports generic seasons. ISO DIS 8601:2016 does support
the distinction between north and south hemispere seasons but cs1|2 has no way to make that distinction.

The standard does not address 'named' dates so, for the purposes of cs1|2, Christmas is defined here as 99, which
should be out of the ISO DIS 8601:2016 range of menggunakan for a while.

]]

local date_names = {
	['en'] = {			-- English
		['long']	= {['January']=1, ['February']=2, ['March']=3, ['April']=4, ['May']=5, ['June']=6, ['July']=7, ['August']=8, ['September']=9, ['October']=10, ['November']=11, ['December']=12};
		['short']	= {['Jan']=1, ['Feb']=2, ['Mar']=3, ['Apr']=4, ['May']=5, ['Jun']=6, ['Jul']=7, ['Aug']=8, ['Sep']=9, ['Oct']=10, ['Nov']=11, ['Dec']=12};
		['season']	= {['Winter']=24, ['Spring']=21, ['Summer']=22, ['Fall']=23, ['Autumn']=23};
		['named']	= {['Christmas']=99};
		},
	['local'] = {		-- replace these English date names with the local language equivalents
		['long']	= {['Januari']=1, ['Februari']=2, ['Mac']=3, ['April']=4, ['Mei']=5, ['Jun']=6, ['Julai']=7, ['Ogos']=8, ['September']=9, ['Oktober']=10, ['November']=11, ['Disember']=12};
		['short']	= {['Jan']=1, ['Feb']=2, ['Mac']=3, ['Apr']=4, ['Mei']=5, ['Jun']=6, ['Jul']=7, ['Ogo']=8, ['Sep']=9, ['Okt']=10, ['Nov']=11, ['Dis']=12};
		['season']	= {['Sejuk']=24, ['Bunga']=21, ['Panas']=22, ['Luruh']=23, ['Luruh']=23};
		['named']	= {['Krismas']=99};
		},
	['local_digits'] = {['0'] = '0', ['1'] = '1', ['2'] = '2', ['3'] = '3', ['4'] = '4', ['5'] = '5', ['6'] = '6', ['7'] = '7', ['8'] = '8', ['9'] = '9'};	-- used to convert local language digits to Western 0-9
	}


--[[--------------------------< V O L U M E , I S S U E , P A G E S >----------------------------------------

These tables hold cite class values (from the template invocation) and identify those templates that support
|volume=, |issue=, and |page(s)= parameters. Cite conference and cite map require further qualification which
is handled in the main module.

]]

local templates_using_volume = {'citation', 'audio-visual', 'book', 'conference', 'encyclopaedia', 'interview', 'journal', 'magazine', 'map', 'news', 'report', 'techreport', 'thesis'}
local templates_using_issue = {'citation', 'conference', 'episode', 'interview', 'journal', 'magazine', 'map', 'news'}
local templates_not_using_page = {'audio-visual', 'episode', 'mailinglist', 'newsgroup', 'podcast', 'serial', 'sign', 'speech'}


--[[--------------------------< K E Y W O R D S >--------------------------------------------------------------

This table holds keywords for those parameters that have defined sets of acceptible keywords.

]]

local keywords = {
	['yes_true_y'] = {'yes', 'true', 'y'},										-- ignore-isbn-error, last-author-amp, no-tracking, nopp, registration, subscription
--	['deadurl'] = {'yes', 'true', 'y', 'no', 'unfit', 'usurped', 'unfit no archive', 'usurped no archive'},		-- hidden 2016-04-10; see Help_talk:Citation_Style_1#Recycled_urls
	['deadurl'] = {'yes', 'true', 'y', 'no', 'unfit', 'usurped', 'bot: unknown'},
	['mode'] = {'cs1', 'cs2', 'mla'},
	['name-list-format'] = {'vanc'},
	['contribution'] = {'afterword', 'foreword', 'introduction', 'preface'},	-- generic contribution titles that are rendered unquoted in the 'chapter' position
	['date-format'] = {'dmy', 'dmy-all', 'mdy', 'mdy-all', 'ymd', 'ymd-all'},
	['url-access'] = {'subscription', 'limited', 'registration'}, 	  -- access level of a URL (subscription required, limited access, free registration required), free to read by default
  ['id-access'] = {'free'},                     -- access level of an identifier (free to read), subscription required (or no full text) by default
}


--[[--------------------------< S T R I P M A R K E R S >------------------------------------------------------

Common pattern definition location for stripmarkers so that we don't have to go hunting for them if (when)
MediaWiki changes their form.

]]

local stripmarkers = {
	['any'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-(%a+)%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127',			-- capture returns name of stripmarker
	['math'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-math%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127'			-- math stripmarkers used in coins_cleanup() and coins_replace_math_stripmarker()
	}


--[[--------------------------< I N V I S I B L E _ C H A R A C T E R S >--------------------------------------

This table holds non-printing or invisible characters indexed either by name or by Unicode group. Values are decimal
representations of UTF-8 codes. The table is organized as a table of tables because the lua pairs keyword returns
table data in an arbitrary order. Here, we want to process the table from top to bottom because the entries at
the top of the table are also found in the ranges specified by the entries at the bottom of the table.

This list contains patterns for templates like {{'}} which isn't an error but transcludes characters that are
invisible. These kinds of patterns must be recognized by the functions that use this list.

Also here is a pattern that recognizes stripmarkers that begin and end with the delete characters. The nowiki
stripmarker is not an error but some others are because the parameter values that include them become part of the
template's metadata before stripmarker replacement.

]]

local invisible_chars = {
	{'replacement', '\239\191\189'},											-- U+FFFD, EF BF BD
	{'zero width joiner', '\226\128\141'},										-- U+200D, E2 80 8D
	{'zero width space', '\226\128\139'},										-- U+200B, E2 80 8B
	{'hair space', '\226\128\138'},												-- U+200A, E2 80 8A
	{'soft hyphen', '\194\173'},												-- U+00AD, C2 AD
	{'horizontal tab', '\009'},													-- U+0009 (HT), 09
	{'line feed', '\010'},														-- U+000A (LF), 0A
	{'carriage return', '\013'},												-- U+000D (CR), 0D
	{'stripmarker', stripmarkers.any},											-- stripmarker; may or may not be an error; capture returns the stripmaker type
	{'delete', '\127'},															-- U+007F (DEL), 7F; must be done after stripmarker test
	{'C0 control', '[\000-\008\011\012\014-\031]'},								-- U+0000–U+001F (NULL–US), 00–1F (except HT, LF, CR (09, 0A, 0D))
	{'C1 control', '[\194\128-\194\159]'},										-- U+0080–U+009F (XXX–APC), C2 80 – C2 9F
--	{'Specials', '[\239\191\185-\239\191\191]'},								-- U+FFF9-U+FFFF, EF BF B9 – EF BF BF
--	{'Private use area', '[\238\128\128-\239\163\191]'},						-- U+E000–U+F8FF, EE 80 80 – EF A3 BF
--	{'Supplementary Private Use Area-A', '[\243\176\128\128-\243\191\191\189]'},	-- U+F0000–U+FFFFD, F3 B0 80 80 – F3 BF BF BD
--	{'Supplementary Private Use Area-B', '[\244\128\128\128-\244\143\191\189]'},	-- U+100000–U+10FFFD, F4 80 80 80 – F4 8F BF BD
	}


-- Indic script makes use of zero width joiner as a character modifier so zwj characters must be left in. This
-- pattern covers all of the unicode characters for these languages:
--	Devanagari					0900–097F – https://unicode.org/charts/PDF/U0900.pdf
--		Devanagari extended		A8E0–A8FF – https://unicode.org/charts/PDF/UA8E0.pdf
--	Bengali						0980–09FF – https://unicode.org/charts/PDF/U0980.pdf
--	Gurmukhi					0A00–0A7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0A00.pdf
--	Gujarati					0A80–0AFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0A80.pdf
--	Oriya						0B00–0B7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0B00.pdf
--	Tamil						0B80–0BFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0B80.pdf
--	Telugu						0C00–0C7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0C00.pdf
--	Kannada						0C80–0CFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0C80.pdf
--	Malayalam					0D00–0D7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0D00.pdf
-- plus the not-necessarily Indic scripts for Sinhala and Burmese:
-- Sinhala						0D80-0DFF - https://unicode.org/charts/PDF/U0D80.pdf
--	Myanmar						1000-109F - https://unicode.org/charts/PDF/U1000.pdf
--		Myanmar extended A		AA60-AA7F - https://unicode.org/charts/PDF/UAA60.pdf
--		Myanmar extended B		A9E0-A9FF - https://unicode.org/charts/PDF/UA9E0.pdf
-- the pattern is used by has_invisible_chars() and coins_cleanup()
-- TODO: find a better place for this?

local indic_script = '[\224\164\128-\224\181\191\224\163\160-\224\183\191\225\128\128-\225\130\159\234\167\160-\234\167\191\234\169\160-\234\169\191]';

--[[--------------------------< L A N G U A G E S >------------------------------------------------------------

This table is used to hold ISO 639-1 two-character language codes that apply only to |script-title= and |script-chapter=

]]

local script_lang_codes = {
	'am', 'ar', 'be', 'bg', 'bn', 'bs', 'dv', 'el', 'fa',						-- ISO 639-1 codes only for |script-title= and |script-chapter=
	'gu', 'he', 'hy', 'ja', 'ka', 'kn', 'ko', 'ku',
	'mk', 'ml', 'mn', 'mr', 'my', 'ps', 'ru', 'sd',
	'sr', 'tg', 'th', 'uk', 'ug', 'ur', 'yi', 'zh'
	};


--[[--------------------------< M A I N T E N A N C E _ C A T E G O R I E S >----------------------------------

Here we name maintenance categories to be used in maintenance messages.

]]

local maint_cats = {
	['ASIN'] = 'Selenggaraan CS1: ASIN menggunakan ISBN',
	['authors'] = 'Selenggaraan CS1: Menggunakan parameter authors',
	['bot:_unknown'] = 'Selenggaraan CS1: BOT: Status original-url tidak diketahui',
	['date_format'] = 'Selenggaraan CS1: Format tarikh',
	['date_year'] = 'Selenggaraan CS1: Tarikh dan tahun',
	['disp_auth_ed'] = 'Selenggaraan CS1: display-$1',									-- $1 is authors or editors; gets value from special_case_translation table
	['editors'] = 'Selenggaraan CS1: Menggunakan parameter editors',
	['embargo'] = 'Selenggaraan CS1: PMC embargo luput',
	['english'] = 'Selenggaraan CS1: Bahasa Inggeris yang ditentukan',
	['etal'] = 'Selenggaraan CS1: Penggunaan eksplisit et al.',
	['extra_text'] = 'Selenggaraan CS1: Extra text',
	['extra_text_names'] = 'Selenggaraan CS1: Extra text: $1',							-- $1 is <name>s list; gets value from special_case_translation table
	['ignore_isbn_err'] = 'Selenggaraan CS1: Kesalahan ISBN diabaikan',
	['interviewers'] = 'Selenggaraan CS1: Menggunakan parameter interviewers',
	['missing_pipe'] = 'Selenggaraan CS1: Paip hilang',
	['mult_names'] = 'Selenggaraan CS1: Pelbagai nama: $1',							-- $1 is <name>s list; gets value from special_case_translation table
	['pmc_format'] = 'Selenggaraan CS1: Format PMC',
	['unfit'] = 'Selenggaraan CS1: URL tidak sesuai',
	['unknown_lang'] = 'Selenggaraan CS1: Bahasa yang tidak dikenali',
	['untitled'] = 'Selenggaraan CS1: Tidak berjudul berkala',
	}


--[[--------------------------< P R O P E R T I E S _ C A T E G O R I E S >------------------------------------

Here we name properties categories

]]

local prop_cats = {
	['foreign_lang_source'] = 'sumber bahasa $1 CS1 ($2)',					-- |language= categories; $1 is language name, $2 is ISO639-1 code
	['foreign_lang_source_2'] = 'sumber bahasa asing CS1 (ISO 639-2)|$1',	-- |language= category; a cat for ISO639-2 languages; $1 is the ISO 639-2 code
	['script'] = 'CS1 menggunakan skrip bahasa asing',							-- when language specified by |script-title=xx: doesn't have its own category
	['script_with_name'] = 'CS1 menggunakan skrip bahasa $1 ($2)',					-- |script-title=xx: has matching category; $1 is language name, $2 is ISO639-1 code
	['jul_greg_uncertainty'] = 'CS1: Ketidakpastian Julian-Gregorian',				-- probably temporary cat to identify scope of template with dates 1 October 1582 – 1 January 1926
	}


--[[--------------------------< T I T L E _ T Y P E S >--------------------------------------------------------

Here we map a template's CitationClass to TitleType (default values for |type= parameter)

]]

local title_types = {
	['AV-media-notes'] = 'Nota media',
	['interview'] = 'Temubual',
	['mailinglist'] = 'Senarai surat-menyurat',
	['map'] = 'Peta',
	['podcast'] = 'Audio siar',
	['pressrelease'] = 'Siaran akhbar',
	['report'] = 'Laporan',
	['techreport'] = 'Laporan teknikal',
	['thesis'] = 'Tesis',
	}


--[[--------------------------< E R R O R _ C O N D I T I O N S >----------------------------------------------

Error condition table

The following contains a list of IDs for various error conditions defined in the code. For each ID, we specify a
text message to display, an error category to include, and whether the error message should be wrapped as a hidden comment.

Anchor changes require identical changes to matching anchor in Help:CS1 errors

]]

local error_conditions = {
	accessdate_missing_url = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;access-date=</code> memerlukan <code style="'..code_style..'">&#124;url=</code>',
		anchor = 'accessdate_missing_url',
		category = 'Halaman menggunakan petikan dengan accesdate dan tiada URL',
		hidden = true },
	archive_missing_date = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;archive-url=</code> memerlukan <code style="'..code_style..'">&#124;archive-date=</code>',
		anchor = 'archive_missing_date',
		category = 'Halaman dengan ralat petikan archiveurl',
		hidden = false },
	archive_missing_url = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;archive-url=</code> memerlukan <code style="'..code_style..'">&#124;url=</code>',
		anchor = 'archive_missing_url',
		category = 'Halaman dengan ralat petikan archiveurl',
		hidden = false },
	archive_url = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;archive-url=</code> salah: $1',
		anchor = 'archive_url',
		category = 'Halaman dengan ralat petikan archiveurl',
		hidden = false },
	arxiv_missing = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;arxiv=</code> diperlukan',
		anchor = 'arxiv_missing',
		category = 'Ralat CS1: arXiv',											-- same as bad arxiv
		hidden = false },
	arxiv_params_not_supported = {
		message = 'Unsupported parameter(s) in cite arXiv',
		anchor = 'arxiv_params_not_supported',
		category = 'Ralat CS1: arXiv',											-- same as bad arxiv
		hidden = false },
	bad_arxiv = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;arxiv=</code> value',
		anchor = 'bad_arxiv',
		category = 'Ralat CS1: arXiv',
		hidden = false },
	bad_asin = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;asin=</code> value',
		anchor = 'bad_asin',
		category ='Ralat CS1: ASIN',
		hidden = false },
	bad_bibcode = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;bibcode=</code> $1',
		anchor = 'bad_bibcode',
		category = 'Ralat CS1: bibcode',
		hidden = false },
	bad_biorxiv = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;biorxiv=</code> value',
		anchor = 'bad_biorxiv',
		category = 'Ralat CS1: bioRxiv',
		hidden = false },
	bad_citeseerx = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;citeseerx=</code> value',
		anchor = 'bad_citeseerx',
		category = 'Ralat CS1: citeseerx',
		hidden = false },
	bad_date = {
		message = 'Check date values in: <code style="'..code_style..'">$1</code>',
		anchor = 'bad_date',
		category = 'Ralat CS1: dates',
		hidden = false },
	bad_doi = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;doi=</code> value',
		anchor = 'bad_doi',
		category = 'Ralat CS1: DOI',
		hidden = false },
	bad_hdl = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;hdl=</code> value',
		anchor = 'bad_hdl',
		category = 'Ralat CS1: HDL',
		hidden = false },
	bad_isbn = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;isbn=</code> value: $1',
		anchor = 'bad_isbn',
		category = 'Ralat CS1: ISBN',
		hidden = false },
	bad_ismn = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;ismn=</code> value',
		anchor = 'bad_ismn',
		category = 'Ralat CS1: ISMN',
		hidden = false },
	bad_issn = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;$1issn=</code> value',
		anchor = 'bad_issn',
		category = 'Ralat CS1: ISSN',
		hidden = false },
	bad_jfm = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;jfm=</code> value',
		anchor = 'bad_jfm',
		category = 'Ralat CS1: JFM',
		hidden = false },
	bad_lccn = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;lccn=</code> value',
		anchor = 'bad_lccn',
		category = 'Ralat CS1: LCCN',
		hidden = false },
	bad_usenet_id = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;message-id=</code> value',
		anchor = 'bad_message_id',
		category = 'Ralat CS1: message-id',
		hidden = false },
	bad_mr = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;mr=</code> value',
		anchor = 'bad_mr',
		category = 'Ralat CS1: MR',
		hidden = false },
	bad_ol = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;ol=</code> value',
		anchor = 'bad_ol',
		category = 'Ralat CS1: OL',
		hidden = false },
	bad_paramlink = {															-- for |title-link=, |author/editor/translator-link=, |series-link=, |episode-link=
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> value',
		anchor = 'bad_paramlink',
		category = 'Ralat CS1: parameter link',
		hidden = false },
	bad_pmc = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;pmc=</code> value',
		anchor = 'bad_pmc',
		category = 'Ralat CS1: PMC',
		hidden = false },
	bad_pmid = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;pmid=</code> value',
		anchor = 'bad_pmid',
		category = 'Ralat CS1: PMID',
		hidden = false },
	bad_oclc = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;oclc=</code> value',
		anchor = 'bad_oclc',
		category = 'Ralat CS1: OCLC',
		hidden = false },
	bad_ssrn = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;ssrn=</code> value',
		anchor = 'bad_ssrn',
		category = 'Ralat CS1: SSRN',
		hidden = false },
	bad_url = {
		message = 'Check $1 value',
		anchor = 'bad_url',
		category = 'Pages with URL errors',
		hidden = false },
	bad_zbl = {
		message = 'Check <code style="'..code_style..'">&#124;zbl=</code> value',
		anchor = 'bad_zbl',
		category = 'Ralat CS1: ZBL',
		hidden = false },
	bare_url_missing_title = {
		message = '$1 missing title',
		anchor = 'bare_url_missing_title',
		category = 'Pages with citations having bare URLs',
		hidden = false },
	biorxiv_missing = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;biorxiv=</code> diperlukan',
		anchor = 'biorxiv_missing',
		category = 'Ralat CS1: bioRxiv',										-- same as bad bioRxiv
		hidden = false },
	chapter_ignored = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> diabaikan',
		anchor = 'chapter_ignored',
		category = 'Ralat CS1: chapter diabaikan',
		hidden = false },
	citation_missing_title = {
		message = 'Missing or empty <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'citation_missing_title',
		category = 'Pages with citations lacking titles',
		hidden = false },
	citeseerx_missing = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;citeseerx=</code> diperlukan',
		anchor = 'citeseerx_missing',
		category = 'Ralat CS1: citeseerx',										-- same as bad citeseerx
		hidden = false },
	cite_web_url = {															-- this error applies to cite web and to cite podcast
		message = 'Missing or empty <code style="'..code_style..'">&#124;url=</code>',
		anchor = 'cite_web_url',
		category = 'Halaman menggunakan petikan web tanpa URL',
		hidden = true },
	contributor_ignored = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;contributor=</code> diabaikan</code>',
		anchor = 'contributor_ignored',
		category = 'Ralat CS1: contributor',
		hidden = false },
	contributor_missing_required_param = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;contributor=</code> memerlukan <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'contributor_missing_required_param',
		category = 'Ralat CS1: contributor',
		hidden = false },
	deprecated_params = {
		message = 'Cite menggunakan parameter yang tidak digunakan dalam templat <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'deprecated_params',
		category = 'Ralat CS1: parameter yang tidak digunakan',
		hidden = false },
	empty_citation = {
		message = 'Empty citation',
		anchor = 'empty_citation',
		category = 'Halaman dengan petikan kosong',
		hidden = false },
	first_missing_last = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;first$2=</code> missing <code style="'..code_style..'">&#124;last$2=</code> in $1',
		anchor = 'first_missing_last',
		category = 'Ralat CS1: author atau editor hilang',
		hidden = false },
	format_missing_url = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> memerlukan <code style="'..code_style..'">&#124;$2=</code>',
		anchor = 'format_missing_url',
		category = 'Halaman menggunakan petikan dengan format dan tiada URL',
		hidden = true },
	invalid_param_val = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1=$2</code> tidak sah',
		anchor = 'invalid_param_val',
		category = 'Ralat CS1: Nilai parameter tidak sah',
		hidden = false },
	invisible_char = {
		message = '$1 dalam $2 di kedudukan $3',
		anchor = 'invisible_char',
		category = 'Ralat CS1: aksara yang tidak kelihatan',
		hidden = false },
	missing_name = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;last$2=</code> hilang dalam $1',
		anchor = 'missing_name',
		category = 'Ralat CS1: author atau editor hilang',
		hidden = false },
	param_access_requires_param = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1-access=</code> memerlukan <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'param_access_requires_param',
		category = 'Ralat CS1: param-access',
		hidden = false },
	param_has_ext_link = {
		message = 'pautan luar dalam <code style="'..code_style..'">$1</code>',
		anchor = 'param_has_ext_link',
		category = 'Ralat CS1: pautan luar',
		hidden = false },
	parameter_ignored = {
		message = 'Parameter <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> tidak diketahui diabaikan',
		anchor = 'parameter_ignored',
		category = 'Halaman dengan petikan menggunakan parameter yang tidak disokong',
		hidden = false },
	parameter_ignored_suggest = {
		message = 'Parameter <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> tidak diketahui diabaikan (guna <code style="'..code_style..'">&#124;$2=</code>)',
		anchor = 'parameter_ignored_suggest',
		category = 'Halaman dengan petikan menggunakan parameter yang tidak disokong',
		hidden = false },
	redundant_parameters = {
		message = 'Lebih daripada satu $1 dinyatakan',
		anchor = 'redundant_parameters',
		category = 'Halaman dengan petikan yang mempunyai parameter berlebihan',
		hidden = false },
	text_ignored = {
		message = 'Teks "$1" diabaikan',
		anchor = 'text_ignored',
		category = 'Halaman dengan petikan menggunakan parameter yang tidak dinamakan',
		hidden = false },
	trans_missing_title = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;trans-$1=</code> memerlukan <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'trans_missing_title',
		category = 'Ralat CS1: tajuk diterjemahkan',
		hidden = false },
	vancouver = {
		message = 'Kesalahan gaya Vancouver: $1',
		anchor = 'vancouver',
		category = 'Ralat CS1:gaya Vancouver',
		hidden = false },
	wikilink_in_url = {
		message = 'Konflik URL–wikilink',										-- menggunakan ndash
		anchor = 'wikilink_in_url',
		category = 'Ralat CS1: Konflik URL–wikilink',							-- menggunakan ndash
		hidden = false },
	}


--[[--------------------------< I D _ H A N D L E R S >--------------------------------------------------------

The following contains a list of values for various defined identifiers. For each identifier we specify a
variety of information necessary to properly render the identifier in the citation.

	parameters: a list of parameter aliases for this identifier
	link: Wikipedia article name
	label: the alternate name to apply to link
	mode: 	'manual' when there is a specific function in the code to handle the identifier;
			'external' for identifiers that link outside of Wikipedia;
	prefix: the first part of a url that will be concatenated with a second part which usually contains the identifier
	encode: true if uri should be percent encoded; otherwise false
	COinS: identifier link or keyword for use in COinS:
		for identifiers registered at info-uri.info use: info:....
		for identifiers that have COinS keywords, use the keyword: rft.isbn, rft.issn, rft.eissn
		for others make a url using the value in prefix, use the keyword: pre (not checked; any text other than 'info' or 'rft' works here)
		set to nil to leave the identifier out of the COinS
	separator: character or text between label and the identifier in the rendered citation
	access: use this parameter to set the access level for all instances of this identifier.
			the value must be a valid access level for an identifier (see ['id-access'] in this file).
	custom_access: to enable custom access level for an identifier, set this parameter
			to the parameter that should control it (normally 'id-access')
]]

local id_handlers = {
	['ARXIV'] = {
		parameters = {'arxiv', 'eprint'},
		link = 'arXiv',
		label = 'arXiv',
		mode = 'manual',
		prefix = '//arxiv.org/abs/', 											-- protocol relative tested 2013-09-04
		encode = false,
		COinS = 'info:arxiv',
		separator = ':',
		access = 'free',														-- free to read
	},
	['ASIN'] = {
		parameters = { 'asin', 'ASIN' },
		link = 'Amazon Standard Identification Number',
		label = 'ASIN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.amazon.',
		COinS = nil,															-- no COinS for this id (needs thinking on implementation because |asin-tld=)
		separator = '&nbsp;',
		encode = false;
	},
	['BIBCODE'] = {
		parameters = {'bibcode'},
		link = 'Bibcode',
		label = 'Bibcode',
		mode = 'manual',
		prefix = 'http://adsabs.harvard.edu/abs/',
		encode = false,
		COinS = 'info:bibcode',
		separator = ':',
		custom_access = 'bibcode-access',
	},
	['BIORXIV'] = {
		parameters = {'biorxiv'},
		link = 'bioRxiv',
		label = 'bioRxiv',
		mode = 'manual',
		prefix = '//doi.org/10.1101/',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		access = 'free',														-- free to read
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['CITESEERX'] = {
		parameters = {'citeseerx'},
		link = 'CiteSeerX',
		label = 'CiteSeerX',
		mode = 'manual',														-- manual for custom validation of the "doi"
		prefix = '//citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		access = 'free',														-- free to read
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['DOI'] = {
		parameters = { 'doi', 'DOI' },
		link = 'Digital object identifier',
		label = 'doi',
		mode = 'manual',
		prefix = '//doi.org/',
		COinS = 'info:doi',
		separator = ':',
		encode = true,
		custom_access = 'doi-access',
	},
	['EISSN'] = {
		parameters = {'eissn', 'EISSN'},
		link = 'International_Standard_Serial_Number#ISSN_Elektronik',
		label = 'eISSN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
		COinS = 'rft.eissn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['HDL'] = {
		parameters = { 'hdl', 'HDL' },
		link = 'Handle System',
		label = 'hdl',
		mode = 'manual',
		prefix = '//hdl.handle.net/',
		COinS = 'info:hdl',
		separator = ':',
		encode = true,
		custom_access = 'hdl-access',
	},
	['ISBN'] = {
		parameters = {'isbn', 'ISBN', 'isbn13', 'ISBN13'},
		link = 'International Standard Book Number',
		label = 'ISBN',
		mode = 'manual',
		prefix = 'Special:BookSources/',
		COinS = 'rft.isbn',
		separator = '&nbsp;',
	},
	['ISMN'] = {
		parameters = {'ismn', 'ISMN'},
		link = 'International Standard Music Number',
		label = 'ISMN',
		mode = 'manual',
		prefix = '',															-- not currently used;
		COinS = 'nil',															-- nil because we can't use pre or rft or info:
		separator = '&nbsp;',
	},
	['ISSN'] = {
		parameters = {'issn', 'ISSN'},
		link = 'International Standard Serial Number',
		label = 'ISSN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
		COinS = 'rft.issn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['JFM'] = {
		parameters = {'jfm', 'JFM'},
		link = 'Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik',
		label = 'JFM',
		mode = 'manual',
		prefix = '//zbmath.org/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['JSTOR'] = {
		parameters = {'jstor', 'JSTOR'},
		link = 'JSTOR',
		label = 'JSTOR',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.jstor.org/stable/', 									-- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		custom_access = 'jstor-access',
	},
	['LCCN'] = {
		parameters = {'LCCN', 'lccn'},
		link = 'Library of Congress Control Number',
		label = 'LCCN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//lccn.loc.gov/', 											-- protocol relative tested 2015-12-28
		COinS = 'info:lccn',													-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['MR'] = {
		parameters = {'MR', 'mr'},
		link = 'Mathematical Reviews',
		label = 'MR',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=', 						-- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['OCLC'] = {
		parameters = {'OCLC', 'oclc'},
		link = 'OCLC',
		label = 'OCLC',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.worldcat.org/oclc/',
		COinS = 'info:oclcnum',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['OL'] = {
		parameters = { 'ol', 'OL' },
		link = 'Open Library',
		label = 'OL',
		mode = 'manual',
		prefix = '//openlibrary.org/',
		COinS = nil,															-- no COinS for this id (needs thinking on implementation because /authors/books/works/OL)
		separator = '&nbsp;',
		encode = true,
		custom_access = 'ol-access',
	},
	['OSTI'] = {
		parameters = {'OSTI', 'osti'},
		link = 'Office of Scientific and Technical Information',
		label = 'OSTI',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=',	-- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		custom_access = 'osti-access',
	},
	['PMC'] = {
		parameters = {'PMC', 'pmc'},
		link = 'PubMed Central',
		label = 'PMC',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC',
		suffix = " ",
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		access = 'free',														-- free to read
	},
	['PMID'] = {
		parameters = {'PMID', 'pmid'},
		link = 'PubMed Identifier',
		label = 'PMID',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/',
		COinS = 'info:pmid',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['RFC'] = {
		parameters = {'RFC', 'rfc'},
		link = 'Request for Comments',
		label = 'RFC',
		mode = 'external',
		prefix = '//tools.ietf.org/html/rfc',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		access = 'free',														-- free to read
	},
	['SSRN'] = {
		parameters = {'SSRN', 'ssrn'},
		link = 'Social Science Research Network',
		label = 'SSRN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//ssrn.com/abstract=', 										-- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		access = 'free',														-- always free to read
	},
	['USENETID'] = {
		parameters = {'message-id'},
		link = 'Usenet',
		label = 'Usenet:',
		mode = 'manual',
		prefix = 'news:',
		encode = false,
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		separator = '&nbsp;',
	},
	['ZBL'] = {
		parameters = {'ZBL', 'zbl'},
		link = 'Zentralblatt MATH',
		label = 'Zbl',
		mode = 'manual',
		prefix = '//zbmath.org/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	}


return 	{
	aliases = aliases,
	special_case_translation = special_case_translation,
	defaults = defaults,
	date_names = date_names,
	error_conditions = error_conditions,
	id_handlers = id_handlers,
	keywords = keywords,
	stripmarkers=stripmarkers,
	invisible_chars = invisible_chars,
	indic_script = indic_script,
	maint_cats = maint_cats,
	messages = messages,
	presentation = presentation,
	prop_cats = prop_cats,
	script_lang_codes = script_lang_codes,
	title_types = title_types,
	uncategorized_namespaces = uncategorized_namespaces,
	uncategorized_subpages = uncategorized_subpages,
	templates_using_volume = templates_using_volume,
	templates_using_issue = templates_using_issue,
	templates_not_using_page = templates_not_using_page,
	}