Tadbir urus korporat

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.


Tata Urus Syarikat ( bahasa Inggeris  : corporate governance ) adalah rangkaian proses , kebiasaan , dasar , peraturan , dan institusi yang mempengaruhi pengarahan , pengurusan , serta kawalan suatu syarikat atau korporat . Tadbir urus korporat juga termasuk hubungan antara para pemangku kepentingan ( stakeholder ) yang terlibat serta tujuan pengurusan syarikat . Pihak - pihak utama dalam tadbir urus syarikat adalah pemegang saham , pengurusan , dan lembaga pengarah . Pemangku kepentingan lain termasuk pekerja , pembekal , pelanggan , bank dan pemiutang lain , pengatur , alam sekitar , serta masyarakat luas .

Tadbir urus korporat adalah suatu subjek yang mempunyai banyak aspek . Salah satu topik utama dalam tadbir urus korporat adalah menyangkut masalah akauntabiliti dan tanggung jawab mandat , khususnya pelaksanaan pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham . Fokus utama lain adalah kecekapan ekonomi yang menyatakan bahawa sistem tadbir urus syarikat harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi , dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham . Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tadbir urus syarikat , seperti sudut pandang pihak berkepentingan , yang menuntut perhatian dan akauntabiliti lebih terhadap pihak - pihak lain selain pemegang saham , misalnya pekerja atau persekitaran .

Perhatian terhadap amalan tadbir urus korporat di syarikat moden telah meningkat akhir - akhir ini , terutama sejak keruntuhan syarikat - syarikat besar AS seperti Enron Corporation dan Worldcom . Di Indonesia , perhatian kerajaan terhadap masalah ini diwujudkan dengan penubuhan Jawatankuasa Nasional Dasar Governance ( KNKG ) pada akhir tahun 2004 .