Tarian Zapin Arab

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab.Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yangdidendangkan.

Asal Usul Tarian Zapin berasal dari bahasa arab yaitu "Zafn" yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan. Zapin merupakan khazanah tarian Melayu yang mendapat pengaruhdari Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah rumpun .Muzik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buahalat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas.Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikanoleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penaricampuran laki-laki dengan perempuan.

Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya, walaupun pada dasarnya gerak dasar zapin-nyasama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, SemenanjungMalaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan dan Brunei Darussalam.

Sejarah Tarian Zapin

Zapin dipercayai dibawa oleh mubaligh-mubaligh dari Timur Tengah kira-kira pada abad ke-15.Kebanyakan mubaligh-mubaligh dan pedagang-pedagang ini datang dari Tanah Arab dan Parsi. Di dalam dialek Yamen ia dikenali sebagai Zaffana.Pada permulaan hanya golongan lelaki yang menyertai tarian ini. Tapi kini ia telah dimodifikasi denganpenyertaan golongan wanita.Versi paling asas ialah gerakan mengikut alunan muzik dan kiraan 1 2 3 dan 4.Pada kiraan ke-4 kakidilunjurkan ke belah kiraan terakhir dibuat.Ia boleh dilakukan setempat atau gerakan ke depan atau kebelakang. Semasa melakukan gerakan, kondisi tubuh penari biasanya dalam keadaan tegak dan agakmendada.Zapin biasanya diiringi oleh beberapa instrumen muzik tradisional dan genre lagunya biasanya genreSamrah.Instrumen yang terlibat pula ialah Biola, Marwas dan Gambus.Dalam Zapin tiada peraturan yang tetap dalam menentukan berapa orang penari yang diperlukan untukmembuat persembahan. Namun, oleh kerana penari perlu berinteraksi antara satu sama lain tarianZapin digalakkan untuk dilakukan secara berpasangan dalam gandaan 2.

Penari-penari kemudian boleh berinteraksi dengan pasangan masing-masing dengan bergurau,mencabar atau menikmati alunan muzik dan lenggok tarian pasangan masing-masing.Terdapat banyak bentuk tarian Zapin dan semuanya telah berevoulusi daripada ragam yang asal.Antaravariasi tarian yang popular ialah Zapin Tengliu yang berasal dari Mersing.Variasi Tengliu telahdiilhamkan dari para nelayan yang sering turun ke laut dan mereka manari diatas kapal denganmengikut arus ombak laut.Kalau kita melihat variasi ini penari seolah-olah sedang menari sambil badannya terhuyung-hayang kekiri dan kanan sambil tangannya memegang tali kapal.Gerakan variasi Tengliu banyak melakukangerakan yang tidak disangka-sangka seperti pusingan badan dan pinggang diikuti dengan hentianmengejut dengan kaki, tangan dan bahu.khazanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Tarian tradisional ini bersifatedukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-laguzapin yang didendangkan.Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama yaitu alat musik petikgambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas.Sebelum tahun 1960, zapinhanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkanpenari campuran laki-laki dengan perempuan.Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya, walaupun pada dasarnya gerak dasar zapin-nya sama,ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, kepulauan Riau,pesisir Kalimantan dan Brunei DarussalamAsal usul zapin ni dari tanah arab, hadralmut.Pengaruh seni muzik seni tari, senimuzik dan gurindam arab telah menyibar ke johor melalui kawasanpesisir pantai barat johor dan ke pendalaman melalui sungai sungai bersama sama penempatan arab dikampung kampung melayu.Namun begitu zapin melayu johor unik kerana telah menyaring kesenian arab sambil mencipa kesenianmelayu dan falasafah kesenian islam.Pada zaman dahulu kesenian zapin melayu bukan hanya dipersembahkan halaman atau di anjung rumah ianya juga di persekitaran masjid juga surau untukmenyambut perayaan mauliurassul s.a.w dan lain lain.terdapat beberapa jenis zapin johor diantaranya zapin pekajang, zapin tengelu, zapin lenga dll.Zapinmelayu johor pada kebiasaannya dimulakan dengan pemainan gambus permulaaan di namakanTaksim,terdapat beberapa ragam di dalam tarian zapin diantaranya ragam pusau belanak besar , ragamlompat injut, ragam kopak,ragam titi batang,ragam ayam patah, ragam pusau belanak kecil dan akhirsekali ragam wainap.

BAB 3 Kesimpulan Bagi kita tentu saja solidaritas tersebut tidak serta merta datang dengan sendirinyatetapi melaluisuatu proses,dan suasana yang perlu kita ciptakan.Dalam hal ini paling tidak ada beberapa halyang harus kita lakukan agar terwujud rasa solidaritas,antara lain1.SilaturahimYaitumenyambung tali persaudaraan dengan penuh kasih saying.Dalam hal inikitaharus melakukan kunjungan dengan sengaja kepada sahabat kita,bahkandi utamakan berkunjung kepadasaudara atau rekan yang terputus hubungannya dengankita.2.Saling mengenal satu samalainSemakin kita mengenal secara luas baik identitas,pemikirannya,maupunsikapmentalnya akan semakin mudah bagi kita untuk saling melengkapi dan mengisi.3.Salingmemahami(tafahum)Yaitu upaya saling memahami orang lain,baik kecendrungan ataupunsikapnya.Dengan sikap saling memahamiini akan muncul sikap simpati antar sesameteman.4.Saling membantu.Yaitu salingmenolong antar sesame teman dalam keadaan lapang maupun dalamkeadaansempit.Persebaran Islam di Indonesia tak serempak terjadi dalam waktu yang sama,melainkan berproses melalui aktifitas dagangdan sosial. Oleh karena itu, kekentalan pengaruh budaya dan ajaran Islam di tiap-tiap tempat diIndonesiatentunya berbedabeda.Ada masyarakat yang nuansa Islamnya kental, se perti Aceh atau Banten; adapulamasyarakat yang nilai ³kefanatikan´ Saran Semoga kita dapat memahami isi dari makalah kami ini dan jg dapat kitaambil pelajaran dari padanya.Dan kami sangat berharap makalah kami ini mendapatnilai yang baik dari dosen pembimbing mata kuliah yang bersangkutan.Apabila adasaran dan kritik yang bersifat membangun kami terima dengan senang hati dmiuntuk perbaikan di waktuyang akan datang

Macam-macam tari zapin Tarian Zapin Johor merupakan sejenis tarian rakyat Melayu tradisional. Tarian Zapin ini dipercayai berasal dari Tanah Arab yang gerakannya adalah cepat dan tidak banyak gerakan bunga tarinya. Tarian ini popular pada tahun lima puluhan (50an) dan enam puluhan (60an). Tarian Zapin Johor dikenali dalam dua bentuk iaitu Zapin Melayu dan Zapin Arab. Kedua-dua tarian ini memperlihatkan perbezaaan dari segi unsur peradaptasiannya. Secara realitinya, kedua-dua genre zapin itu berasal daripada satu keseniaan masyarakat Arab yang dibawa dari Hadramaut.

Di Johor, Malaysia, tarian Zapin yang sudah diterima sebagai seni yang berunsur Islam dan berfungsi sebagai hiburan sama ada pada upacara-upacara sekular mahupun pada sambutan hari-hari kebesaran. Namun dari segi kelembutan dan kehalusan tradisi tarian itu sendiri, Zapin Melayu Johor walaupun lahir daripada adaptasi yang dilakukan ke atas Zapin Arab secara selektif namun tidak dapat disangkal lagi tarian zapin ini memperlihatkan lebih kehalusan dan keayuan geraknya dari Tarian Zapin Arab.

Satu hal yang menarik mengenai tarian Zapin Johor ialah keupayaan mewujudkan rasa persaudaraan penari dan pemuzik serta sifat esprik decorps yang dapat dimunculkan sesama mereka sekali gus mematahkan rasa malu penari-penari apabila menari di khalayak ramai. Secara simbolik gerak tari zapin ini menampakkan kepentingan usaha bersama dan bukannya usaha individu di samping meminggirkan persaingan antara pemain dalam kumpulan mahupun antara kumpulan. Jika ditinjau daripada perspektif inilah,maka keunikan dan keistimewaan tarian Zapin Johor amat terserlah.

Tarian Zapin Pekan merupakan sejenis tarian rakyat Melayu traditional. Tarian Zapin yang asal dipercayai berasal dari Tanah Arab yang geraknya adalah cepat dan tidak banyak gerak bunga tarinya. Zapin Pekan dipercayai telah diperkenalkan di sekitar daerah Pekan oleh seorang tukang songkok yang berasal dari Sumatera bernama Adam pada tahun 1930-an. Tarian zapin bercorak tarian persembahan atau pertunjukan. Gerak tarinya berasaskan kepada langkah kaki2 penari. Sungguhpun tarian ini berasal dari Arab-Parsi, namun dari segi pakaian penari2 memakai pakaian Melayu selengkapnya.

Tarian ni ada tiga peringkat. Peringkat pertama, permulaan tarian atau pembukaan tarian. Peringkat kedua ialah pecahan atau gerak serta lenggang tari dan peringkat ketiga merupakan peringkat akhir iaitu sebagai penutup tarian.

Zapin begitu popular pada tahun-tahun lima puluhan dan enam puluhan di daerah Pekan terutamanya di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Tarian zapin biasanya ditarikan dalam majlis-majlis perkahwinan dan majlis keramaian. Anak-anak muda menjadi penggiat utama dalam tarian zapin ini kerana mereka mempunyai tenaga dan keupayaan menari dalam rentak yang cepat.

Alat muzik utama yang digunakan dalam tarian ini ialah gambus, rebana, gendang dan marakas.Anatara lagu2 berirama asli yang didendangkan mengikut irama zapin ialah lagu2 Lancang Kuning, Zapin Asli, Gendang Rebana dan lain2 lagi.

Seorang pemuzik bernama Tengku Mansor, telah mengambil inisiatif mencipta lagu-lagu sebagai pengiring kepada muzik dan tarian zapin. Antara lagu-lagu yang dicipta ialah Ya Salam, Yale-yale, Tanjung Serindit, Sri Pekan, Lanchang Kuning, Gambus Palembang, Lancang Daik. Lagu-lagu ini dinyanyikan oleh isteri beliau Cik Norlia yang berasal dari Singapura.

Tarian Zapin di Brunei

Manakala di Brunei, tarian Zapin pelbagai juga jenis dan ragamnya seperti rentak dan geraknya. Mengikut dari segi sebutan dialek orang Brunei, zapin lebih dikenali dengan panggilan "Jipin". Jika di Brunei, di antara zapin yang cukup digemari adalah:-

   Zapin Laila Sembah (Jipin Laila Sembah)
   Zapin Tar (Jipin Tar)

Dan mengikut dari segi asal-usul tarian zapin di Brunei, ia dipercayai pengaruh dari budayanya yang begitu sinonim dengan kedatangan pedagang bangsa Arab kepulauan Borneo yang tertumpu di Brunei. Tiada bukti sahih menceritakan, akan tetapi kedatangan pedagang Arab mampu mengubah seni budaya iaitu dari segi tarian. Di mana Sultan Sharif Ali, sultan Brunei ketiga juga merupakan berbangsa Arab dari Taif. Zapin berasal dari segi bahasa arab iaitu "Zafn" yang bermaksud pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan. Tarian ini juga kadang-kadang ditarikan secara berlagu atau berzikir atau di Brunei iaitu berdikir atau berselawat ke atas Nabi.

Jika di Brunei, alat-alat muzik yang digunakan untuk membantu tarian Zapin ialah gambus, rebana, gendang tabur dan tar. Asal tarian

Mengikut sejarah tarian Zapin, pada mulanya tarian ini adalah sebagai tarian hiburan di istana setelah dibawa dari Hadramaut, Yaman oleh para pedagang Arab pada awal abad ke-16. Pada masa itu negeri Johor menjadi pengganti kepada peranan Melaka sebagai sebuah entrepot antarabangsa pada kurun ke-16.

Tarian zapin ini kemudiannya merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti di Riau, iaitu pusat pemerintahan Johor lama, Singapura, wilayah Sarawak, dan Brunei Darussalam.