Templat:Planetbox orbit

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Unsur orbit
Pendokumenan templat

Direktori

Templat ini sebahagian daripada kumpulan templat yang memaparkan maklumat tentang planet luar sistem suria. {{Planetbox begin}} sentiasa yang pertama, manakala {{Planetbox end}} sentiasa yang terakhir. Templat ini boleh digunakan seperti berikut:

{{Planetbox orbit
| epoch = <!--epoch the orbit is valid for-->
| semimajor = <!--semimajor axis, in astronomical units (AU)-->
| semimajor_gm = <!--semimajor axis, in gigameters (Gm) (optional)-->
| semimajor_mas = <!--semimajor axis in milliarcseconds (mas) (optional)-->
| periastron = <!--periastron in astronomical units (AU)-->
| periastron_gm = <!--periastron in gigameters (Gm) (optional)-->
| apastron = <!--apastron in astronomical units (AU)-->
| apastron_gm = <!--apastron in gigameters (Gm) (optional)-->
| eccentricity = <!--orbital eccentricity-->
| period = <!--orbital period in days (optional, can use period_year instead)-->
| period_year = <!--orbital period in years (optional, can use period instead)-->
| period_hour = <!--orbital period in hours (optional, can use period instead)-->
| speed = <!--orbital speed in kilometers per second (km/s)-->
| inclination = <!--orbital inclination, in degrees-->
| node = <!--longitude of the node, in degrees-->
| arg_peri = <!--argument of periastron, in degrees-->
| mean_anomaly = <!--mean anomaly, in degrees (always specify epoch when using this field, which should only be used for dynamical fits)-->
| mean_longitude = <!--mean longitude, in degrees (always specify epoch when using this field, which should only be used for dynamical fits)-->
| t_peri = <!--time of periastron (Julian date, JD; can use t_peri_no_jd instead)-->
| t_peri_no_jd = <!--time of periastron (no calendar specified; can use t_peri instead)-->
| t_transit = <!--time of transit (Julian date, JD; can use t_transit_no_jd instead)-->
| t_transit_no_jd = <!--time of transit (no calendar specified; can use t_transit instead)-->
| t_eclipse = <!--time of eclipse (Julian date, JD; can use t_eclipse_no_jd instead)-->
| t_eclipse_no_jd = <!--time of eclipse (no calendar specified; can use t_eclipse instead)-->
| t_conj = <!--time of conjunction (Julian date, JD; can use t_conj_no_jd instead)-->
| t_conj_no_jd = <!--time of conjunction (no calendar specified; can use t_conj instead)-->
| semi-amp = <!--velocity semi-amplitude (m/s)-->
}}

Templat-templat yang digunakan dan diletakkan mengikut urutan disenaraikan di bawah.

{{Planetbox begin}}
{{Planetbox image}}
{{Planetbox star}}
{{Planetbox star detail}}
{{Planetbox separation}}
{{Planetbox orbit}}
{{Planetbox microlens}}
{{Planetbox character}}
{{Planetbox discovery}}
{{Planetbox catalog}}
{{Planetbox reference}}
{{Planetbox end}}

Lihat juga