Rattata

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Lompat ke: pandu arah, cari

Rattata (コラッタ?, Koratta), dikenali sebagai Pokémon Tikus ialah spesies Pokémon asas yang dijumpai dengan bnayak di hutan di kawasan Kanto dan Johto di dunia Pokémon.