Reliabiliti

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Penerangan sederhana reliabiliti dalam statistik

Reliabiliti, atau kebolehpercayaan, adalah konsistensi dari siri pengukuran atau siri alat ukur. [1] Hal tersebut boleh berupa ukuran daripada alat ukur yang sama (ujian dengan ujian semula) akan memberikan hasil yang sama, atau untuk ukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang serupa (reliabiliti antara penilai).

Reliabilitas dalam kajian[sunting | sunting sumber]

 1. Kebergantungan (dependability).[2] Konsep kebergantungan berkaitan rapat dengan keterandalan. [3] Hasil dari ujian awal diharapkan akan konsisten dengan ujian-ujian seterusnya.
 2. Hasilnya selalu berupa berangka dan tak boleh berubah-ubah, kerana merupakan ciri-ciri dari proses saiz. Reliabiliti selalu menunjukkan kebolehpercayaan instrumen kajian dalan pelbagai bentuk, yakni hasil ujian yang sama jika dilakukan oleh orang yang berbeza (inter-penilai), hasil ujian yang sama jika dilakukan oleh orang yang sama dalam masa berbeza (pengetesan semula), hasil ujian yang sama jika dilakukan oleh orang yang berbeza dalam waktu yang sama dengan ujian yang berbeza (bentuk selari), dan hasil ujian yang sama dengan menggunakan pelbagai kenyataan-kenyataan membina (konsistensi dalaman).

Jenis[sunting | sunting sumber]

 • Reliabiliti stabil (stability reliability)

Merujuk kepada masa. Untuk menentukan kestabilan, ujian dilakukan semula terhadap variabel yang sama di masa yang berlainan. Hasil ujian tersebut akan dibandingkaan dan berkorelasi dengan ujian awal untuk memberikan kestabilan. [4]

 • Reliabilitas diwakili (representative reliability)

Merujuk kepada keterandalan masing-masing kumpulan. Menguji apakah penyampaian penunjuk sama jawapannya saat diterapkan ke kumpulan yang berbeza-beza.

 • Reliabilitas seimbang (equivalence reliability)

Menerapkan banyak penunjuk yang boleh dioperasionalisasikan kepada semua konsep pengukuran. Kesetaraan kebolehpercayaan akan menggunakan dua instrumen untuk mengukur konsep yang sama pada peringkat kesulitan yang sama. Reliabilitas atau tidaknya ujian akan ditentukan dari hubungan dua skor instrumen, atau lebih dikenali dengan hubungan di antara variabel bebas (bebas variable) dengan variabel terikat (dependen variable ). [5]

Cara meningkatkan[sunting | sunting sumber]

 1. Mengonsep satu variabel dengan jelas.
 2. Setiap pengukuran perlu merujuk kepada satu dan hanya satu konsep / pembolehubah. Sebuah variabel perlu khusus agar dapat mengurangkan campur tangan maklumat dari variabel lain.
 3. Menggunakan level ukuran yang tepat. Semakin tinggi atau semakin tepat suatu level pengukuran, maka variabel yang dibuat akan semakin reliabel kerana maklumat yang dimiliki semakin terperinci. Prinsip dasarnya adalah cubalah melakukan pengukuran pada tahap yang paling tepat yang mungkin diperoleh.
 4. Gunakan lebih dari satu penunjuk. Dengan adanya lebih daripada satu penunjuk yang khusus, penyelidik boleh melakukan pengukuran dari range yang lebih luas terhadap kandungan definisi konseptual.
 5. Gunakan Ujian Pilot, iaitu dengan membuat satu atau lebih draft atau dalam pengukuran sebelum menuju ke tahap hipotesis (pretest). Dalam penggunaan Pilot Studies , prinsipnya adalah mereplikasi ukuran yang pernah dilakukan oleh penyelidik terdahulu dari literatur-literatur yang berkaitan. Selanjutnya, pengukuran terdahulu boleh digunakan sebagai patokan dari ukuran yang dilakukan penyelidik saat ini. Kualiti pengukuran dapat ditingkatkan dengan pelbagai cara sejauh definisi ​​dan pemahaman yang digunakan oleh penyelidik dan tetap sama.

Rujukan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ William M.K. Trochim, Realibiliy
 2. ^ (Inggeris) Neuman, W. Lawrence. 2006. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research.USA: University of Wisconsin. Hal 188-198.
 3. ^ [Memahami Reliabiliti dan Kesahan dalam Kajian Kualitatif]. Dicapai 27 Mei 2010.
 4. ^ [Kestabilan Kebolehpercayaan]. Dicapai 27 Mei 2010.
 5. ^ [Kesetaraan Kebolehpercayaan]. Dicapai 27 Mei 2010.

Pautan luar[sunting | sunting sumber]